Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu WSZIP

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu WSZIP


przejdź do spisu treści

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie, prawo i psychologię.
Działając nieprzerwanie przez 33 lat, wykształciliśmy 40 tysięcy absolwentów, których wiedza i umiejętności menedżerskie oraz kompetencje psychologiczne są wysoko cenione przez pracodawców. Dziś WSZiP jest synonimem stabilności, studiowania przez praktykę i nastawienia na jakość. Od 2000 roku wszystkie zajęcia i wykłady prowadzimy we własnym nowoczesnym budynku z przyjaznym Centrum Obsługi Studenta, Dziekanatem i Biblioteką, które znajdują się przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu.


DLACZEGO WSZIP W POZNANIU


 • pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 33 lata istnienia
 • 40 tys. absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • gwarancja stałego czesnego
 • studia podyplomowe po licencjacie
 • przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • bezpłatne konsultacje prawne dla studentów
 • bezpłatne konsultacje psychologa dla studentów
 • coach biznesowy dla studentów
 • studentom przenoszącym się z innych uczelni zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów
 • studia magisterskie po każdym licencjacie bez różnic programowych

UCZELNIA PRAKTYCZNA


W WSZiP w Poznaniu kładziemy nacisk na nauczanie praktycznych umiejętności, programów i narzędzi, które po zajęciach nasi Studenci mogą wykorzystać w pracy zawodowej.
Udostępniamy dla Studentów bezpłatne wsparcie Coacha biznesowego, Biura prawnego, a także Konsultacje psychologiczne oraz zapewniamy dostęp do Praktyk studenckich, staży i pracy. Zachęcamy również do udziału w konferencjach, programach edukacyjnych i spotkaniach z praktykami biznesu.REKRUTACJA 2024/2025


Studia I stopnia (licencjackie)

W naszej Uczelni na studiach I stopnia możesz studiować na kierunkach:

Zarządzanie

Kierunek zarządzanie prowadzony jest na profilu praktycznym. Kładziemy nacisk na umiejętności i bezpośrednie przygotowanie do działania w biznesie.

Na kierunku nauczysz się jak skutecznie i efektywnie zarządzać organizacją, współpracować z zespołami pracowniczymi i kreować wizerunek firmy w komunikacji z otoczeniem społeczno-biznesowym. Kilka specjalności do wyboru pozwoli Ci sprofilować i pogłębić swoje zainteresowania oraz dopełnić wizerunek profesjonalisty w wybranym obszarze: zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing i e-biznes, psychologia biznesu, zarządzanie obsługą klienta, zarządzanie projektami, rachunkowość, kadry i płace, zarządzanie logistyką, zarządzanie kreatywne, menedżer sprzedaży.

Dzięki studiom na kierunku zarządzanie:

 • rozwiniesz swoją kreatywność
 • wzmocnisz zdolność do kooperacji w zespole
 • podwyższysz swoją rezyliencję w sytuacjach kryzysowych
 • wykorzystasz swoje atuty jako menedżer
 • rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne
 • nauczysz się określać wymagania klientów
 • dowiesz się jak kreować wizerunek biznesowy w mediach społecznościowych
 • nauczysz się właściwie określać cele, wymagania i ograniczenia każdego projektu
 • wzmocnisz skuteczne zarządzanie czasem pracy
 • stworzysz bezpieczeństwo prawne firmy

Program studiów odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, dzięki stałym konsultacjom z ekspertami biznesu i przedstawicielami instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na II poziomie studiów na kierunku zarządzanie, jak też na innych kierunkach pokrewnych.

Studenci wybierają specjalność na drugim roku studiów. Na trzecim, ostatnim roku realizowane są cztery przedmioty specjalnościowe. Zapoznaj się z naszymi specjalnościami:

 • Marketing i e-biznes
 • Psychologia biznesu
 • Zarządzanie obsługą klienta
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie projektami
 • Rachunkowość
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie logistyką  - nowość
 • Menedżer sprzedaży - nowość

więcej...

Administracja

Program na kierunku administracja prowadzony jest na profilu praktycznym. Zapewnia pełen pakiet wiedzy i umiejętności potrzebnych na stanowisku pracownika administracji. Przedmioty z pierwszych lat studiów pomagają świadomie zdecydować o wyborze specjalności: kadry i płace lub administracja samorządowa.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy z bogatym dorobkiem naukowym, jak też praktycy administracji i sądownictwa.

Po studiach I stopnia na kierunku administracja możesz pracować w strukturach administracji publicznej, w tym samorządowej i skarbowej lub w administracji przedsiębiorstw. Specjalność kadry i płace przygotowuje do stanowisk w działach obsługi pracowników.

Studia I stopnia pozwalają dowiedzieć się jak:

 • interpretować przepisy prawne w takich obszarach jak prawo urzędnicze, administracyjne, gospodarcze, finansów publicznych, prawo Unii Europejskiej
 • stosować przepisy prawa pracy, w tym interpretować umowy o pracę i umowy cywilno-prawne
 • chronić dane osobowe
 • profesjonalnie obsługiwać interesantów
 • współdziałać z organizacjami pozarządowymi
 • rozwijać umiejętności komunikacyjne w ramach zespołu pracowniczego
 • zarządzać rozwojem osobistym i wykorzystywać swoje atuty w karierze zawodowej

Program studiów kierunku administracja podlega stałym konsultacjom z pracownikami struktur administracji i sądownictwa. Dzięki temu odpowiada na aktualne potrzeby usług administracyjnych i bazuje na najnowszych rozwiązaniach stosowanych w tym obszarze.

Studia przygotowują do kontynuacji nauki na II poziomie studiów na kierunku administracja, jak też w innych dyscyplinach nauk społecznych.

Specjalności do wyboru, realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów:

 • Administracja samorządowa
 • Kadry i płace

Są to studia o profilu praktycznym.

Charakteryzują się przede wszystkim większą ilością warsztatów, projektów i ćwiczeń prowadzonych przez praktyków biznesu, psychologii, administracji i prawa (w zależności od wybranego kierunku), co pozwala zmierzyć się z realnymi sytuacjami, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej Studentów. Podczas tych zajęć studenci w małych zespołach realizują projekty, prezentacje, gry symulacyjne i case study oraz korzystają z dedykowanego oprogramowania.

Wykłady prowadzone są przez znawców zarządzania, administracji i prawa  (w zależności od wybranego kierunku). Bogaty dorobek naukowy naszych Wykładowców zapewnia szerokie spojrzenie na zjawiska w biznesie i administracji.

Wsparciem dla pracy Studentów jest platforma moodle, na której udostępniane są wszystkie materiały z wykładów, a także materiały do samodzielnej pracy. Więcej informacji o platformie Moodle znajdziesz tutaj.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej albo zespołowego projektu dyplomowego, pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata. 

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz wybrać studia II stopnia albo studia podyplomowe.

więcej...


Studia II stopnia (magisterskie)


Trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra. Na studia magisterskie można przyjść do naszej Uczelni po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – niekoniecznie na kierunku pokrewnym. Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia.  Zwiększa to szanse zawodowe studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla studentów, którzy ukończyli inne kierunki jest 8-godzinny blok zajęć wyrównujących na początku I semestru.

W naszej Uczelni na studiach II stopnia możesz studiować na kierunkach:

Zarządzanie (studia magisterskie)

Przedmioty kierunkowe na Zarządzaniu zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji menedżerskich, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na ostatnim roku studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Dzięki studiom na kierunku zarządzanie:

 • rozwiniesz myślenie przekrojowe
 • wzmocnisz zdolność do kooperacji w zespole
 • podwyższysz swoją rezyliencję w sytuacjach kryzysowych
 • zwiększysz swoją samoświadomość jako lidera
 • rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne
 • efektywnie odpowiesz na potrzeby klientów
 • wzmocnisz wiarygodność biznesową w mediach społecznościowych
 • właściwie określisz cele, wymagania i ograniczenia każdego projektu
 • nauczysz się skutecznie zarządzać czasem pracy
 • stworzysz bezpieczeństwo prawne firmy

Program studiów odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, dzięki stałym konsultacjom z ekspertami biznesu i przedstawicielami instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na II poziomie studiów na kierunku zarządzanie, jak też na innych kierunkach pokrewnych.

Studenci wybierają specjalność pod koniec pierwszego roku studiów. Na drugim, ostatnim roku realizowane są cztery przedmioty specjalnościowe. Zapoznaj się z naszymi specjalnościami:

 • Coaching menedżerski
 • Zarządzanie marką
 • Negocjacje w biznesie
 • Rachunkowość i finanse
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Innowacje i sztuczna inteligencja w biznesie - nowość
 • Handel międzynarodowy i logistyka - nowość

więcej...

Administracja (studia magisterskie)

Program na kierunku administracja studiów II stopnia zapewnia pełen pakiet wiedzy i umiejętności dla pracownika administracji, pełniącego także funkcje kierownicze. Przedmioty kierunkowe pomagają świadomie zdecydować o wyborze specjalności, która doprecyzuje wizerunek profesjonalnego pracownika administracji. Przedmioty specjalnościowe, realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów, dopełnią Twojego wizerunku profesjonalisty w danej dziedzinie. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy z bogatym dorobkiem naukowym, eksperci w swojej dziedzinie, praktycy administracji i sądownictwa. Są to studia o profilu praktycznym, realizowane na Wydziale Zarządzania i Administracji. 

Dzięki studiom II stopnia na kierunku administracja w WSZiP w Poznaniu dowiesz się jak:

 • pełnić odpowiedzialne funkcje,  w tym kierownicze,  zarówno w strukturach administracji publicznej,  jak i  administracji przedsiębiorstw
 • zarządzać finansami publicznymi
 • efektywnie udzielać świadczeń z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny
 • interpretować i stosować przepisy prawne w takich dziedzinach jak prawo podatkowe, zamówień publicznych, prawo karno-skarbowe, rodzinne i spadkowe, prawo pracy
 • organizować działania administracji w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa
 • profesjonalnie obsługiwać interesantów
 • rozwijać swoje umiejętności menadżerskie w ramach zespołu pracowniczego
 • zarządzać swoim rozwojem osobistym i wykorzystywać swoje atuty w karierze zawodowej

Program studiów kierunku administracja podlega stałym konsultacjom z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego Uczelnia przygotowuje kadry. Dotyczy to konsultacji poszczególnych przedmiotów, jak i całego programu.

Specjalności do wyboru, realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów:

 • Administracja publiczna
 • Kadry i płace
 • Kadry i płace w oświacie i administracji samorządowej - nowość

więcej...


Psychologia jednolite studia magisterskie (5-letnie)

W naszej Uczelni możesz studiować Psychologię na jednolitych studiach magisterskich (pięcioletnich).

Są to studia o profilu praktycznym, które charakteryzują się przede wszystkim większą ilością warsztatów, ćwiczeń i zajęć terenowych prowadzonych przez praktyków  psychologii - stanowią one ponad 50% wszystkich zajęć. Realizowane są za pomocą metod aktywnie włączających studentów do pracy (projekty, zadania ćwiczeniowe, symulacje, debaty, gry, odgrywanie ról), w podziale na mniejsze grupy. Wiedza teoretyczna przekazywana jest podczas wykładów, do których materiały zamieszczane są na platformie Moodle,

Do zespołu wykładowców zaproszono wybitnych naukowców i praktyków. Są wśród nich m. in. dr hab. Michał Ziarko, prof. dr hab. Ewa Mojs, dr hab. Tomasz Hanć, dr n. o zdr. Maia Stanisławska-Kubiak, dr n. o zdr. Dominik Czajeczny, dr n. med. Wojciech Żak, dr Wojciech Strzelecki, dr Beata Bochnia oraz dr Marcin Kochanowski. Wśród prowadzących zajęcia są czynni zawodowo psychologowie kliniczni, szkolni oraz biznesu i sportu a także psychoterapeuci, psychiatrzy i kognitywiści oraz menedżerowie firm rekrutacyjnych i działów HR. Program studiów konsultowali także przedstawiciele fundacji, ośrodków pomocy rodzinie i domów dziecka a także środowiska lekarskiego

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł magistra psychologii.

Kształcenie rozpoczynają przedmioty dające podstawy dla kierunku, które rozwijane są na zajęciach specjalnościowych i przygotowujących do praktyki psychologicznej. Wśród nich są przedmioty wprowadzające w nurty psychoterapii – psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej z elementami terapii schematów, systemowej, humanistycznej i pozytywnej a także terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pozwala to naszym Studentom lepiej poznać charakter przyszłej pracy i wybierać ścieżkę dalszego rozwoju.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów. Uczelnia zapewnia miejsca praktyk. Studenci mogą także realizować praktyki samodzielnie.

Część zajęć praktycznych realizowana jest z wykorzystaniem pracowni symulacyjno-obserwacyjnej oraz pracowni psychometrycznej z narzędziami diagnozy psychologicznej. Ponadto zajęcia terenowe odbywają się pod opieką prowadzących w ośrodkach zajmujących się interwencją i terapią dla dzieci i młodzieży.

Znajomość różnych metod, technik i narzędzi diagnozy zachowań człowieka oraz umiejętność podejmowania interwencji psychologicznych, pozwoli wykorzystać adekwatne techniki terapeutyczne w pracy.

Wysokie osobiste oraz społeczne kompetencje psychologiczne uzyskane podczas studiów, pozwolą naszym Absolwentom na udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej w postawie otwartości i poszanowania drugiego człowieka.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu od ponad 30 lat koncentruje się na identyfikowaniu potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie i wykorzystuje swój potencjał innowacyjny do wprowadzania na rynek specjalistów poszukiwanych przez zmieniające się społeczeństwo oraz rynek pracy.

Program kierunku psychologia w Wyższej Szkole Zarządzania i Psychologii w Poznaniu tworzony był z uwzględnieniem wymogów dla Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy), który obejmuje standardy kształcenia oraz praktyki uprawniające absolwentów kierunku do wpisu do Europejskiego Rejestru Psychologów.

więcej...WYKŁADOWCY


Dowiedz się więcej o Wykładowcach WSZiB i zobacz krótkie filmiki!


 •  

STUDIA PODYPLOMOWE


Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje, specjalistyczną wiedzę i rozwinąć swoją karierę. Możesz rozpocząć je po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Umożliwiają pogłębione rozumienie mechanizmów rynkowych w realiach gospodarczych.

Profil praktyczny to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez praktyków i liderów biznesu. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych słuchaczy. 

Studia podyplomowe w naszej ofercie:REKRUTACJA


Aby zapisać się na studia w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę, w języku polskim
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

więcej...


OPŁATY


na opłaty składają się trzy elementy:

 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna
 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w pięciu albo sześciu ratach. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów. W WSZiP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

więcej...


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe WSZIP


Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje, specjalistyczną wiedzę i rozwinąć swoją karierę. Możesz rozpocząć je po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Umożliwiają pogłębione rozumienie mechanizmów rynkowych w realiach gospodarczych.

Profil praktyczny to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez praktyków i liderów biznesu. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych słuchaczy. 


Studia podyplomowe w ofercie WSZIP:

Dwusemestralne studia podyplomowe „Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem terapii schematów” dedykowane są absolwentom studiów wyższych (magisterskich lub jednolitych magisterskich) z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także ratowników medycznych pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Studia podyplomowe zostały stworzone przy współpracy  i z wykorzystaniem wieloletniej  praktyki i wiedzy  managerów dużych placówek zdrowia psychicznego w Warszawie.

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie przez słuchaczy rzetelnej wiedzy i umiejętności terapeutycznych wykorzystywanych w leczeniu zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, w oparciu o zasady i praktykę terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów.

Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie umiejętności praktycznych, możliwych do zastosowania bezpośrednio po ukończeniu studium. Zajęcia prowadzą doświadczeni psychoterapeuci, którzy podzielą się ze słuchaczami zarówno swoją wiedzą jak i umiejętnościami terapeutycznymi.

W poszczególnych modułach prowadzący przedstawią założenia teoretyczne, wprowadzenie opisujące zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego zgodnie z klasyfikacją ICD 11, następnie zasady postępowania terapeutycznego i rozwiązania praktyczne. Wykładowcy będą pracować w oparciu o studia przypadków, słuchacze będą mogli także przedstawić swoje doświadczenia z pracy z dziećmi i młodzieżą lub też poddać swoją pracę superwizji.

więcej...

Celem studiów podyplomowych jest stworzenie najlepszych warunków do rozwijania odporności psychicznej dzieci i młodzieży ale także nauczycieli i osób zaangażowanych w budowanie wsparcia w środowisku szkolnym w oparciu o najnowszą wiedzę i praktyczne metody pomocy psychologicznej.

Słuchacze poznają rozwiązania, które będą pomocą w diagnozowaniu kryzysów i zaburzeń psychicznych oraz tworzeniu strategii wspierania zasobów psychicznych dzieci i młodzieży.

Dynamiczne zmiany w kulturze, systemie edukacji, a także postpandemiczne lęki wywołują zaburzenia psychiczne, w tym zaburzenia odżywiania i choroby współistniejące, narastającą przemoc wywołującą depresję, które wymagają adekwatnej wiedzy i umiejętności udzielania skutecznej pomocy psychologicznej.

więcej...

Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu – to nasze najnowsze studia podyplomowe, skierowane do biznesu i samorządów terytorialnych, zwłaszcza w warunkach kryzysu energetycznego.

Są dedykowane dla osób, które odpowiadają za zakupy energii elektrycznej i gazu. Ich celem jest przekazanie wiedzy o tym, jak od strony handlowej skonstruowany jest polski rynek energii i gazu, jak poruszać się w gąszczu jego otoczenia prawnego, jak i kiedy przeprowadzać procedurę zakupową, skąd pozyskiwać informacje rynkowe, jak uwzględnić w zakupach energię odnawialną, jak wykorzystać giełdę energii i wreszcie – jak zminimalizować ryzyka rynkowe związane z ostatnimi wydarzeniami na świecie.

Słuchacze pozyskają pełną wiedzę, która umożliwi im samodzielne organizowanie zakupów.

więcej...

Studia dedykowane są osobom zainteresowanym prawem pracy i problematyką kadrową, zarówno zatrudnionym już na stanowiskach związanych z obsługą kadrową lub płacową firm, urzędów czy innych instytucji, jak i kandydatom na takie stanowiska chcącym wyspecjalizować się w tej dziedzinie.

Celem studiów jest zapewnienie niezbędnej i rzetelnej wiedzy w szczególności z zakresu prawa pracy, prawnych form zatrudnienia, organizacji pracy, zagadnień płacowych, dokumentacji kadrowej, a także podatków i ubezpieczeń społecznych dotyczących sfery zatrudnienia.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kadrowo-płacowych studia te pozwolą w rozwoju zawodowym oraz będą odpowiedzią na coraz wyższe wymagania i oczekiwania stawiane przez pracodawców. Z kolei kandydatów przygotują one do nowej roli w sferze zawodowej i do podejmowania z większą pewnością wyzwań odpowiadających im zainteresowaniom. Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) w zakresie dowolnego kierunku.

więcej...

Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które już pracują w obszarze ochrony zdrowia - w podmiotach leczniczych, jak i dla osób które dopiero planują pracę w tym obszarze.

Pozwolą one Państwu zdobyć obszerną wiedzę w obszarze ochrony zdrowia, w zakresie:

 • zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce i porównanie ich do systemów opieki zdrowotnej funkcjonujących w wybranych krajach,  
 • ekonomii i finansów podmiotów leczniczych, w tym między innymi: wdrażania nowego standardu rachunku kosztów, wyceny procedur medycznych, podstaw klasyfikacji, kodowania i taryfikacji świadczeń medycznych, praktycznych zasad opracowywania programów restrukturyzacyjnych oraz występujących na polskim rynku procesach konsolidacji podmiotów leczniczych (procesy M&A),
 • prawa w ochronie zdrowia, w tym między innymi: przegląd ustawodawstwa obowiązującego w obszarze ochrony zdrowia, zasad utworzenia i rejestracji  („krok po kroku”) podmiotu leczniczego, prawa farmaceutycznego, praw pacjenta, prawnych aspektów wykonywania zawodów medycznych, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, prawa zamówień publicznych w odniesieniu do podmiotów leczniczych, prawnych aspektów kontraktowania i rozliczania umów na realizację świadczeń leczniczych,
 • marketingu i public relations, w tym między innymi: marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, praktycznych zasad e-marketingu, komunikacji z pacjentem i otoczeniem, komunikacji wewnętrznej,
 • systemów informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia, w tym oprócz przeglądu systemów informatycznych funkcjonujących i stosowanych w podmiotach leczniczych, wpływu sztucznej inteligencji (AI) na rozwój usług medycznych,

co istotne przekazywaną przez doświadczonych praktyków.  

więcej...

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Szczupłe zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrawstw, współpracy zespołowej i maksymalizacji jakości zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy na temat Lean i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności. Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, pracownicy działów Lean, Kaizen, Ciągłego Doskonalenia, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie. Zajęcia prowadzone w głównej mierze w formie warsztatowej, wraz z licznymi grami symulacyjnymi, z dużym naciskiem na stronę praktyczną. Prowadzane są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków Lean.

Partnerem merytorycznym studiów jest KAIZEN Institute.

Kaizen Institute, założony w 1985 roku przez Masaaki Imai, jest pionierem i światowym liderem w dziedzinie promocji idei oraz praktyk kaizen. Zespól ludzi z całego globu dąży do budowania świata, w którym każdy, każdego dnia i w każdym miejscu mógłby stosować kaizen.

Kaizen Institute doradza różnym organizacjom, zarówno publicznym, jak i prywatnym, jak mogą łatwiej, szybciej, skuteczniej i niższym kosztem poprawiać swoje wyniki na globalnym rynku. Jego eksperci zachęcają klientów do wspierania rozwoju liderów zdolnych zapewnić przedsiębiorstwu stały i zrównoważony wzrost we wszystkich dziedzinach działalności. Działania te przyczyniają się do urzeczywistnienia wizji Instytutu, zakładającej powstanie ogólnoświatowej społeczności praktykującej kaizen

więcej...

Studia kierowane są do osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami, zarządzaniu produktem, doskonaleniu procesów i polepszaniu wyników organizacji.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej i gier symulacyjnych, z dużym naciskiem na stronę praktyczną.

Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, właściciele firm rodzinnych i ich następcy, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie.

więcej...

Studia podyplomowe Administracja finansowa i kontrola skarbowa umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z dziedziny prawa finansowego, w tym na temat instytucji prawnych planowania finansowego w sektorze publicznym, systemu podatków i nowej (wprowadzonej w 2017 r.) organizacji administracji skarbowej, możliwości pozyskiwania przez podmioty publiczne i prywatne wsparcia ze środków publicznych, systemu bankowego oraz kontroli finansowej.

Studia te są skierowane przede wszystkim do osób zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (a więc w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, w urzędach celno-skarbowych), w pozaskarbowych instytucjach kontroli finansowej, w wydziałach finansowo-budżetowych urzędów administracji rządowej i samorządowej, w publicznych i prywatnych instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, doradztwa finansowego, a także do osób zatrudnionych już w takich urzędach/instytucjach i pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

więcej...


Studia I stopnia (licencjackie)

Zarządzanie
specjalnosci:

 • Marketing i e-biznes
 • Psychologia biznesu
 • Zarządzanie obsługą klienta
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie projektami
 • Rachunkowość
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie logistyką  - nowość
 • Menedżer sprzedaży - nowość

Administracja
specjalnosci:

 • Administracja samorządowa
 • Kadry i płace

Studia II stopnia (magisterskie)

Zarządzanie 
specjalnosci:

 • Coaching menedżerski
 • Zarządzanie marką
 • Negocjacje w biznesie
 • Rachunkowość i finanse
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Innowacje i sztuczna inteligencja w biznesie - nowość
 • Handel międzynarodowy i logistyka - nowość

Administracja (studia magisterskie)
specjalnosci:

 • Administracja publiczna
 • Kadry i płace
 • Kadry i płace w oświacie i administracji samorządowej - nowość

Psychologia jednolite studia magisterskie (5-letnie)

specjalnosci:

 • Psychologia dzieci i młodzieży z neuropsychologią
 • Psychologia kliniczna z seksuologią

Studia podyplomowe

 • Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem terapii schematów
 • Kompetencje psychologiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia - Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Lean Management pod patronatem merytorycznym Kaizen Institute
 • Nowoczesne zarządzanie strategiczne - Lean, zarządzanie projektami, zarządzanie produktem - patronat Kaizen Institute
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

administracja finansowa i kontrola skarbowa
kadry i płace
kompetencje psychologiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
Lean Management
nowoczesne zarządzanie strategiczne - Lean, zarządzanie projektami, zarządzanie produktem
poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem terapii schematów
zarządzanie w ochronie zdrowia - Zarządzanie podmiotami leczniczymi
zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu

Główny adres uczelni


KONTAKT

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu WSZIP
Biuro Rekrutacji
ul. Robocza 4, pokój nr 3
61-538 Poznań
Godziny otwarcia:
środa-sobota 9.00-18.00
T: 61 835 15 11
M: 601 305 212
E: rekrutacja@wszib.com.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

WSZIP Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu ZAPRASZA

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie, prawo i psychologię.

czytaj dalej

WSZIB Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie i prawo oraz kluczowe kompetencje komunikacyjne.

czytaj dalej

WSZIB Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

ZAPRASZA

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu WSZIB

ZAPRASZA na DRZWI OTWARTE, które odbędą się w sobotę 21 maja 2022 r. w budynku Uczelni na ul. Roboczej 4.

czytaj dalej

Zaplanuj ścieżkę edukacji z WSZiB w Poznaniu

Wybierając studia podejmujesz decyzję, która będzie rzutować na całe Twoje życie. Właśnie dlatego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu tak dużą uwagę poświęcamy przygotowaniu programów studiów zgodnych z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.

czytaj dalej

Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.

STUDIA PODYPLOMOWE w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację 2020/2021 do końca października!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Naszą misją jest budowanie kultury nowoczesnego zarządzania i wspieranie indywidualnego rozwoju studentów w doskonaleniu kompetencji menedżerskich oraz wiedzy prawno-administracyjnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane