Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia bliżej Ciebie - bezpłatne warsztaty dla maturzystów w Łodzi

Wykładowcy i studenci kierunku Pedagogika, Pielęgniarstwo i Taniec Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi mają przyjemność zaprosić tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach i pokazach, które będą odbywać się na terenie szkoły.

Oferta warsztatów kierunku Pedagogika

Głównym założeniem projektu – Jak przetrwać w miejskiej dżungli? jest wspieranie łódzkich szkół w realizowaniu profilaktyki szkolnej. Formuła warsztatów zakłada nie tylko wyposażanie w wiedzę, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności społecznych i wzmacnianie tych postaw, które w przyszłości będą pomocne w podejmowaniu przez uczniów samodzielnych, autonomicznych i przemyślanych decyzji.

Tajemniczy świat sekt i kultów – fakty i mity - mgr Daria Modrzejewska Warsztat ma na celu demaskowanie narzędzi i mechanizmów manipulacji za pomocą, których destruktywne sekty werbują i uzależniają od siebie swych członków. Zajęcia są okazją do szerszej dyskusji nad fenomenem sekt we współczesnym świecie.

Dopalacze i inne środki psychoaktywne – pułapka uzależnień – mgr Dorota Janułajtis
Warsztaty są akcją promującą przede wszystkim profilaktykę uzależnień. Nadrzędnym celem jest uświadomienie młodzieży, jakie konsekwencje niesie ze sobą zażywanie środków odurzających, wykształcenie umiejętności radzenia sobie z problemem i poszukiwanie pomocy. Zajęcia prowadzone między innymi w oparciu o pracę z emocjami.

Pokonaj lęk i stres – postaw na siebie! – dr Agnieszka Gutowska-Wyka, dr Lidia Janiszewska
Warsztat ma na celu zapoznanie z technikami radzenia sobie ze stresem, a także rozwijanie umiejętności wykorzystania ich w praktyce. Stres przed egzaminem, sprawdzianem, wypowiedzią przed większą publicznością? Nic trudnego!

Autoportret – twórcze spojrzenie na siebie – dr Kamila Lasocińska
Proponowane zajęcia mają formę warsztatu rozwijającego umiejętności twórcze, wspomagającego wyobraźnię, wrażliwość i myślenie obrazowe.
Celem warsztatu jest: rozwijanie umiejętności autoprezentacji i odkrywania własnych zasobów, ekspresja własnej osobowości poprzez działania twórcze, wyrażanie własnych emocji i uczuć, przełamywanie własnych barier podczas pracy w grupie, stymulowanie oryginalności myślenia, kształtowanie postawy otwartej, rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi

Przedsiębiorczy licealista – czyli droga do sukcesu! – mgr Justyna Stasiak
Warsztat ma na celu pogłębienie wiedzy, przetrenowanie umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie przedsiębiorczości. Uczniowie dowiedzą się, jak rodzi się przedsiębiorczość oraz jak planować i realizować swoje działania, by zakończyły się sukcesem.

Jak odnaleźć siebie w świecie rozproszonych ról? – dr Kamila Witerska
Za kogo dzisiaj się przebrałeś? Czy to przebranie jest wygodne? Czy wiesz kim jesteś, czy może jesteś tylko odbiciem oczekiwań innych wobec ciebie? Warsztat dla licealistów znajdujących się na ciekawym a jednocześnie trudnym etapie rozwoju określanym przez Erika Eriksona kryzysem psychospołecznym „tożsamość a rozproszenie ról”. Warsztat próbuje pomóc młodym ludziom w poszukiwaniu własnej tożsamości i spróbowaniu siebie w rozmaitych rolach w laboratoryjnych i bezpiecznych warunkach. Warsztat realizuje założenia orientacji i poradnictwa zawodowego, pomaga w określeniu własnej ścieżki rozwoju i samorealizacji.

Oferta warsztatów kierunku Pielęgniarstwo

Poznajemy siebie - odkrywamy świat - dr n. o zdrowiu Grażyna Kozak
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem
• Zdrowy styl życia jako współczesne wyzwanie (żywienie, higiena, aktywność, wypoczynek, zachowania seksualne)
• Psychoprofilaktyka uzależnień

Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych zdarzeniach (zranienia, złamania, omdlenia, zachłyśnięcia, zatrzymanie krążenia) - dr n. o zdrowiu Grażyna Kozak

Pokazy tańca połączone z konsultacjami z Prodziekanem kierunku Taniec

Głównym założeniem pokazu jest zaprezentowanie umiejętności, jakie rozwijają i doskonalą studenci
Akademii podczas trzyletnich studiów I stopnia oraz skorzystania z konsultacji Prodziekana kierunku dr. Alexandra Azarkevitcha. Pokazy są ilustracją szerokiego spektrum możliwości, jakie daje Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi osobom wiążących swoją przyszłość z tą dziedziną sztuki.

Spotkanie z kierunkiem Taniec jest doskonałą okazją dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów artystycznych związanych z tańcem na przekonanie się jak wiele dają studia wyższe w tej dziedzinie.

Dodatkowo Dydaktycy prowadzący zajęcia praktyczne dla naszych studentów zapraszają na bezpłatne warsztaty z różnych technik tanecznych do profesjonalnych sal baletowych Akademii.

Warsztaty stwarzają niepowtarzalną okazję dla grup uczniów klas maturalnych na uczestnictwo w zajęciach tanecznych na najwyższym, akademickim poziomie.

Zapraszamy!

W celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca prosimy o kontakt z Działem Marketingu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, e-mail: marketing@ahe.lodz.pl, tel. 42 63-15-728.

Udział jest bezpłatny.

www.ahe.lodz.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane