Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Marketing internetowy i e-commerce w Collegium Civitas

to praktyczne studia przyszłości wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się sektora branży internetowej.

Rodzaj studiów: I stopnia (licencjackie)
Tryb studiów: stacjonarne
Język wykładowy: polski
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Kierunek: Zarządzanie

Rozwój nowoczesnych technologii i digitalizacja zasobów powoduje konieczność zmiany u pracodawców wielu branż, sprzedaż wielokanałowa staje się normą handlu a tym samym zwiększa się popyt na szeroko rozumianych specjalistów/menadżerów handlu internetowego.

Studia te są realizowane w ramach projektu pn. „Marketing przyszłości – studia dualne w Collegium Civitas”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Program specjalności został opracowany i będzie realizowany we współpracy z ekspertami ze Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w formule tzw. studiów dualnych czyli kształcenia przemiennego opartego na 3 filarach:

 • zajęciach akademickich w siedzibie Collegium Civitas
 • zajęciach praktycznych w siedzibie IAB Polska
 • zajęciach bezpośrednio w postaci staży u poszczególnych pracodawców

Decyzja o kształceniu w formule studiów dualnych w Collegium Civitas jest wynikiem reakcji na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy i potrzeby ukierunkowania programów studiów na kompetencje aktualnie poszukiwane przez pracodawców.

Atuty

 • program opracowany według najnowszych wzorców w zakresie kształcenia przyszłych menadżerów zarządzania, dostosowany do wymagań pracodawców realizowany w formule studiów dualnych czyli połączenia teorii akademickiej z praktycznym doświadczeniem;
 • zajęcia prowadzą wybitni eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym;
 • program studiów wyposaży Cię zarówno w merytoryczną wiedzę, jak i umiejętności miękkie konieczne do efektywnego zarządzania;
 • ćwiczenia i warsztaty pozwolą Ci praktycznie zastosować określone koncepcje i modele, nauczysz się również współpracy zespołowej;
 • jeden semestr studiów realizujesz w formie praktyki w wybranej firmie;
 • 9 miesięcy płatnych staży zawodowych w topowych firmach branży internetowej;
 • możliwość napisania pracy dyplomowej pod okiem eksperta – praktyka;
 • szkolenie i egzamin certyfikujący dla studentów DIMAQ.

Program

Przedmioty specjalnościowe

 • Strategia i planowanie
 • Display advertising
 • E-mail marketing
 • Digital marketing – podstawy
 • Search Engine Marketing
 • Programmatic/RTB
 • Video Advertising
 • Mobile Marketing
 • E-commerce
 • Analityka internetowa i UX
 • Krytyczne myślenie
 • Przedmioty kierunkowe

Gospodarka i społeczeństwo

 • Zarządzanie i przedsiębiorczość
 • Mikroekonomia z elementami przedsiębiorczości
 • Podstawy marketingu i sprzedaży
 • Logika
 • Zachowania konsumenckie
 • Zarządzanie projektami
 • Komunikacja – Reklama – PR
 • Rachunkowość finansowa
 • Metody organizacji i zarządzania
 • Makroekonomia i finanse publiczne
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Rachunkowość zarządcza
 • Seminarium dyplomowe

więcej...
 

Powiązane kierunki

Nowe media i dziennikarstwo

Najlepszy w Polsce kierunek praktyczny w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w „Konkursie o milion“.

czytaj dalej

Marketing, reklama i nowe media studia w Warszawie w Collegium Civitas

Interesujesz się marketingiem i reklamą? Chciałbyś planować strategie wizerunkowe dla uznanych, światowych marek?

czytaj dalej

Bezpieczeństwo i analiza informacji - studia w Collegium Civitas

Oferujemy studia w zakresie analizy informacji, cyberbezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu, szczególnie atrakcyjne dla osób planujących pracę na stanowisku analityka informacji w administracji publicznej, służbie cywilnej, ośrodkach analitycznych i biznesie.

czytaj dalej

Studia azjatyckie

Dlaczego XXI w. nazywamy wiekiem Azji? Jak koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku wpływa na równowagę sił między Wschodem a Zachodem? Czy azjatyckie demokracje w ogóle istnieją, i czym różnią się od europejskich?

czytaj dalej

Analityka danych, Big Data i kodowanie

Realizacja idei składających się na czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0) skierowała współczesną gospodarkę na tory prowadzące ku powszechnemu stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane