Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Nauk Żywieniowych w SGGW

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Rektor SGGW profesor Wiesław Bielawski podpisali umowę umożliwiającą budowę Centrum.

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych to projekt Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. To nowoczesny budynek dydaktyczno-laboratoryjny przeznaczony do prowadzenia działalności naukowej w zakresie nauk o żywieniu człowieka oraz powiązanych z nimi działaniami wdrożeniowymi i edukacyjnymi. W przyszłości wyposażony będzie w unikatową aparaturę laboratoryjną umożliwiającą prowadzenie badań na poziomie światowym.

Zadaniem Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych jako wiodącej instytucji naukowo-dydaktyczno-wdrożeniowej jest rozwój kierunków badań, których wyniki będą miały zastosowanie w rozwiązywaniu problemów żywieniowo-zdrowotnych polskiego społeczeństwa, poprzez zmniejszenie skali występowania chorób dietozależnych w populacji polskiej, co przyniesie konkretne efekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Dzięki wynikom tych badań wczesna dietoprofilaktyka przyczyni się do zmniejszenia ryzyka występowania chorób metabolicznych, które są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, a ich skalę w Polsce i na świecie określa się na 38 mln zgonów rocznie.

Konieczność podejmowania działań zmniejszających skalę występowania chorób dietozależnych uzasadniają  również wydatki publiczne poniesione na ich leczenie: w 2013 roku 3,8 mln pacjentów z tymi schorzeniami objęto opieką medyczną wartą 10,5 mld złotych. Szacuje się, że całkowite koszty związane z leczeniem chorób dietozależnych wzrosną z obecnych 42 mld zł rocznie do 93,0 mld zł w 2030 roku, przy czym samo leczenie otyłości i jej powikłań pochłonie ok. 25% budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia. Dla zmniejszenia wymiaru tych niekorzystnych dla polskiej populacji danych konieczna jest również modyfikacja oferty rynkowej produktów żywnościowych, których innowacyjne receptury opracowane będą w planowanej inwestycji.

Istotną zaletą Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych jest holistyczne podejście do koniecznej zmiany sposobu żywienia Polaków: specjaliści z zakresu żywności i żywienia będą prowadzić tutaj fizykochemiczne badania żywności, kształtować jej prozdrowotny profil, ale też projektować skuteczne interwencje żywieniowe. Takie podejście pozytywnie wpłynie na poprawę skuteczności edukacji prozdrowotnej, która skierowana będzie na efektywne upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia oraz terapii schorzeń dietozależnych, i oparta na rzetelnych i innowacyjnych wynikach badań z obszaru interdyscyplinarnej nauki o żywieniu człowieka. Działanie i misja Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych zorientowane będą na człowieka, zasoby surowcowe i produktowe oraz inteligentny transfer wyników badań i technologii do polskiego systemu żywieniowego i żywnościowego, co przyczyni się do wzrostu zaufania konsumentów do żywności oraz doprowadzi do poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa.

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych będzie instytucją naukowo-dydaktyczną, wszechstronnie kształcącą profesjonalistów z zakresu żywienia człowieka, dietetyki, ochrony zdrowia, projektowania żywności spełniającej najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, a jednocześnie spełniającej oczekiwania i preferencje konsumentów, realizując tym samym ideę holistycznego podejścia do nauk o żywieniu człowieka i ich aplikacyjnego charakteru.

Jest to projekt inwestycyjny o wartości 62  milionów złotych. Wartość dofinansowania z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to 40 mln złotych. Projekt utworzenia Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych przewiduje wybudowanie nowego wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego o powierzchni ok. 7,5 tys. m kw., w którym zlokalizowanych będzie między innymi  15 sal dydaktycznych, 11 laboratoriów z 10 pracowniami i 2 halami oraz sala konferencyjna z zapleczem.

9 sierpnia 2018 roku Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski podpisali umowę umożliwiającą przekazanie środków z ministerstwa. W uroczystości i konferencji prasowej uczestniczył także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Rektor SGGW profesor Wiesław Bielawski podczas otwarcia konferencji podziękował premierowi Jarosławowi Gowinowi za przyznanie finansowania temu projektowi. Rektor zaprezentował zebranym mediom główne zadania jakie Centrum Nauk Żywieniowych będzie wypełniało w przyszłości. Z kolei Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin podkreślił, że tak potrzebny projekt, który przyczyni się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa zasługuje na dofinansowanie. Premier Gowin podkreślił również znaczenie naszej uczelni dla krajowej gospodarki. Na tym elemencie współpracy naukowców z szeroko rozumianym rolnictwem skupił się także w swoim przemówieniu minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Goście uczelni mieli okazję także do zapoznania się z nowoczesnymi laboratoriami Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, które zaprezentowali pracownicy naukowi wydziału na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Krystyną Gutkowską. Z kolei przed konferencją prasową Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zwiedził odrestaurowaną przez SGGW część Skarpy Ursynowskiej znajdującej się bezpośrednio za Pałacem Rektorskim.
 

Powiązane artykuły

Dzień otwarty SGGW

Zapraszamy tegorocznych maturzystów do odwiedzenia naszej uczelni - 10 lipca 2024, godz. 10:00-15:00

czytaj dalej

Dzień Otwarty SGGW

3 lutego 2024 w Auli Kryształowej SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie, w godzinach 9:30-15:00, jedyna przyrodnicza uczelnia w Warszawie będzie gościć przyszłych kandydatów i kandydatki na studentów.

czytaj dalej

Rozwiń się w SGGW

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2023/2024

czytaj dalej

Dzień Otwarty last minute w SGGW - 8.07.2023, godz. 10:00-14:00, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Ostatnia szansa na spotkanie i poznanie szczegółów dotyczących studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

czytaj dalej

Dni SGGW 19-20 maja 2023 r.

zapraszamy do udziału w XXI edycji Dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które w tym roku odbędą się na terenie uczelnianego kampusu na Ursynowie.

czytaj dalej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ZAPRASZA - Dołącz do nas!

SGGW to nie tylko uczelnia – to styl życia!

czytaj dalej

CO MOŻNA STUDIOWAĆ W SGGW?

SGGW to nie tylko nauka – to styl życia!

czytaj dalej

Dni Otwarte SGGW 2021

Dni Otwarte online, które odbędą się w dniach 20-24 kwietnia to doskonała okazja dla kandydatów na studia, aby dowiedzieć się jakie przedmioty zdawać na maturze, aby dostać się do SGGW, jakie są zasady rekrutacji oraz który kierunek wybrać, aby realizować swoje pasje.

czytaj dalej

SGGW w QS World University Rankings

W najnowszym QS World University Rankings Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znalazła się wśród tysiąca najlepszych uniwersytetów świata.

czytaj dalej

Dni Otwarte SGGW 24 - 25 stycznia 2020 r

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich, studentów, a także rodziców na Dni Otwarte Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

czytaj dalej

Start po Indeks SGGW

konkurs dla maturzystów

czytaj dalej

Dzień Otwarty w SGGW

Chcesz studiować w SGGW? Przyjdź na Dzień Otwarty w SGGW już 23 lutego 2019 roku!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane