Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu WSZiB

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu WSZiB


przejdź do spisu treści

DLACZEGO WSZIB W POZNANIU

 • pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 29 lat istnienia
 • 39 tys. absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • 100 bezpłatnych, monitorowanych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku Uczelni
 • wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • gwarancja stałego czesnego
 • rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • studia podyplomowe po licencjacie
 • przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • bezpłatne Biuro Prawne dla studentów
 • Coach i Doradca Zawodowy w Akademickim Biurze Karier
 • studentom przenoszącym się z innych uczelni zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów
 • studia magisterskie po każdym licencjacie bez różnic programowych

Studia I stopnia (licencjackie)

Trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata oraz umożliwiają podjęcie dalszej nauki na studiach magisterskich oraz podyplomowych.

Studia II stopnia (magisterskie)

Trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra. Na studia magisterskie można przyjść do naszej Uczelni po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – niekoniecznie na kierunku pokrewnym. Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia.  Zwiększa to szanse zawodowe studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla studentów, którzy ukończyli inne kierunki jest 8-godzinny blok zajęć wyrównujących na początku I semestru.

Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się tylko w weekendy (sobota, niedziela), średnio 2 razy w miesiącu.

Studia niestacjonarne na odległość (e-learning)

Tylko około 4 obowiązkowych zjazdów w semestrze, w trakcie których odbywają się warsztaty, projekty, ćwiczenia i seminaria. Pozostałe zjazdy obejmują zajęcia nieobowiązkowe, czyli wykłady, z których materiały dostępne są dla studentów na internetowej platformie edukacyjnej Moodle. Materiały są publikowane jako pliki tekstowe i audiobooki. Pozwala to ograniczyć liczbę przyjazdów do Uczelni do minimum. Zaliczenia i egzaminy odbywają się w Uczelni podczas sesji.

Nasi studenci mają możliwość wyboru sposobu zakończenia studiów pomiędzy obroną tradycyjnej pracy dyplomowej lub praktycznego projektu dyplomowego.

Projekt dyplomowy to:

 • Wspólna praca zespołu od 2 do 4 studentów dyplomantów
 • Rozwiązywanie problemu biznesowego lub społecznego wg standardów PMI
 • Praca pod okiem doświadczonych mentorów

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po zajęciach student może zastosować w pracy zawodowej.

Prowadzimy studia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie oraz Administracja, zarówno na studiach I stopnia (licencjackich) jak i II stopnia (magisterskich).

Połowa zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu na kierunku Zarządzanie i praktyków sądownictwa i administracji na kierunku Administracja. Zajęcia odbywają się w niewielkich, około 20 osobowych grupach. Umożliwia to zmierzenie się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów.

W naszej Uczelni 55% wykładowców to praktycy biznesu – dyrektorzy i prezesi największych przedsiębiorstw w Polsce, właściciele firm consultingowych i reklamowych, a także radcy prawni, sędziowie i pracownicy urzędów oraz banków.

Partnerem merytorycznym naszej Uczelni w zakresie zajęć z zarządzania projektami i analizy biznesowej jest Management Training & Development Center. MT&DC od 20 lat oferuje zintegrowane programy szkoleń i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami (zarówno ,,Waterfall” jak i ,,Agile"), które powstały przy współpracy międzynarodowych partnerów: TwentyEighty Strategy Execution oraz George Washington University.

MT&DC posiada autoryzację: PMI® Global Registered Education Provider, IIBA® Endorsed Education Provider oraz certyfikat ISO 9001:2008.

Wybierając studia podejmujesz decyzję, która będzie rzutować na całe Twoje życie. Właśnie dlatego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu tak dużą uwagę poświęcamy przygotowaniu programów studiów zgodnych z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. Dlatego możesz zaplanować ścieżkę edukacji wybierając spośród wielu specjalności różnych dla studiów I i II stopnia, zarówno na kierunku Zarządzanie jak i Administracja.

Możesz wybrać studia I stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności np. Psychologia biznesu, a następnie kontynuować naukę na II stopniu wybierając specjalność Coaching menedżerski lub Negocjacje w biznesie czy też Zarządzanie marką lub Zarządzanie windykacją należności. A nawet, jeśli zmieni się sytuacja na rynku pracy lub Twoje plany, możesz wybrać Zarządzanie projektami z elementami SCRUM / Agile czy też Bankowość i usługi finansowe.

Edukacja na każdym stopniu realizowana jest poprzez przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów są zawsze poprzedzone wykładami i warsztatami kierunkowymi, która dają podstawę do wyboru specjalności.

Przedmioty kierunkowe na Zarządzaniu zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji menedżerskich, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

 • Psychologia biznesu
 • Reklama i marketing
 • Zarządzanie obsługą klienta
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie projektami
 • Bankowość
 • Rachunkowość
 • Kadry i płace
 • E-Biznes

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):

 • Coaching menedżerski
 • Zarządzanie marką
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie windykacją należności
 • Zarządzanie projektami z elementami SCRUM / Agile
 • Bankowość i usługi finansowe
 • Rachunkowość i finanse
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie Lean
 • Systemy integracji procesów biznesowych

Przedmioty kierunkowe na Administracji zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji odpowiednich dla pracownika administracji, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

 • Administracja samorządowa
 • Kadry i płace

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):

 • Administracja publiczna
 • Administracja finansowa i podatkowa
 • Kadry i płace
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje i specjalistyczną wiedzę. Trwają 1 rok (2 semestry) i można je podjąć po dowolnych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 1 weekend w miesiącu) i prowadzone są przez liderów biznesu i praktyków administracji.

Studia podyplomowe w naszej ofercie:

 • Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.
 • Kadry i płace
 • Lean Management
 • SAP® S/4HANA - efektywne zarządzanie biznesem
 • e-Biznes
 • Windykacja należności i negocjacje w biznesie
 • Strategie i techniki sprzedaży
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa
 • SAP® S/4HANA - zarządzanie zapasami i gospodarką materiałową
 • Transformacja organizacji

Ze strony pobierz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z nimi, wydrukuj i wypełnij.

Przygotuj pozostałe dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe)
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • dowód osobisty lub paszport do okazania w Biurze Rekrutacji w celu potwierdzenia danych kandydata podczas składania dokumentów, a w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty w Uczelni
 • potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji  

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo.

Opłata wpisowa

 • Maj 0 zł
 • Czerwiec 0 zł
 • Lipiec 0 zł
 • Sierpień 85  zł
 • Wrzesień 85 zł

Czesne

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same, a rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo

Zarządzanie I stopnia (licencjackie)

 • I rok 4800 zł
 • II rok 5400 zł
 • III rok 5400 zł

Zarządzanie II stopnia (magisterskie)

 • I rok 5100 zł
 • II rok 5400 zł

Administracja I stopnia (licencjackie)

 • I rok 4500 zł
 • II rok 5100 zł
 • III rok 5100 zł

Administracja II stopnia (magisterskie)

 • I rok 5100 zł
 • II rok 5400 zł

Studia podyplomowe

 • Kadry i płace 4500 zł
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa 4500 zł
 • Windykacja należności i negocjacje w biznesie 4500 zł
 • Strategie i techniki sprzedaży 4800 zł
 • Lean Management 4800 zł
 • e-Biznes 4800 zł
 • Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI® Global R.E.P. 5200 zł
 • SAP® S/4 HANA – efektywne zarządzanie biznesem 5200 zł

Studiuj rodzinnie

Otrzymasz specjalny rabat w wysokości 125 zł co semestr! Dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji 61 835 15 11


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

Warto się dokształcać. Zawsze.

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje i specjalistyczną wiedzę. Trwają 1 rok (2 semestry) i można je podjąć po dowolnych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 1 weekend w miesiącu) i prowadzone są przez liderów biznesu i praktyków administracji.

Studia podyplomowe w naszej ofercie:

Studia są przeznaczone dla osób chcących poznać najnowsze trendy w zarządzaniu projektami. Celem jest przygotowanie członków zespołów projektowych i kierowników projektów. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz prestiżowy, międzynarodowy certyfikat PMI® Global R.E.P. potwierdzający zdobycie 48 contact hours. Certyfikacja obejmuje zarządzanie zespołem, przywództwo i komunikację, zarządzanie zasobami i kosztami, harmonogramowanie oraz zarządzanie ryzykiem. Zajęcia prowadzone są za pomocą warsztatu projektowego przez specjalistów, którzy zarządzają projektami w największych firmach w Polsce.

Partnerem merytorycznym studiów jest Management Training and Development Center (MT&DC), firma szkoleniowa wyspecjalizowana w doradztwie i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami. MT& DC jako pierwsza w Polsce firma szkoleniowa otrzymała status PMI® Global Registered Education Provider i od lat jest uznawana w Polsce za dostawcę najwyższej jakości usług szkoleniowych.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.  Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże w rozwoju zawodowym. Zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji ułatwiają efektywną współpracę w zespole i budowanie porozumienia w środowisku pracy.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich w zakresie dowolnego  kierunku)

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Szczupłe zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrawstw, współpracy zespołowej i maksymalizacji jakości zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy na temat Lean i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności. Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, pracownicy działów Lean, Kaizen, Ciągłego Doskonalenia, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie. Zajęcia prowadzone w głównej mierze w formie warsztatowej, wraz z licznymi grami symulacyjnymi, z dużym naciskiem na stronę praktyczną. Prowadzane są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków Lean.

Partnerem merytorycznym studiów jest KAIZEN Institute.

Kaizen Institute, założony w 1985 roku przez Masaaki Imai, jest pionierem i światowym liderem w dziedzinie promocji idei oraz praktyk kaizen. Zespól ludzi z całego globu dąży do budowania świata, w którym każdy, każdego dnia i w każdym miejscu mógłby stosować kaizen.

Kaizen Institute doradza różnym organizacjom, zarówno publicznym, jak i prywatnym, jak mogą łatwiej, szybciej, skuteczniej i niższym kosztem poprawiać swoje wyniki na globalnym rynku. Jego eksperci zachęcają klientów do wspierania rozwoju liderów zdolnych zapewnić przedsiębiorstwu stały i zrównoważony wzrost we wszystkich dziedzinach działalności. Działania te przyczyniają się do urzeczywistnienia wizji Instytutu, zakładającej powstanie ogólnoświatowej społeczności praktykującej kaizen

Na studiach podyplomowych dowiesz się, w jaki sposób można usprawnić działanie przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach, w oparciu o rozwiązania SAP® - niekwestionowanego światowego lidera systemów wspierających zarządzania firmami (ze szczególnym uwzględnieniem S/4HANA - najnowszej wersji systemu ERP od SAP). Program studiów umożliwia poznanie najnowszych trendów na rynku systemów IT dla biznesu, w tym automatyzacji procesów, cyfryzacji, mobilności i przetwarzania w chmurze. Prowadzący warsztaty praktycy przedstawią, jak nowoczesny system IT usprawnia codzienną pracę w poszczególnych działach – finansów i księgowości, zaopatrzenia, logistyki i produkcji, sprzedaży, HR. Poznasz zaawansowane narzędzia wspierające kontroling i raportowanie. Na studiach zdobędziesz też podstawową wiedzę o zarządzaniu projektami SAP oraz zarządzaniu środowiskiem systemów SAP, w tym – o sposobach migracji do S/4HANA.

Niezależnie od Twojej pozycji w firmie, znajomość wszystkich tych zagadnień znacząco poszerza Twoje kompetencje, zwiększając możliwości awansu i zapewniając przewagę na rynku pracy - w dużych i średnich firmach w Polsce i za granicą.

Partnerem merytorycznym studiów jest SNP Poland – Złoty Partner SAP, największa w Polsce firma wdrażająca systemy SAP, a także część międzynarodowej Grupy SNP – światowego lidera w dziedzinie transformacji środowisk SAP.

Sukces mierzymy liczbami. W 2017 roku blisko 54% polskich internautów kupowało online, to prawie 15 mln osób. Zakupy w sieci postrzegane są jako nieskomplikowane i wygodne, także tańsze i zajmujące mniej czasu niż te w tradycyjnych sklepach. Wartość polskiego e-rynku w 2018 prawdopodobnie przekroczy 50 mld złotych a 2020 osiągnie 70 mld. Twój biznes musi się stać częścią tego sukcesu! Dzięki studiom podyplomowym e-Biznes rozpoznasz własne potrzeby, lepiej dobierzesz odpowiednią platformę sklepową, dowiesz się na co zwrócić uwagę przy współpracy z projektantami Twojego e-sklepu, jak ważne jest odpowiednie zatowarowanie, przygotowanie sklepu pod wyszukiwarki i unikalne treści. Internet to źródło wiedzy. Odpowiednio podłączona analityka odpowie na wiele Twoich pytań, dowiesz się jak ważną rolę pełnić będzie w Twoim przyszłym e-sklepie. Poznasz narzędzia integrujące platformy sklepowe z programami ERP i techniki marketingowe pozwalające pozyskiwać klientów. Zrozumiesz czym jest konwersja i jak wyznaczać cele oraz czy social media sprzedają? A może Google Adwords lub porównywarki? Aby dobrze odpowiedzieć na te pytania i zmierzyć się z przyszłością studiuj e-Biznes w naszej Uczelni.

Celem studiów jest przygotowanie kadry dla działów zarządzania wierzytelnościami, windykacji i sprzedaży. Studia pozwalają również na zdobycie wiedzy niezbędnej indywidualnym przedsiębiorcom. W trakcie warsztatów praktycznych zdobędą wiedzę o formach zabezpieczenia zobowiązań takich jak weksel, hipoteka, poręczenie, zastaw oraz nauczą sie sporządzać wnioski egzekucyjne oraz pozwy w postępowaniu sądowym. Na zajęciach omówione zostaną korzyści oraz pułapki windykacji przedsądowej i sądowej, a w ramach warsztatów negocjacyjnych słuchacze poznają wiodące style negocjacji i psychologię zachowań dłużników.

Celem studiów jest rozwijanie umiejętności skutecznej sprzedaży, budowania trwałych relacji biznesowych oraz networkingu. Słuchacz pozna techniki zarządzania wymaganiami trudnego klienta, a także nauczy się zarządzania zespołem sprzedażowym. Zajęcia pogłębiają rozumienie psychologii zachowań konsumenta, uczą przekonującej argumentacji i komunikacji.

Studia podyplomowe Administracja finansowa i kontrola skarbowa umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z dziedziny prawa finansowego, w tym na temat instytucji prawnych planowania finansowego w sektorze publicznym, systemu podatków i nowej (wprowadzonej w 2017 r.) organizacji administracji skarbowej, możliwości pozyskiwania przez podmioty publiczne i prywatne wsparcia ze środków publicznych, systemu bankowego oraz kontroli finansowej. Studia te są skierowane przede wszystkim do osób zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (a więc w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, w urzędach celno-skarbowych), w pozaskarbowych instytucjach kontroli finansowej, w wydziałach finansowo-budżetowych urzędów administracji rządowej i samorządowej, w publicznych i prywatnych instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, doradztwa finansowego, a także do osób zatrudnionych już w takich urzędach/instytucjach i pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

W ramach studiów podyplomowych „SAP® S/4HANA - zarządzanie zapasami i gospodarką materiałową” uczestnicy zapoznają się z obszarem logistyki materiałowej. Podczas zajęć dowiedzą się, jak rozwiązania SAP® - światowego lidera systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami – wspierają procesy gospodarki materiałowej i zarządzania zapasami. W oparciu o najnowszą wersję systemu SAP – S/4HANA – zdobędą praktyczną wiedzę pozwalającą na przygotowanie się do egzaminu C_TS450_1709 - SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Sourcing and Procurement (1709), będącego przepustką do kariery jako konsultanta wdrożeniowego SAP w zakresie logistyki materiałowej.

Na zajęciach słuchacze będą mieli możliwość poznania rozwiązań SAP S/4HANA, począwszy od przeglądu  podstawowych funkcji i procesów w zakresie zaopatrzenia, gospodarki materiałowej jak również weryfikacji faktur. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby wiedza teoretyczna była utrwalana podczas ćwiczeń odzwierciedlających omawiane zagadnienia w systemie. Zajęcia będą prowadzone w systemie SAP S/4HANA. Podejście takie pozwoli nie tylko zapoznać się z możliwościami systemu SAP S/4, ale również posiąść umiejętność obsługi samego systemu.

Po zapoznaniu się z możliwościami funkcjonalnymi systemu SAP S/4HANA w zakresie gospodarki materiałowej uczestnicy zapoznają się z konfiguracją tego modułu. W czasie zajęć uczestnicy poznają możliwości i sposób konfigurowania systemu. Ta wiedza stanowi podstawę przydatną do rozpoczęcia pracy jako specjalista wdrażający system SAP.

Ważnym elementem zajęć są również zagadnienia dotyczące zarządzania projektami, sposobu prowadzenia projektu ograniczania ryzyka projektowego oraz omówienie zalecanej metodyki projektowej. Na koniec kursu uczestnicy odbędą sesję przygotowującą do zdobycia certyfikatu SAP. Prowadzący zajęcia przedstawią, jak przebiega egzamin certyfikacyjny i na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania się do tego egzaminu.

Studia podyplomowe Transformacja organizacji są unikalnym połączeniem edukacji i konsultingu. Przygotowane zostały specjalnie z myślą o zespołach pracowników firm i instytucji, stojących przed wyzwaniem szybkiego wdrożenia zmian. Mogą to być jednoczesne wdrożenia wielu projektów (np. wdrożenie nowej strategii firmy, przeprowadzenie ekspansji międzynarodowej, etc.) lub wdrożenia znaczącej zmiany organizacyjnej (transformacja Agile, wsparcie fuzji lub restrukturyzacji, transformacja w organizację kliento-centryczną, etc.).


Opłaty


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

administracja finansowa i kontrola skarbowa
e-biznes
kadry i płace
Lean Management
SAP® S/4HANA - efektywne zarządzanie biznesem
SAP® S/4HANA - zarządzanie zapasami i gospodarką materiałową
strategie i techniki sprzedaży
transformacja organizacji
windykacja należności i negocjacje w biznesie
zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.

Główny adres uczelni


KONTAKT

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Biuro Rekrutacji
ul. Robocza 4, pokój nr 3
61-538 Poznań
Godziny otwarcia:
środa-sobota 9.00-18.00
T: 61 835 15 11
M: 601 305 212
E: rekrutacja@wszib.com.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Zaplanuj ścieżkę edukacji z WSZiB w Poznaniu

Wybierając studia podejmujesz decyzję, która będzie rzutować na całe Twoje życie. Właśnie dlatego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu tak dużą uwagę poświęcamy przygotowaniu programów studiów zgodnych z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.

czytaj dalej

Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.

STUDIA PODYPLOMOWE w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację 2020/2021 do końca października!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Naszą misją jest budowanie kultury nowoczesnego zarządzania i wspieranie indywidualnego rozwoju studentów w doskonaleniu kompetencji menedżerskich oraz wiedzy prawno-administracyjnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie