Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu

Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu


W skład Zespołu wchodzą trzy publiczne kolegia kształcące nauczycieli języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego działające pod opieką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego. Proponujemy naukę w systemie dziennym i wieczorowym. W grupie dziennej nauka jest bezpłatna.

Nauka w kolegium trwa trzy lata i kończy się egzaminem dyplomowym, upoważniającym do podjęcia pracy nauczyciela. Po uzyskaniu stopnia licencjata absolwenci mogą kontynuować dwuletnie studia magisterskie, m.in. na Uniwersytecie Śląskim. Profil kształcenia w naszej szkole odpowiada na potrzeby tej części młodzieży, która z różnych względów zainteresowana jest zdobyciem pełnych kwalifikacji zawodowych w stosunkowo krótkim cyklu kształcenia.
 
Plany nauczania ZNKJO zakładają realizację trzech celów kształcenia. Obejmują one kształcenie językowe, pedagogiczno-metodyczne oraz neofilologiczne. Nasza szkoła daje więc szansę zdobycia rzetelnej znajomości języków obcych, wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych do pracy w zawodzie nauczyciela. Zajęcia w poszczególnych kolegiach prowadzone są w języku obcym, również przez native speakerów. W trakcie studiów oprócz języka kierunkowego słuchacze uczą się drugiego języka obcego.
 
Zespół NKJO dysponuje świetnie wyposażonymi bibliotekami językowymi i pracowniami komputerowymi. Kolegia wchodzące w skład Zespołu organizują liczne warsztaty metodyczne dla słuchaczy i nauczycieli, wystawy i kiermasze materiałów dydaktycznych. Poza tym słuchacze II roku mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach studyjnych do krajów Unii Europejskiej.
 
Wysoki poziom nauczania, doskonała kadra pedagogiczna, bogaty księgozbiór, stale polepszająca się baza lokalowa i wyposażenie oraz wspaniała atmosfera gwarantują niewątpliwy sukces placówki.

I NKJO aktywnie współpracuje m.in. z British Council oraz wydawnictwami publikującymi materiały do nauki języka angielskiego. Kolegium koordynuje prace zespołu przygotowującego standaryzowany egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego (SCREB) obowiązujący w wielu kolegiach regionu.

II NKJO organizuje dla słuchaczy II roku pięciotygodniowy staż w Institut Universitaire de Formation des Maîtres (Douai, Francja), gdzie mają szansę przygotować część licencjatu. Ponadto najlepsi absolwenci mogą kontynuować studia we Francji w Uniwersytecie w Arras i tam uzyskać tytuł magistra.

III NKJO współpracuje z Instytutem Goethego w Krakowie , Czytelnią Niemiecką w Katowicach, Ambasadą Austriacką w Krakowie, z Inter Nationes. Przy Kolegium działa też Klub Dyskusyjny, wydawana jest gazetka ,, Unter uns", na terenie kolegium gościmy także wykładowców uniwersytetów niemieckich.
 
 

 

Kierunki wykładane na uczelni

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie