Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

Rok założenia: 2000 | Rektor: dr Sylwia Pelc

Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna
została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2000 roku. Założycielem uczelni jest STUDENT sp. z o. o..

Od początku funkcjonowania uczelnia kieruje się zasadami wolności badań naukowych i nauczania. Podstawowym celem nauczania jest uzyskanie przez absolwentów wysokiej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej. Ważną rolą jest również wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności, rzetelności i tolerancji. Troszczy się również o rozwój studentów w zakresie kultury, sportu i kultywowania obyczajów akademickich.

Kolejne dziesięciolecie rozwoju Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej będzie cechowało kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy, szersza współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie prac rozwojowych i prowadzonych badań.


Zaprasza na :


studia I stopnia
na kierunkach:
 • Geodezja i kartografia 
  w specjalnościach: geodezyjne urządzanie przestrzeni , geoinformatyka;

 • Informatyka i cyberbezpieczeństwo   NOWOŚĆ
  w specjalnościach: programowanie systemów informatycznych, informatyka śledcza

 • Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi;

 • Mediacje i negocjacje;

studia II stopnia
na kierunku:
 • Geodezja i kartografia 
  w specjalnościach: geodezyjne urządzanie przestrzeni
  oraz geoinformatyka i skaning laserowy;


studia podyplomowe
w zakresie:
 • Planowanie i gospodarka przestrzenna,
 • Wycena nieruchomości,
 • Geodezyjne pomiary podstawowe*,
 • Redakcja map*,
 • Fotogrametria i teledetekcja*,
 • Coach - trener biznesu,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

*uprawnienia geodezyjne bez egzaminu

Szczegółowa oferta kształcenia
oraz szkoleń specjalistycznych dostępna na 

www.wsie.edu.pl

   

Kierunki wykładane na uczelni:

coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i cyberbezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mediacje i negocjacje I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
  ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
 •  
 • Telefon: 17 866 04 30
 • Fax: 17 866 04 32
 • Email: info@wsie.edu.pl
 • Strona: http://www.wsie.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane