Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku

Rok założenia: 2013 | Rektor: prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko

przejdź do spisu treści

Misją Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku jest kształcenie studentów w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu zgodnie z normami etycznymi, społecznymi i moralnymi stwarzając partnerską współpracę studentów z nauczycielami akademickimi oraz podmiotami  zewnętrznymi  funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia będących przyszłymi pracodawcami studentów.

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu edukacji, dostępu do wiedzy, nauczenie umiejętności praktycznych w zakresie zawodów medycznych. Ponadto Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku przygotowuje studentów do pracy, życia oraz wyposaża w umiejętność zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. Celem misji jest także  uświadamianie  absolwentom wartości zdobytego zawodu i ogromnych możliwości  utrzymywania wysokiej pozycji na rynku pracy.

Założeniem uczelni jest kształcenie kadr medycznych na najwyższym poziomie, osiągając znaczącą pozycję w nauce i dydaktyce. Studenci, będą kształcić się w elitarnym ośrodku medycznym, zdobywając wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne najwyższej jakości.

Uczelnia za główny cel stawia sobie najwyższą jakość kształcenia w zawodach medycznych. Studenci mają zapewnione wysokiej jakości praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne w bardzo bogato wyposażonych salach dydaktycznych. Praktyczny charakter studiów gwarantuje absolwentom dobre przygotowanie do wymogów rynku pracy.

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku wyposażać swoich studentów w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą im na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Absolwenci mają zapewniony bardzo dobry start zawodowy poprzez doskonałą bazę materialną, wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną zatrudnioną na Uczelni oraz założone efekty kształcenia.

Dlaczego warto studiować w WSM?

 • uczelnia przygotowuje do wykonywania zawodów potrzebnych społeczeństwu
 • absolwenci zyskują specjalistyczne przygotowanie do wykonywania zawodu ze strony wybitnych wykładowców, doświadczonych ekspertów i praktyków
 • o najwyższych kwalifikacjach i międzynarodowych sukcesach
 • przygotowanie praktyczne odbywa się w nowoczesnych pracowniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny,
 • studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje w Studenckim Kole Naukowym- „Aureamediocritas”
 • uczelnia dysponuje szeroką ofertą edukacyjną, m.in: specjalistyczne kursy, szkolenia, studia podyplomowe
 • uczelnia zapewnia praktyki w placówkach służby zdrowia oraz nowoczesnych kompleksach SPA na terenie Kotliny Kłodzkiej
 • uczelnia współpracuje z zagranicznymi placówkami edukacyjnymi
 • po ukończeniu studiów student ma zagwarantowaną stałą pracę 
 • studenci mogą liczyć na pomoc materialną, umożliwiająca w części pokrycie kosztów studiów
 • dobra lokalizacja uczelni- w samym sercu urokliwej Kotliny Kłodzkiej, w obrębie Narodowego Parku Gór Stołowych
 • bardzo dobre połączenia komunikacyjne- teren Dolnego Śląska
 • uczelnia posiada nowoczesną bazę noclegową na terenie miasta Kłodzka
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Spis kierunków

studia I- go stopnia

Ratownictwo medyczne

tryb studiów: 3 letnie studia I- go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

tryb studiów: 3 letnie studia I- go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne

Kosmetologia

tryb studiów: 3 letnie studia I- go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne

studia II- go stopnia

Pielęgniarstwo

tryb studiów: 2 letnie uzupełniające II- go stopnia (magisterskie)
tok studiów: stacjonarne

jednolite magisterskie

Fizjoterapia

studia jednolite magisterskie 5-letnie
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Zapraszamy 

Przekonaj się!  Rozpocznij studia w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku!

Wybierz naszą uczelnię, bo dobra szkoła to pewna praca!
Aktualnie uczelnia  to doskonała kadra, wspaniali studenci, nowoczesny budynek i profesjonalnie wyposażona baza dydaktyczna.

przejdź do spisu treści

Studia pierwszego stopnia – licencjackie 3 – letnie

(rozpoczęcie kształcenia październik)

Forma studiów:
Stacjonarna – (poniedziałek – piątek)
Niestacjonarna – (co 2 tygodnie- piątek, sobota, niedziela)

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku.

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w odpowiednio wyposażonych salach dydaktycznych.

Studiując u nas Ratownictwo medyczne inwestujesz we własne zdrowie i wiedzę.
Stoisz na straży życia ludzkiego.

Celem kształcenia na studiach I stopnia jest profesjonalne przygotowanie przyszłych ratowników medycznych do pracy w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego Ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego tzw. ZRM -Zespoły Ratownictwa Medycznego to system udzielania pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Podstawę działania Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce reguluje ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze. W kształceniu z zakresu ratownictwa medycznego mamy wieloletnie doświadczenie, ponieważ w ramach Medycznego Studium Zawodowego, zgodnie z wówczas obowiązującymi wymogami, wykształciliśmy ratowników medycznych na poziomie policealnym.

Kierunek Ratownictwo Medyczne na naszej uczelni powstał w 2014 r. po wprowadzeniu zmian prawnych obowiązujących od 2013 r., zgodnie z którymi, aby zostać ratownikiem medycznym należy ukończyć studia wyższe I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne.

Dla kogo są studia na kierunku ratownictwo medyczne?

Ratownictwo Medyczne możesz studiować, jeżeli posiadasz pozytywnie ukończoną maturę. Musisz wiedzieć, że dopasowanie zawodu do swojej osobowości w przypadku ratownictwa medycznego, to najważniejsza rzecz, aby odnosić sukcesy w tej pracy. Pamiętaj więc, że aby zostać ratownikiem medycznym trzeba utrzymywać stałą i wysoką sprawność fizyczną, logicznie myśleć w sytuacjach stresowych, być spokojnym i odpowiedzialnym. Nie możesz bać się ryzyka i podejmowania trudnych decyzji. Co najważniejsze aby być ratownikiem medycznym musisz chcieć nieść pomoc innym i być skłonnym do poświęceń.

Ratownik medyczny to zawód, w który wpisana jest odpowiedzialność za ratowanie życia ludzkiego, dlatego współpracujemy z wybitnymi specjalistami o międzynarodowej sławie. Posiadamy profesjonalny sprzęt medyczny, a praktyki organizujemy w najlepszych placówkach służby zdrowia.

Wyobraź sobie, że aby w pełni przygotować Ciebie do zawodu w ramach studiów organizujemy obozy sprawnościowe, narciarskie, naukę nurkowania, zajęcia na hali sportowej i kurs samoobrony. Jesteśmy też współorganizatorami międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych na różnych szczeblach.

Spełnienie wymagań związanych ze specyfiką pracy ratownika medycznego zobowiązuje również do ciągłego dokształcania się, a co za tym idzie zdobywania lepszych kwalifikacji. Naszym absolwentom oferujemy kontynuowanie kształcenia na kursach na specjalnych warunkach: rabaty, możliwość opłat ratalnych. Prowadzimy m.in. kursy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (120 punktów edukacyjnych), zgodnie z wymogami ustawy o PRM (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych).

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

Pogotowiu ratunkowym; Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i innych oddziałach szpitalnych; Służbach mundurowych: Wojsko; Straż Pożarna; Straż Graniczna; Górskim pogotowiu ratunkowym; Lotniczym pogotowiu ratunkowym; Prywatnych firmach medycznych; Prywatnych firmach transportujących pacjentów; Placówkach szkoleniowych; Na terenie zakładów produkcyjnych, utrzymujących jednostki ratunkowe; Placówkach szkoleniowych; Na koloniach i obozach młodzieżowych; Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą


przejdź do spisu treści

Studia pierwszego  stopnia – licencjackie  3 – letnie

Czas trwania: 3 lata (rozpoczęcie kształcenia październik)
Forma studiów:
Stacjonarna (czwartek – niedziela)
Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych.
Wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku i okolicznych placówkach medycznych.

Rozwój nauk medycznych otwiera przed pielęgniarstwem nowe ścieżki rozwoju.

Pięknem tego zawodu jest poszanowanie dla drugiego człowieka i dla jego godności i codzienne nabywanie umiejętności, by pomóc innym.

Pielęgniarstwo to jeden z najpopularniejszych kierunków na naszej Uczelni. Jest przede wszystkim nowoczesny i praktyczny. Kształcenie na kierunku

Pielęgniarstwo odbywa się na dwóch poziomach:

 • Studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) na których uzyskasz tytuł licencjata Pielęgniarstwa
 • Studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) na których uzyskasz tytuł magistra Pielęgniarstwa.

Zanim zdecydujesz się na studiowanie na tym kierunku musisz wiedzieć, że pielęgniarstwo uznawane jest jako zawód zaufania publicznego i zarówno chorzy jak i ich bliscy będą oczekiwać od Ciebie dyskrecji, troskliwości, serdeczności, uprzejmości oraz cierpliwości i wyrozumiałości. Zawód wymaga również staranności i dokładności w wykonywaniu zabiegów. Od ciebie pacjenci będą oczekiwać przede wszystkim odpowiedzialności oraz posiadania bogatej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych.

Przygotowujemy Ciebie do profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza ponieważ gwarantujemy wykładowców a przede wszystkim praktyków o najwyższych kwalifikacjach.

Posiadamy również nowoczesny sprzęt medyczny na którym nauczysz się wykonywania zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych. Przygotujesz się do udzielania świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych. W razie konieczności udzielenie pierwszej pomocy medycznej stąd trzeba również wykazać się charyzmą w działaniu. Dlatego zadbamy również o Twoją sprawność fizyczną umożliwiając zajęcia na basenie, hali sportowej i naukę samoobrony.

Od pielęgniarki / pielęgniarza wymaga się kompleksowej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy.

W naszej Uczelni możesz doskonalić swoje umiejętności również w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych.

Otrzymasz od nas zniżki oraz możliwość płatności w ratach za wszystkie formy doskonalenia zawodowego.

Rozwój nauk medycznych otwiera przed pielęgniarstwem nowe ścieżki rozwoju. Pielęgniarki/ Pielęgniarze ciągle są poszukiwane na rynku pracy zarówno w Polsce jak i na świecie.

Stąd pracować możesz w krajowych i zagranicznych: w Europie, Anglii, Ameryce czy Azji: przychodniach zdrowia,szpitalach i innych placówkach opieki medycznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnejoraz domach opieki społecznej, prywatnych klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach.


Studia drugiego  stopnia – magisterskie  2- letnie uzupełniające

Czas trwania: 2 lata (rozpoczęcie kształcenia październik)
Forma studiów:
Stacjonarna (poniedziałek-piątek)
Niestacjonarna (co 2 tygodnie-sobota, niedziela)

Studia II stopnia  na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo II stopnia  jest przygotowanie  wykształconej kadry specjalistów.

Zaproponowany przez Wyższą Szkołę Medyczna w Kłodzku program jest najbardziej aktualną i oryginalną odpowiedzią na wymagania systemu edukacyjnego i zapotrzebowanie lokalnego oraz światowego rynku pracy.

Pielęgniarstwo to jeden z najpopularniejszych kierunków na naszej Uczelni. Jest przede wszystkim  nowoczesny i praktyczny. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo odbywa się na dwóch poziomach:

 Studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) na których uzyskasz tytuł licencjata Pielęgniarstwa

 Studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) na których uzyskasz tytuł magistra Pielęgniarstwa. 

Zanim zdecydujesz się na studiowanie na tym kierunku musisz wiedzieć, że pielęgniarstwo uznawane jest jako zawód zaufania publicznego i zarówno chorzy jak i ich bliscy będą oczekiwać od Ciebie dyskrecji, troskliwości, serdeczności, uprzejmości oraz cierpliwości i wyrozumiałości. Zawód wymaga również staranności i dokładności w wykonywaniu zabiegów. Od ciebie pacjenci będą oczekiwać przede wszystkim odpowiedzialności oraz posiadania bogatej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych.

Od pielęgniarki / pielęgniarza wymaga się   kompleksowej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy.

W naszej Uczelni możesz doskonalić swoje umiejętności również w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i doskonalących.

Otrzymasz od nas zniżki oraz możliwość płatności w ratach za wszystkie formy doskonalenia zawodowego.

Rozwój nauk medycznych otwiera przed pielęgniarstwem nowe ścieżki rozwoju.Pielęgniarki/ Pielęgniarze ciągle są poszukiwane na rynku pracy zarówno w Polsce jak i na świecie. Opuszczając naszą Uczelnię posiadasz umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2.

Pracować możesz  w krajowych i zagranicznych: w Europie, Anglii, Ameryce czy Azji:przychodniach zdrowia,szpitalach i innych placówkach opieki medycznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, prywatnych klinikach,ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach.

W Naszej Uczelni możesz zaplanować i rozpocząć swój rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w Studenckim Kole Naukowym. W ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego bierzesz udział w licznych ciekawych projektach na rzecz mieszkańców naszego rejonu. Pomożemy rozwinąć Twoją kreatywność. Jeżeli masz ciekawy pomysł, pomożemy rozwinąć Twoje zainteresowania.


przejdź do spisu treści

Studia pierwszego stopnia- licencjackie 3- letnie

(rozpoczęcie kształcenia październik)

Forma studiów:
Stacjonarna 

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych.

Kosmetologia – kierunek łączący medycynę i piękno.

W naszej Uczelni możesz nauczyć się wszystkiego, czego potrzebujesz do osiągnięcia swojego celu!!!

Aby jednak sprostać temu wyzwaniu musisz być przede wszystkim osobą kreatywną i cierpliwą.Kreować swój wizerunek i nieustannie budować swój autorytet wobec klientów.Dbać o wygląd zewnętrzny, znać określone mechanizmy psychologiczne kierujące życiem społecznym a przede wszystkim emanować „ciepłem emocjonalnym”. Najważniejsza jednak jest wiedza i profesjonalne przygotowanie do zawodu.

Kosmetologia jest uniwersytecką nauką interdyscyplinarną, którą łączy w sobie wiedzę z nauk medycznych, paramedycznych, chemicznych a także biologicznych. Pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu kosmetologii: pielęgnacyjnej, upiększającej, specjalistycznej, a także z aparatury kosmetycznej. Wykwalifikowany kosmetolog kończący studia wyższe jest przygotowany do profesjonalnego świadczenia usług z zakresu nie tylko kosmetologii, ale często to właśnie on jest pierwszą osobą, która pomaga klientowi w leczeniu skóry dotkniętej defektami.

Podczas zajęć praktycznych student poznaje wiele zabiegów z zakresu kosmetologii podstawowej takie jak: masaż, henna z regulacją brwi, manicure, pedicure, a także nowoczesną aparaturę kosmetyczną między innymi: mezoterapia bezigłowa, peeling kawitacyjny, sonoforezę, mezoterapię igłową przy pomocy pistoletu, karboksyterapię, fale radiowe, IPL.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych wykładowców, dla których niezwykle ważne jest przekazanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, gdyż to właśnie ona jest kluczem do sukcesu. Przygotowujemy do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług i współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Współpracujemy z wieloma firmami kosmetycznymi, które zapraszane są do naszej Uczelni, aby przeprowadzić profesjonalne pokazy kosmetyczne, pozwalające pogłębić wiedzę z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej, estetycznej.

Specyfika pracy kosmetologa polega na tym, że musisz być ekspertem w swoim zawodzie.Stale poszerzać swoją wiedzę, z zakresu kosmetologii, na bieżąco śledzić nowości wśród kosmetyków i rozwój urządzeń kosmetycznych, aby dobierać najlepsze metody pielęgnacyjne dla klientek.

Gwarantujemy Tobie zarówno podczas studiów jak i po zakończeniu dodatkowe szkolenia i kursy. Otrzymasz od nas zniżki oraz możliwość płatności w ratach za wszystkie formy doskonalenia zawodowego. Twój przyszły zawód wymaga również sprawności fizycznej. Dlatego podczas studiów umożliwimy uczestnictwo w zajęciach na basenie, hali sportowej.

Rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej rozwijających się zarówno w Polsce i na świecie. Kosmetolog może pracować w krajowych i zagranicznych: gabinetach odnowy biologicznej, SPA i wellness, salonach kosmetycznych, gabinetach dermatologicznych, firmach kosmetycznych,, laboratoriach kosmetycznych,w działach kosmetycznych w aptece,prowadzić własną działalność gospodarczą. Najlepszym rozwiązaniem jest założenie własnego salonu kosmetycznego. A w przyszłości wygranie Ogólnopolskiego Plebiscytu na Najlepszy Salon Kosmetyczny i uzyskanie tytułu Mistrza Urody – czego życzymy naszym absolwentom.


przejdź do spisu treści

Studia magisterskie jednolite 5 letnie

(rozpoczęcie kształcenia październik)

Forma studiów:

 • Stacjonarna (poniedziałek-piątek)
 • Niestacjonarna (co 2 tygodnie-sobota, niedziela)

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku w specjalnych dostosowanych salach dydaktycznych.

Praktyki zawodowe prowadzone są w ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie całego powiatu kłodzkiego. Uczelnia posiada liczne umowy i porozumienia z podmiotami, dzięki którym Studenci w trakcie studiów nabywają aktualną wiedzę i praktykę, z jaką będą mieli styczność w swojej pracy zawodowej.

Twoje Zdrowie Naszą Pasją

Fizjoterapia – zawód, który ciągle zaskakuje, wymaga i uczy pokory. Na naszej Uczelni nauczysz się jak pomagać potrzebującym w trudnych chwilach z bólem, w cierpieniu i niepełnosprawności 

Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej, społecznych. Ponadto zdobędą umiejętność praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej.

Dzięki studiowaniu na kierunku Fizjoterapia nauczysz się jak prawidłowo kształtować, podtrzymywać i przywracać funkcje ruchowe osobom chorym oraz niepełnosprawnym. Ponadto zdobędziesz wiedzę jak usuwać dolegliwości towarzyszące chorobie oraz jak zapobiegać jej postępowi i nieoczekiwanym nawrotom.

Nauka na tym kierunku obejmuje zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.

Do potencjalnych miejsc pracy można zaliczyć:

 • szpitale, kliniki, hospicja,
 • domy opieki i domy dziecka,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • szkolnictwo,
 • gabinety rehabilitacji/fizjoterapii,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • oddziały rehabilitacji ,
 • przychodnie rehabilitacyjne ,
 • sanatoria i uzdrowiska,
 • podmioty gospodarcze i placówki sportowe prowadzące działalność w zakresie promocji zdrowia (siłownie, hotele, ośrodki typu SPA &Wellness, kluby sportowe),
 • poradnie i zakłady pracy chronionej,
 • placówki prowadzące działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych,
 • własna praktyka w warunkach nieklinicznych.

Współcześnie fizjoterapeuta oprócz świadczenia usług leczniczych zajmuje się również profilaktyką. Obecnie modny zdrowy styl życia, rosnąca długość życia oraz spadek przyrostu naturalnego powodują, iż zawód fizjoterapeuty jest bardzo pożądany na rynku pracy.

Absolwenci kierunku Fizjoterapia mają dużo możliwości dalszego rozwoju

oraz pogłębiania swojej wiedzy m. in. poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach lub kursach. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia.


przejdź do spisu treści

KURSY DLA NAUCZYCIELI

 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) krok po kroku
 • Szkoła bez dzwonków
 • Kurs pedagogiczny
 • Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole
 • Innowacja pedagogiczna i eksperyment pedagogiczny
 • Cyberbezpieczeństwo w szkole
 • Neurodydaktyka w praktyce nauczyciela
 • Coaching w pracy nauczyciela
 • Ocenianie kształtujące od pomysłu do praktyki
 • Dyrektor jako manager placówki i pracodawca
 • Doradztwo zawodowe w szkole

KURSY DLA PIELĘGNIAREK

 • Wywiad i badanie fizykalne
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Resuscytacja krazeniowo oddechowa noworodka
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Podstawy języka migowego
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

KURSY KOSMETYCZNE

 • Kurs przedłużanie paznokci metodą żelową (podstawowy)
 • Kurs przedłużania rzęs metodą 1:1
 • Kurs przedłużania rzęs metodą 2-4d
 • Kurs manicure klasyczny
 • Kurs pedicure klasyczny
 • Doskonalenie techniki przedłużania paznokci metodą żelową
 • Kurs manicure hybrydowy
 • Stylista brwi w tym nowość! regulacja brwi nitką
 • Szkolenie kosmetyczne od podstaw
 • Peeling kawitacyjny i sonoforeza
 • Dermabrazja manualna 

KURSY DLA RATOWNIKÓW

 • Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
 • Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przygotowujący do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy
 • Pierwsza pomoc w szkole
 • Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Pierwsza pomoc pediatryczna

KURSY DLA OPIEKUNÓW

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Wychowawca wypoczynku - zgodny z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16.01.2015 roku 
 • Kierownik wypoczynku - zgodny z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16.01.2015 roku 
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

KURSY DLA FIZJOTERAPEUTÓW

 • Kurs masażu klasycznego - podstawowy
 • Kurs masażu relaksacyjnego
 • Kurs masażu klasycznego
 • Anatomia człowieka

Zapraszamy 

KIERUNKI STUDIÓW

studia I- go stopnia

Ratownictwo medyczne

tryb studiów: 3 letnie studia I- go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

tryb studiów: 3 letnie studia I- go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne

Kosmetologia

tryb studiów: 3 letnie studia I- go stopnia (licencjackie)
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne

studia II- go stopnia

Pielęgniarstwo

tryb studiów: 2 letnie uzupełniające II- go stopnia (magisterskie)
tok studiów: stacjonarne

jednolite magisterskie

Fizjoterapia

studia jednolite magisterskie 5-letnie
tok studiów: stacjonarne, niestacjonarne

STUDIA PODYPLOMOWE


KURSY DLA NAUCZYCIELI

 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) krok po kroku
 • Szkoła bez dzwonków
 • Kurs pedagogiczny
 • Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole
 • Innowacja pedagogiczna i eksperyment pedagogiczny
 • Cyberbezpieczeństwo w szkole
 • Neurodydaktyka w praktyce nauczyciela
 • Coaching w pracy nauczyciela
 • Ocenianie kształtujące od pomysłu do praktyki
 • Dyrektor jako manager placówki i pracodawca
 • Doradztwo zawodowe w szkole

KURSY DLA PIELĘGNIAREK

 • Wywiad i badanie fizykalne
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Resuscytacja krazeniowo oddechowa noworodka
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Podstawy języka migowego
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

KURSY KOSMETYCZNE

 • Kurs przedłużanie paznokci metodą żelową (podstawowy)
 • Kurs przedłużania rzęs metodą 1:1
 • Kurs przedłużania rzęs metodą 2-4d
 • Kurs manicure klasyczny
 • Kurs pedicure klasyczny
 • Doskonalenie techniki przedłużania paznokci metodą żelową
 • Kurs manicure hybrydowy
 • Stylista brwi w tym nowość! regulacja brwi nitką
 • Szkolenie kosmetyczne od podstaw
 • Peeling kawitacyjny i sonoforeza
 • Dermabrazja manualna 

KURSY DLA RATOWNIKÓW

 • Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
 • Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przygotowujący do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy
 • Pierwsza pomoc w szkole
 • Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Pierwsza pomoc pediatryczna

KURSY DLA OPIEKUNÓW

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Wychowawca wypoczynku - zgodny z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16.01.2015 roku 
 • Kierownik wypoczynku - zgodny z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16.01.2015 roku 
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

KURSY DLA FIZJOTERAPEUTÓW

 • Kurs masażu klasycznego - podstawowy
 • Kurs masażu relaksacyjnego
 • Kurs masażu klasycznego
 • Anatomia człowieka

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

dietetyka kliniczna
gimnastyka korekcyjna i profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży
integracja Sensoryczna i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną
kompleksowy system wsparcia osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera
logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju mowy
medyczny trener osobisty
neurologopedia
organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
podologia
psychodietetyka
trener osobisty z dietetyką w sporcie i rekreacji

Kursy na uczelni:

opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
masaż relaksacyjny
masaż klasyczny
manicure z elementami stylizacji paznokci
manicure hybrydowy
języka migowego

Główny adres uczelni


Dziekanat czynny:

Pn (dziekanat nieczynny)
Wt - Czw.: 10:00-16:00
Pt: 10:00-18:00
Sb:  8:00-16:00
Nd:  8:00-16:00

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Symulacja wypadku masowego „OBWODNICA 2018”

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach Kłodzkich, podjęli się dużego wyzwania polegającego na zorganizowaniu symulowanego wypadku masowego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane