Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

JAK ZOSTAĆ DOBRYM MÓWCĄ

RETORYKA PEDAGOGICZNA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW - KURS DOSKONALĄCY W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Kurs skierowany jest

Do osób zainteresowanych wykształceniem mistrzowskiej sprawności retorycznej niezbędnej dla pedagoga.

Do osób zainteresowanych pogłębianiem umiejętności różnorodnych form komunikacji, od przekazu dydaktycznego przez różne formy komunikacji interpersonalnej w relacjach pedagog - środowisko edukacyjne, do komunikacji medialnej.

Celem kursu jest kształcenie kompetencji związanych z:

 • retoryką pedagogiczną, profesjonalną komunikacją interpersonalną i przekazem dydaktycznym w jego różnorodnych formach
 • uczestnictwem w trudnych sporach,
 • przekonywaniem do własnych racji
 • kształceniem umiejętności perswazji i argumentacji
 • tworzeniem indywidualnego pakietu retorycznych środków perswazyjnych
 • obroną przed manipulacją

Uczestnik kursu pozna w praktyce:

 • podstawy retoryki pedagogicznej, w tym pedagogicznej narracji, retorykę emocji i uczuć, sztukę pedagogicznego dyskursu, erystykę - czyli sztukę prowadzenia sporów; zdobędzie umiejętności retoryczne niezbędne w pracy nauczyciela - wychowawcy współpracującego z wychowankami, ich rodzicami i opiekunami
 • sztukę skutecznej perswazji, argumentacji, obrony przed manipulacją
 • sposoby profesjonalnego posługiwania się intonacją głosową, modulacją i frazowaniem
 • techniki komunikacji niewerbalnej (body language)
 • retoryczny potencjał, który może rozwijać i uczynić z niego instrument pedagogicznego oddziaływania w edukacyjnej i wychowawczej przestrzeni
 • retoryczny potencjał, który profesjonalnie wykorzysta w publicznej przestrzeni medialnej
 • medialne etiudy retoryczne

Uczestnik kursu rozwinie

 • umiejętności retoryczne niezbędne w dydaktyczno-wychowawczej przestrzeni publicznej i medialnej
 • zasób leksykalny (słownikowy) istotny dla indywidualnego przekazu pedagoga i odpowiadający potrzebom odbiorców
 • poziom świadomości językowej i komunikacyjnej
 • poziom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przygotowywania wystąpień publicznych i public relations

Wymienione umiejętności zdobywane będą praktycznie m.in. w formie warsztatów i  etiud retorycznych.m.in. inspirowanych programem kształcenia mówców w Oksfordzie w: Oxford Union Debating  Society.

INFORMACJE I ZAPISY

Tel.: 22 589 36 64 lub 22 589 36 00 wew.1211


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów.

Kursy doskonalące:

Kursy nadające kwalifikacje:
 

Powiązane artykuły

Dodatkowa rekrutacja na studia 2022/2023 w Akademii Pedagogiki Specjalnej

studia I i II stopnia oraz na studia jednolite magisterskie. Zapisy do 21 września. Serdecznie zapraszamy.

czytaj dalej

Nowości w ofercie w Akademii Pedagogiki Specjalnej

nowe kierunki w ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2022/2023

czytaj dalej

AKADEMIA PRZYSZŁEGO STULECIA

Jubileusz 100-lecia istnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

czytaj dalej

DOŁĄCZ DO NAS !

Zapraszamy serdecznie Licealistów, Maturzystów, wszystkich kandydatów zainteresowanych studiowaniem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na Wirtualne Dni Otwarte APS 17 i 24 kwietnia.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane