Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Rok zalozenia: 1990 | Rektor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego od wielu lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, społecznym, biznesowym i technicznym. WSIiZ to najstarsza na Warmii i Mazurach uczelnia niepubliczna. Oferuje kształcenia na studiach inżynierskich, magisterskich, licencjackich i podyplomowych. WSIiZ kładzie nacisk na upraktycznienie kształcenia na kierunkach, które są poszukiwane na rynku pracy, który weryfikuje absolwentów właśnie poprzez jakość ich umiejętności i praktyczne kwalifikacje. Dbałość o najwyższą jakość procesu dydaktycznego oraz potwierdzone osiągnięcia w sferze działań organizacyjno-administracyjnych, leżą u podstaw decyzji władz uczelni o rozszerzeniu działalności i utworzeniu zamiejscowego Wydziału Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ w Grudziądzu, z kierunkiem Mechatronika.


Oferujemy:

Bardzo konkurencyjne czesne - rozumiemy, że cena jest ważna

Programy kształcenia - zapewniające nade wszystko zdobycie przez absolwentów umiejętności praktycznych

Zajęcia wyrównawcze – w razie potrzeby, studenci kierunków inżynierskich, mają zapewniony kurs wyrównawczy z matematyki i fizyki, prowadzony w zakresie absolutnie niezbędnym, przez znakomitego dydaktyka w bardzo miłej atmosferze

Kadra nauczająca – w dużej mierze praktycy mający świetny kontakt ze studentami, jednocześnie posiadający uznany dorobek naukowy i inżynierski.

Certyfikaty – Uczelnia umożliwia studentom uzyskiwanie uznanych międzynarodowych certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności, między innymi certyfikaty: CISCO, IAITAM, ECDL

Baza dydaktyczna – nowoczesne sale, audytoria, laboratoria komputerowe i specjalistyczne

Dostęp do licencjonowanego oprogramowania – przez okres studiów studenci mają zapewnioną możliwość legalnego instalowania na komputerach osobistych i korzystania z oprogramowania licencjonowanego przez WSIiZ na potrzeby procesu kształcenia

Nowoczesne narzędzia nauczania – w procesie dydaktycznym wykorzystujemy uczelnianą platformę e-learningową
Kierunki i specjalności: 

Ekonomia

studia licencjackie / 6 semestrów

 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Ekonomika i zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość i audyt przedsiębiorstwa
 • Własna firma


Zarządzanie

studia licencjackie / 6 semestrów

 • Kadry i płace w praktyce organizacji
 • Menedżer w ochronie zdrowia
 • Rachunkowość w przedsiębiorstwie
 • Własna firma
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Mechatronika

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Mechatronika przemysłowa
 • Mechatronika samochodowa
 • Mechatronika w przemyśle drzewnym

Informatyka

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Programowanie aplikacji internetowych

Zarządzanie i inżynieria produkcji

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Inżynieria przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Inżynieria logistyczna
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania
 • Produkcja mebli
 • Systemy mechatroniczne w inżynierii produkcji
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Ekonomia

studia magisterskie / 4 semestry

 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie


Wydział Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ w Grudziądzu

Mechatronika

studia inżynierskie / 7 semestrów

 • Mechatronika przemysłowa
 • Mechatronika samochodowa
 • Mechatronika w przemyśle drzewnym 

 
 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
tel. 89 534 32 03, fax 89 534 33 20
e-mail: owsiiz@owsiiz.edu.pl
www.owsiiz.edu.pl

Zapraszamy:
Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie