Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

DRZWI OTWARTE Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

11 lutego 2016, godzina 10.00 - 14.00, Auditorium Novum

W roku akademickim 2016/2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
prowadzi rekrutację kandydatów na następujące kierunki studiów:

studia stacjonarne pierwszego stopnia

analityka chemiczna i spożywcza
architektura krajobrazu
architektura
architektura wnętrz
biotechnologia
budownictwo
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
energetyka
finanse i rachunkowość
fizyka techniczna
informatyka stosowana
inżynieria biomedyczna
inżynieria gazu lupkowego
inżynieria materiałowa
inżynieria odnawialnych źródeł energii
inżynieria środowiska
mechaniczna inżynieria tworzyw
mechanika i budowa maszyn
nanobioinżynieria
ochrona środowiska
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
rolnictwo
technologia chemiczna
technologia żywności i żywienie człowieka
teleinformatyka
transport
wzornictwo
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zoofizjoterapia
zootechnika
opis kierunków

studia stacjonarne drugiego stopnia

architektura
architektura wnętrz
biotechnologia
budownictwo
Computer Aided Engineering (język wykładowy: angielski)
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
informatyka stosowana
inżynieria biomedyczna
inżynieria środowiska
mechanika i budowa maszyn
ochrona środowiska
rolnictwo
technologia chemiczna
technologia żywności i żywienie człowieka
transport
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika
opis kierunków

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

analityka chemiczna i spożywcza
biotechnologia
budownictwo
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
energetyka
finanse i rachunkowość
informatyka stosowana
inżynieria środowiska
mechanika i budowa maszyn
ochrona środowiska
rolnictwo
teleinformatyka
transport
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika
opis kierunków

studia niestacjonarne drugiego stopnia

budownictwo
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
informatyka stosowana
inżynieria środowiska
mechanika i budowa maszyn
ochrona środowiska
rolnictwo
transport
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika
opis kierunków

Zapraszamy !

************************

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów, jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze i techniczne. W ciągu 60 lat mury uczelni opuściło ponad 45 000 absolwentów. Absolwentami są m.in. światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk.

Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest 1300 pracowników, z czego 680 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 134 profesorów i doktorów habilitowanych.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci się około 10 000 studentów. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia, wdrażanie systemu ETCS oraz programów MostAR i MOSTECH umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. UTP zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia dobrej pracy. W 2006 roku w rankingu "Newsweeka" uczelnia uplasowała się na 1. pozycji wśród uczelni rolniczych i na 14. pozycji w grupie uczelni wyższych (łącznie publiczne i niepubliczne). 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane