Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Czekamy na nawigatorów i mechaników

Jeszcze do 16 grudnia 2016 r. trwają nabory na studia niestacjonarne na Wydziałach Nawigacyjnym i Mechanicznym. To ostatnia w tym roku szansa, by podjąć studia w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Na kandydatów czekają miejsca na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku nawigacja – transport morski. Na Wydziale Mechanicznym czekają miejsca na mechanice i budowie maszyn (ze specjalnością eksploatacja siłowni okrętowych) oraz mechatronice (spec. budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych).

Studia niestacjonarne w akademii pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne. Przygotowują do pracy na morzu w charakterze oficerów pokładowych i oficerów mechaników lub do pracy na lądzie, szczególnie w przedsiębiorstwach powiązanych z branżą morską. Są trafnym wyborem dla osób aktywnych zawodowo, które chcą rozwijać swoją karierę i jednocześnie podnosić specjalistyczne kwalifikacje.

Kształcimy poszukiwanych specjalistów.

Wyniki naboru ogłosimy 17 grudnia 2016

************************

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych. Jest to szansa dla Ciebie na szybki awans zawodowy i osiąganie wysokich zarobków w młodym wieku. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane