Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Rok założenia: 1996

Mamy 23 lata doświadczenia
w przygotowywaniu kadr dla turystyki

Nasze dyplomy posiada już ponad 13 tysięcy absolwentów. Dzięki zdobytemu wykształceniu zarządzają hotelami, restauracjami i innymi obiektami związanymi z turystyką. Prowadzą własną działalność biznesową, a ich pasja stała się również zawodem.

Jesteśmy Uczelnią, w której koncentrujemy się na wszystkich aspektach turystyki. Na turystyce się znamy i turystyką żyjemy!

 • Zajęcia z wybitnym praktykami branży turystycznej
 • Indywidualne podejście do potrzeb każdego studenta
 • Nowoczesny program kształcenia tworzony z biznesem i dla biznesu

Studiuj w centralnej lokalizacji Gdańska

Lokalizacja WSTiH sprzyja studiowaniu i prowadzeniu ciekawego życia studenckiego w samym centrum miasta. Dojedziesz do nas zarówno tramwajem, autobusem, jak i kolejką SKM i PKM. Obok Uczelni znajduje się wiele lokali umilających spędzanie czasu po zajęciach.

Stypendia i programy promocyjne
umożliwiają studiowanie za 0 zł!

Jako student osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i biorąc udział w naszych akcjach promocyjnych „Polecaj i Zyskuj” - możesz studiować za darmo!!! Oferujemy również elastyczny system płatności, tak aby dostosować się do potrzeb każdego studenta.Student jest dla nas najważniejszy. Piątki są zawsze wolne

Zapewniamy wolne piątki, aby umożliwić studentom łączenia pracy ze studiowaniem. Dzięki temu otrzymując dyplom nasi studenci posiadają już doświadczenie praktyczne.

Każdego roku studiuje u nas aż 500 przyszłych specjalistów z obszaru turystyki, hotelarstwa i gastronomii.


STUDIA LICENCJACKIE - I STOPNIA

STACJONARNE I NIESTACJONARNE
KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia licencjackie trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Możesz je odbywać w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. W trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się w naszej Uczelni od poniedziałku do czwartku. Z kolei w trybie niestacjonarnym zajęcia prowadzone są w wybrane weekendy (10 w każdym semestrze). Można też wybrać studia niestacjonarne e-learning, które prowadzone są w pewnym zakresie na odległość z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Na uczelni zajęcia odbywają się 3 razy w roku i trwają cały tydzień. Jeżeli student znajduje się w wyjątkowej sytuacji, może ubiegać się o indywidualną organizację studiów, dającą dodatkową elastyczność.

 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
 • Gastronomia i dietetyka
 • Międzynarodowy biznes turystyczny
 • Turystyka zdrowotna z dietetyką
 • Turystyka wiejska
 • Obsługa ruchu lotniczo-turystycznego ORLT

STUDIA MAGISTERSKIE - II STOPNIA

STACJONARNE I NIESTACJONARNE
KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia magisterskie trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Możesz je rozpocząć posiadając dowolny tytuł licencjata. Studia magisterskie można odbywać w trybie stacjonarnym (zajęcia od poniedziałku do czwartku) lub niestacjonarnym (w wybrane 10 weekendów w semestrze albo w trybie e-learning z wykorzystaniem platformy edukacyjnej – zajęcia na Uczelni odbywają się wówczas 3 razy w roku i trwają cały tydzień). Jeżeli student znajduje się w wyjątkowej sytuacji, może ubiegać się o indywidualną organizację studiów, dającą dodatkową elastyczność.

 • Zarządzanie w sektorze turystycznym
 • Trener Zdrowego Stylu Życia
 • Organizacja Eventów
 • Zarządzanie w Gastronomii
 • Turystyka zdrowotna
 • Zarządzanie hotelarstwem

STUDIA PODYPLOMOWE

Posiadając dyplom ukończenia studiów licencjackich możesz zdobyć specjalistyczną wiedzę w trakcie studiów podyplomowych, które trwają przez dwa semestry. Zjazdy odbywają się w wybrane weekendy w trakcie całego roku akademickiego. Każde studia podyplomowe posiadają swojego opiekuna, który jest specjalistą w wybranej branży. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 • Audyt obiektów hotelarskich, gastronomicznych i przedsiębiorstw turystycznych
 • Dietetyka
 • Trener zdrowego stylu życia
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie placówkami medycznymi
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
 • Psychologia sprzedaży w sektorze turystycznym
 • Psychologia przywództwa

KURSY SPECJALISTYCZNE

 • Menedżer hotelarstwa
 • Menedżer gastronomii
 • Obsługa turysty medycznego
 • Menedżer turystyki wiejskiej
 • Profesjonalny wizerunek
 • Organizacja eventów
 • Pilot wycieczek
 • Przewodnik po trójmieście
 • Steward/ Stweardessa
 • Zarządzanie turystyką w regionie
 • Sommelier
 • Profesjonalny kelner
 • Język polski dla cudzoziemców
 • Wychowawca kolonijny
 • Skuteczna sprzedaż w praktyce
 • Savoir vivre dla hotelarz

Zapraszamy


Kierunki wykładane na uczelni:

turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
  ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk
 •  
 • Telefon: +48 58 520 26 14
 • Fax: 58 348 82 20
 • Strona: http://wstih.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Dzień otwarty na WSTiH w Gdańsku

REKRUTACJA 2019/2020 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie