Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warsztaty filmowe 2015

Od lutego w krakowskiej [b]Akademii Multi Art[/b] startują warsztaty produkcji filmowej i kurs filmowania.

Warsztaty

PRODUKCJA FILMOWA

umożliwiają poznanie zagadnień produkowania współczesnych form filmowych. W funkcjach kreatywnego producenta, kierownika produkcji, oraz pozostałych przedstawicieli grupy produkcyjnej. Tematyka warsztatów będzie obejmować wszystkie aspekty w zakresie teoretycznego i praktycznego przygotowania do organizacji produkcji filmowej. Szczególny nacisk kładziony będzie na zajęcia praktyczne, oraz naukę softwaru do pracy produkcyjnej (Movie Magic).

Warsztaty dają możliwość poznania roli współczesnego producenta łączącego talenty organizacyjne i biznesowe z siłą kreowania nowych projektów. Atutem nowoczesnego producenta jest umiejętność analizowania scenariusza, ocenianie jego przydatności rynkowej oraz adresowanie skuteczne do widza, rozumiejąc jego oczekiwania.

Warsztaty poprowadzą m.in. doświadczeni specjaliści z praktyką międzynarodową:

Krzysztof Gierat – dyrektor Krakow Film Foundation
Agnieszka Kurzydło – producent filmowy - MD4
Piotr Miklaszewski – producent reklamowy i fabularny, ostatnio szef produkcji Alvernia Studios

Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie czterech weekendowych zjazdów, w terminach:
21-22 lutego, 14-15 marca, 28-29 marca, 11-12 kwietnia.

Zapisy oraz więcej informacji pod adresem strony internetowej: http://akademiamultiart.pl/warsztaty-filmowe/produkcja/

PODSTAWOWY KURS FILMOWY

przygotowuje do samodzielnych realizacji video, realizacji filmów dokumentalnych i fabularnych, zleceń o charakterze reklamowym, może także być podstawą do udziału w Zaawansowanym Kursie Filmowania w AMA. Tematyka zajęć obejmuje obsługę współczesnych kamer cyfrowych, oraz zapoznanie się z zagadnieniami języka filmowego, elementami reżyserii, inscenizacji filmowej oraz sztuki operatorskiej na poziomie podstawowym.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy AMA FILM SCHOOL pracujący na co dzień w profesjonalnych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Reżyserzy, realizatorzy Tv, operatorzy i montażyści. Wśród nich: Marcin Koszałka, Xawery Żuławski.

Kurs zostanie przeprowadzony w formie pięciu zjazdów weekendowych, w terminach:
20-03.2015 do 10.05.2015.

Zapisy oraz więcej informacji pod adresem strony internetowej: http://akademiamultiart.pl/podstawowy-kurs-filmowy/

www.akademiamultiart.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane