Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Jesteśmy Akademią Nauk Stosowanych

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zmienia nazwę i dołącza do elitarnego grona Akademii Nauk Stosowanych.

Przyznanie naszej Uczelni statusu i rangi Akademii to nie tylko wzrost prestiżu, zasadnicza zmiana wizerunkowa oraz potwierdzenie stabilnej i wiarygodnej pozycji.

To przede wszystkim zwiększenie autonomii i podmiotowości Uczelni w procesie tworzenia kierunków kształcenia oraz skali działań prorozwojowych.

Włączenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu do grona Akademii Nauk Stosowanych możliwe było dzięki spełnieniu przez Uczelnię szeregu rygorystycznych kryteriów wskazanych i opisanych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nowy status naszej Uczelni nie tylko stanowi o wysokim prestiżu, ale również potwierdza wysoki poziom kadry dydaktycznej, a co za tym idzie, również jakości kształcenia.

Fakt, że Uczelnia mogła przejść pozytywnie przez procedurę weryfikacji kryteriów niezbędnych do uzyskania rangi Akademii Nauk Stosowanych i osiągnąć tak znaczący sukces, był możliwy dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu wszystkich osób tworzących wspólnotę akademicką.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój naszej Uczelni, bez których osiągnięcie tak wielkiego sukcesu nie byłoby możliwe.

Cieszymy się, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu należy do grona uczelni w Polsce, które mogą poszczycić się statusem Akademii Nauk Stosowanych.

To powód do dumy, ale także mobilizacja do nieustannej pracy nad rozwojem naszej Uczelni.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane