Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Handlowa WSH w Radomiu

Wyższa Szkoła Handlowa WSH w Radomiu


jest największą i najszybciej rozwijającą się uczelnią niepubliczną w regionie radomskim


Misją Wyższej Szkoły Handlowej jest kreowanie wykwalifikowanej kadry zarządzającej dla potrzeb biznesu, administracji i organizacji społecznych, zdolnej do przygotowywania  i wdrażania efektywnych przedsięwzięć gospodarczych.

Uczelnia realizując swoją działalność edukacyjną dąży do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji oraz odpowiedzialności za dobro społeczeństwa i państwa.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu pozwala studentom zdobywać wiedzę w sposób komfortowy i dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań i technologii . Uczelnia dysponuje obecnie kompleksem 6 doskonale wyposażonych budynków o łącznej powierzchni ponad 5 000 m2 . Całość dopełnia komfortowa infrastruktura socjalna.

Kampus WSH jest obecnie największą i najlepiej wyposażoną bazą dydaktyczną wśród wszystkich uczelni niepublicznych w regionie radomskim.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu przykłada wysoką wagę do warunków i jakości kształcenia, czego wynikiem są pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kontrolowanych kierunkach, liczne nagrody dla uczelni oraz spektakularne wyróżnienia zdobywane przez naszych studentów.

Wyższa Szkoła Handlowa proponuje swoim studentom możliwość kształcenia na studiach I i II stopnia – licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Oferuje również ponad 50 kierunków studiów podyplomowych. 

Obecnie WSH w Radomiu realizuje kształcenie na następujących kierunkach i specjalnościach:


STUDIA LICENCJACKIE


I stopnia

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalności:

 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi
 • Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

ABSOLWENCI KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZWOLNIENI Z CZĘŚCI POLICYJNEGO SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu uczestniczy w procesie przygotowania kandydatów do służby w Policji, realizując w toku studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne określony przez Komendę Główną Policji minimalny zakres treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego. Na mocy porozumienia zawartego dnia 27 maja 2014 r. między Rektorem WSH w Radomiu a Komendantem Głównym Policji absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne podejmując służbę w Policji są zwolnieni z części policyjnego szkolenia podstawowego.

KIERUNEK: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Specjalności:

 • Handel zagraniczny
 • Turystyka międzynarodowa
 • Finanse międzynarodowe
 • Logistyka międzynarodowa
KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Specjalności:

 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
KIERUNEK: ADMINISTRACJA

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Organizacyjno-prawne zasady administrowaniem w jednostkach sektora prywatnego
KIERUNEK: EKONOMIA

Specjalności:

 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • E-biznes
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

Specjalności:

 • Menedżer turystyki
 • Zarządzanie innowacjami i projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie organizacjami
KIERUNEK: PSYCHOLOGIA

Specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia wspomagania rozwoju
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
KIERUNEK: KRYMINOLOGIA

Specjalności:

 • Kryminalistyka
 • Kryminologia sądowo-penitencjarna
 • Prewencja przestępczości i polityka socjalna
KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Specjalności:

 • Rachunkowość i podatki
 • Ubezpieczenia
 • Doradztwo finansowe
 • Bankowość i pośrednictwo finansowe

STUDIA INŻYNIERSKIE


I stopnia

KIERUNEK: INFORMATYKA

Specjalności:

 • Programowanie na urządzenia mobilne
 • Sieciowe systemy informatyczne
 • Grafika komputerowa i techniki multimedialne
 • Informatyka w systemach pomiarowych
 • Animacja 3D


STUDIA MAGISTERSKIE


II stopnia

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Służby specjalne i policyjne
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
 • Bezpieczeństwo portów lotniczych
KIERUNEK: ADMINISTRACJA

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja finansowo-gospodarcza
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Rachunkowość i zarządzanie w administracji publicznej
KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Specjalności:

 • Coaching i doradztwo zawodowe
 • Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych
 • Profilaktyka i terapia uzależnień

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


KIERUNEK: PRAWO

 


Rekrutacja:

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61a
tel. 48 362 13 32
e-mail: rekrutacja@wsh.pl


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny
kryminologia Licencjat Stacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny
psychologia Licencjat Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Handlowa WSH w Radomiu
  ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
 •  
 • Telefon: 48 363 22 90
 • Fax: 48 363 22 91
 • Email: wsh@wsh.pl
 • Strona: http://www.wsh.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie