Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

E-biznes & zarządzanie firmą

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otworzyła nowy kierunek studiów Zarządzanie II stopnia ze specjalnościami: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym i E-biznes & zarządzanie firmą

Kandydaci rekrutując się do końca lutego będą mogli rozpocząć studia już od marca 2019 roku.


E-biznes & zarządzanie firmą

Studia magisterskie na specjalności e-biznes& zarządzanie firmą dostarczają najnowszą wiedzę z zakresu funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej oraz wyrabiają umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej w Internecie. Studia mają charakter przekrojowy – obejmują zagadnienia z e-biznesu i zarządzania firmą, nauczane w ujęciu praktycznym oraz niezbędną podbudową teoretyczną.

Program studiów i w/w specjalność pomyślana jest tak, aby umożliwić spojrzenie na konkurowanie firm z wykorzystaniem Internetu z różnych perspektyw: zarządzania, handlu elektronicznego oraz technologii informacyjnych.  Celem kształcenia na specjalności E-biznes & zarządzanie firmą jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, która pozwoli absolwentom na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych. Zdobywają kompetencje pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii organizacji jako całości, jak i strategii funkcjonalnych.


Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Specjalność ta umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w organach administracji rządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli, prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze kultury, w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach. W toku studiów uczestnicy nabywają między innymi wiedzę konieczną do administrowania instytucjonalnymi działaniami wspierającymi proces edukacyjny.

Absolwent nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiądzie umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. 
 

Powiązane kierunki

Cyberbezpieczeństwo

WSEI w Lublinie otworzyła interdyscyplinarny kierunek Informatyka II stopnia ze specjalnością cyberbezpieczeństwo, jako pierwsza tego typu uczelnia wyższa w południowo-wschodniej Polsce.

czytaj dalej

Mechatronika- kolejna nowość w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czerwcu br. otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na nowy kierunek studiów inżynierskich Mechatronika

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane