Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Finanse w Koźmińskim na światowym poziomie

[b]21 miejsce na świecie![/b] Tak wysoko ocenia studia magisterskie z finansów w [b]Akademii Leona Koźmińskiego[/b] dziennik [i]„Financial Times”[/i], który w wydaniu z 18 czerwca br. publikuje ranking[i] „Masters in Finance 2012”[/i]. Znalazło się w nim 35 uczelni z całego świata, w tym tylko jedna z Polski.

Polska uczelnia wyprzedziła znane szkoły biznesu: amerykański Washington University (24.), brytyjską Durham Business School (25.),włoski Uniwersytet Bocconi (27.), którego rektorem do niedawna był obecny premier Włoch, prof. Mario Monti. ALK znalazła się za hiszpańską EADA (20.) i holenderskim Erasmus University (19.). Zwycięzcą tegorocznego rankingu „Financial Times” jest HEC Paris. Akademia Leona Koźmińskiego poprawiła pozycję sprzed roku i awansowała z 22. na 21. miejsce.

W rankingu kariery mierzonej 3 lata po ukończeniu studiów, absolwenci finansów Akademii Leona Koźmińskiego uplasowali się na 11. pozycji. Dyplom uczelni stał się dla nich przepustką do dobrej pracy i do dość szybkiego osiągnięcia wysokich zarobków – wynoszą one średniorocznie 52.654 USD. Zdaniem ekspertów, kariera w finansach i bankowości ciągle należy do najatrakcyjniejszych w Polsce. Sektor bankowy jest w naszym kraju stabilny, wolny od problemów występujących w niektórych krajach europejskich i nieustannie się rozwija, co oznacza nowe oferty pracy dla specjalistów.

- Uzyskanie tytułu magistra finansów w dobrej uczelni wzbogacone o doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym rzeczywiście otwierają możliwości robienia międzynarodowej kariery. Absolwenci Koźmińskiego znajdują pracę nie tylko w kraju czy w europejskich centrach finansowych, ale też na Wschodzie, w Azji, czy krajach arabskich. Często są znacznie lepsi od kontrkandydatów, co wynika z rozbudowanego programu. U studia są dwuletnie, podczas gdy większość uczelni europejskich ma program roczny, a nawet 8-miesięczny - komentuje wyniki rankingu „FT” prof. Krzysztof Kalicki, który łączy pracę dydaktyczno-naukową w Akademii Leona Koźmińskiego z funkcją prezesa Deutsche Banku Polska.

Wysoka ocena kierunku finanse w Akademii Leona Koźmińskiego jest efektem pracy kadry naukowo-dydaktycznej, która nie tylko rzetelnie realizuje program studiów, ale zachęca studentów do samodzielnej aktywności w ramach kół naukowych. Do cieszących się dużym zainteresowaniem i przyciągających wybitne jednostki należy koło naukowe „Tygryski”, prowadzone przez prof. Grzegorza Kołodko, wybitnego ekonomistę, byłego wicepremiera i ministra finansów, autora książek tłumaczonych na liczne języki. Podopieczni profesora realizują nawet własne badania i uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowych, podczas których prezentują referaty wraz z doświadczonymi ekonomistami.

Nie tylko profesorowie, ale też młoda kadra naukowa ALK to najczęściej osoby po stażach na znanych, amerykańskich uniwersytetach, eksperci rynku kapitałowego i międzynarodowych instytucji finansowych, doradcy i komentatorzy. Łączą wysokiej jakości dydaktykę z pracą naukową, a także z praktyką życia gospodarczego.

Finanse w Koźmińskim można studiować zarówno po polsku, jak i po angielsku. Dla osób studiujących po angielsku do wyboru są specjalności: Corporate Finance i Accounting, dla polskojęzycznych studentów dostępne są specjalności: audyt i kontrola w biznesie, rachunkowość zarządcza i controlling, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, bankowość, strategie inwestycyjne i kapitałowe oraz finanse przedsiębiorstw. Po uzyskaniu tytułu magistra można kontynuować naukę w Akademii na studiach doktoranckich - tak po polsku, jak i po angielsku.

- Akademia Leona Koźmińskiego kształci specjalistów w newralgicznych dla biznesu dziedzinach, takich jak zarządzanie, finanse i prawo. Każdy z tych kierunków zbiera najwyższe oceny, co oznacza, że nasze starania przynoszą dobre efekty. Ale dopiero badania karier absolwentów i to, jak ocenia ich rynek pracy, są dla nas prawdziwym powodem do satysfakcji. Absolwenci finansów bardzo dobrze sobie radzą – mówi prof. Witold Bielecki, rektor ALK.

Pełna tabela rankingowa jest dostępna pod adresem:

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-finance-pre-experience-2012 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane