Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

DKMS, UZZM, KGHM łączą siły!

8 listopada każda osoba, która będzie chciała oddać krew lub zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku będzie miała taką możliwość. W budynku Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w godzinach 10:30-14:30 odbędzie się duże przedsięwzięcie społeczne, do którego przyłączenia się władze Uczelni. Akcja skierowana jest zarówno do studentów Uczelni, jaki i do wszystkich mieszkańców Lubina i okolic.

Fundacja DKMS Polska i Lubińska Uczelnia wspólnie z Drużyną Szpiku KGHM Polska Miedź SA., Klubem Honorowych Dawców Krwi „Serce Górnika” KGHM ZG „Lubin” oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie organizują 8 listopada (w sobotę) zbiórkę krwi oraz rejestrację do bazy potencjalnych dawców szpiku. Statystyki dotyczące braku krwi oraz osób chorujących na białaczkę są zatrważające. Jak pokazują wyniki, w Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Dlatego tak ważne jest, aby potencjalnych dawców było jak najwięcej. Daje to większe szanse chorym na znalezienie tego właściwego. Z kolei krwi w bankach cały czas brakuje – zwłaszcza krwi grupy A i 0.

– Społeczna odpowiedzialność naszej Uczelni wpisała się już w jej priorytetowe zadania – mówi Lucyna Kubis, Kanclerz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. – Rozpoczęliśmy od zbiórki elektrośmieci, później zainicjowaliśmy akcję zbiórki zakrętek dla potrzebujących dzieci, a dalej wsparliśmy także lokalny sport – drużynę piłkarską, ale na tym nie poprzestaliśmy. W zeszłym roku po raz pierwszy studenci wyszli z inicjatywą. Tym razem pomysł dotyczył organizacji zbiórki krwi na naszej Uczelni i miło jest mi przyznać, że akcja odniosła wielki sukces. Dlatego w tym roku nie tylko ją kontynuujemy, ale także poszerzamy o możliwość rejestracji do bazy potencjalnych dawców szpiku. Dzięki wsparciu Drużyny Szpiku KGHM wiemy, że akcja będzie przebiegała profesjonalnie i liczymy, że również spotka się ze wsparciem ze strony studentów i lubinian – podsumowuje Kanclerz UZZM.

Akcja rejestracji do bazy potencjalnych dawców szpiku będzie dedykowana Kamili Prędze – lubiniance chorej na ostrą białaczkę szpikową. Warto dodać, że podczas akcji w lubińskiej Uczelni rejestracji będzie dokonywał wolontariusz Drużyny Szpiku KGHM, który osobiście oddał szpik (!!!). To bardzo dobra okazja by móc zapytać bezpośrednio o wszystkie szczegóły i uzyskać odpowiedzi z pierwszej ręki.

Dawcą szpiku może zostać każda osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, która waży minimum 50 kg, lub nie ma dużej nadwagi. Wbrew obiegowej opinii, nie jest to skomplikowany proces i zajmuje maksymalnie 15 minut i jest całkowicie bezbolesny!!! W celu określenia antygenów cech zgodności tkankowej wystarczy pobrać do przebadania wymaz ze śliny z wewnętrznej strony policzka oraz wypełnić formularz - to wszystko! Dawcą dana osoba zostanie, dopiero gdy okaże się, że posiada takie same cechy zgodności tkankowej, jak chory pacjent. Wtedy niezbędne będą dodatkowe badania lekarskie, które są bezinwazyjne.

Z kolei akcję zbiórki krwi wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce Górnika” KGHM ZG „Lubin”. Zebrana krew zostanie przeznaczona dla potrzebujących dzieci z Kliniki Transplantacji i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.

Dawcą krwi może być każda zdrowa osoba w wieku od 18-tu do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, o wadze powyżej 50 kg, ciesząca się ogólnie dobrym stanem zdrowia. Jednak są pewne rygory i przeciwwskazania, o których można przeczytać na stronie Uczelni ( www.uzzm.pl ).

Akcja zbiórki krwi i rejestracja do bazy potencjalnych dawców szpiku odbędzie się 8 listopada w godzinach 10:30-14:30 w budynku Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21. Aby przyłączyć się do niej wystarczy wziąć ze sobą dokument z aktualnym zdjęciem: Dowód Osobisty, Prawo Jazdy, Paszport, Książeczka Wojskowa lub legitymacja żołnierza wojskowego i być po lekkim beztłuszczowym śniadaniu.

Wszystkie informacje na temat zbiórki krwi w UZZM można uzyskać pod nr tel. (76) 749 89 25
lub e-mailowo: promocja@uzzm.pl

Organizatorzy liczą na zaangażowanie studentów, mieszkańców Lubina i okolic. Warto pamiętać, że wspólnie można osiągnąć wiele i pomóc innym!

*************************
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała w 2002 roku. Jest placówką niepubliczną i jedyną uczelnią wyższą w Lubinie. Uczelnia kształci na studiach I i II stopnia oraz posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Jej kadrę dydaktyczną tworzą zarówno wykładowcy z największych ośrodków akademickich, jak i wysokiej klasy specjaliści – praktycy.

Kandydaci na studia mają do wyboru kierunki licencjackie i inżynierskie: Zarządzanie, Pedagogika, Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie. W ramach w/w kierunków Uczelnia kształci na kilkunastu specjalnościach, które na bieżąco są aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb na rynku pracy.

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniając zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane