Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

II NABÓR na studia stacjonarne w Akademii Morskiej w Szczecinie

Zapraszamy!

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego informuje, że od 20.07.2015 r. uruchomiono drugi nabór na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA

Komplety dokumentów proszę składać w dziekanacie wydziału (pok. 174 lub 175) w godz. 8:00-15:00
Tel. 91 48 09 512, 91 48 09 513, 91 48 09 380
Termin składania kompletów dokumentów – do 19.09.2015 r. Ogłoszenie wyników – 23.09.2015r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego informuje, że od 20.07.2015 r. uruchomiono drugi nabór na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek:

NAWIGACJA
TRANSPORT
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INFORMATYKA

Komplety dokumentów proszę składać w dziekanacie wydziału (pok. 130) w godz. 8:00-15:00
Tel. 91 48 09 355, 91 48 09 515
Termin składania kompletów dokumentów – do 19.09.2015 r. Ogłoszenie wyników – 23.09.2015r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że od 20.07.2015 r. uruchomiono drugi nabór na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek:

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
TRANSPORT
LOGISTYKA

Przedłużono nabór na studia stacjonarne II-go stopnia na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Komplety dokumentów przyjmowane będą w budynku przy ul. H. Pobożnego 11 w godz. 8:00-15:00 (pok. 17)
Tel. 91 48 09 631, 91 48 09 663, 91 48 09 686
Termin składania kompletów dokumentów – do 19.09.2015 r. Ogłoszenie wyników – 23.09.2015r.

Więcej:

http://rekrutacja.am.szczecin.pl/aktualnosci-rekrutacja 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane