Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

I MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRAW CZŁOWIEKA

W dniach 22-23.05.2018 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbywały się obrady I Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka, pod tytułem „Prawa człowieka i ich ochrona”.

W trakcie dwóch dni obrad reprezentanci największych Polskich jednostek naukowych (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej z Lublina), stowarzyszeń i fundacji (Amnesty International oraz La Strada) oraz jednostek zagranicznych zaprezentowało ponad 100 referatów dotyczących m.in. problemów uchodźców, handlu ludźmi, wolności w internecie, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, prawa do zawierania małżeństw w kontekście preferencji seksualnych, eutanazja, zmiany w polskich sądach czy mowa nienawiści podzielonych na kilkanaście sesji panelowych. Szczególnie cennym, jak wskazują organizatorzy, jest udział w konferencji studentów z Rzeszowa, Krakowa, Warszawy i Oświęcimia, którzy mieli okazję wygłosić swoje referaty w specjalnych sesjach studenckich.

Ważnym elementem Kongresu była ożywiona dyskusja oraz możliwość konfrontacji poglądów i idei między uczestnikami.
 

Powiązane artykuły

Wirtualny dzień otwarty Uniwersytetu Rzeszowskiego

31 maja 2021

czytaj dalej

Nowe specjalności na Uniwersytecie Rzeszowskim

3 nowe specjalności w ofercie Zdrowia publicznego wpisują się w potrzeby dzisiejszego rynku pracy i są ciekawą propozycją dla wszystkich zainteresowanych rozwiązywaniem narastających problemów zdrowotnych, z którymi mierzy się współczesny świat.

czytaj dalej

Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego

oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe z Grafiki komputerowej

czytaj dalej

Ogólnopolski Konkurs Młodych Inżynierów 2018

25 Maja na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się Ogólnopolski Konkurs Młodych Inżynierów 2018, którego organizatorem było Koło Naukowe Mechatron-SEP, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Rzeszowski.

czytaj dalej

Studenci informatyki UR w finałach konkursu Digital Dragons

Projekt gry komputerowej 3D studentów kierunku Informatyka i Koła Naukowego Informatyki o nazwie "Tree of life: Tower Defence" został wybrany do finałów konkursu Students Talent Show odbywającego się w ramach Digital Dragons.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie