Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

94,14% studentów oceniło nauczanie online w WSZiB w Poznaniu na najwyższym poziomie

Podsumowanie ankiety

Po wyjątkowym, kończącym się semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, którego formy nikt się nie spodziewał najważniejszą nagrodą i wyróżnieniem dla Uczelni są wyniki ankiety, jaką przeprowadzono wśród studentów na temat nauczania zdalnego w okresie pandemii.

94,14% studentów oceniło WSZiB w Poznaniu na najwyższym poziomie (oceny 5 i 4 w 5-cio stopniowej skali, gdzie 5 to ocena najwyższa). Ocena dotyczyła kształcenia w formie zdalnej realizowanej przez Uczelnię. Zespół WSZiB dziękuje za docenienie trudnej pracy oraz za wyrozumiałość studentów i wykładowców i ich umiejętność błyskawicznej adaptacji.

W okresie pandemii wszystkie zajęcia odbyły się zdalnie zgodnie z planem, wszyscy studenci zdawali egzaminy w założonych terminach, odbyły się wszystkie zaplanowane obrony i zjazdy studiów podyplomowych.

Poniżej przedstawiamy wyniki badania na dzień 22 lipca 2020 r. (ankieta jest nadal aktywna i studenci, którzy jeszcze jej nie wypełnili mogą to zrobić do końca sierpnia).

Odpowiedzi na badanie udzieliło dotychczas 40% studentów.

W ankiecie zamieszczone były także dwa pytania otwarte:

  • Proszę wpisać, które zajęcia były najciekawiej prowadzone Pana/i zdaniem (przedmiot, nazwisko wykładowcy) i dlaczego?

Udzielone odpowiedzi będą podstawą do uhonorowania wykładowców tytułem „Najlepszy cyfrowy wykładowca”. Zwycięzcy i wyróżnieni będą ogłoszeni we wrześniu 2020 r.

  •  Co Uczelnia mogłaby zrobić Pana/i zdaniem, aby poprawić kształcenie w formie zdalnej?

Udzielone odpowiedzi posłużą do poprawienia jakości kształcenia online w przypadku kontynuowania edukacji w tej formie w związku z COVID-19.

 

Uczelnia włożyła bardzo dużo pracy w reorganizację kształcenia, ale rok akademicki kończy się bez uszczerbku, jaki mogły spowodować wyjątkowe warunki, w jakich Uczelnia funkcjonowała. Podziękowania studentów, które wciąż spływają do Uczelni, są największym wyróżnieniem dla Zespołu WSZiB.
 

Powiązane artykuły

WSZIP Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu ZAPRASZA

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie, prawo i psychologię.

czytaj dalej

WSZIB Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie i prawo oraz kluczowe kompetencje komunikacyjne.

czytaj dalej

WSZIB Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

ZAPRASZA

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu WSZIB

ZAPRASZA na DRZWI OTWARTE, które odbędą się w sobotę 21 maja 2022 r. w budynku Uczelni na ul. Roboczej 4.

czytaj dalej

Zaplanuj ścieżkę edukacji z WSZiB w Poznaniu

Wybierając studia podejmujesz decyzję, która będzie rzutować na całe Twoje życie. Właśnie dlatego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu tak dużą uwagę poświęcamy przygotowaniu programów studiów zgodnych z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.

czytaj dalej

Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.

STUDIA PODYPLOMOWE w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację 2020/2021 do końca października!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Naszą misją jest budowanie kultury nowoczesnego zarządzania i wspieranie indywidualnego rozwoju studentów w doskonaleniu kompetencji menedżerskich oraz wiedzy prawno-administracyjnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane