Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych

Rok zalozenia: 2001 | Rektor: prof. dr hab. inż. Jan Kazimierczak


Wyższa Szkoła Technoligii Teleinformatycznych w Świdnicy
prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach: INFORMATYKA i EKONOMIA.

Kierunek EKONOMIA, studia licencjackie w specjalnościach:
 • Ekonomika i organizacja w biznesie
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Gospodarka Unii Europejskiej
 • Rynek turystyczny
 • Menadżerska
 • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 • Gospodarka sektora publicznego

Kierunek INFORMATYKA, studia inżynierskie w specjalnościach:
 • Sieci komputerowe
 • Systemy komputerowe w administracji
 • Technologie internetowe
 • Informatyka w działalności biznesowej
 • Informatyka w procesach produkcyjnych
 • Grafika komputerowa

Studia stacjonarne (dzienne) trwają 3,5 roku, a niestacjonarne (zaoczne) 4 lata.

Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie