Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

NADZÓR I KONTROLA nowość w ofercie studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu UEP

Zdecyduj się na pierwszy w Polsce kierunek praktyczny prowadzony we współpracy z międzynarodową firmą audytorską EY Polska.

Studia stacjonarne,
II stopnia o kierunku praktycznym!

Program studiów zorientowany jest na przygotowanie do pracy w audycie, kontrolingu finansowym i rachunkowości zarządczej.  W tym celu wybrano zagadnienia tematyczne uznane za szczególnie istotne – z punktu widzenia problemów i trendów rysujących się we współczesnej gospodarce – w edukacji z zakresu rachunkowości, audytu i szeroko rozumianych finansów.


Dlaczego warto?


 • nowość w ofercie studiów UEP,
 • pierwszy w Polsce kierunek współtworzony  z międzynarodową firmą doradczą EY,
 • unikatowy i przygotowany wraz z partnerem biznesowym plan zajęć,
 • praktyki gwarantowane dla wszystkich studentów kierunku,
 • ponad 60% wykładowców to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym,
 • zajęcia z biznesowego języka angielskiego.

Program studiów został skonsultowany z praktykami biznesu zatrudnionymi w Ernst&Young, pełniącymi funkcje kierownicze i praktykami pracującymi jako wykładowcy UEP.

Przygotowując kierunek nadzór i kontrola wykorzystano doświadczenia partnera – renomowanej międzynarodowej firmy audytorskiej, dotyczące pożądanych kwalifikacji i kompetencji rekrutowanych pracowników. Wykorzystano również doświadczenia zebrane ze współpracy i analizy akredytacji CFA Institute. 

Absolwent będzie posiadał wiedzę zawodową z dziedziny ekonomii i finansów oraz dobrze rozwinięte umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami nadzoru, kontroli i audytu. Zyska trzy najbardziej pożądane przez pracodawców kompetencje: samoorganizacyjne, interpersonalne i zawodowe.


Możliwości zawodowe:


Kierunek nadzór i kontrola rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do rozpoczęcia kariery między innymi jako:

 • wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie rachunkowości, audytu i kontroli, w różnych typach organizacji (przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, jednostki administracji publicznej, samorząd lokalny, regionalny lub krajowy),
 • pracownicy renomowanych firm audytorskich i konsultingowych,
 • właściciele bądź pracownicy biur rachunkowych,
 • kierownicy działów operacyjnych, finansowych, analitycznych w korporacjach, międzynarodowych lub małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) działających w skali krajowej i międzynarodowej.

Absolwent kierunku będzie umiał m.in.


 • wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu finansów, podatków, rachunkowości, ekonomii, zarządzania i prawa, do analizowania konkretnych zjawisk i procesów w obszarze nadzoru i kontroli,
 • formułować własne opinie, dobierać krytycznie dane i metody analiz, posługując się konkretnymi narzędziami do przetwarzania danych
 • dokonać oceny ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego właściwe dobierając informacje oraz stosując odpowiednie techniki, analizy i narzędzia statystyczno-ekonometryczne,
 • samodzielnie proponować rozwiązania usprawniające i naprawcze w obszarze finansów i rachunkowości oraz inicjować procedury z zakresu nadzoru,
 • stosować wybrane metody i narzędzia badania oraz analizy zjawisk i stosunków finansowych, prognozowania i przeprowadzania symulacji finansowych, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające identyfikować prawidłowości lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu finansowego,
 • dokonywać krytycznej analizy i oceny obserwowanych zjawisk oraz odbieranych informacji i danych, identyfikowania zagrożeń z tym związanych dla podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych oraz właściwego komunikowania o tym. 

więcej na rekrutacja.ue.poznan.pl
 

Powiązane kierunki

Aplikacje Internetu Rzeczy - kierunek międzyuczelniany

Kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy (AIR) kształci wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych (między urządzeniami), jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna, w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których podstawą jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

czytaj dalej

Finanse, audyt i podatki

Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków.

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Kierunek zdecydowanie wyróżnia się praktycznym charakterem. W ogólnym wymiarze 1320 godzin, 720 godzin przypada na zajęcia prowadzone przez praktyków z banku.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane