Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

DZIEŃ NAUKI – 29 kwietnia 2010 r. w PWSW w Przemyślu

W dniu 29 kwietnia 2010 roku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbędzie się impreza o nazwie Dzień Nauki.

DZIEŃ NAUKI – 29 kwietnia 2010 r.

PROGRAM

SEMINARIUM FIRMY FESTO
Mechatroniczne urządzenia Festo do nauczania zawodu mechatronika oraz najnowsze zastosowania rozwiązań technicznych Festo w przemyśle

Miejsce AULA w Kolegium Wschodnim PWSW

8.30 – 8.35 Powitanie uczestników
8.35 – 8.45 Prezentacja firmy Festo
8.30 – 10.30 Prezentacja sprzętu dydaktycznego dla Instytutu Mechatroniki oraz przyszłych studentów:
8.45 - 10.30 Zestawy podstawowe oraz urządzenia mechatroniczne w nauczaniu technika mechatronika Festo a mechatronika, krótkie przedstawienie działu dydaktyki firmy Festo
Przegląd oferty FESTO (Nowy dział produktów elektrotechnika, elektronika i napędy elektryczne)
Pracownie symulacyjne CAD, CAM, CNC dla mechaników
Pracownie CAD dla elektryków i mechatroników: E- PLAN, FluidSIM, CIROS
Pracownie podstaw mechatroniki; pneumatyka, elektropneumatyka, sterowniki PLC
Pracownie urządzeń mechatronicznych z elementami robotyki i gniazdami produkcyjnymi CNC, MecLAB, MPS, nowy MPS, Roboty i obrabiarki CNC firmy EMCO

11.15 – 15.00 Prezentacja dla przedsiębiorstw, instytucji i urzędów:
11.15 – 13.15 Oferta napędów pneumatycznych Festo

Sterowanie z wykorzystaniem wysp zaworowych
Technika podciśnieniowa

13.15 – 13.30 Przerwa
13.30 – 14.45 Nowości Festo w ofercie czujników
Nowości Festo 2010

Katalog elektroniczny Festo xDKI i program do rysowania schematów pneumatycznych FluidDRAW

14.45 – 15.00 Pytania, dyskusje
15.00 Zakończenie seminarium

10.30 Wystąpienie Rektora PWSW prof. dr hab. Jana Drausa

IMPREZY KULTURALNO – EDUKACYJNE PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUTY PWSW
w godz. 11.00 – 16.00

Miejsce: namioty Instytutów PWSW, teren Parku Lubomirskich

Instytut Historii

11.15 Prezentacja Instytutu Historii i Koła Naukowego Historyków Studentów (KNHS)
Wspomnienia o prof. dr. hab. Januszu Kurtyce
11.45 – 12.35 Warsztaty dla młodzieży szkolnej – wykłady i prezentacje (po 10 min.)
o następującej tematyce:
11.45 Pradzieje i wczesne średniowiecze Przemyśla
11.55 Lokacja Przemyśla na prawie niemieckim
12.05 Przemyśl w epoce nowożytnej
12.15 Dworzec kolejowy w Przemyślu XIX – XX wiek
12.25 Twierdza Przemyśl
12.35 – 13.00 Projekcja filmu o Przemyślu
13.00 – 13.10 Konkurs wiedzy o historii Przemyśla
13.10 – 13.40 Dotknij historii – Wrzesień 1939 roku w Przemyślu – pokaz w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej
13.40 Ogłoszenie wyników konkursu
16.00 Pokaz walk rycerskich

Instytut Architektury Wnętrz

Od 11.00 Plenerowe warsztaty malarsko – rysunkowe oraz rzeźbiarskie
11.00 – 16.00 Wystawa studentów architektury w pracowniach Instytutu

Instytut Inżynierii Środowiska

11.00 – 16.00 Prezentacje słowne na temat problematyki inżynierii środowiska w odniesieniu do naszego codziennego życia i naszego wpływu
na stan środowiska
11.00 – 16.00 Pokaz zastosowania techniki komputerowej w rozwiązywaniu problemów zaopatrzenia w wodę miast

Instytut Neofilologii

11.00 – 16.00 Prezentacje multimedialne filologii ukraińskiej i filologii angielskiej Poza tekstem da się żyć, czyli świat oczami filologa
12.00, 13.00, 14.00 Happening:
Romeo & Juliet W. Shakespeare’a
Three witches (W. Shakespeare „Mackbet”)
12.30, 13.30, 14.30 Quiz na temat wiedzy o Wielkiej Brytanii
15.30 The Beatles Show

Instytut Polonistyki

11:00 – 16.00 Kiermasz książki (przynieś swoje książki, sprzedaj, kup lub wymień je na inne)
11.00 – 16.00 Prezentacja multimedialna Instytutu Polonistyki
12.00 – 12.30 Dyktando z języka polskiego (z nagrodami dla najlepszych)
14.15 Ogłoszenie wyników
13.00 – 14.00 Prezentacja filmów offowych (Zwellinder Group)
14.30 – 15.30 Koncert Papaya Jazzy Trio – Muzyczny wieczór w środku dnia (w programie ballady z pięknymi polskimi tekstami)

Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

11.00 Konkurs Przemyśl politykę
12.30 Spotkanie z Dyrektorem i pracownikami Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej – prezentacja Instytutu
13.30 Spotkanie ze studentami przy stoisku politologicznym

Instytut Socjologii

11.00 – 11.20 Zawód socjolog - prezentacja kierunku i programu studiów
11.20 – 11.40 Młody socjolog przy pracy - warsztat tworzenia kwestionariusza do badań sondażowych
11.40 – 12.00 Studenci socjologii jako badacze świata społecznego - Prezentacja badań realizowanych przez Koło Naukowe Studentów Socjologii
12.00 – 12.30 Konkurs wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim (z cennymi nagrodami) - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
12.30 – 13.30 Aspiracje edukacyjne młodzieży pogranicza. Zostać czy wyjechać z Przemyśla? - Prezentacja projektów badań Centrum Badań nad Młodzieżą
13.00 – 14.30 Praca socjalna – Prezentacja specjalności (z udziałem wykładowców IS zatrudnionych w Izbie Celnej)
Komunikacja społeczna i media – Prezentacja specjalności (z udziałem wykładowców IS zatrudnionych w instytucjach badających opinię społeczną i rynek)
Socjologia rynku pracy a Unia Europejska – Prezentacja specjalności (z udziałem Wykładowców IS zatrudnionych w organizacjach pozarządowych i służbach zatrudnienia)
Socjolog na pograniczu etniczno - kulturowym - Prezentacja specjalizacji celnej (z udziałem Wykładowców IS zatrudnionych w Izbie Celnej)

Instytut Stosunków Międzynarodowych

11.00 – 15.00 Prezentacja Instytutu Stosunków Międzynarodowych
12.00 – 12.30 Konkurs wiedzy o świecie współczesnym - I etap (test półotwarty)
(dla wszystkich uczestników konkursu upominki Instytutu)
13.00 Rozstrzygnięcie I etapu konkursu
14.00 Konkurs wiedzy o świecie współczesnym – II etap (losowanie 3 pytań)
14.30 Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

11.00 – 17.00 Zjazdy na linie, ścianka wspinaczkowa, paintball, zjeżdżalnia dla dzieci
18.00 Piknik – ognisko
21.00 Impreza dla młodzieży od lat 18 (klub studencki Enigma w Kolegium Nowym PWSW)

Dzień Nauki odbędzie się pod patronatem:
Rektora PWSW prof. dr hab. Jana Drausa oraz Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy

Patronat medialny:
Radio Rzeszów, Radio Eska,Życie Podkarpackie, Nowin 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane