Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zespół Medycznych Szkół Policealnych

Zespół Medycznych Szkół Policealnych

Rok zalozenia: 1962
Szkoła funkcjonuje od 1962r

Dyrektor – mgr Izabela Kierska                                                                           Budynek szkołyMISJA SZKOŁY

"Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie przygotowania uczniów i słuchaczy do pracy w zawodach medycznych i.społecznych dostosowanych do potrzeb zmieniających się potrzeb rynku pracy"
 • Jesteśmy szkołą publiczną – bezpłatną

 • Kształcimy na najwyższym poziomie, dzięki naszej kadrze dydaktycznej mamy bardzo dobra – prawie 100% zdawalność egzaminów zawodowych

 • Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej, salonach kosmetycznych i odnowy biologicznej

 • Organizujemy dodatkowe certyfikowane kursy i szkolenia zawodowe

 • Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikowania dyplomu

 • Stwarzamy każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości

 • Jesteśmy placówką z 53 letnią tradycją nauczania w zawodach medyczno – społecznych                                                            Technik usług kosmetycznych

 
Spis kierunków:

Medyczna Szkoła Policealna (szkoła dzienna)
 • Higienistka stomatologiczna (2 lata – 4 semestry)
 • Technik masażysta (2 lata – 4 semestry)
 • Technik usług kosmetycznych (2 lata – 4 semestry)
 • Terapeuta zajęciowy (2 lata – 4 semestry)


                                                                    Opiekun osoby starszej

Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych (szkoła zaoczna)
 • Technik usług kosmetycznych (2 lata – 4 semestry)
 • Opiekun medyczny ( 1 rok – 2 semestry)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok – 2 semestry)
 • Opiekunka środowiskowa (1 rok – 2 semestry)
 • Opiekun w DPS (2 lata – 4 semestry)
 • Opiekun osoby starszej (2 lata – 4 semestry)


                           Asystent osoby niepełnosprawnej                                                                         Technik masażysta


Dokumenty niezbędne do przyjęcia do szkoły:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie
 • Dwie fotografie


                                                               Higienistka stomatologiczna                                                                          Opiekun medyczny
Zapisz

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w DPS
opiekunka środowiskowa
technik masażysta
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie