Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rok założenia: 1996 | Rektor: dr Wergiliusz Gołąbek

przejdź do spisu treści

Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Młodzi ludzie, wkraczając w dorosłość, snują wiele różnych planów. Jedni chcieliby mieszkać w Londynie czy Hongkongu i pracować w międzynarodowych korporacjach. Inni marzą o pełnej wyzwań pracy w kraju. Są i tacy, którzy chcieliby założyć własną firmę i rozwijać w niej nowatorskie projekty. Wszyscy mamy prawo do marzeń. Mamy też prawo do ich spełniania. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie pomaga w realizacji najśmielszych planów.

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Dr Wergiliusz Gołąbek


Jakość kształcenia


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce. Nowatorskie technologie i metody nauczania sprawiają, że studenci są zadowoleni z poziomu nauczania.

Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych wyprzedzając wszystkie uczelnie z regionu. Zaliczana jest – jako jedyna z Podkarpacia – do uczelni o klasie międzynarodowej. Głównym filarem sukcesu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie są jednak ludzie. I to zasiadający po obu stronach katedry.

Wysoki poziom kształcenia zapewnia odpowiednia kadra, stanowiąca połączenie doświadczonych i utalentowanych profesorów-mistrzów z młodymi, kreatywnymi pracownikami nauki. WSIiZ to Uczelnia, która osiąga cele

Rankingi: WSIiZ od lat osiąga czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach. Zaliczana jest do najlepszych uczelni niepublicznych w kraju. Nagrody: Uczelnia nagradzana jest wieloma prestiżowymi nagrodami, które potwierdzają nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także prestiż uczelni.

Konkursy: Pracownicy i studenci WSIiZ często stają na najwyższych miejscach podium podczas organizowanych w kraju i zagranicą konkursów.

Uczelnia międzynarodowa: WSIiZ jako jedyna z Podkarpacia i jedna z niewielu w kraju jest zaliczana do uczelni o klasie międzynarodowej.

Nowoczesne systemy kształcenia i zarządzania: WSIiZ stworzyła i korzysta z nowoczesnych systemów, które podnoszą jakość kształcenia, zarządzania, wydajność pracy i sprawiają, że Uczelnia osiąga coraz więcej.


Studiowanie


Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i realizować swoje pasje.

System organizacji nauki sprawia, że studia to czysta przyjemność. Działy administracyjne dbają o najwyższą jakość obsługi studentów. Rektorat, Dziekanat, Kwestura czy inne jednostki wspierające dydaktykę są tak zorganizowane, by wszelkie sprawy były załatwiane jak najszybciej i jak najwygodniej dla studenta. Większość spraw można załatwić przez Internet. A jeśli już konieczna stanie się osobista wizyta w którymś z tych miejsc, to z pewnością można liczyć na niespotykaną gdzie indziej jakość obsługi i profesjonalizm pracowników. Kierunki z przyszłością:

Oferta edukacyjna WSIiZ dostosowana jest do potrzeb studentów i sytuacji na rynku pracy. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami na nim.

Dobrze dobrane specjalności: Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym stają się specjalistami, którzy w swojej dziedzinie wyznaczają standardy.

Nowoczesna siedziba, urokliwy kampus: Studenci i pracownicy uczą się i pracują w dobrze wyposażonej siedzibie uczelni przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie. Korzystają także ze wszystkiego, co oferuje położony w urokliwej okolicy Kampus Kielnarowej. Według opinii wielu gości należy on do najpiękniejszych kampusów w Polsce. 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada laboratoria naukowo-badawcze wyposażone w nowoczesną aparaturę, umożliwiającą prowadzenie badań na wysokim poziomie. Te innowacyjne obiekty umożliwiają łączenie teorii z praktyką, co na współczesnym rynku pracy oraz w kontaktach nauki z biznesem ma coraz istotniejsze znaczenie.

Studia I stopniaStudia II stopniaStudia anglojęzyczne
przejdź do spisu treści

Aktorstwo i promocja medialna


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Aktorstwo i promocja medialna to jedna z najnowszych możliwości zawodowych dla osób, zainteresowanych pracą w mediach, branży eventowej i na scenie.

Fascynujący zawód aktora niekoniecznie można dziś wykonywać tylko w filmie i teatrze – jeśli masz talent i zamiłowanie do sceny, wykorzystaj je w pracy zawodowej i wybierz specjalność Aktorstwo i promocja medialna na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna WSIiZ.

Odrębna ścieżka kształcenia – Aktorstwo i promocja medialna – łączy w sobie umiejętności warsztatowe związane z ekspresją sceniczną oraz wiedzę i  kwalifikacje, które pozwolą absolwentom na zrozumienie nowych mediów, w tym mediów społecznościowych.

Współczesne media i branża kreatywno-rozrywkowa są wymagające – aby sprawnie się w nich poruszać trzeba znać tajniki promocji, marketingu czy komunikacji wizerunkowej.

Nowe zawody i specjalności związane z mediami i promocją medialną wymuszają także artystycznej kreatywności, umiejętności improwizowania, doświadczenia związanego z obyciem z kamerą i mikrofonem. Narzucają również konieczność nadążania za zmieniającymi się trendami i mechanizmami oddziaływania nowych mediów, zwłaszcza mediów społecznościowych.

Wśród umiejętności, jakie nabędzie absolwent znajdą się między innymi te odnoszące się do profesji aktorskiej, związane z wystąpieniami publicznymi, pracą na scenie, tańcem i zajęciami ruchowymi, pracą przed kamerą i mikrofonem, jak również kwalifikacje marketingowo-promocyjne. Wśród nich między innymi: budowanie własnej marki, autoprezentacja, techniki promocji eventowej, scenicznej i widowiskowej.

W programie studiów:

Absolwent Aktorstwa i promocji medialnej uzyska w trakcie studiów kompleksową i interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą funkcjonowania mediów masowych, w tym specyfiki nowych mediów. Kształcenie obejmuje również blok przedmiotów dotyczących komunikowania marketingowego, komunikacji wizerunkowej oraz zasad wykorzystywania mediów w działaniach promocyjnych. Spośród wielu ciekawych zajęć, oferujemy studentom tego kierunku konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i projekty w ramach przedmiotów:

 • Historia i współczesność teatru oraz filmu
 • Ćwiczenia aktorskie
 • Praca aktora z kamerą
 • Dykcja, techniki mowy, emisja i impostacja głosu
 • Piosenka i taniec
 • Przygotowanie aktora do castingu
 • Organizacja widowisk
 • Event marketing
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Sponsoring i fundraising
 • Start-up w mediach
 • Kreacja w mediach społecznościowych

Zawody, w których absolwent będzie mógł wykorzystać swoje kwalifikacje:

 • aktor, w tym aktor reklamowy,
 • konferansjer,
 • event manager,
 • specjalista ds. nowych mediów: video manager, art director, art specialist, content marketing manager, social media manager i wiele innych.
 • specjalista do spraw promocji i public relations.
 • Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom znaleźć zatrudnienie również w takich obszarach jak produkcja gier komputerowychczy dubbing i produkcja audiobooków.
 •  
 • Mogą być wykorzystywane także w pracy dziennikarza, w działalności kulturalnej i oświatowej, jak również w obrębie prowadzenia własnej działalności artystycznej.

APLIKUJ


przejdź do spisu treści

Biznes turystyczny


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Turystyka jest bardzo ważną dziedziną gospodarki zarówno w skali świata, jak i Europy. Generuje dziesiątą część światowego PKB i daje zatrudnienie co dziesiątemu pracownikowi.

Rozwój branży sprawia, że istnieje duże zapotrzebowanie na kadry turystyczne, posługujące się językami obcymi, znające nowoczesne i innowacyjne aspekty turystyki oraz zorientowane na klienta i znające zasady sprzedaży. Takich właśnie fachowców kształcimy na kierunku Biznes turystyczny. Program studiów uwzględnia aktualne i spodziewane potrzeby branży turystycznej. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w hotelarstwie  gastronomii,  obsłudze ruchu turystycznego, jak i do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w turystyce. Zapraszamy na unikatowe studia na kierunku Biznes turystyczny

Nowa formuła studiowania: studia dualne, czyli studiuj i pracuj w najlepszych firmach!

Koniec z zajęciami wyłącznie w murach uczelni. Część studiów odbędziesz w przedsiębiorstwach związanych z biznesem turystycznym m.in.: Blue Diamond Hotel Active Spa, 5 STAR Hotel Consulting & Outsourcing, Hotel Sokół Wellness & Spa, Biuro Podróży eTravel, Biuro Podróży Lukas Travel, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i inne. Skorzystasz z zajęć praktycznych, warsztatów w przedsiębiorstwach i staży. Będą je prowadzić praktycy biznesu. To dzięki nim będziesz przygotowany do wykonywania zawodu.

50% zniżki czesnego dla 30 osób, które uzyskają najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym!

Z takich studiów skorzysta tylko 15 kobiet i 15 mężczyzn. Oferta dotyczy całego okresu studiowania (6 kolejnych semestrów). Dzięki temu będziemy mogli zatroszczyć się o potrzeby każdego studenta i zadbać o możliwie najlepsze przygotowanie do zawodu!

Ponad 14 000 zł na rękę za staże dla każdego studenta objętego programem.

W programie studiów zaplanowano 1440 godzin stażowych z 14 przedmiotów realizowanych od 2. do 6. semestru w firmach i instytucjach związanych z biznesem turystycznym. Za wszystkie godziny stażowe otrzymasz wynagrodzenie. Łącznie to kwota ponad 14 000 złotych netto dla Ciebie.

Studia realizowane w ramach projektu pn. „PRACUJ i STUDIUJ studia dualne na kierunku BIZNES TURYSTYCZNY”.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Partnerami kierunku są przedstawiciele biznesu turystycznego i instytucji związanych z branżą turystyczną, w tym m.in.: AMADEUS Polska; Blue Diamond Hotel Active SPA w Nowej Wsi k. Rzeszowa; Hilton Garden Inn Rzeszów; Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej k. Rzeszowa; biuro podróży Lukas Travel z Sędziszowa Małopolskiego; 5 Star-Hotel consulting & outsourcing; Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Współpracujemy także z przedstawicielami Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku; Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego; Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” i innymi.

Na tym kierunku możesz:

 • uzyskać uprawnienia pilota wycieczek
 • realizować kursy: sommeliera, baristy
 • uzyskać praktykę zawodową w wielu naszych placówkach
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+

Z tej współpracy odniesiesz wiele korzyści, polegających m.in. na realizowaniu wybranych zajęć przez praktyków – specjalistów w różnych obszarach turystyki; organizowaniu warsztatów; realizowaniu niektórych zajęć w miejscach, w których na co dzień prowadzi się działalność komercyjną; udostępnieniu specjalistycznego oprogramowania; umożliwianiu realizowania praktyk i staży. Są to też potencjalne miejsca pracy dla Ciebie.

Wybrane przedmioty na kierunku

 • Marketing usług turystycznych
 • E-commerce w turystyce
 • Gra decyzyjna
 • Praktyczne aspekty pilotażu i przewodnictwa
 • Standardy i procedury w branży HoReCa
 • Zarządzanie turystyką w regionie
 • Fundusze UE i zarządzanie projektami w turystyce
 • Działalność gospodarcza w turystyce
Sektor turystyczny stale się rozwija, przez co wzrasta również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Według raportu Travel & Tourism Global Economic & Issues 2017 w ciągu najbliższych dziesięciu lat branża turystyczna będzie w stanie zapewnić ponad 380 milionów miejsc pracy na rynku globalnym.

Jako absolwent kierunku Biznes turystyczny (studia pierwszego stopnia licencjackie o profilu praktycznym) możesz rozpocząć własną działalność gospodarczą w obszarze turystyki.

Możesz też zostać zatrudniony w sektorach hotelarskim, gastronomicznym, biur podróży, a także w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach zajmujących się tworzeniem, wdrażaniem lub zarządzaniem produktami turystycznymi, a także zarządzaniem regionami turystycznymi.

Będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach związanych z turystyką lub kierunkach pokrewnych.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek właśnie u nas?

Studiuj Biznes turystyczny we WSIiZ. To same korzyści:

 • nowoczesne technologie i formy przekazu wiedzy i doświadczenia
 • zajęcia z praktykami z branży oraz w obiektach i laboratoriach symulujących prawdziwe warunki pracy
 • możliwość pozyskiwania funduszy oraz rozwój własnej przedsiębiorczości

„Studiuj i zarabiaj” – rozbudowany system praktyk studenckich w kraju i za granicą, za które student otrzymuje wynagrodzenie

dla najlepszych dodatkowe certyfikaty (np. pilota wycieczek)

niektóre zajęcia prowadzone w j. angielskim


Specjalności 


Hotelarstwo i gastronomia

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Wyposażymy Cię w specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane z pełnieniem funkcji menadżera w hotelu lub w obiekcie gastronomicznym, ale też do pracy na innych stanowiskach związanych z tymi obszarami. Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu technologii żywienia, uruchomienia obiektu hotelarskiego i gastronomicznego, systemów informatycznych w hotelarstwie oraz dotyczących zarządzania i organizacji w hotelarstwie i gastronomii.

Co w programie studiów?

W programie studiów znajdują się zajęcia m.in.: Technologia żywienia; Pre-opening obiektu; Systemy informatyczne w hotelarstwie; Zarządzanie i organizacja w hotelarstwie i gastronomii.

W ramach zajęć m.in.:

 • zdobędziesz wiedzę na temat prawidłowego zaspokajania potrzeb żywieniowych człowieka w kontekście zdrowia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych i zasad racjonalnego żywienia oraz wpływu procesów technologicznych na wartość odżywczą produkowanej żywności i potraw;
 • poznasz zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw oraz funkcje i znaczenie instytucji otoczenia biznesu, a także standardy jakości obowiązujące w branży;
 • nabędziesz umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi na etapie obsługi klienta oraz dobierania i stosowania odpowiednich rozwiązań ICT związanych z zarządzaniem obiektem hotelarskim;
 • poznasz nowoczesne metody organizacji pracy, a także zagadnienia z zakresu zarządzania jakością usług oraz procedurami obsługi w hotelarstwie i gastronomii.

Co po studiach?

 Koncepcja kształcenia na kierunku Biznes turystyczny przede wszystkim daje możliwość przystąpienia bezpośrednio po studiach do wykonywania czynności zawodowych w ramach własnej działalności gospodarczej w sektorze turystyki. Jednak niezależnie od tego, w pełni uwzględnia zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów studiów pierwszego stopnia o tej specyfice i umożliwia zatrudnienie m.in. w: hotelach, pensjonatach, SPA, sanatoriach, restauracjach.

Obsługa ruchu turystycznego

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji menadżera biura podróży, ale też do pracy na innych stanowiskach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu systemów rezerwacji i dystrybucji, transportu w turystyce, funkcjonowania biura podróży oraz zarządzania ofertą sprzedażową biura podróży.

Co w programie studiów?

W programie studiów znajdują się zajęcia m.in.: Systemy rezerwacji i dystrybucji; Transport w turystyce; Wirtualne biuro podróży; Zarządzanie ofertą sprzedażową w biurach podróży.

W ramach zajęć m.in.:

 • nabędziesz umiejętność posługiwania się narzędziami wyszukiwania danych i rezerwacji w najbardziej popularnych w turystyce i transporcie systemach CRS i GDS;
 • zdobędziesz wiedzę na temat logistyki w transporcie turystycznym;
 • poznasz instrumenty i działania marketingowe oraz strategie działania przedsiębiorstw turystycznych;
 • zapoznasz się z organizacją pracy biura podróży, a także zasadami tworzenia oraz metodami zarządzania i strategiami sprzedaży ofert turystycznych.

Co po studiach?

Koncepcja kształcenia na kierunku Biznes turystyczny przede wszystkim daje możliwość przystąpienia bezpośrednio po studiach do wykonywania czynności zawodowych w ramach własnej działalności gospodarczej w sektorze turystyki. Jednak niezależnie od tego, w pełni uwzględnia zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów studiów pierwszego stopnia o tej specyfice i umożliwia zatrudnienie m.in. w: biurach podróży, organizacjach turystycznych, agencjach turystycznych, agencjach eventowych, liniach lotniczych, lotniskach.


przejdź do spisu treści

Dietetyka


WYDZIAŁ: Medyczny
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Jak przygotować dietę dostosowaną do stylu życia i potrzeb organizmu? Czy pomaganie innym w tym zakresie da się uczynić ciekawym zawodem? Dowiesz się tego studiując dietetykę we WSIiZ.

Dietetyka z uwagi na jej interdyscyplinarny charakter oraz ciągły rozwój nauk medycznych, obejmuje coraz szersze obszary nie tylko w zakresie nauki, ale także szeroko pojętego sektora produkcji i usług.

W związku z postępującym wzrostem zapadalności społeczeństwa na chroniczne choroby niezakaźne, jak np. cukrzyca II stopnia, otyłość, choroby układu krążenia, nowotwory, zwiększa się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie promocji zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia.

Dietetyk łączy w ramach jednej profesji kompetencje terapeuty i technologa żywności, uzyskują kwalifikacje i uprawnienia do pracy w różnych miejscach, zarówno w ochronie zdrowia czy szpitalnictwie, jak i w klasycznej gastronomii.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę, m.in. z:

 • klinicznego zarysu chorób i żywienia klinicznego,
 • tradycji żywieniowych na świecie,
 • żywienia w chorobach cywilizacyjnych,
 • poradnictwo dietetyczne z elementami dietoterapii,
 • projektowania diet,
 • higiena i toksykologia żywności,
 • biochemii ogólnej i chemii żywności,
 • anatomii i fizjologii człowieka,
 • towaroznawstwa surowców rolno-spożywczych.
Obecnie dietetyk, który kiedyś był zawodem mało popularnym, należy do grupy coraz bardziej poszukiwanych zawodów. Bez wątpienia wkrótce będzie to jeden z najistotniejszych zawodów na rynku.

Poznaj kierunek – Dietetyka


Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem praktyków.

Korzyści dla studentów:

 • na zajęciach z Żywienia człowieka zdrowego poznasz zasady rządzące zdrowym stylem życia, zwłaszcza prawidłowym komponowaniem diet sprzyjających utrzymaniu zdrowia, nauczysz się także opracowywać kwestionariusze żywieniowe;
 • na zajęciach z Klinicznego zarysu chorób nauczysz się podstaw patogenezy chorób cywilizacyjnych rozwijających się na podłożu nieprawidłowego żywienia oraz interpretacji badań laboratoryjnych niezbędnych w pracy dietetyka;
 • zajęcia z Projektowania diet przygotują cię do pracy w charakterze dietetyka klinicznego – zdobyta tu wiedza umożliwi ci pracę w poradniach dietetycznych, a dodatkowo nauczysz się komponowania diet w oparciu o aktualne programy komputerowe dostępne na rynku;
 • na zajęciach z Edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego nauczysz się jak promować zdrowy styl życia oraz dowiesz się jakie ma to znaczenie dla stanu zdrowia społeczeństwa. Zdobędziesz kwalifikacje edukatora żywieniowego m.in. w placówkach oświatowych;
 • zajęcia z zakresu Technologii żywności i technologii gastronomicznej przygotują cię do przyszłej pracy w charakterze dietetyka w zakładach zbiorowego żywienia; nauczysz się komponowania zdrowych potraw i dań;
 • na zajęciach z Analizy i oceny jakości żywności poznasz podstawowe techniki stosowane w laboratoriach analitycznych w przemyśle spożywczym;
 • na zajęciach z Immunologii i alergologii nauczysz się oznaczać grupę krwi oraz poznasz różnice między alergią a nietolerancją pokarmową;
 • na zajęciach z Diagnostyki laboratoryjnej samodzielnie wykonasz analizę moczu oraz dokonasz oznaczeń podstawowych parametrów biochemicznych w osoczu krwi;
 • na zajęciach z Biochemii samodzielnie dokonasz izolacji DNA oraz zapoznasz się z metodą amplifikacji techniką PCR. Dodatkowo poznasz zalety i wady stosowania diet odpowiednio dostosowanej do twojego genotypu.

Chcemy kompleksowo przygotować Cię do zawodu. Dlatego współpracujemy z najlepszymi uczelniami w Polsce i nie tylko. Wszystko po to, by przekazywać Ci wiedzę zgodną z najnowszymi badaniami.


Specjalności


Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Dietetyka będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.

Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy.

Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności. Rozwiązanie to, wdrożone właśnie w WSIiZ, spotyka się z przychylnością naszych studentów. Dzięki elastycznemu systemowi studiowania studenci mają bowiem większy wpływ na profil swojego wykształcenia.

Poradnictwo dietetyczne

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Celem tej specjalności jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Poradnictwo dietetyczne to niezwykle ważny obszar wiedzy. Dziś ludzie często nie mają czasu, ochoty i wiedzy aby odżywiać się zdrowo i rozsądnie – co za tym idzie – cierpią z powodu skutków złego odżywiania. Dodatkowo, zaburzenia odżywiania jak anoreksja, ortoreksja czy bulimia są poważnymi problemami cywilizacyjnymi. Równolegle – wzrasta świadomość ważności zdrowego i dobrego odżywiania. To ogromny rynek do zagospodarowania. Poradnictwo dietetyczne da Ci wiedzę i umiejętności przygotowania diety oraz potraw wchodzących w skład poszczególnych diet celem ich optymalizacji. Co więcej, absolwenci tej specjalności wiedzą również jak rozpoznawać zapobiegać i leczyć choroby dietozależne.

Zdobędziesz kwalifikacje, aby profesjonalnie i kompetentnie współpracować z lekarzami chorób wewnętrznych, gastrologami, pediatrami czy dietetykami w zakresie:

 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia.

Współpracując z innymi fachowymi pracownikami ochrony zdrowia nauczysz się jak zarządzać personelem zakładów żywienia zbiorowego, prowadzić działania marketingowe i menadżerskie w tym obszarze. Kompetentnie ocenisz funkcjonowanie rynku żywnościowo – żywieniowego w Polsce.

Pozyskane zdolności analityczne uczynią z Ciebie efektywniejszego, a tym samym – bardziej pożądanego pracownika.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, turystycznych a także w usługach cateringowych. Będziesz przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem. Ponadto będziesz kompetentnym partnerem dla trenerów osobistych i coachów.

Dietetyka sportowa

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

W obecnych czasach obserwuje się wzrastający trend na posiadanie wysportowanej sylwetki, co związane jest z pojawieniem się coraz większej populacji zarówno sportowców zawodowych jak i amatorów.

Odpowiednia dieta sportowca jest kluczem do tego, aby osiągać coraz lepsze wyniki i być zadowolonym ze swojego wyglądu. Prawidłowe odżywianie jest bowiem warunkiem do posiadania energii na treningach, przyczynia się do zwiększenia siły i wytrzymałości mięśni, ich szybszej regeneracji, a także wzmacnia odporność, co z kolei wpływa na zmniejszenie częstości infekcji i kontuzji.

Celem kształcenia na tej specjalności będzie przygotowanie specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym oraz osób korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej.

Jako absolwent kierunku dietetyka ze specjalnością dietetyka sportowa będziesz dysponował wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi świadome planowanie posiłków dla siebie i innych. Dowiesz się jak odpowiednio przygotować jadłospis o niezbędnej dla organizmu wartości energetycznej i odżywczej. Dzięki wiedzy na ten temat będziesz w stanie świadomie kontrolować i podnosić siłę, wydolność i wytrzymałość swoich przyszłych pacjentów. Będziesz potrafił również udzielić fachowych porad na temat odpowiedniego nawodnienia organizmu, unikania produktów mogących wpływać niekorzystnie na organizm, a co za tym idzie – poprawy sylwetki i ogólnej kondycji pacjenta.

W programie studiów:

Przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy medycyny sportowej i rekreacyjnej
 • Odżywki i ich zastosowanie w sporcie
 • Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej
 • Środki dopingujące w sporcie – uwarunkowania prawne i diagnostyczne

W ramach studiów na specjalności dietetyka sportowa będziesz mieć możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, w tym m.in.:

 • Kurs instruktora kulturystyki z certyfikatem
 • Kurs trenera personalnego z certyfikatem
 • Udział w Konferencjach Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej
 • Wyjazdy studyjne do siedziby Olimp Labs w Nagawczynie
 • Firma Olimp Labs to krajowy lider producentów suplementów diety i odżywek w Polsce.

W ciągu 25 lat istnienia OLIMP LABS stała się firmą o zasięgu europejskim, osiągając wysoką pozycję na tak wymagających rynkach jak niemiecki, austriacki, szwajcarski, francuski czy skandynawski. Było to możliwe dzięki rozwojowi bazy naukowej z nowoczesnym zapleczem produkcyjno-laboratoryjnym. Firma prowadzi współpracę z największymi autorytetami oraz jednostkami naukowo-badawczymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

A co po studiach

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w klubach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach typu wellness i spa oraz fitness. Będziesz również przygotowany do podjęcia własnej działalności w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem. Ponadto, będziesz kompetentnym partnerem dla trenerów osobistych i coachów.


przejdź do spisu treści

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Lubisz rozmawiać z ludźmi? Pisać, fotografować, czytać i komentować? Chcesz być dziennikarzem albo pracować w branży PR? Prowadzić własny portal? Poprawić swoje umiejętności komunikacyjne? Wybierz Dziennikarstwo i komunikację społeczną.

To kierunek dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, dla których praca w otoczeniu nowych technologii jest równie ważna jak kontakt z ludźmi. Stawiamy na praktykę i indywidualną opiekę najlepszych nauczycieli, popartą dostępem do wysokiej klasy sprzętu multimedialnego.

Dla zaangażowanych, kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oferuje nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego i twórczego, poprzez pracę w profesjonalnych mediach akademickich już od pierwszego roku studiów oraz praktyki zawodowe w największych firmach regionu.

Od samego początku dbamy o to, aby nasi studenci mieli żywy kontakt z firmami, w których w przyszłości znajdą swoje miejsce praktyk zawodowych, a potem zatrudnienia. W ramach projektu „Loża biznesu – Salon pracodawców” w roku akademickim 2017/2018, studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej spotkali się z pracownikami rzeszowskiego oddziału Gazety Wyborczej, Telewizji Polskiej, agencji PR – EXACTO, agencji interaktywnych WydajnyWeb oraz Interactive Vision, a także rzecznikiem prasowym ZUS.

Kształcimy praktycznie

W roku 2017, po analizie zmian na rynku pracy oraz trendach w komunikacji, udoskonaliliśmy naszą ofertę, wzbogacając plan studiów o nowe przedmioty związane z mediami online, social mediami, komunikacją internetową i multimediami.

Nad programem studiów pracujemy stale, z roku na rok włączając do oferty nowe specjalności, odpowiadające potrzebom rynku pracy. Ważną rolę w tym procesie odgrywają nasi Partnerzy strategiczni – przedstawiciele biznesu, którzy uczestniczą w opracowaniu nowych przedmiotów, specjalności oraz oferty dodatkowych warsztatów.

Partnerami strategicznymi kierunku są:

 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (marketing internetowy),
 • Polska Agencja Prasowa  (dziennikarstwo),
 • Brand24 (monitoring Internetu)
 • cux.io (analityka internetowa i badania user experience)
 • Agencja kreatywna Interactive Vision (social media)

Wybrane przedmioty:

 • Socjologia Internetu
 • Gatunki dziennikarskie
 • Dziennikarstwo online
 • Badania ryku mediów i monitoring mediów
 • Badania Internetu
 • Warsztat Public relations
 • Media społecznościowe
 • Webwriting
 • Komunikacja kryzysowa
 • Warsztat radiowy z obróbką dźwięku
 • Pracownia fotografii cyfrowej

… i wiele innych

Dodatkowe bezpłatne warsztaty „Chcę więcej”:

 • Kreatywny warsztat medialny
 • Copywriting w brandingu
 • Marketing w wyszukiwarkach
 • Digital painting

Specjalności


Marketing internetowy

Specjalność realizowana jest w trybie niestacjonarnym od 4. semestru na studiach I stopnia.

Z roku na rok rośną kwoty przeznaczane przez zleceniodawców na reklamę i działania marketingowe w Internecie, a wszelkie prognozy mówią, że branża digital marketingu rozwijać się będzie dynamicznie jeszcze przez długi czas.

Specjalność Marketing internetowy przeznaczona jest dla osób szczególnie zainteresowanych pracą w agencjach marketingowych i kreatywnych oraz działach promocyjno-marketingowych firm, a także agencjach reklamowych, pracujących nad kampaniami w internecie. Specjalność jest realizowana od 4 semestru studiów. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający doświadczenie praktyczne oraz dorobek w branży marketingu internetowego.

Co w programie studiów?

 Program studiów obejmuje blok przedmiotów ogólnoakademickich, kierunkowych oraz specjalnościowych. W ramach kształcenia na specjalności Marketing internetowy zaplanowano takie zajęcia jak:

 • Kampanie PR i reklamowe w sieci
 • Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych
 • Zachowania konsumentów w Internecie
 • Marketing w wyszukiwarkach
 • Storytelling

Będąc studentem Dziennikarstwa i komunikacji społeczne II stopnia WSIiZ będziesz mógł zrealizować dodatkową, dwusemestralną specjalność Digital marketing, przygotowującą do egzaminu na certyfikat kompetencji z zakresu marketingu internetowego DIMAQ. Dla naszych studentów oferujemy preferencyjne warunki cenowe kursu.

Co po studiach?

Zdaniem ekspertów po studiach na specjalności Marketing internetowy znajdziesz pracę jako specjalista ds. marketingu internetowego lub social media manager oraz na stanowiskach pokrewnych.

Jako absolwent studiów I stopnia będziesz mógł kontynuować kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na studiach magisterskich oferujemy do wyboru dwie odrębne ścieżki kształcenia – „Nowe media i public relations” oraz „Grafika multimedialna”.


przejdź do spisu treści

Filologia angielska


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 lub 7 semestrów

Chcesz wybrać studia filologiczne i planujesz karierę zawodową wymagającą znajomości języków obcych? Studiuj Filologię w międzynarodowym gronie!

Filologia angielska w WSIiZ ukierunkowana jest głównie na sektor biznesowy i jego międzynarodowy charakter oraz wynikające z tego zapotrzebowanie na umiejętności językowe – zarówno w zakresie bezpośrednich kontaktów biznesowych, jak i wykonywania tłumaczeń. Jedyny taki kierunek na Podkarpaciu!

Oferujemy unikalne specjalizacje ukierunkowane na pracę w biznesie. Kładziemy duży nacisk na aktywne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznych i multimedialnych.

Partnerzy biznesowi zapewniają udział swoich specjalistów przy konsultowaniu i opiniowaniu programu studiów, a także udostępniają nam informacje o nowych wymaganiach i trendach na rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Przedmioty realizowane są przez nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz profesjonalnych tłumaczy posiadających dorobek w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych.

Jeśli zdecydujesz się na wybór tego kierunku studiów, po jego ukończeniu będziesz posiadać znajomość nie jednego, ale dwóch języków obcych – języka angielskiego na poziomie C1 oraz drugiego języka: niemieckiego lub rosyjskiego. Wymiar godzinowy lektoratu z drugiego, wybranego języka obcego jest kilkakrotnie wyższy w porównaniu ze standardowym lektoratem z języka obcego na innych kierunkach.

Międzynarodowe korporacje oraz mniejsze regionalne firmy, inwestujące na rynkach zagranicznych poszukują osób z biegłą znajomością języków obcych.

Podczas studiów m.in.:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu językoznawstwa, historii języka, translatoryki, teorii literatury oraz historii, kultury i literatury krajów wybranego obszaru językowego,
 • nauczysz się rozróżniać rejestry i style językowe różnych rodzajów tekstów oraz właściwie interpretować, przygotowywać i tłumaczyć teksty zgodnie z ich funkcją i specyfiką odbiorcy,
 • zdobędziesz kompetencje niezbędne do twórczego rozwiązywania problemów komunikacyjnych, często będących przeszkodą w efektywnej realizacji przedsięwzięcia.

Jako biegły użytkownik dwóch języków obcych, nauczysz się sprawnie posługiwać słownictwem specjalistycznym z różnych dziedzin. Znajomość zasad komunikacji międzykulturowej pozwoli Ci nabyć kompetencje konieczne do pracy w wielokulturowym zespole.


SPECJALNOŚĆI


Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Specjalizacja realizowana od 4 semestru studiów.

Specjalizacja ta pozwoli Ci poznać teorię, strategie i specjalistyczne słownictwo z zakresu komunikacji międzykulturowej i komunikacji w biznesie. Intensywna nauka języków, zintegrowana z blokiem zajęć dotyczących komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji i zarządzania w biznesie, pozwoli Ci na zdobycie doskonałej orientacji w obszarach dotyczących zarówno stosunków międzynarodowych, jak i europeistyki.

Nauczysz się, jak skutecznie zastosować zdobytą wiedzę w codziennym funkcjonowaniu firmy oraz w wyspecjalizowanych działach (PR, reklama).

W programie studiów m.in.:

 • Biznes międzynarodowy,
 • Komunikacja w biznesie,
 • Komunikacja polityczna,
 • Język perswazji i reklamy,
 • Język tekstów ekonomicznych i handlowych.

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalizacji będziesz przygotowany do rozpoczęcia pracy jako menedżer, konsultant biznesowy ds. współpracy międzynarodowej, specjalista ds. handlu zagranicznego, specjalista w dziedzinie języka biznesu i członek menedżmentu firm działających na rynkach międzynarodowych. Znajdziesz również zatrudnienie jako specjalista ds. współpracy międzynarodowej w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych i gminnych.

Tłumaczeniowa

Specjalizacja realizowana od 4 semestru studiów.

Wybierając specjalność translatoryczną poznasz kulturę i historię danego obszaru językowego oraz różne teorie i techniki przekładu pisemnego i ustnego. Nabędziesz także umiejętności wykorzystywania specjalistycznego słownictwa z wybranych dziedzin oraz nabędziesz kompetencje komunikacyjne konieczne do pracy w środowisku międzynarodowym.

W trakcie zajęć zapoznasz się m.in. z zastosowaniem komputerów w pracy tłumacza i redaktora, współczesnymi uwarunkowaniami zawodu tłumacza oraz podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi współpracy z rynkiem wydawniczym.

W programie studiów m.in.:

 • Domeny tłumacza,
 • Ekwiwalencja w tłumaczeniu,
 • Tłumaczenie tekstów użytkowych formalnych,
 • Tłumaczenie tekstów ogólnoużytkowych,
 • Przekład ustny.

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalizacji będziesz przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego, redaktora i publicysty. Znajdziesz również zatrudnienie w branży konsultingowej, Human Resources oraz wydawnictwach obcojęzycznych.

Nauczycielska – nowoczesne metody i multimedia w nauczaniu języka angielskiego

Specjalizacja realizowana od 4 semestru studiów.

Studia na tej specjalizacji zapewnią Ci podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną jako niezbędną podstawę do dalszego rozwoju zawodowego. Nabędziesz też praktyczne umiejętności wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie dydaktyki oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Zdobytą wiedzę i umiejętności sprawdzisz odbywając praktyki zawodowe w autentycznym środowisku szkolnym.

W programie studiów m.in.:

 • Pedagogika,
 • Psychologia pedagogiczna,
 • Emisja głosu,
 • Metodyka nauczania języka angielskiego,
 • Komputerowe wspomaganie nauczania języka.

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalizacji będziesz przygotowany do rozpoczęcia pracy jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach podstawowych i przedszkolach, korepetytor oraz lektor języka angielskiego na różnego rodzaju kursach. Znajdziesz również zatrudnienie na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych.

 

przejdź do spisu treści

Filologia angielska z językiem chińskim


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Jako student tej specjalizacji będziesz zgłębiać wiedzę z zakresu przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej oraz języka chińskiego (zajęcia z języka chińskiego realizowane będą przez lektorów chińskich z Anshan Normal University).

Otrzymasz dodatkowo niepowtarzalną szansę wyjazdu na semestr lub rok do uczelni partnerskiej na intensywny kurs języka chińskiego (6 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu), po czym otrzymasz dyplom ukończenia kursu i będziesz mógł uzyskać certyfikat językowy (studenci pokrywają jedynie koszty dojazdu; zakwaterowanie i wyżywienie opłaca uczelnia).

PARTNER SPECJALIZACJI

Jeden z nielicznych chińskich uniwersytetów posiadających profesjonalną szkołę nauki języka chińskiego dla obcokrajowców.

W programie studiów m.in.:

 • domeny tłumacza,
 • ekwiwalencja w tłumaczeniu,
 • tłumaczenie tekstów użytkowych formalnych,
 • tłumaczenie tekstów ogólnoużytkowych,
 • przekład ustny.

A co po studiach?

Po ukończeniu tej specjalizacji będziesz przygotowany do podjęcia pracy w charakterze tłumacza języka chińskiego i angielskiego w firmach realizujących wystawy, targi, konferencje i szkolenia międzynarodowe oraz w wydawnictwach publikujących literaturę anglojęzyczną lub chińską.


przejdź do spisu treści

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU STUDIA DUALNE

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze… ta tajemnicza, stara prawda może stać się dla Ciebie jasną.

Pokażemy Ci jak wykorzystać w praktyce podejmowania decyzji wiedzę o finansach firmy.

Zgłębienie mechanizmów finansowych związanych z działalnością firmy to znakomite narzędzie zarządzania obliczonego na osiągnięcie założonego celu. Zdobędziesz praktyczne umiejętności związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych i przeprowadzaniem analiz finansowych.

Nauczysz się również, jak wykorzystywać informacje finansowe do podejmowania decyzji.

Opanujesz także zagadnienia wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

W programie studiów m.in:

 • analiza finansowa;
 • rachunkowość zarządcza i controlling;
 • wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa;
 • sprawozdawczość finansowa,
 • bankowość,
 • zarządzanie kapitałem własnym,
 • informatyczne systemy zarządzania,
 • audyt i kontrola wewnętrzna.

 A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności, specjalista od zarządzania finansami, będziesz przygotowany do pracy w komórkach finansowo – księgowych różnego typu firm i instytucji.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Zarządzanie.

Na tej specjalności możesz:

 • skorzystać z warsztatów biznesowych;
 • wziąć udział w Szkole Giełdowej, jedynej w województwie podkarpackim i otrzymać certyfikat wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
 • skorzystać z systemu płatnych praktyk, realizowanych w ciekawych miejscach
 • uzyskać wsparcie od Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Akademickiego Inkubatorowa Przedsiębiorczości;
 • zdobyć certyfikaty;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+;

 

przejdź do spisu treści

Fizjoterapia – jednolite magisterskie


WYDZIAŁ: Medyczny
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 10 semestrów

Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. 

Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym, uznawanym jako jeden z pięciu najbardziej rozwojowych na świecie. Obserwowany popyt na specjalistów z tego zakresu stale rośnie, zarówno w kraju, jak i za granicą.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

Wczesne wprowadzanie interwencji fizjoterapeutycznych w przypadku istniejących zaburzeń funkcji i struktur ciała oraz powszechne wdrażanie działań profilaktycznych zapewnia lepszy stan zdrowia społeczeństwa oraz znaczące oszczędności dla państwa. Jako absolwent kierunku Fizjoterapia uzyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz pokrewnych dyscyplin medycznych, co umożliwi Ci przygotowanie się do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, a także do działania w ramach zespołu terapeutycznego.

Zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe) odbywają się w specjalistycznych laboratoriach oraz w placówkach szkolenia praktycznego po okiem nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne i opiekunów praktyk zawodowych.

Wybrane przedmioty

 • Biomechanika
 • Terapia manualna
 • Fizykoterapia
 • Masaż leczniczy
 • Zaopatrzenie ortopedyczne
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
 • Gra decyzyjna – diagnostyka kliniczna i programowanie rehabilitacji
Coraz większa dbałość o prowadzenie zdrowego trybu życia, troska o wygląd oraz wzrastająca długość życia powodują, że przedstawiciele zawodów okołomedycznych nie będą mieli problemów z zatrudnieniem. Także w związku ze starzeniem się społeczeństwa coraz bardziej potrzebne będą kierunki związane z opieką społeczną i ochroną zdrowia.

Certyfikaty, które możesz zdobyć

 • Masaż limfatyczny- certyfikat bezpłatny dla studentów (liczba miejsc ograniczona)
 • Zastosowanie metody McKenzie w terapii- certyfikat bezpłatny dla studentów (liczba miejsc ograniczona)
 • Certyfikat kursu języka migowego, prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę- certyfikat dodatkowo płatny
 • Certyfikat ukończenia specjalności ZOOTERAPIA- certyfikat dodatkowo płatny
 • ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych;
 • TELC – The European Language Certificates;
 • LCCI IQ – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications.

Laboratoria, z których będziesz korzystać


Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej

 • Laboratorium Anatomii
 • Laboratorium Masażu
 • Laboratorium Biomechaniki i Kinezyterapii
 • Hala rekreacyjno-sportowa
 • Laboratorium Ratownictwa Medycznego

NZOZ Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne „REH-MEDIQ” w Kielnarowej

 • Gabinet Kinezyterapii I
 • Gabinet Kinezyterapii II
 • Gabinet Masażu i Terapii Manualnej
 • Gabinet Fizykoterapii I
 • Gabinet Fizykoterapii II
 • Gabinet Hydroterapii
 • Laboratorium Biomechaniki i Kinezyterapii II
 • Laboratorium Biomechaniki i Terapii Manualnej

Dlaczego warto wybrać ten kierunek właśnie u nas?

Posiadamy własną bazą naukowo-dydaktyczną. W kampusie w Kielnarowej mamy budynki dydaktyczne, laboratoria specjalistyczne, sale ćwiczeniowe, zespół budynków do zajęć rekreacyjno – sportowych, centrum zooterapii, zaplecze do odnowy biologicznej (Spa & wellness), tereny turystyczne, boiska i hale sportowe. Posiadanie własnego Centrum rehabilitacyjno-medycznego Reh-Mediq w Kielnarowej, umożliwi Ci odbywanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych z przedmiotów kierunkowych. Od kilku lat współpracujemy ze szpitalami w Rzeszowie i okolicach, gabinetami rehabilitacyjnymi oraz Uzdrowiskiem Rymanów Zdrój. Studenci odbywają tam zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Naszym atutem są także podpisane umowy z kilkoma Agencjami Pośrednictwa Pracy za granicą, oferującymi naszym studentom ciekawe oferty praktyk, staży oraz dobre warunki pracy w zawodzie fizjoterapeuty w krajach Unii Europejskiej.

Studiuj w Polsce – pracuj za granicą!
Zawód fizjoterapeuty znajduje się w wśród cenionych profesji w Europie. Dzięki wsparciu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia mogą z powodzeniem szukać pracy za granicą. Uczelnia nawiązała współpracę z kilkoma agencjami zatrudnienia, oferującymi pracę w krajach Unii Europejskiej.
Studentom studiów stacjonarnych na kierunku Fizjoterapia proponujemy dodatkowy blok zajęć, przygotowujący do podjęcia pracy za granicą. Oferowany program obejmuje intensywny lektorat z języka obcego (do wyboru język niemiecki, angielski lub francuski) oraz dodatkową (o ile to wymagane w danym kraju) praktykę kliniczną.
Zgłoś chęć rozpoczęcia modułu w trakcie 1 semestru nauki na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia (zajęcia w ramach dodatkowego modułu rozpoczynają się od 2 semestru) i zapewnij sobie nowe możliwości.
Co zrobić, żeby pracować jako fizjoterapeuta za granicą?
Umiejętności praktyczne fizjoterapeutów kształconych w Polsce są doceniane przez zagranicznych pracodawców. Jednak, aby pracować legalnie w zagranicznych placówkach medycznych, niezbędne jest uznanie kwalifikacji zawodowych.
Fizjoterapeuta w Niemczech

Fizjoterapeuci to specjaliści, których umiejętności cieszą się dużym zainteresowaniem na niemieckim rynku pracy. Gdzie czeka na Ciebie praca fizjoterapeuty? Wielu absolwentów Fizjoterapii jest przyjmowanych do pracy w szpitalach, prywatnych gabinetach, sanatoriach czy innych placówkach opieki zdrowotnej. Jeśli marzy Ci się własny biznes, pomyśl w przyszłości o otwarciu własnego gabinetu.

Polscy fizjoterapeuci chcący uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu w Niemczech, muszą postarać się o nostryfikację (uznanie) polskiego wykształcenia. Uczelnia nawiązała współpracę z dwoma firmami: Beta Activ oraz Idea, które pomagają kandydatom na stanowisko fizjoterapeuty w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do nostryfikacji dyplomu.

Jednym z podstawowych wymogów niezbędnych do uznania polskiego wykształcenia w Niemczech (oprócz posiadania dyplomu fizjoterapeuty) jest potwierdzenie zrealizowania 1600 godzin praktyk klinicznych.

Wybierasz dodatkowy blok zajęć „Fizjoterapeuta w Niemczech”? Zyskujesz:

 • intensywny lektorat z języka niemieckiego*,
 • 40 godzin dodatkowych praktyk klinicznych (co obok 1 560 godzin przewidzianych planem studiów daje łącznie 1600 godzin praktyk w toku studiów).

*Intensywny lektorat z wybranego języka obcego obejmuje 460 godzin zajęć z języka obcego, w tym 300 godzin klasycznego lektoratu oraz zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Program lektoratu obejmuje:

 • kompetencje językowe potrzebne w życiu zawodowym,
 • specjalistyczny język medyczny ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa z zakresu fizjoterapii,
 • naturalny styl i sposób komunikowania się ludzi pracujących w przedmiotowym obszarze życia społecznego i zawodowego.
 • Program lektoratu pozwala na przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych (egzaminy są organizowane w siedzibie Uczelni). Uzyskanie certyfikatu językowego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest często warunkiem podjęcia pracy w zawodzie w wielu krajach UE.

Opłata: 35 zł/ miesiąc

Fizjoterapeuta w Wielkiej Brytanii

Twoje doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty będzie zweryfikowane przez Health&Care Professions Council (HCPC) zgodnie ze standardami pracy fizjoterapeuty w Wielkiej Brytanii.

Co zrobić, żeby pracować jako fizjoterapeuta w Wielkiej Brytanii?

 • wypełnić formularz i dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe uwzględniając referencje od pracodawcy,
 • dokonać opłaty w kwocie £495 za rozpatrzenie przez HCPC dokumentów kandydata,
 • zrealizować podczas studiów minimum 1000 godzin praktyk klinicznych, z czego każda praktyka powin-na być szczegółowo rozpisana pod kątem zakresu czynności i poświadczona podpisem dyrekcji placówki medycznej, w której się odbywała.

Wybierasz dodatkowy blok zajęć „Fizjoterapeuta w Wielkiej Brytanii”? Zyskujesz intensywny lektorat z języka angielskiego*,

*Intensywny lektorat z wybranego języka obcego obejmuje 460 godzin zajęć z języka obcego, w tym 300 godzin klasycznego lektoratu oraz zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Program lektoratu obejmuje:

 • kompetencje językowe potrzebne w życiu zawodowym,
 • specjalistyczny język medyczny ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa z zakresu fizjoterapii,
 • naturalny styl i sposób komunikowania się ludzi pracujących w przedmiotowym obszarze życia społecznego i zawodowego.
 • Program lektoratu pozwala na przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych (egzaminy są organizowane w siedzibie Uczelni). Uzyskanie certyfikatu językowego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest często warunkiem podjęcia pracy w zawodzie w wielu krajach UE.

Opłata: 25 zł/ miesiąc

Fizjoterapeuta we Francji

Jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu we Francji, również czeka Cię proces nostryfikacji dyplomu. Ułatwiając zdobycie zawodu swoim studentom, Uczelnia podjęła współpracę z Firmą MEDiREN, która pośredniczy w pozyskiwaniu ofert pracy dla fizjoterapeutów we Francji oraz pomaga w przygotowaniu i przetłumaczeniu dokumentów niezbędnych do nostryfikacji dyplomu.

Co jest konieczne do pracy w zawodzie fizjoterapeuty we Francji?

 • kopia dowodu osobistego lub paszportu.
 • poświadczona kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język francuski.

Wybierasz dodatkowy blok zajęć „Fizjoterapeuta we Francji”? Zyskujesz intensywny lektorat z języka francuskiego*.

*Intensywny lektorat z wybranego języka obcego obejmuje 460 godzin zajęć z języka obcego, w tym 300 godzin klasycznego lektoratu oraz zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Program lektoratu obejmuje:

 • kompetencje językowe potrzebne w życiu zawodowym,
 • specjalistyczny język medyczny ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa z zakresu fizjoterapii,
 • naturalny styl i sposób komunikowania się ludzi pracujących w przedmiotowym obszarze życia społecznego i zawodowego.
 • Program lektoratu pozwala na przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych (egzaminy są organizowane w siedzibie Uczelni). Uzyskanie certyfikatu językowego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest często warunkiem podjęcia pracy w zawodzie w wielu krajach UE.Opłata: 24 zł/ miesiąc
przejdź do spisu treści

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Marzysz o reżyserowaniu małych form multimedialnych, kręceniu reklam czy wpływaniu na sprzedaż towarów i usług w sieci? Chcesz zajmować się grafiką komputerową czy multimediami w sieci? Możesz zrealizować swoje plany dzięki jedynym w Polsce studiom na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna!

Unikatowy kierunek, który łączy w sobie grafikę komputerową i multimedia. Każdy, kto wiąże swoją przyszłość z przestrzenią multimedialną, odnajdzie w nim najskuteczniejsze połączenie teorii z praktyką. Na tym kierunku nauczysz się:

 • reżyserować małe formy multimedialne – artystyczne i marketingowe,
 • kręcić reklamy,
 • sprzedawać towary i usługi w sieci,
 • projektować materiały marketingowe.

Na tym kierunku możesz:

 • Wyjechać na studia w ramach programu Erasmus
 • Skorzystać z rozszerzonego pakietu nauczania języków obcych
 • Skorzystać z programu MASTER
 • Zdobyć certyfikaty warte 5 000 zł

Zajęcia mają za zadanie rozwinąć Twoją wyobraźnię przestrzenną i graficzną, a także zwiększyć umiejętności posługiwania się narzędziami niezbędnymi do tworzenia projektów graficznych i ich wizualizacji.

Co jest dla Ciebie ważne?

W profesjonalnych, uczelnianych studiach – telewizyjnym i radiowym – możesz oswoić się z nowymi technologiami, zdobyć nowe umiejętności i tam je szlifować.

Dodatkowo, kierunek Grafika komputerowa i produkcja multimedialna jest nastawiony na kształcenie praktyczne.

Studiując na WSIiZ, będziesz miał dostęp do rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury informatycznej:

 • skanera trójwymiarowego,
 • drukarek 3d,
 • systemu motion capture,
 • sprzętu do badania eyetrackingu.

Jako student możesz korzystać m.in. z:

Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej,

Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Przetwarzania Obrazu,

Laboratorium Fotograficznego,

Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki.

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są przez praktyków – osoby na co dzień zajmujące się projektowaniem graficznym, grafiką trójwymiarową czy multimediami. Pozwala to na zdobycie i zweryfikowanie umiejętności jakich faktycznie oczekuje podkarpacki i ogólnopolski rynek pracy.

W trakcie studiów będziesz także realizować kilka przedmiotów ogólnoakademickich. Dadzą Ci one szerszą perspektywę w spojrzeniu na zagadnienia z Twojego kierunku studiów. Wyposażą Cię one w wiedzę, dzięki której lepiej zrozumiesz pozostałe – praktyczne – przedmioty.

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, pisz: lbis@wsiz.rzeszow.pl. Odpowie Ci Pełnomocnik Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. Kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – mgr Łukasz Bis.

Na rynku pracy jest wiele ofert dla specjalistów z zakresu grafiki komputerowej, zwłaszcza z obszaru grafiki 3D. Profesjonaliści specjalizujący się w grafice komputerowej, tworzeniu stron internetowych i ich elementów, infografikach czy elementach graficznych aplikacji mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy.

Specjalności


Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna są podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru.

Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju. Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, zgodne ze swoimi zainteresowaniami, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy.

Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.u przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich. Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje.

Odrębne ścieżki kształcenia (realizowane od 1. semestru)

 • Projektowanie gier komputerowych 
 • Projektowanie UX
Graphic design

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.

To rewolucyjna specjalność zbudowana na podstawie standardów wypracowanych przez najlepsze uczelnie amerykańskie.

Zajęcia realizowane są przez prowadzących z INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS (IUPUI) – specjalistów, którzy zdobywali doświadczenia m.in. przy produkcji kasowych hitów filmowych.

W programie studiów m.in.:

 • projektowanie dla wizualizacji i komunikacji,
 • projektowanie stron internetowych,
 • grafika rastrowa w grafice komputerowej,
 • infografika,
 • grafika komputerowa dla mediów społecznościowych,
 • cyfrowy dźwięk i obraz,
 • programowanie, adaptacja i integracja danych cyfrowych.

Specjalność realizowana jest w języku angielskim, a jej ukończenie sygnowane jest certyfikatem IUPUI potwierdzającym wysokie kwalifikacje w obszarze zaawansowanej grafiki komputerowej.

A co po studiach?

Jako absolwent zdobędziesz konkretne umiejętności i wiedzę niezbędną w pracy grafika komputerowego, projektanta, specjalisty od efektów specjalnych czy designera.

Znajdziesz również pracę w zawodach związanych z kreowaniem przekazów na potrzeby mediów masowych, reklamy, filmu oraz komputerową obróbką zdjęć i dźwięku.

Komunikacja wizualna w marketingu

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Wychodząc naprzeciw trendom na rynku pracy, WSIiZ kształci również na specjalności, która może Cię ukierunkować na zagadnienia komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, wykorzystywane w działalności reklamowej i public relations.

W programie studiów m.in.:

 • pracownia form reklamowych,
 • kompozycja wizualna,
 • branding.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w jednostkach zajmujących się reklamą, a zdobyte umiejętności pozwolą Ci na realizację zawodową na polu zarówno planowania kampanii, jak i ich realizacji.

Znajdziesz również zatrudnienie jako specjalista ds. PR, marketingu i promocji. Szeroka wiedza z zakresu form multimedialnych oraz zrozumienie jej specyfiki pozwoli Ci na zbudowanie własnej – wysokiej – pozycji rynkowej.

Projektowanie na potrzeby druku 3D

Specjalność realizowana od 4. semestru.

Interesujesz się drukiem 3D? Wiążesz swoją zawodową przyszłość z tą technologią? Dobrze trafiłeś. Specjalność ta jest bardzo mocno związana z rozwijającym się obecnie rynkiem usług druku trójwymiarowego (3D). Jest on coraz bardziej rozpowszechniony. Obecnie technologie związane z drukiem 3D stosuje się w wielu dziedzinach życia – a co za tym idzie niezbędne jest kształcenie w tym kierunku. Dzięki oferowanej specjalności jesteśmy w stanie kształcić profesjonalistów w tym zakresie.

W trakcie studiów m.in.:

 • Podstawy druku 3D
 • Modelowanie na potrzeby druku 3D
 • Zastosowanie druku 3D
 • Skanowanie trójwymiarowe

Ta specjalność to nowość w ofercie dydaktycznej polskich Uczelni. Będzie realizowana nie tylko przez wykładowców akademickich, ale także prze praktyków. Infrastruktura Uczelni pozwala na pracę w technologiach FDM oraz 3DP – a co za tym idzie pozwala na szerokie poznanie tematyki związanej z drukiem 3D. Planowane zajęcia mają charakter praktyczny – specjalność będzie realizowana w oparciu o praktyczne laboratoria, a na końcu studiów każdy ze studentów będzie mógł pochwalić się zrealizowanym projektem.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy jako projektant form drukowanych, a także będziesz posiadał umiejętności związane z drukowaniem 3d, przygotowywaniem modelu, jego procesowaniem. Będziesz także znał sposoby akwizycji świata zastanego (skanowanie 3d) i ich przetwarzania pod kątem druku 3d.


przejdź do spisu treści

Informatyka


WYDZIAŁ: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Szukasz pasjonującego, dobrze płatnego zawodu? Chciałbyś stać się częścią świata nowoczesnych technologii? Wybierz Informatykę!

To kierunek, który nie tylko spełni Twoje oczekiwania, ale zaskoczy Cię bogatą ofertą i możliwościami. Zdobędziesz wiedzę i opanujesz umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki stosowanej oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i opanujesz umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki teoretycznej oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych.

Niezależnie od wybranej specjalności, zdobędziesz umiejętności praktyczne oraz wiedzę dzięki licznym projektom i szkoleniom z obszaru najnowszych technologii, wdrażanych przez wiodące firmy branży informatycznej, w tym Cisco, Microsoft i inne.

Wykorzystujemy do kształcenia praktycznych umiejętności najlepsze programy szkoleniowe, oferowane przez potentatów IT, takich jak: Adobe, Apple, Cisco, Microsoft, WMware, Oracle. Programy te przygotowują do międzynarodowych certyfikatów, które można zdobywać poprzez zdawanie egzaminów w naszych centrach egzaminacyjnych Pearson VUE i Prometric.

Badania rynku pracy pokazują, że w ciągu najbliższych kilku lat największe zapotrzebowanie na nowych pracowników będzie występowało wśród szeroko rozumianych informatyków, zwłaszcza na programistów.

Poznasz zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Nabędziesz umiejętność programowania i poznasz zasady inżynierii oprogramowania.

Treści części przedmiotów są zgodne z treściami potrzebnymi do uzyskania certyfikatów informatycznych wiodących firm branży IT, natomiast wybrane przedmioty specjalnościowe realizowane są przez praktyków – pracowników wiodących firm informatycznych z naszego regionu, m.in. BMM, DMT Softwarehouse, IDEO, PGS Software, Partner in Progres, CI Games, RES.PL, Software Mind, Vegacom oraz NajlepszeFoto.pl, .  

W programie studiów m.in.:

 • Routing i przełączanie w sieciach (Cisco) ,
 • Inżynieria gier komputerowych,
 • Języki internetowe,
 • Programowanie dla systemów iOS/Android,
 • Technologie Internetu rzeczy (Cisco).
 • Certyfikaty, jakie możesz zdobyć podczas studiów:
 • Linux Professional Institute Certificate (LPIC-1)
 • Linux Professional Institute Certificate (LPIC-2)
 • 100-105 ICND1
 • 200-105 ICND2
 • 200-125 CCNA
 • 210-260 IINS
 • 210-250 SECFND
 • 210-255 SECOPS
 • MCSA: Web Applications
 • MCSA: Universal Windows Platform
 • ECDL
 • TELC – The European Language Certificates
 • LCCI IQ – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
 • MCSA: Windows Server 2012
 • Microsoft Technology Associate (MTA)
 • MCSA: SQL Server

Studenci w trakcie studiów realizują wiele przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem praktyków. Oznacza to, że główny nacisk kształcenia związany jest ze zdobywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania określonego zawodu.

Kierunek Informatyka pozwala zdobyć kompetencje informatyka specjalizującego się w kilku głównych obszarach IT: programowaniu, technologii internetowych i mobilnych, inżynierii gier komputerowych, sieci komputerowych i Internetu rzeczy.

 

Korzyści dla studentów:

Wybierając specjalność Programowanie student zrealizuje 4 szkolenia techniczne pozwalające na specjalizację jako programista w wybranych językach programowania;

Wybierając specjalność Technologie internetowe i mobilne student zrealizuje przedmioty pozwalające mu nauczyć się tworzenia aplikacji internetowych zarówno na urządzenia stacjonarne jak i mobilne;

Wybierając specjalność Inżynieria gier komputerowych student pozna arkana tworzenia gier komputerowych obejmujące projektowanie, tworzenie grafiki 2 i 3D, oraz wykorzystanie silników graficznych+;

Wybierając specjalność technologie Internetu rzeczy – Cisco student zrealizuje wszystkie moduły szkolenia Cisco CCNA oraz przedmioty związane z sieciami sensorowymi i inteligentnymi budynkami;

Przedmioty kierunkowe pozwalają nabyć umiejętności potrzebne każdemu informatykowi z zakresu programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, grafiki komputerowej i innych;

Dzięki kadrze praktyków: inżynierowie z firm współpracujących z WSIiZ, instruktorzy Cisco, inżynierowie Microsoft i Oracle oraz doświadczony personel działu IT Uczelni, studenci poznają arkana wykonywania zawodu;

Studenci mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania oraz specjalistycznych laboratoriów, dzięki czemu uczą się w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych w miejscu pracy;

Studenci mają możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych dzięki programom największych firm IT (Cisco, Microsoft, Oracle, Adobe, WMware);

Dzięki praktycznemu kształceniu już podczas studiów możesz uczestniczyć w projektach komercyjnych prowadzonych przez Uczelnię i jej partnerów.

ODRĘBNE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA (realizowane na studiach stacjonarnych od 1. semestru)

Programowanie – na studiach stacjonarnych

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Informatyka są podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wybór.

Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju. Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, zgodne ze swoimi zainteresowaniami, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy.

Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.u przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich. Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje.


Specjalności


Technologie internetowe i mobilne

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.

W ramach tej specjalności zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi języków, technik, narzędzi i metodologii tworzenia aplikacji i systemów internetowych począwszy od tworzenia stron, portali, serwisów internetowych, poprzez projektowanie i implementację internetowych systemów bazodanowych, systemów hipermedialnych oraz zaawansowanych aplikacji sieciowych.

Zdobędziesz umiejętność tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych i aplikacji e-biznesowych, a także poznasz prawne aspekty Internetu oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną danych w sieci.

Studiując na tej specjalności, opanujesz również umiejętności z zakresu projektowania, implementacji, wdrażania i eksploatacji aplikacji i systemów internetowych.

W programie studiów m.in.:

 • aplikacje bazodanowe,
 • języki internetowe,
 • pozycjonowanie,
 • projektowanie serwisów internetowych,
 • technologie internetowe.

Zajęcia specjalnościowe prowadzone są wg programów konsultowanych z partnerami kierunku oraz przez praktyków – inżynierów zatrudnionych w firmach informatycznych w naszym regionie.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych projektujących i wdrażających aplikacje i systemy internetowe, firmach działających w obszarze handlu elektronicznego i e-usług, działach zajmujących się promocją i marketingiem firm w internecie oraz instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów i petentów.

Internet rzeczy – CISCO

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.

W ramach tej specjalności zapoznasz  się z technologiami Internetu rzeczy (ang. Internet of Things) obejmującymi miedzy innymi sieci komputerowe, stanowiące fundament Internetu, bezpieczeństwo w sieci, sieci sensorowe, rozwiązania inteligentnych budynków i miast (ang. Smart City).

Poznasz także zasady projektowania i wdrażania sieci komputerowych umożliwiających łączność różnych urządzeń (rzeczy) oraz zasady zarządzania tymi sieciami.

Podczas studiów opanujesz umiejętności z zakresu sieciowych systemów operacyjnych, projektowania sieci przewodowych, bezprzewodowych i sensorowych oraz zarządzania infrastrukturą tych sieci.

W trakcie studiów będziesz realizować cykl autoryzowanych szkoleń na poziomie CCNA (w ramach Akademii Cisco).

W programie studiów m.in.:

 • routing i przełączanie w sieciach (CISCO),
 • sieci sensorowe,
 • zawansowane technologie sieciowe (CISCO)
 • technologie Internetu rzeczy (CISCO).

Zajęcia specjalnościowe prowadzone są wg programów Akademii Cisco oraz praktyków –posiadających certyfikaty Cisco. Będziesz mieć dostęp do specjalistycznego sprzętu sieciowego.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do projektowania, zarządzania i eksploatacji nowoczesnych sieci obejmujących infrastrukturę Internetu rzeczy. Po tej specjalności możesz znaleźć zatrudnienie w każdej firmie i instytucji wykorzystującej sieć komputerową.

Inżynieria gier komputerowych

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.

Proces produkcji gry komputerowej jest skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin. Dlatego specjalność obejmuje szeroki zakres zagadnień składających się na cykl produkcyjny gry.

Będziesz miał okazję dowiedzieć się w jaki sposób projektuje się rozgrywkę, jak powstaje grafika oraz jakich technologii używa się do tworzenia poziomów gier i oprogramowania logiki gry.

Omawiane są także zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzanie procesem produkcyjnym.

W trakcie zajęć wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie takie jak Adobe Photoshop, Illustrator, 3ds Max, Unreal Engine, CRYENGINE. Zajęcia są prowadzone zarówno przez wykwalifikowanych pracowników uczelni, jak również przez specjalistów ze znanych firm z branży gier.

W programie studiów m.in.:

 • grafika komputerowa w grach,
 • projektowanie gier komputerowych,
 • zarządzanie produkcją gier,
 • technologie programistyczne w produkcji gier.

Zajęcia specjalnościowe prowadzone są wg programów konsultowanych z partnerami kierunku oraz przez praktyków – inżynierów zatrudnionych w firmach informatycznych w naszym regionie. Studenci mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w produkcji gier.

 A co po studiach?

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie przede wszystkim na dynamicznie rozwijającym się rynku gier komputerowych. W tego typu firmach poszukiwani są specjaliści tacy jak: projektanci rozgrywki, graficy, animatorzy, programiści. Pracę możesz znaleźć także w wielu pokrewnych branżach związanych z tworzeniem przestrzeni wirtualnych i symulacji dla celów prototypowych i edukacyjnych.


przejdź do spisu treści

Kosmetologia


WYDZIAŁ: Medyczny
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Chcesz mieć własny salon kosmetyczny? Myślisz o zawodzie wizażysty lub charakteryzatora? A może marzysz o własnej marce kosmetyków? Twoje marzenia mogą się urzeczywistnić szybciej, niż myślisz. Studiuj Kosmetologię we WSIiZ.

Dbałość o urodę jest nieodzownym elementem współczesnego społeczeństwa a zapotrzebowanie na usługi w tym zakresie ciągle wzrasta. Studiując Kosmetologię zostaniesz solidnie przygotowany do wykonywania profesjonalnych zabiegów kosmetologicznych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. Poznasz również sekrety kosmetyków – ich skład, działanie i sposób wytwarzania.

We WSIiZ Kosmetologia to kierunek o profilu praktycznym.

Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych laboratoriach m.in.

 • Laboratorium Kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej,
 • Laboratorium Chemii Kosmetycznej,
 • Laboratorium immunologii i alergologii.

Dzięki temu zdobędziesz manualne umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych  i upiększających. Poznasz również podstawowe zasady tworzenia receptur kosmetyków i metody ich analiz. Większość zajęć prowadzona jest przez doświadczoną kadrę dermatologów, kosmetologów i wizażystów. Praktyczny profil studiów zapewni Ci kompleksowe wykształcenie uprawniające Cię do podjęcia pracy w zawodzie kosmetologa.

Na tym kierunku możesz:

Wyjechać na studia w ramach programu Erasmus

Skorzystać z rozszerzonego pakietu nauczania języków obcych

Skorzystać z programu MASTER

Podczas studiów będziesz miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań  uczestnicząc w Kołach Naukowych Chemikos i Piękno, biorąc udział w dodatkowych warsztatach prowadzonych przez szkoleniowców gabinetowych  marek kosmetycznych oraz poprzez wybór jednej z trzech specjalności: Kosmetologia Estetyczna, Technologia wytwarzania kosmetyków (unikatowa specjalność w skali regionu), Odnowa biologiczna i wellness.

Dynamiczny rozwój polskiego rynku kosmetyków wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów zarówno z dziedziny kosmetologii, chemii surowców kosmetycznych, jak też profesjonalnych menedżerów posiadających wiedzę zarówno z zakresu towaroznawstwa kosmetyków, jak również marketingu produktów kosmetycznych.

 W programie studiów m.in.:

 • dermatologia
 • kosmetologia pielęgnacyjna
 • kosmetologia upiększająca
 • estetyka
 • receptura kosmetyczna
 • immunologia i alergologia
 • fizjoterapia i masaż

Specjalności


Kosmetologia estetyczna

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia

Specjalność ta stanowi doskonałe uzupełnienie praktycznych umiejętności w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej oraz upiększającej.

Wybierając tę specjalność będziesz miał możliwość zapoznania się z profesjonalnymi zabiegami i technikami stosowanymi w pielęgnacji stóp, korygowaniu niedoskonałości urody poprzez odpowiedni makijaż a także w zdobieniu paznokci. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z wieloletnią praktyką zawodową (kosmetolodzy, dermatolodzy).

W programie studiów m.in.:

 • Podstawy podologii
 • Stylizacja paznokci
 • Makijaż korekcyjny

Zostaniesz przygotowany do samodzielnego planowania i wykonywania szerokiej gamy zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających zgodnie z potrzebami klienta. Nabyte umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w gabinetach kosmetycznych.

A co po studiach?

Zdobyte wykształcenie kosmetologa, poszerzone o specjalistyczną wiedzę z podologii oraz zabiegów upiększających pozwoli Ci na pracę w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych.

Nabyta wiedza w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu da Ci możliwość podjęcia pracy w zawodzie dyplomowanego kosmetologa z uprawnieniami do prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego i ośrodka SPA.

Technologia wytwarzania kosmetyków

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Specjalność jest rozszerzeniem praktycznych umiejętności z chemii kosmetycznej oraz receptury kosmetycznej. Jako student tej unikalnej w skali kraju specjalności zostaniesz przygotowany do opracowywania kosmetyków dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku i oczekiwań konsumentów.

W programie studiów m.in.:

 • Projektowanie kosmetyku
 • Ocena jakości kosmetyku
 • Wytwarzanie i analiza wyrobu perfumeryjnego

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł podjąć pracę w przemyśle kosmetycznym i chemicznym, m.in. w laboratoriach kosmetycznych, laboratoriach firm farmaceutycznych, działach kosmetycznych aptek, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych, kolorowych i perfum, firmach zajmujących się surowcami i półproduktami stosowanymi do wytwarzania kosmetyków.

Odnowa biologiczna i wellnes

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Wybierając tę specjalność, zostaniesz przygotowany do profesjonalnej obsługi klienta w ośrodkach SPA i Wellness w zakresie planowania i wykonywania  zabiegów pielęgnacyjnych i  leczniczych, z wykorzystaniem masażu oraz technik relaksacyjnych. Szczególny nacisk będzie położony na zapoznanie Cię z organizacją ośrodków odnowy biologicznej, SPA i Wellness.

Będziesz również miał uprawnienia do wykonywania zabiegów kosmetycznych i jednocześnie szeroką wiedzę o specyfice organizacji i pracy w dużych ośrodkach pielęgnacji urody i odnowy biologicznej.

W programie studiów m.in.:

 • Organizacja i funkcjonowanie ośrodków SPA i Wellness
 • Balneoterapia z hydroterapia
 • Odnowa biologiczna z elementami masażu

A co po studiach?

Zdobyta wiedza pozwoli Ci na podjęcie pracy w ośrodkach Day SPA, Medical SPA, salonach piękności zlokalizowanych w prestiżowych hotelach, kurortach uzdrowiskowych i wypoczynkowych, a także w ośrodkach odnowy biologicznej i SPA w pełnym zakresie świadczonych usług. Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze SPA i Wellness.


przejdź do spisu treści

Logistyka


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Logistyka stanowi istotny element współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego.

Sprawne systemy logistyczne, projektowane i zarządzane przez wykształconych inżynierów, stanowią niezbędny czynnik efektywnego gospodarowania, zarządzania, skrócenia czasu oczekiwań odbiorcy na dostawę, sprawności systemów produkcyjnych oraz niezakłóconego ruchu towarowego i pasażerskiego. Znajomość określonych metod i narzędzi organizacji przepływów oraz wsparcie tej wiedzy znajomością rozwiązań informatycznych to niezbędne cechy kompetencji kadr logistycznych.

W programie studiów m.in.:

 • projektowanie, rozpoznawanie, diagnozowanie i monitorowanie procesów logistycznych,
 • zarządzanie procesowe oraz zarządzanie efektywnymi i elastycznymi systemami wytwórczymi,
 • zarządzanie powierzchnią magazynową, logistyka dystrybucji i zaopatrzenia,
 • organizacja centrów spedycyjnych,
 • systemy transportu produkcyjnego i magazynowego,
 • warsztaty logistyczne z praktykami,
 • gry decyzyjne.

Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat liczba ofert w działach logistyki, transportu i spedycji oferowanych przez portale rekrutacyjne wzrosła blisko dwukrotnie.


Specjalności


Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Logistyka będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.

Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.

Transport i spedycja

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

Wybierając tę specjalność, zostaniesz zapoznany przede wszystkim z praktycznymi aspektami organizowania i controllingu procesów spedycyjnych oraz ruchu transportowego.

Nabędziesz specjalistyczną wiedzę dotyczącą optymalnego wykorzystania dostępnej infrastruktury transportowej, a także z zakresu eksploatacji urządzeń transportowych. Zdobędziesz również umiejętności organizacyjne przydatne w firmach transportowych i usługowych kierujących działalnością logistyczną.

W programie studiów m.in.:

 • logistyka przedsiębiorstw transportowych,
 • procesy spedycyjne,
 • współczesne tendencje rozwoju transportu.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w dużych firmach międzynarodowych realizujących procesy zaopatrzenia, produkcji lub dystrybucji w kraju i za granicą, a także w regionalnych firmach spedycyjnych i spedycyjno-transportowych. Znajdziesz również zatrudnienie w urzędach i agencjach celnych, w firmach przewozowych (osób i towarów) oraz w firmach organizujących gospodarkę magazynową. Jako inżynier staniesz się także cenny dla firm produkcyjnych, polskich i zagranicznych, w których zastosowanie mają elastyczne systemy organizacji produkcji (np. z klastra Dolina Lotnicza).

Logistyka transportu i spedycji to swoisty krwiobieg procesów biznesowych. Postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej rodzi konsekwencję zaprojektowania, wdrożenia i monitorowania sprawnych łańcuchów dostaw, w których główną rolę odgrywa funkcja transportowa i transportowo- spedycyjna.

Niezawodność przepływu, na czas i miejsce, w odpowiedniej ilości, jest podstawowym miernikiem sprawności funkcjonowania organizacji. Praca w środowisku, które cechuje dynamika, przepływ, zmiana, ruch, jest niezwykle motywującym i inspirującym zajęciem, w którym znajdują pasję zawodową nie tylko mężczyźni, ale coraz częściej kobiety, dla których przygotowanie techniczno-inżynierskie jest jednocześnie wyzwaniem i dumą.

Logistyka międzynarodowa

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

W ramach specjalności zostaniesz zapoznany z możliwościami zastosowań nowoczesnych rozwiązań logistycznych wspomagających globalne procesy spedycyjne i transportowe.

Nabędziesz kompetencje pozwalające na odpowiednie zaprojektowanie i implementację strategii logistycznych w ujęciu międzynarodowym.

Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności organizacji systemów zaopatrzeniowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i prawno-ekonomicznych kształtujących procesy logistyczne w zakresie globalnym.

Umiejętności zdobyte w trakcie licznych praktyk i projektów studenckich podniosą Twoją wartość jako potencjalnego pracownika areny międzynarodowej.

W programie studiów m.in.:

 • transport międzynarodowy,
 • zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw,
 • handel zagraniczny.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie zarówno w dużych korporacjach międzynarodowych, jak i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, firmach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych, logistycznych centrach dystrybucji oraz rodzimych przedsiębiorstwach rozszerzających działalność na rynki zagraniczne.

Warto zaznaczyć, że ze względu na interdyscyplinarny charakter logistyki międzynarodowej, specjaliści z tego zakresu są poszukiwani przez szeroko rozumiany sektor biznesu międzynarodowego.

W dobie globalizacji, gdzie odległość przestaje mieć znaczenie, firmy coraz częściej poszukują zarówno surowców do produkcji jak i rynków zbytu poza granicami kraju. Międzynarodowe korporacje także coraz częściej lokują w Polsce swoje oddziały, co również wpływa na konieczność pracy w międzynarodowym środowisku. Logistyka międzynarodowa daje możliwość poznania i projektowania nowoczesnych rozwiązań logistycznych wspomagających zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw.

Informatyka w systemach logistycznych

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

W ramach specjalności zostaniesz zapoznany z możliwościami zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających procesy logistyczne.

Nabędziesz kompetencje pozwalające na odpowiednie zaprojektowanie i implementację systemów bezpieczeństwa sieciowego, użytkowania systemów eksperckich oraz aplikacji wspomagających sprawne funkcjonowanie magazynów.

Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w obsłudze zintegrowanych systemów zarządzania (SAP), oprogramowania symulacji procesów, systemów komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji (Cisco WebEx) oraz wiedzę na temat zinformatyzowania przepływów produkcyjnych (Flow Management).

Będziesz mógł również poszerzyć swoją wiedzę związaną z szybko rozwijającym się handlem internetowym oraz wirtualną i fizyczną logistyką tej działalności.

W programie studiów m.in.:

 • komputerowa symulacja procesów logistycznych,
 • zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw,
 • logistyka handlu elektronicznego.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w firmach sektora IT oferujących systemowe i aplikacyjne rozwiązania informatyczne dla logistyki. Inżynierowie po tej specjalności są także poszukiwani w firmach stosujących nowoczesne technologie telematyczne i informatyczne w procesach logistycznych.

Warto zaznaczyć, że są to nie tylko firmy o charakterze spedycyjno-transportowym, ale także te, w których wprowadzono systemy elektronicznego obiegu informacji i komunikacji korporacyjnej.

Ponadto możesz znaleźć pracę jako projektant logistycznych rozwiązań dla e-biznesu (sklepów internetowych).

Współczesna logistyka bez informatyki nie jest możliwa. Liczące się firmy i organizacje wykorzystują nowoczesne narzędzia informatyczne, aby w sposób efektywny i racjonalny zarządzać swoimi zasobami informacyjnymi i materialnymi. Poza tym dynamika zmian procesów logistycznych wymaga projektowania i wdrażania kolejnych rozwiązań technologicznych dostosowujących się do zmieniającej rzeczywistości, szczególnie nadal wzrastającej ilości magazynowanych i przetwarzanych danych oraz informacji. Rozwiązywanie dużych problemów transportowych i logistycznych przy pomocy wydajnych metod i algorytmów komputerowych jest wciąż poważnym wyzwaniem, którym zajmują się specjaliści na całym świecie. Zapoznanie się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce daje możliwość twórczej i kreatywnej pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku, dając wiele satysfakcji z efektów działania wdrożonych rozwiązań IT.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

Każde przedsiębiorstwo i instytucja istnieje dzięki ludziom, które je tworzą. Odpowiedni zespół i wykorzystanie w właściwy sposób posiadanych zasobów ludzkich stanowi gwarancję sukcesu.

Jako student tej specjalności posiądziesz wiedzę dotyczącą ekonomicznych, prawnych i psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.

Nauczysz się budować i tworzyć efektywne zespoły w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Zdobędziesz profesjonalne umiejętności niezbędne w pracy przyszłego menedżera i lidera.

W programie studiów m.in.:

 • Prawne aspekty zarządzania personelem,
 • Budowanie efektywnych zespołów,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Psychologia relacji,
 • Employer branding,
 • HR Business Partner.

A co po studiach?

Jako absolwent, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będziesz mógł pracować jako konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kierownik wyższego i średniego szczebla. Będziesz mógł zajmować się rekrutacją i selekcją pracowników, zarządzaniem kompetencjami, ocenianiem i rozwojem pracowników, zarządzaniem szkoleniami, zarządzaniem projektami, zarządzaniem systemem wynagrodzeń.

przejdź do spisu treści

Marketing internetowy


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA STACJONARNE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU STUDIA DUALNE

Z roku na rok rośną kwoty przeznaczane przez zleceniodawców na reklamę i działania marketingowe w Internecie, a wszelkie prognozy mówią, że branża digital marketingu rozwijać się będzie dynamicznie jeszcze przez długi czas.

Specjalność Marketing internetowy przeznaczona jest dla osób szczególnie zainteresowanych pracą w agencjach marketingowych i kreatywnych oraz działach promocyjno-marketingowych firm, a także agencjach reklamowych, pracujących nad kampaniami w internecie. Specjalność jest realizowana od 4 semestru studiów. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający doświadczenie praktyczne oraz dorobek w branży marketingu internetowego.

Co w programie studiów?

 Program studiów obejmuje blok przedmiotów ogólnoakademickich, kierunkowych oraz specjalnościowych. W ramach kształcenia na specjalności Marketing internetowy zaplanowano takie zajęcia jak:

 • Kampanie PR i reklamowe w sieci
 • Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych
 • Zachowania konsumentów w Internecie
 • Marketing w wyszukiwarkach
 • Storytelling

Będąc studentem Dziennikarstwa i komunikacji społeczne II stopnia WSIiZ będziesz mógł zrealizować dodatkową, dwusemestralną specjalność Digital marketing, przygotowującą do egzaminu na certyfikat kompetencji z zakresu marketingu internetowego DIMAQ. Dla naszych studentów oferujemy preferencyjne warunki cenowe kursu.

Co po studiach?

Zdaniem ekspertów po studiach na specjalności Marketing internetowy znajdziesz pracę jako specjalista ds. marketingu internetowego lub social media manager oraz na stanowiskach pokrewnych.

Jako absolwent studiów I stopnia będziesz mógł kontynuować kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na studiach magisterskich oferujemy do wyboru dwie odrębne ścieżki kształcenia – „Nowe media i public relations” oraz „Grafika multimedialna”.

Na studiach stacjonarnych możesz skorzystać z programu STUDIA DUALNE

Część zajęć na studiach stacjonarnych zrealizujesz podczas stażu w firmie. W Twoim programie studiów są one zapisane jako 3-miesięczny staż przez 4 semestry (łącznie 12 miesięcy). Za wszystkie godziny stażowe (minimum 1440 godzin) otrzymasz wynagrodzenie. W ten sposób będziesz mógł zarobić w trakcie studiów minimum 14 000 zł na rękę. Nie będziesz też pisać kolokwiów. Oceny z zajęć w ramach stażu wystawi Ci przełożony w firmie, a nie wykładowca.

 

przejdź do spisu treści

Programowanie


WYDZIAŁ: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku INFORMATYKA.

STUDIA STACJONARNE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU STUDIA DUALNE

Specjalność programowanie odpowiada na bardzo wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów programistów. Program tej specjalności wprowadzi Cię w aktualnie stosowane techniki i języki programowania.

Studenci tej specjalności często rozpoczynają pracę w zawodzie już na studiach w formie praktyk, staży i współpracy przy realizacji projektów. Studia dualne są odpowiedzią na ten trend. Na tej specjalności znacznie więcej wiedzy a zwłaszcza umiejętności przyswoisz na stażach, które są realizowane już od drugiego semestru studiów. Staże na tej specjalności są jedną z podstawowych form przygotowywania się do zawodu i stanowią ok 30% czasu nauki na studiach kierunku informatyka. Harmonogram zajęć będzie tak skonstruowany aby umożliwić ich realizację w trakcie semestru.

Studia dualne to najlepsza okazja aby przygotować się do zawodu w sposób najbardziej dostosowany do potrzeb firm informatycznych. To również okazja aby nawiązać kontakty i budować swoją pozycję inżyniera w środowisku IT.

Program studiów

Program studiów pozwala zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności informatyka przekazywane na przedmiotach ogólnych i kierunkowych. W ramach tych przedmiotów poznasz podstawy algorytmiki, programowania i baz danych. W ramach przedmiotów specjalnościowych przekazywane są umiejętności na bazie aktualnie stosowanych technik programistycznych i języków programowania (C++, C#, Java, Python). Programowanie obiektowe, seria szkoleń technicznych oraz programowanie zaawansowane to przykłady przedmiotów realizowanych w ramach tej specjalności.

Ponadto będziesz mieć w programie do wyboru takie przedmioty jak Przechowywanie i przetwarzanie danych, Administrowanie systemami baz danych, Eksploracja danych, Modelowanie i analiza procesów biznesowych, Zarządzanie projektami informatycznymi. 

A co po studiach

Absolwenci specjalności programowanie bez trudu znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją oprogramowania, tworzących portale internetowe jak i innych instytucjach posiadających własne zespoły programistów. Możesz również pracować jako tak zwany freelancer czyli inżynier realizujący zlecane projekty w ramach własnej działalności gospodarczej.

Przykłady absolwentów WSIiZ zakładających z sukcesem własne firmy wskazują, że i tą drogą można podążać. Stanowiska jakie może zajmować zależą od przebiegu kariery i jego wyborów ale obejmują takie zawody jak na przykład: programista, tester oprogramowania, projektant systemów IT, kierownik zespołu programistów, analityk systemowy, konsultant.

Wśród ofert pracy zgłoszonych do Biura Karier w 2016 roku największą część stanowiły oferty dla programistów (12,3%). Według raportu płacowego firmy Sedlak&Sedlak z 2017 roku, wynagrodzenie programistów w Polsce sięga do 13 500 zł brutto miesięcznie – pozostając najwyższym wynagrodzeniem w branży IT. Raport wskazuje, że programiści aplikacji są najbardziej poszukiwaną grupą specjalistów w branży informatycznej. 

Te studia prowadzimy w ramach programu STUDIA DUALNE

Część zajęć zrealizujesz podczas stażu w firmie. W Twoim programie studiów są one zapisane jako 3-miesięczny staż przez 4 semestry (łącznie 12 miesięcy). Za wszystkie godziny stażowe (minimum 1440 godzin) otrzymasz wynagrodzenie. W ten sposób będziesz mógł zarobić w trakcie studiów minimum 14 000 zł na rękę. Nie będziesz też pisać kolokwiów. Oceny z zajęć w ramach stażu wystawi Ci przełożony w firmie, a nie wykładowca.

APLIKUJ


przejdź do spisu treści

Projektowanie gier komputerowych


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Dlaczego warto?
Ponad 30% Polaków to pasjonaci gier komputerowych. Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, rozwoju i cyfryzacji zamierzają uczynić z nich twórców gier, a z programowania specjalizację narodową. – Jeśli Polska może stać się w jakiejś dziedzinie liderem w Europie, to będą to gry wideo – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas inauguracji kampanii społecznej programuj.gov.pl.

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA

Pasjonujesz się grafiką komputerową i animacją? Marzysz o zaprojektowaniu własnej gry komputerowej? Rozpocznij naukę na tej specjalności, a nie tylko zrealizujesz swoje pasje.

Specjalność ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie pojawia się na rynku pracy. Trend związany z rozwojem rynku rozrywkowego (w szczególności gier cyfrowych) jest bardzo mocny i otwiera nowe – duże możliwości. Już dzisiaj właściwie każdy z nas może zaprojektować i wykonać prostą grę komputerową. Problem pojawia się na poziomie profesjonalnym  – na co odpowiedzią jest nasza oferta edukacyjna. Pozwala ona na przekrojowe i komplementarne wykształcenie profesjonalistów z zakresu projektowania i realizowania gier cyfrowych.

W trakcie studiów m.in.:

 • Tworzenie scenariuszy i storyboarding na potrzeby gier komputerowych
 • Projektowanie gier komputerowych
 • Ruch i animacja na potrzeby gier komputerowych
 • Interfejs i grafika aplikacyjna
 • Silniki gier

Specjalność realizowana od 1. semestru studiów.

Oferowana ścieżka kształcenia realizowana będzie nie tylko przez wykładowców akademickich, ale także prze praktyków –  na co dzień pracujących z produktami cyfrowymi. Dodatkowo zajęcia mają głównie charakter praktyczny – będziesz kształcić się w laboratoriach, a na końcu studiów będziesz mógł pochwalić się zrealizowanym projektem, który możesz umieścić w swoim portfolio.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w firmach zajmujących się opracowywaniem gier cyfrowych. Znajdziesz zatrudnienie jako ConceptArt Artist, Level Designer, Character Designer, Animator, Motion Designer.

 

 

przejdź do spisu treści

Projektowanie UX


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów na kierunku GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA

STUDIA STACJONARNE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU STUDIA DUALNE

Specjalność  została wypracowana w porozumieniu z otoczeniem biznesowym Uczelni – firmami Sintra Consulting Poland oraz IDEO – w odpowiedzi na szybko rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na projektantów produktów internetowych i aplikacji mobilnych.

W ostatnich latach branża kreatywna i programistyczna bardzo szybko wykształciła nowe specjalizacje związane z projektowaniem graficznym, a na rynku pracy pojawiły się  nowe stanowiska pracy (jak np. Full Stack Designer), wymagające nie tylko umiejętności projektowych, ale także kompetencji z zakresu kodowania i prototypowania stron internetowych, wspomagane znajomością analityki internetowej oraz projektowania zorientowanego na użytkownika (user experience design).

Oferowana specjalność łączy te potrzeby, wyposażając absolwenta we wszystkie te kompetencje, które sprawnie łączone dają ogromne szanse na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy, przynoszącej satysfakcję oraz wiele możliwości dalszego rozwoju.

W programie studiów:

 • Wprowadzenie do UX
 • Projektowanie użytecznych stron internetowych
 • Analiza przepływu ruchu w Internecie
 • Projektowanie interfejsów mobilnych
 • Projektowanie interfejsów internetowych
 • Podstawy programowania stron internetowych

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w firmach i agencjach kreatywnych zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Możesz znaleźć zatrudnienie jako:

 • Full Stack Designer
 • Projektantem stron internetowych
 • Webdesignerem
 • Full Stack Designer
 • Front End Designer
 • Back End Designer (Projektant systemów zarządzania treścią)
 • Projektant interfejsów

Te studia prowadzimy w ramach programu STUDIA DUALNE

Część zajęć zrealizujesz podczas stażu w firmie. W Twoim programie studiów są one zapisane jako 3-miesięczny staż przez 4 semestry (łącznie 12 miesięcy). Za wszystkie godziny stażowe (minimum 1440 godzin) otrzymasz wynagrodzenie. W ten sposób będziesz mógł zarobić w trakcie studiów minimum 14 000 zł na rękę. Nie będziesz też pisać kolokwiów. Oceny z zajęć w ramach stażu wystawi Ci przełożony w firmie, a nie wykładowca.

 

przejdź do spisu treści

Psychologia w zarządzaniu


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

STUDIA STACJONARNE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU STUDIA DUALNE

Chciałbyś rekrutować pracowników i zarządzać zasobami ludzkimi w firmie? Psychologia w zarządzaniu we WSIiZ – pierwszy i jedyny taki kierunek na Podkarpaciu – da Ci wiedzę i umiejętności, które sprawią, że będziesz to robić mądrze i efektywnie.

Psychologia jest dziś obecna w niemal wszystkich dziedzinach życia, natomiast współczesne zarządzanie, to twórcze wykorzystanie tej nauki. Efektywność działań w tych obszarach jest uzależniona od znajomości i umiejętności wykorzystania mechanizmów oraz zasad działania ludzkiej psychiki.

Dzięki tej współpracy możemy zaproponować Ci studia wyższej jakości. Program studiów omówiliśmy z partnerami biznesowymi. Kształcimy więc zgodnie z potrzebami rynku pracy. Rozwijamy też program studenckich praktyk zawodowych oraz programy ułatwiające start zawodowy. We współpracy z firmami organizujemy też tematyczne seminaria, warsztaty i wykłady otwarte.

Psychologia w zarządzaniu to jedyny taki kierunek na Podkarpaciu. Lokalne firmy, przedstawicielstwa firm międzynarodowych i Dolina Lotnicza to miejsca, których zapotrzebowanie na profesjonalne kadry stale rośnie. Dlatego podejmując te studia masz pewność, że po ich ukończeniu będziesz się mógł realizować w tym przyszłościowym zawodzie.

Na tym kierunku możesz:

 • dołączyć do elitarnego grona, gdyż jest jedyny na Podkarpaciu;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;

Na studiach stacjonarnych możesz skorzystać z programu STUDIA DUALNE

Część zajęć na studiach stacjonarnych zrealizujesz podczas stażu w firmie. W Twoim programie studiów są one zapisane jako 3-miesięczny staż przez 4 semestry (łącznie 12 miesięcy). Za wszystkie godziny stażowe (minimum 1440 godzin) otrzymasz wynagrodzenie. W ten sposób będziesz mógł zarobić w trakcie studiów minimum 14 000 zł na rękę. Nie będziesz też pisać kolokwiów. Oceny z zajęć w ramach stażu wystawi Ci przełożony w firmie, a nie wykładowca.

Studiując Psychologię w zarządzaniu we WSIiZ:

 • otrzymasz wszechstronne wykształcenie, które łączy w sobie najważniejsze elementy teorii i praktyki psychologii i zarządzania,
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu psychologii osobowości i różnic indywidualnych, psychologii emocji i motywacji, psychologii pracy i organizacji,
 • poznasz współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, jak również najnowsze trendy w zarządzaniu międzynarodowym,
 • nauczysz się sprawnego podejmowania działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi,
 • dowiesz się, jak rekrutować najlepszych pracowników i jak skutecznie zarządzać talentami,
 • nauczysz się efektywnie zarządzać produktem, badać rynek przy wykorzystaniu najnowszych technik marketingowych i identyfikować potrzeby nabywców,
 • poznasz psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich i podejmowania decyzji zakupowych,
 • nauczysz się efektywnie komunikować i pracować w zespole,
 • rozwiniesz i udoskonalisz swoje umiejętności i kompetencje dzięki praktykom zawodowym w poradniach specjalistycznych i agencjach konsultingowych.

Ważne: Specjaliści w zakresie psychologii w zarządzaniu są i będą niezbędnym elementem rynkowej układanki. Wybór tego kierunku, to wybór otwierający drzwi do kariery – firmy zawsze będą potrzebowały pracowników – możesz im w tym pomóc.

Współczesny HR to niemal sztuka. Wymaga umiejętności łączenia twardej wiedzy i kompetencji miękkich. Pracodawcy niezwykle cenią ludzi, którzy potrafią zarządzać kompleksowo.

Psychologia w zarządzaniu – praktyczny profil studiów

Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem doświadczonych praktyków. 

Ścisły związek programu kształcenia z praktyką gospodarczą – poprzez planowanie i doskonalenie programu studiów, prowadzenie zajęć i konsultacje merytoryczne,  praktyki  i staże dla studentów

Aktywne metody dydaktyczne w toku kształcenia – umożliwiające rozwijanie u studentów umiejętności oczekiwanych przez pracodawców i przydatnych w zarządzaniu własną karierą przez absolwentów

Praktycy na zajęciach – zajęcia umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń, wspomagające realizowanie indywidualnych i zespołowych projektów

System wspierania kół naukowych i inicjatyw studenckich – umożliwiający m.in. udział w ogólnopolskich konkursach, publikowanie artykułów (w monografiach, czasopismach, stronach internetowych), udział w grantach ministerialnych, wspierający rozwój studentów w sferze innowacyjności i kreatywności w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.

WAŻNE: Psychologia w zarządzaniu to kierunek dwuobszarowy łączący w sobie najważniejsze elementy psychologii i zarządzania. Dzięki takiemu rozwiązaniu oferowana wiedza i umiejętności mają charakter bardzo praktyczny. Współpraca z praktykami powoduje, że oferowane wykształcenie jest zgodne z oczekiwaniami rynku.

W programie studiów m.in.:

 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Warsztat kompetencyjny
 • Zarządzanie talentami w organizacji
 • Coaching w biznesie
 • Psychologia konsumenta
 • Psychologiczne aspekty reklamy

Specjalnośc


Zarządzanie zasobami ludzki

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia

W ramach tej specjalności studenci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania i nadzorowania efektywnej polityki personalnej w firmie.

Program specjalności został przygotowany w oparciu o współczesne podejście do zarządzania zakładające, że sukces finansowy firmy zależy w dużym stopniu od zaangażowania jej pracowników, którzy są właściwie inspirowani do pracy.

Tematyka zajęć dotyczy podstawowych obszarów działań z zakresu zarządzania personelem, do których należą:

 • przygotowanie i opis stanowisk i profili kompetencyjnych,
 • metody stosowane przy procesie rekrutacji i selekcji pracowników,
 • analiza i ewaluacja potrzeb szkoleniowych w firmie.

W trakcie studiów m.in.:

 • Zarządzanie kompetencjami pracowników,
 • Systemy wynagradzania i motywowania,
 • Coaching w biznesie
 • Zarządzanie talentami w organizacji.

Zagadnienia realizowane na specjalności obejmują również tworzenie skutecznych systemów motywacyjnych i budowanie kreatywnych zespołów pracowniczych, a także strategie skutecznego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w komórkach personalnych różnych typów organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci świadczyć profesjonalne usługi związane z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi, jako specjalista ds. rekrutacji i selekcji, adaptacji zawodowej, motywowania, szkoleń i rozwoju czy zarządzania kompetencjami i talentami.

Absolwenci specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi poszukiwani są też do pracy w agencjach i firmach konsultingowych.

Psychologia zachowań konsumenckich

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę dotyczącą zachowań konsumentów na rynku produktów i usług.

Program specjalności został przygotowany w oparciu o współczesne podejście do ilościowych i jakościowych badań marketingowych, badań rynku wykorzystujących pomiary neurofizjologiczne,  jak również psychologicznych mechanizmów kierujących decyzjami konsumenckimi.

Studiując tę specjalność:

 • zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą psychologicznych uwarunkowań  zachowań konsumenckich na rynku produktów i usług,
 • nabędziesz umiejętności profesjonalnego przygotowania i prowadzenia badań rynku, tworzenia strategii marketingowych, docierania do świadomych i  nieuświadamianych motywów decyzji konsumenckich.

W trakcie studiów m.in.:

 • Psychologia konsumenta,
 • Strategie marketingowe,
 • Psychologiczne aspekty reklamy
 • Badania marketingowe.

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w działach marketingu, sprzedaży, PR czy sekcjach kreatywnych różnego typu organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci świadczyć profesjonalne usługi jako specjalista ds. badań marketingowych, analizy rynku, jak również doradca biznesowy w obszarze marketingu  i relacji z klientami.

Absolwenci specjalności Psychologia zachowań konsumenckich  poszukiwani są też do pracy w agencjach i firmach konsultingowych.

 

przejdź do spisu treści

Zarządzanie


WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Myślisz o założeniu dobrze zarządzanej firmy? Planujesz pracę w korporacji? A może po prostu chcesz być w przyszłości dobrym szefem i liderem? Wybierz Zarządzanie we WSIiZ.

WSIiZ ma doświadczenie w zarządzaniu i chce się nim dzielić. Co nas wyróżnia? Każdemu studentowi, który ma pomysł, pomożemy założyć firmę. Wiele już założyliśmy wspólnie z naszymi studentami i dobrze sobie radzą na rynku.

Przychody komercyjne z usług świadczonych na rzecz gospodarki (biznesu) sytuują nas w ścisłej czołówce polskich uczelni i są zdecydowanie najwyższe spośród uczelni niepublicznych (stanowią ponad 50% przychodów).

Dzięki współpracy z firmami studenci mają szanse na: staże, praktyki, pracę.

Założyliśmy wiele firm, mamy własny fundusz inwestycyjny i pożyczkowy, i, przede wszystkim, kontakty z zewnętrznymi źródłami finansowania. Zatem tych, którzy myślą o własnej firmie jesteśmy w stanie dobrze wykształcić i przygotować do założenia firmy, zarówno od strony merytorycznej jak i finansowej. Po prostu – kształcimy praktycznie.

Poprzez realizacje programu studiów będziesz mógł zrozumieć zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, warunki determinujące ich rozwój  oraz kształtować swoją  kreatywność. Twoja kreatywność i przedsiębiorczość w połączeniu z  solidnym warsztatem zdobytym podczas studiów będą stanowić  doskonałą podstawę do profesjonalnej kariery w biznesie.

Po kilkuletnim nasyceniu się rynku specjalistami ds. zarządzania, przedsiębiorstwa ponownie poszukują pracowników z określonymi kompetencjami i przygotowaniem merytorycznym.

W programie studiów m.in.:

 • kierowanie zespołami ludzkimi,
 • zarządzanie strategiczne,
 • marketing,
 • zarządzanie jakością,
 • myślenie projektowa,
 • zarządzanie finansami publicznymi,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • informatyka w zarządzaniu.
 • Zarządzanie w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w procesie kształcenia realizują szereg przedmiotów, które mają charakter praktyczny a prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

Korzyści dla studentów:

 • na zajęciach z kierowania zespołami ludzkimi nauczysz się jak dobierać osoby do zespołów i jak skutecznie kierować zespołem pracowniczym;
 • na zajęciach z informatyki  w zarządzaniu nauczysz się jak wykorzystywać nowoczesne rozwiązania informatyczne w procesie zarzadzania przedsiębiorstwem;
 • na zajęciach z marketingu nauczysz się jak przygotować plan marketingowy przedsięwzięcia biznesowego oraz jak optymalizować portfel produktowy przedsiębiorstwa;
 • na zajęciach z finansów przedsiębiorstw nauczysz się jak optymalizować procesy inwestycyjne oraz  przeprowadzać badania sposobów finansowania przedsiębiorstw o określonej charakterystyce finansowej;
 • na zajęciach z rachunkowości nauczysz się w jaki sposób należy prowadzić ewidencje operacji gospodarczych  w przedsiębiorstwie;
 • na zajęciach z komunikacji interpersonalnej nauczysz się jak skutecznie formułować komunikaty w formie werbalnej i niewerbalnej oraz jak wykorzystywać różne kanały komunikacyjne w praktyce;
 • na zajęciach z zarządzania strategicznego nauczysz się w jaki sposób oceniać zasoby, otoczenie przedsiębiorstwa oraz ustalać kierunki jego rozwoju;
 • na zajęciach z gry kierowniczej nauczysz się wyliczania zasobów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji maksymalizujących wyniki przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, swoje umiejętności i kompetencje studenci doskonalą w ramach praktyk zawodowych . Miejscami odbywania praktyk są podmioty prowadzące działalność gospodarczą tj. przedsiębiorstwa, banki, fundusze i towarzystwa leasingowe, biura maklerskie, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ważne! Ponadto studenci kierunku uczestniczą w ponadprogramowych spotkaniach z praktykami, organizowanymi kilkakrotnie podczas semestru. Szerokie spektrum oferowanych w czasie studiów certyfikatów da Ci formalne, akceptowane i pożądane przez pracodawców i partnerów biznesowych potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

Specjalności:

Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.

ODRĘBNE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA (realizowane  od 1. semestru studiów)

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

Zarządzanie firmą

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.

Myślisz o założeniu dobrze zarządzanej firmy? Planujesz pracę w korporacji? Chcesz stanąć na czele przedsiębiorstwa?  Jeśli tak, ta specjalność jest dla Ciebie.Myślisz o założeniu dobrze zarządzanej firmy? Planujesz pracę w korporacji? Chcesz stanąć na czele przedsiębiorstwa?  Jeśli tak, ta specjalność jest dla Ciebie.

Będziesz posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania.

Nauczysz się rozwiązywać problemy współczesnych przedsiębiorstw.

Będziesz umieć tworzyć i realizować strategie działania firmy.

Będziesz przygotowany do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji.

W programie studiów m. in:

 • organizacja obsługi klienta,
 • przedsiębiorczość i innowacje,
 • zarządzanie międzynarodowe,
 • zarządzanie produkcją i usługami

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach, firmach zajmujących się handlem na skalę światową, światowych instytucjach oraz będziesz potrafił założyć własną firmę (Warsztaty biznesowe), która będzie działać na rynku międzynarodowym.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.

W trakcie studiów pokażemy Ci jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Nauczysz się kreować własne koncepcje biznesowe i przekładać je na strategie firmy.

Poznasz podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Opanujesz sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą. Nauczysz się kierować zespołami ludzkimi oraz chronić własność intelektualną.

W programie studiów:

 • Kreowanie koncepcji biznesowych
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej
 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Współczesne strategie biznesowe
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Ochrona własności intelektualnej

A co po studiach

 • Jako absolwent tej specjalności będziesz mógł założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować na stanowisku menedżera w przedsiębiorstwach.
 • Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku ZARZĄDZANIE.

 

Studia I stopnia


 • Aktorstwo i promocja medialna
 • Biznes turystyczny
 • Dietetyka
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska z językiem chińskim
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 • Fizjoterapia – jednolite magisterskie
 • Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 • Informatyka
 • Kosmetologia
 • Logistyka
 • Marketing internetowy
 • Programowanie
 • Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 • Projektowanie gier komputerowych
 • Projektowanie UX
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie

Studia II stopnia


 • Fizjoterapia
 • Grafika multimedialna
 • Informatyka
 • Kosmetologia
 • Nowe media i public relations
 • Zarządzanie

Studia anglojęzyczne


 • Informatyka (Information Technology) – studia I stopnia
 • Informatyka (Information Technology) – studia II stopnia
 • Logistyka w transporcie (Logistics in Transport) – studia II stopnia
 • Lotnictwo ogólne (General Aviation) – studia I stopnia
 • Zarządzanie lotnictwem (Aviation Management) – studia I stopnia
 • Zarządzanie międzynarodowe (International Management) – studia I stopnia
 • Zarządzanie międzynarodowe (International Management) – studia II stopnia


Kierunki wykładane na uczelni:

Aviation Management I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biznes turystyczny Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
grafika komputerowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika multimedialna II stopnia Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
marketing internetowy I stopnia Stacjonarny
nowe media II stopnia Stacjonarny
programowanie Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
projektowanie gier komputerowych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
projektowanie UX I stopnia Stacjonarny
psychologia w zarządzaniu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Dział Rekrutacji
ul. Sucharskiego 2 pok.: 8
35-225 Rzeszów
tel: +48 17 866 11 88
tel: +48 17 866 11 99
e-mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

KOMUNIKACJA CYFROWA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Komunikacja cyfrowa charakteryzuje się unikatowym na skalę kraju programem studiów, oferującym wiedzę przydatną zarówno w sektorze branży medialnej, jak i w marketingu oraz kierowaniu zespołami.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Osiągnięcia Studentów i Absolwentów WSIiZ

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane