Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki


kształci interdyscyplinarnie i profesjonalnie logistyków, otwiera studentom drogę do kariery zawodowej oraz przyczynia się do rozwoju nauk o zarządzaniu w obszarze logistyki.

Spełnienie założonych celów jest wspólnym dążeniem kadry akademickiej i administracyjnej we współpracy z naukowymi i gospodarczymi partnerami z kraju i zagranicy. Służy temu również przyjęcie przez Wyższą Szkołę Logistyki charakteru elitarnego, polegającego na posiadaniu swoistych atrybutów, z którymi jest identyfikowana, to znaczy:

  • rezygnacja z kształcenia masowego,
  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,
  • wysoka jakość kształcenia.
Priorytetem jest utrzymanie wiodącej pozycji w obszarze kształcenia logistycznego w systemie polskiego niepublicznego szkolnictwa wyższego oraz kreowanie wzorców w kształceniu logistyków na poziomie wyższym.

W Wyższej Szkole Logistyki możesz studiować dziennie (stacjonarnie) lub zaocznie (niestacjonarnie). Niezależnie od tego, czy są to studia dualne, licencjackie czy inżynierskie (studia I stopnia), po ich zakończeniu możesz rozpocząć dalszą naukę na studiach magisterskich (studiach II stopnia) i podyplomowych.

W trakcie wybranego trybu studiów możesz uczestniczyć w szkoleniach, zdobywać certyfikaty oraz doskonalić znajomość języka obcego. Kierunkowe wykształcenie to tylko połowa sukcesu na rynku pracy. Druga połowa to efekt inwestycji w dodatkowe kompetencje i rozwój osobistych umiejętności.


OFERTA

Studia dualne I i II stopnia

Wyższej Szkole Logistyki można studiować na studiach dualnych:

I stopnia licencjackich - International Logistics (studia płatne)

II stopnia magisterskich - Supply Chain Project Manager (studia bezpłatne)

Studia dualne to elitarna forma studiów, przeznaczona dla tych osób, które w przyszłości chcą zrobić karierę w logistyce i osiągnąć znaczący sukces zawodowy. Krótko mówiąc, studia dualne w Wyższej Szkole Logistyki są przeznaczone dla ludzi ambitnych, którzy cały czas chcą się rozwijać.

Nasza Uczelnia posiada duże doświadczenie w prowadzeniu studiów dualnych, bo pierwsze takie studia wystartowały u nas już w roku 2014. Byliśmy nie tylko pierwszą uczelnią logistyczną oferującą tę formę kształcenia, ale w ogóle jedną z pierwszych w kraju. Wysoki poziom studiów, a w konsekwencji wysoki poziom przygotowania naszych absolwentów, potwierdziła ostatnio Polska Komisja Akredytacyjna, niezależny organ prowadzący audyt jakości kształcenia w uczelniach wyższych w Polsce. Komisja przyznała kierunkowi Logistyka prowadzonemu przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu najwyższą, wyróżniającą, ocenę. Tak wysoka ocena jest rzadkością w odniesieniu do uczelni niepublicznej. Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła m.in. program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, a także kadrę naukowo-dydaktyczną.

Studia dualne polegają na ścisłej współpracy Uczelni, studenta oraz firmy partnerskiej. Student przez dziewięć tygodni zdobywa wiedzę teoretyczną na zajęciach dydaktycznych – wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, warsztatach – a przez kolejne dziewięć tygodni pracuje na stażu w jednej z renomowanych firm logistycznych, zdobywając doświadczenie, które dzisiaj na rynku pracy jest tak cenione. Po zakończeniu studiów Uczelnię opuszcza człowiek w pełni już ukształtowany, wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną.

International Logistics

International Logistics to specjalność realizowana w 100% w języku angielskim. Najważniejszym atutem studiów jest możliwość zdobywania specjalistycznej wiedzy w języku obcym, doskonalenie fachowego języka angielskiego oraz szansa na zdobycie szerokiego doświadczenia zawodowego.

Realizowany program studiów odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży w przedsiębiorstwach, w których językiem komunikacji jest j. angielski. Absolwenci International Logistics potrafią kalkulować koszty procesów logistycznych, w tym koszty eksploatacji zasobów logistycznych. Posiadają wiedzę i praktyczne kompetencje z zakresu skutecznego obniżania kosztów oraz poprawy jakości obsługi klienta, a tym samym kierowania działalnością logistyczną przedsiębiorstwa.

Twoja przewaga

  • Zdobywanie specjalistycznej wiedzy w języku angielskim
  • Możliwość odbycia staży i praktyk w przedsiębiorstwach, w których językiem komunikacji jest język angielski
  • Możliwość zdobycia certyfikatu GS1 Barcode Certificate

Studia I stopnia licencjackie

Programy studiów w Wyższej Szkole Logistyki odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców. Wiedza i umiejętności, które możesz zdobyć w ramach studiów licencjackich znajdą zastosowanie niemal we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, działających w branży transport-spedycja-logistyka. Podczas pierwszego roku studiów na kierunku Logistyka lub Zarządzanie zdobędziesz niezbędną podstawową wiedzę kierunkową, a następnie w drugim roku nauki wybierzesz swoją specjalność oraz przedmioty, które Cię szczególnie interesują. Każda ze specjalności gwarantuje zdobycie praktycznych umiejętności w wybranej dziedzinie i dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy.

Nauka na studiach I stopnia licencjackich odbywa się w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (zaocznej) i trwa 6 semestrów (3 lata). Po ich ukończeniu uzyskasz wyższe wykształcenie z dyplomem licencjata. Zdobywanie wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania możesz kontynuować na studiach magisterskich, wybierając interesującą Cię specjalność.

Pamiętaj, że masz szansę ubiegać się o stypendium i obniżyć koszt swojego studiowania, więcej informacji: STYPENDIA 

Kierunek LOGISTYKA

Kierunek ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia inżynierskie

Studia I stopnia inżynierskie to wyższe studia zawodowe. W ramach kierunku Logisyka możesz wybrać jedną z trzech praktycznych specjalności. Program każdej z nich został opracowany we współpracy z patronem specjalności i odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu pracodawców na dane kompetencje i umiejętności techniczne, związane m.in. z projektowaniem procesów i analizą danych, wdrażaniem rozwiązań informatycznych czy innowacji w obszarze e-commerce.

Nauka na studiach I stopnia inżynierskich odbywa się w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (zaocznej) i trwa 3,5 roku. Po jej zakończeniu otrzymasz tytuł inżyniera. Zdobywanie wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania możesz kontynuować na studiach magisterskich, wybierając interesującą Cię specjalność.

Pamiętaj, że masz szansę ubiegać się o stypendium i obniżyć koszt swojego studiowania, więcej informacji: STYPENDIA 

Kierunek LOGISTYKA

Studia II stopnia (magisterskie)

W Wyższej Szkole Logistyki możesz kontynuować naukę wybierając studia II stopnia magisterskie na kierunku Logistyka. Uzupełniając dotychczasową wiedzę możesz wybrać jedną z sześciu praktycznych specjalności. Kompetencje i umiejętności, które zdobędziesz podczas studiów magisterskich umożliwią podjęcie pracy w nowych, ciekawych zawodach, otworzą drogę do awansu lub ułatwią Ci prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kształcenie trwa 3 semestry (1,5 roku) i obejmuje przedmioty kierunkowe i specjalnościowe – uwzględniające kontynuowanie kształcenia logistycznego.

W trakcie studiów będziesz mógł nabyć dodatkowe kompetencje i w ramach szkoleń uzyskać atrakcyjne certyfikaty.

Pamiętaj, że masz szansę ubiegać się o stypendium i obniżyć koszt swojego studiowania!

Kierunek LOGISTYKA


Kierunki wykładane na uczelni:

logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Czy młodzi chcą klimatu i środowiska w programach wyborczych partii?

Tegoroczni debiutanci wyborczy - czyli 18-21-latkowie - nie obdarzają polityków zaufaniem.

czytaj dalej

Dlaczego studia w Poznaniu?

Witamy w Poznaniu, metropolii, w której w niezwykły sposób historia spotyka się z nowoczesnością.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane