Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Logopedia ogólna - nowy kierunek na UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchamia nowy kierunek - logopedię ogólną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Rekrutacja rusza 1 czerwca.

To propozycja dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń komunikacji językowej. Studia będą prowadzone przez Instytut Filologii Polskiej.

- To pierwszy w regionie uniwersytecki kierunek tego typu. Utworzyliśmy go jako odpowiedź na oczekiwania tych, którzy chcą być logopedami i po ukończeniu całego cyklu prowadzić własne gabinety terapii wad wymowy, diagnozować i leczyć zaburzenia w komunikowaniu różnego typu w placówkach medycznych, poradniach oraz placówkach oświatowych – mówi dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK.

Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę nie tylko z zakresu logopedii, ale też lingwistyki, psychologii, pedagogiki i medycyny. Uzyskają też przygotowanie pedagogiczne, dzięki czemu będą mogli pracować jako nauczyciele-logopedzi w  placówkach oświatowych, m.in. w przedszkolach i szkołach podstawowych. To jednak nie jedyne możliwości.

- Z uwagi na ciągły wzrost zapotrzebowania na tego typu pomoc – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych – na absolwentów logopedii czekają atrakcyjne miejsca pracy oraz otwierają się liczne, w zasadzie nieograniczone możliwości poszerzania kompetencji zawodowych w zależności od indywidulanych zainteresowań – dodaje dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK.

Warto dodać, że Instytut Filologii Polskiej już od sześciu lat prowadzi studia podyplomowe z zakresu logopedii. Rozwija też specjalność logopedyczną w obrębie filologii polskiej, której absolwenci z sukcesami pracują we własnych poradniach, w szkołach i w placówkach zdrowia publicznego.

Jak podkreśla dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK, Uniwersytet stwarza wiele możliwości dla studentów logopedii, którzy chcą brać aktywny udział w życiu naukowym środowiska. W Instytucie Filologii Polskiej prowadzone są badania dotyczące zakłóceń komunikacji, a ich efekt stanowią liczne książki i artykuły naukowe. Odbywają się tu międzynarodowe i krajowe konferencje, a także warsztaty i seminaria dotyczące m.in. pracy logopedycznej z osobami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera i sprzężonymi niepełnosprawnościami.


Rekrutacja:

https://rekrutacja.ujk.edu.pl/wyszukiwarka.php?id_wydzialu=75&id_kierunku=62&id_typu_studiow=1&stacjonarne=1&aktualne=0
 

Powiązane kierunki

Inżynieria biomedyczna

pierwszy w historii kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnikę Świętokrzyską.

czytaj dalej

Copywriting podyplomowo i online

Interesujesz się nowymi mediami? W Internecie spędzasz długie godziny? Pisanie nie sprawia Ci problemu? Zacznij na tym zarabiać! Zapisz się na dwusemestralne studia podyplomowe copywriting i poznaj tajniki tego nowoczesnego zawodu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane