Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Informatyka - studia licencjackie lub inżynierskie

w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej

KIERUNEK: Informatyka - studia inżynierskie
Specjalność: Informatyka stosowana
Studia stacjonarne: 2300 godzin
Studia niestacjonarne: 1152 godzin

Informatyka stosowana

Absolwent studiów licencjackich na kierunku informatyka będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

Absolwent będzie dobrze rozumiał działania współczesnych systemów komputerowych oraz posiadał wiedzę z zakresu podstaw informatyki, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Będzie także posiadał umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.

Zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Będzie nie tylko posiadał wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, ale także będzie twórczym projektantem najlepszych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego. Dzięki temu może on pracować nie tylko w firmie, banku czy urzędzie ale także w ośrodkach badawczo - rozwojowych.

Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako: projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, administrator sieci komputerowych.

Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może także podjąć pracę nauczyciela informatyki.

Absolwent studiów będzie znał język obcy na poziomie biegłości B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

Program tych studiów jest zgony ze standardami nauczania a ich absolwent ma prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na dowolnej wyższej uczelni w kraju i zagranicą.

Przykładowe tematy prac inżynierskich realizowane w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno- Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.

W ramach projektu inżynierskiego realizowane są projekty z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych mi.in. aplikacji webowych oraz aplikacji mobilnych, technik sieciowych itp. Celem projektu jest również zaznajomienie się z projektowym sposobem pracy. Warto podkreślić że część projektów realizowanych w ramach przedmiotu została skomercjalizowana.

Poniżej wybrane przykłady realizowanych tematów:

 Aplikacja dawka – aplikacja na telefon pomagająca lekarzowi dobrać odpowiednią dawkę leku: uwzględnia wiek pacjenta, jego wagę płeć oraz inne uwarunkowania specyficzne dla leku, zawiera obszerną bazę leków pediatrycznych.

 Symulator komputera kwantowego – celem projektu było zapoznanie się z technologią obliczeń kwantowych oraz teorią opisującą ich działanie. Na tej podstawie zbudowano również model kilku q-bitowego komputera kwantowego oraz implementację algorytmów wyszukiwania i faktoryzacji.

 E-czytacz bajek – aplikacja mobilna wspomagająca naukę czytania. Aplikacja w formie podobnej do tradycyjnej książki wyświetla bajki. Dodatkowo w przypadku trudności z przeczytaniem fragmentu tekstu odczytuje zaznaczony fragment lub całą stronę.

 Zamek otwierany kartą czipową – studenci w ramach projektu zbudowali programowalny zamek elektroniczny otwierany kartą czipową. Instalacja oparta została o mikrokontroler Arduino.

  Internetowa gra dla dzieci - gra edukacyjna dla dzieci, która w sposób łatwy i przyjemny prezentuje najmłodszym niezbędne zasady funkcjonowania w życiu.  W celu osiągnięcia  największej uniwersalności i gra uruchamiana jest przez przeglądarkę. Gra przeznaczona jest dla najmłodszych dzieci, które niekoniecznie potrafią już czytać i pisać. Scenariusze gry zaprojektowane zostały zatem w sposób umożliwiający grę bez nabycia tych umiejętności. Wszystkie scenariusze i dialogi są odtwarzane z nagrań.

 Pikotalk – aplikacja do komunikowania się dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami mowy. Celem było stworzenie aplikacji na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Aplikacja posiada szereg piktogramów, podzielonych na kategorie i podkategorie. Po odpowiednim ułożeniu tworzą zdanie które jest odczytywane na głos przez program. Piktogramy są wyświetlane i układane na ekranie telefonu lub tabletu w odpowiedniej kolejności. Z założenia ograniczona jest ilość piktogramów by maksymalnie uprościć tworzenie zdań, a każdemu piktogramowi odpowiada plik dźwiękowy. 

 Szkolny portal studencki – aplikacja mobilna połączona ze szkolnym systemem ERP umożliwiająca studentom dostęp do bieżących informacji

KIERUNEK: Informatyka - studia licencjackie
Specjalność: nauczycielska
Studia stacjonarne: 2005 godzin
Studia niestacjonarne: 1452 godzin

Informatyka i technologie informacyjne -specjalność nauczycielska

Studia na tej specjalności dają uprawnienia pedagogiczne umożliwjające podjęcie pracy jako nauczyciel informatyki i technologii informacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku informatyka specjalnośc nauczycielska będzie posiadał wiedzę i umiejętności z ogólnych zagadnień informatyki (w tym samym zakresie co absolwent specjalności informatyka stosowana). Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

Absolwent będzie dobrze rozumiał działania współczesnych systemów komputerowych oraz posiadał wiedzę z zakresu podstaw informatyki, technologi informacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Będzie także posiadał umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.

Zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Będzie nie tylko posiadał wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, ale także będzie twórczym projektantem najlepszych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego. Dzięki temu może on pracować nie tylko w firmie, banku czy urzędzie ale także w ośrodkach badawczo - rozwojowych.

Oprócz pracy w szkole, absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako: projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, administrator sieci komputerowych.

Absolwent studiów będzie znał język obcy na poziomie biegłości B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

Program tych studiów jest zgony ze standardami nauczania a ich absolwent ma prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na dowolnej wyższej uczelni w kraju i zagranicą.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie