Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show BusinessuUczymy. Praktykujemy. Pracujemy. Dajemy szansę naszym studentom zaistnieć w branży reklamowej i PR`owej. Działamy CSR`owo. Dostosowujemy się do zmieniającego się świata i sami go pozytywnie zmieniamy. Poznajmy się!

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu została utworzona aktem założycielskim Instytutu Promocji Sp. z o.o. z dnia 27 września 2000 roku na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej na utworzenie niepaństwowej wyższej szkoły zawodowej z dnia 8 września 2000 roku (decyzja DNS-1-0145-549/Eko/2000). Uczelnia uzyskała osobowość prawną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, zarządzającej wpis do rejestru niepaństwowych Uczelni zawodowych pod numerem 61 z dnia 4 kwietnia 2001 roku (decyzja DSW-3-0145-87/TT/2001). Rozpoczęcie działalności dydaktycznej uczelni miało miejsce 1 października 2001 roku. W dniu 22 września 2005 Minister Edukacji Narodowej i Sportu zezwolił Wyższej Szkole Promocji w Warszawie na prowadzenie studiów magisterskich. W ten sposób charakter uczelni został zmodyfikowany: od 2005 roku Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie jest uczelnią akademicką, prowadzi badania naukowe, organizuje kongresy, konferencje i seminaria. Jest także ośrodkiem wymiany międzynarodowej myśli naukowej.


Kierunki wykładane na uczelni:

zarządzanie i marketing Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

  • Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu
    Pl. Defilad 1, piętro XVII, p. 1710 00-901 Warszawa
  •  
  • Telefon: +48 22 656 65 01, +48 22 656 65 01
  • Strona: http://www.wsp.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie