Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Handlowa

Wyższa Szkoła Handlowa

Rok zalozenia: 1997 | Rektor: dr Irena TomysDlaczego WSH?

Wybór uczelni i kierunku studiowania to bardzo ważna decyzja życiowa. Od jej trafności zależy przyszła kariera zawodowa i pozycja na rynku pracy. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni na Dolnym Śląsku, która przez kilkanaście lat funkcjonowania zebrała wystarczająco dużo doświadczeń i atutów, by zaproponować studia na wysokim, europejskim poziomie. Naszą misją jest kształcenie dla międzynarodowego biznesu, według europejskich standardów: z dużą ilością języków obcych, praktykami i studiami za granicą, zajęciami prowadzonymi w języku angielskim przez wykładowców z całego świata. Każdego roku uaktualniamy program poprzez monitorowanie rynku zatrudnienia. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków do studiowania na najwyższym, światowym poziomie. Największą radością są dla nas sukcesy absolwentów. Uczymy studentów, jak je osiągać!

Więcej na www.handlowa.eu

Oferta dydaktyczna


WSH oferuje naukę na dwóch stopniach: studia licencjackie (I stopień) i studia magisterskie (II stopień) w systemie dziennym i zaocznym oraz studia podyplomowe i MBA

Studia I stopnia umożliwiają naukę na trzech atrakcyjnych kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Turystyka i rekreacja. W ramach studiów II stopnia realizujemy kierunki: Zarządzanie oraz Turystyka i rekreacja. Student WSH, w ramach trzech kierunków studiów, ma do wyboru aż 25 nowoczesnych specjalności, dopasowanych do potrzeb współczesnego – międzynarodowego rynku pracy.

NOWOŚĆ w ofercie – STUDIA MAGISTERSKIE w 3 semestry*   Oszczędzasz czas i ponad 800 zł!!!.

 
STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)
– KIERUNKI I SPECJALNOŚCI


Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kierowanie zespołami ratowniczymi
Turystyka i rekreacja
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Turystyka biznesowa
 • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • Turystyka uzdrowiskowa, SPA i wellness
Zarządzanie
 • Marketing i handel
 • Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie projektami
 • Przedsiębiorczość i biznes


STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)
– KIERUNKI I SPECJALNOŚCI


Turystyka i rekreacja
 • Menedżer destynacji turystycznej
 • Menedżer turystyki międzynarodowej (w jęz. angielskim)
 • Menedżer hotelarstwa
 • Menedżer sportu
 • Zarządzanie
Menedżer projektu
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
 • Zarządzanie megaimprezami (w jęz. angielskim)
 • International Business and Trade (w jęz. angielskim)
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem 

STUDIA PODYPLOMOWE 

WSH w Rankingach 
 • Najbardziej umiędzynarodowiona prywatna uczelnia na Dolnym Śląsku oraz w tej kategorii 9 miejsce w Polsce w Rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej 2012

 • 1 miejsce na Dolnym Śląsku wśród niepublicznych magisterskich uczelni biznesowych wg Rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej 2012 (wzrost o 4 miejsca rankingowe w porównaniu z rokiem poprzednim),

 • 4 miejsce w Polsce i 1 na Dolnym Śląsku w kategorii szkół wyższych kształcących studentów w dziedzinie Turystyki i Rekreacji wg Rankingu branżowego pisma pracowników turystyki "Wiadomości Turystyczne" w 2012 roku (uczelnia niepubliczna z I i II stopniem nauczania),

 • 1 miejsce na Dolnym Śląsku (14 w Polsce) w ogólnopolskim Rankingu Niepublicznych Wyższych Szkół Biznesu 2012 przygotowanym przez prestiżowy miesięcznik Home&Market,

 • Członek międzynarodowej organizacji CEEMAN oraz AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).
Co nas wyróżnia?

Wysoka jakość kształcenia dla pracy:
 • wszystkie programy studiów dopasowane do potrzeb współczesnego –międzynarodowego rynku pracy,
 • zajęcia praktyczne prowadzone w formie treningów, gier symulacyjnych, case studies,
 • wykładowcy – eksperci w swoich dziedzinach, naukowcy, trenerzy oraz praktycy biznesu międzynarodowego,
 • pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach Zarządzanie oraz Turystyka i rekreacja
 • praktyki w kraju i zagranicą dla każdego studenta, w których znalezieniu pomaga profesjonalne BIURO KARIER “Hermes”.

Międzynarodowy charakter studiów:
 • intensywna nauka języków obcych wraz z certyfikatami w programie studiów,
 • specjalności i zajęcia w języku angielskim,
 • studia i praktyki zagraniczne z programu ERASMUS i ponad 50 zagranicznych uczelni partnerskich,
 • rocznie ponad 100 studentów zagranicznych z całej Europy,
 • międzynarodowa kadra dydaktyczno-naukowa.

Nowoczesne oblicze:
 • doskonałe warunki do nauki w nowoczesnej siedzibie uczelni, całkowicie przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • miła i profesjonalna obsługa studenta,
 • łatwy kontakt z wykładowcami,
 • e-indeks, nowoczesna platforma e-learningowa, wirtualny dziekanat, e-biblioteka – oszczędzają czas,
 • gwarancja stałego czesnego przez cały okres studiów.pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach Europeistyka, Zarządzanie, Turystyka i rekreacja
 • wsparcie merytoryczne organizacji biznesowych w tym Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Związku Pracodawców Dolnego Śląska oraz KAIZEN
 • autorytety wśród wykładowców
 • agraniczne staże naukowe pracowników w uczelniach partnerskich, m.in. na American University w Waszyngtonie
Władze uczelni:

Rektor i Założyciel Uczelni:
dr Irena Tomys
Kanclerz:
Artur Tomys, MBA
Prorektor ds. Naukowo-Badawczych:
dr inż. Teresa Kupczyk

Dziekan Wydziału Ekonomiczno – Menedżerskiego:
dr inż. Józef Puchalski
Prodziekan:
dr Sylwia Toczek-Werner 


Student WSH nigdy się nie nudzi!

 • liczne inicjatywy Samorządu Studenckiego w tym m.in. wyjazdy szkoleniowe, wykłady znanych osobistości świata nauki i biznesu, działalność społeczna na rzecz dzieci z domów dziecka, zbiórki krwi, akcje przeciw wypadkom drogowym, aktywne członkostwo w Parlamencie Studentów RP, organizacja imprez we wrocławskich klubach

 • rozwijanie pasji i zdobywanie doświadczeń poprzez działalność w kołach naukowych: Turystyczne WSH, Podróżnik, Menedżerowie Europy, KN Zarządzania Informacją i Wiedzą Biznesową, organizacja debat między światem nauki a biznesu, organizacja międzynarodowych konferencji

 • cykliczne imprezy integracyjne w tym m.in. „Hermesiak” – obóz adaptacyjny dla I roku, „Rajd Hermesa” – wycieczka szlakami górskimi, „Hermesjada” – piknik rodzinny z atrakcjami

 • szeroki wybór zajęć sportowych w tym pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka nożna halowa, bowling, reprezentacja Uczelni w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, sukcesy w turniejach m.in. aktualne I miejsce w Dolnośląskiej Koszykarskiej Lidze Międzyuczelnianej, Uczelnia jest laureatem Kryształowej Kuli – nagrody dla najbardziej usportowionej uczelni

Rekrutacja rozpoczęta! Jak zostać studentem WSH?
 • rekrutacja tradycyjna lub on-line
 • brak egzaminów na studia
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów
 • umowa z gwarancją stałego czesnego
 • szeroki wybór stypendiów
 • Program Poznaj WSH

Program Poznaj WSH

Maturzysto, poczuj klimat prestiżowej biznesowej uczelni z kartą Face to Face. Innowacyjny program Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu wprowadziliśmy w roku akademickim 2010/2011. Kierujemy go do licealistów a zwłaszcza tegorocznych maturzystów, którzy już teraz myślą o wyborze uczelni. Jeśli, będąc jeszcze w liceum chcielibyście uczestniczyć w wielu inicjatywach organizowanych przez naszą Uczelnię, sięgnijcie koniecznie po unikatową kartę kandydata.

Program Face to Face ‘}…{’ to:
 •     darmowe szkolenia, workshopy, wykłady otwarte;
 •     wstęp na dni międzynarodowe i Dni Erasmusa;
 •     wstęp na targi pracy i dni kariery WSH;
 •     darmowy wstęp na imprezy studenckie WSH;
 •     uczestnictwo w konferencjach studenckich;
 •     uczestnictwo w wycieczkach i rajdach górskich;
 •     wstęp na prelekcje podróżnicze;
 •     wstęp na spotkania z przedsiębiorcami.

Karta Face to Face jest bezpłatna i ważna za okazaniem dowodu tożsamości. O programie inicjatyw Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, w których posiadacze karty mogą wziąć udział, informujemy za pomocą newslettera, na stronie internetowej www.handlowa.eu oraz na profilu Poznaj WSH na Facebooku. Kartę Face to Face można zdobyć na naszym stoisku wystawienniczym podczas targów edukacyjnych. 


 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
Biuro Rekrutacji
Tel: 71 333 11 07

rekrutacja@handlowa.eu

Znajdziesz nas na:

www.handlowa.eu


http://www.facebook.com/handlowa
http://www.youtube.com/user/wshwroc

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
menedżer projektu II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie