Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu WSH

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu WSH

Rok założenia: 1997 | Rektor: dr Roman Fulneczek

przejdź do spisu treści

Kształcimy dla pracy, blisko praktyki,
w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie.


Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu biznesowym. W ofercie instytucji znajdują się studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, w tym renomowane MBA współtworzone z partnerami biznesowymi.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, powstał rozwojowy i przyszłościowy program nauczania studentów, będących filarem naszej instytucji. Plan każdego kierunku stawia na naukę poprzez praktykę, zatem dla studentów przewidziano atrakcyjne zajęcia warsztatowo-stażowe, stanowiące aż 70% programu dydaktycznego. Staże odbywają się w wielu prestiżowych firmach, a warsztaty na uczelni są nadzorowane przez doświadczonych i znających branżę prowadzących. Ta metoda kształcenia uczy umiejętności niezbędnych w biznesie takich jak: praca w zespole, przedsiębiorczość, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo, negocjacje, podejmowanie decyzji, zarządzanie kryzysem, języki obce.

Ponadto wprowadzono innowacyjny plan kształcenia, powstały przy współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami. W ramach opracowanego systemu zaproponowano nowatorskie i angażujące zajęcia: case studies, treningi menedżerskie, wycieczki dydaktyczne do firm a także wyjazdy do innych miast oraz poza granice kraju.


Misja WSH

PRACA

Nasi absolwenci są w pełni wykwalifikowani do pracy na wysokich stanowiskach w dużych firmach, a także doskonale przygotowani do prowadzenia własnego biznesu.

Programy naszych kierunków są tak skonstruowane, aby odpowiadały potrzebom i wymaganiom pracodawców. Nasi absolwenci są znakomitymi kandydatami na różne posady.

Poprzez zaangażowanie i innowacyjność, a także trud włożony w naukę naszych studentów, wypuszczamy na rynek pracy wzorowych specjalistów, których umiejętności i kwalifikacje są na najwyższym poziomie.

PRAKTYKA

Korzystając z porad i doświadczeń znamienitych praktyków biznesu, przekazujemy studentom wiedzę, mądrość oraz cenne wskazówki dotyczące współczesnej gospodarki.

Studia w WSH kształtują także osobowość zawodową. Absolwenci naszej szkoły są nauczeni komunikatywności, kreatywności, pracy w zespole oraz zarządzania nim, negocjowania, rozwiązywania konfliktów.

Rzucamy naszym studentom wyzwania w prawdziwym świecie biznesu. Dzięki stażom oraz zajęciom praktycznym, rozwijamy ich na wielu płaszczyznach i rozbudowujemy doświadczenie.

WYMIAR MIĘDZYNARODOWY

Dzięki przynależności WSH do programu Erasmus, studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży poza granicami kraju. Wyjazdy są w pełni finansowane przez Unię Europejską.

Prowadzimy rozwijające wymiany studenckie oraz wymiany wykładowców z różnych uczelni europejskich, azjatyckich i amerykańskich.

Nauka języków obcych jest u nas na bardzo wysokim poziomie. W ramach zajęć z języka niemieckiego i angielskiego, zapraszamy wykładowców zza granicy, aby stale udoskonalać umiejętności studentów.

NAJWYŻSZY POZIOM KSZTAŁCENIA

W naszym zespole znajdują się wyśmienici naukowcy oraz doświadczeni praktycy, którzy przekazują swoją wiedzę studentom. Do każdej grupy podchodzą indywidualnie, a program zajęć jest dostosowany do poziomu i potrzeb uczestników kursu.

Praktykujemy formę zajęć, podczas których student jest aktywnym uczestnikiem, a nie biernym obserwatorem.

Wysoka jakość kształcenia wynika z należycie opracowanego programu studiów, który jest na światowej klasy poziomie.

W celu urozmaicenia procesu kształcenia oraz rozwinięcia wielu kompetencji, tworzymy i stosujemy własne, niepowtarzalne gry zadaniowe, warsztaty, projekty.


Kierunki

Studia I stopnia

Studia inżynierskie

Informatyka

Logistyka

Computer Engineering

Logistics

Studia licencjackie

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Finanse i rachunkowość

Tourism and Leisure

Management

Studia II stopnia

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Tourism and Leisure (eng)

Management (eng)

Studia podyplomowe

Cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej firmie

Digital Marketing Tools & Solutions

Projektant UX i UI

Grafika komputerowa w architekturze wnętrz

Projektowanie wnętrz

Tester oprogramowania

BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Zarządzanie Jakością Branży Automotive

MBA

Executive MBA - PL

International MBA - ENG

MBA Digital Transformation - ENG

MBA Lean Management - PL

MBA Project Management and Leadership - PL

MBA w Administracji Publicznej - PL

MBA Process Management - PL

MBA Zarządzanie Publiczne - PL

MBA Lean Organization - ENG

MBA Robotyzacja Procesów Biznesowych RPA online - PL/ENG

MBA w Ochronie Zdrowia - PL

MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkim - PL/ENG

MBA Digital Marketing Communication


przejdź do spisu treści

STUDIA I STOPNIA

Informatyka (inż)

Program studiów inżynierskich na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu został opracowany przez wybitnych naukowców i praktyków, z myślą o zapewnieniu naszym Absolwentom pracy w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w naszym regionie - IT.

INFORMATYKA W WSH WE WROCŁAWIU - TRYB STUDIÓW

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka we wrocławskiej WSH są prowadzone w dwóch trybach:

 • stacjonarnym,
 • niestacjonarnym (zaocznym). 

STUDIA INŻYNIERSKIE NA KIERUNKU INFORMATYKA W WSH - PRAKTYCZNE METODY NAUCZANIA

Studia licencjackie na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Handlowej trwają 3,5 roku (7 semestrów). Zaletą studiów informatycznych pierwszego stopnia w naszej uczelni jest czysto praktyczna metoda nauczania podparta wiedzą teoretyczną. Przy pomocy wielu znakomitych naukowców oraz praktyków z przodujących w branży IT  firm powstał nowatorski plan nauczania, który zakłada następujące specjalności:

 • Inżynieria Internetowa,
 • Inżynieria Oprogramowania,
 • Grafika Komputerowa i Multimedia,
 • Bezpieczeństwo Sieci i Systemów Teleinformatycznych,
 • e - Biznes.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW INFORMATYCZNYCH W WSH WE WROCŁAWIU

Studiując informatykę we wrocławskiej WSH zdobędziesz wiedzę z obszarów, które są ściśle powiązane z wybranym przez Ciebie kierunkiem studiów, takich jak: 

 • fizyka, 
 • matematyka, 
 • logika, 
 • technika cyfrowa.

Kształcenie kierunkowe na studiach informatycznych I stopnia pozwoli Tobie na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu:

 • grafiki komputerowej, 
 • projektowania aplikacji, 
 • programowania, 
 • zarządzania bazami danych
 •  i wielu innych. 

Jako absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu poznasz technologie mobilne, internetowe i multimedialne. Dzięki temu będziesz mógł brać aktywny udział w projektach informatycznych. Damy Ci możliwość zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej firm i bezpieczeństwa informacji. Co więcej zapewnimy Tobie również zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Dzięki nim nauczysz się między innymi pracować w grupie. Nabędziesz także kompetencje miękkie, których pracodawcy poszukują u przyszłych pracowników. 

UKOŃCZENIE STUDIÓW INFORMATYCZNYCH W WSH - WIELE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka we wrocławskiej WSH dają ogromny wachlarz możliwości jeśli chodzi o zatrudnienie. Absolwent studiów informatycznych może pracować na takich stanowiskach, jak na przykład:

 • Administrator sieci informatycznych,
 • Grafik komputerowy,
 • Programista,
 • Projektant serwisów multimedialnych,
 • Projektant gier komputerowych,
 • Pracownik działów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Członek zespołów projektowych przygotowujących rozwiązania interaktywne.

SPECJALNOŚCI:

 • Inżynieria Internetowa
 • Inżynieria Oprogramowania
 • Grafika Komputerowa i Multimedia
 • Bezpieczeństwo Sieci i Systemów Teleinformatycznych
 • e - Biznes

Logistyka (inż)

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to kompleksowa wiedza wspomagająca zarządzanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Unikatowy system kształcenia oraz łączenie teorii z praktyką daje duże szanse na szybkie znalezienie pracy przez absolwentów kierunku Logistyka.

LOGISTYKA W WSH WE WROCŁAWIU - TRYB STUDIÓW

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka we wrocławskiej WSH trwają 3,5 roku (7 semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach:

 • stacjonarnym,
 • niestacjonarnym. 

STUDIA LOGISTYCZNE WE WROCŁAWIU Z UNIKATOWYM SYSTEMEM MODUŁOWEGO KSZTAŁCENIA

Jedną z największych zalet studiów logistycznych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu jest wybitnie praktyczny charakter kształcenia, gdzie duża liczba zajęć praktycznych podbudowana została niezbędną wiedzą teoretyczną i kierunkową. Zastosowaliśmy unikatowy system modułowego kształcenia, w którym program nauczania został podzielony na pięć grup treści przedmiotowych, to jest.: 

 • ogólną, 
 • kierunkową, 
 • specjalnościową,
 • praktyczną, 
 • przedmioty fakultatywne. 

Przy pomocy wielu znakomitych naukowców oraz praktyków z przodujących w branży IT firm, powstał nowatorski plan nauczania na kierunku Logistyka, który zakłada następujące specjalności:

 • Menedżer Logistyki,
 • Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW LOGISTYCZNYCH W WSH WE WROCŁAWIU

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Logistyka w WSH we Wrocławiu nabywa wiedzę oraz szereg umiejętności niezbędnych w zawodzie specjalisty ds. logistyki. Po ukończeniu studiów logistycznych w Wyższej Szkole Handlowej:

 • będziesz potrafił sprawnie zarządzać procesami logistycznymi oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw,
 • poznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych procesów oraz systemów logistycznych,
 • będziesz potrafił projektować, organizować, koordynować oraz nadzorować systemy logistyczne.

Jeśli zdecydujesz się na studia inżynierskie na kierunku Logistyka i specjalność Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce, nabędziesz dodatkowo wiedzę oraz umiejętności z zakresu wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach.

Finanse i rachunkowość 

Finanse i Rachunkowość to studia I stopnia we Wrocławiu w Wyższej Szkole Handlowej. Liczne zajęcia w formie warsztatów pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu księgowości i bankowości, jak i rozwinąć umiejętności miękkie. Jeśli nie chcesz poprzestać na teoretycznej wiedzy, ale rozwinąć się pod każdym względem, finanse i Rachunkowość we Wrocławiu to kierunek dla Ciebie. Popularyzujemy kształcenie przez praktykę, dzięki czemu wrocławska WSH przoduje na tle innych uczelni. Absolwenci Finansów i Rachunkowości mają duże szanse na pracę w sektorze BPO, czyli usług biznesowych delegowanych do zewnętrznych firm.

STUDIUJ FINANSE I RACHUNKOWOŚC WE WROCŁAWIU STACJONARNIE LUB ZAOCZNIE

Licencjackie studia Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to trzyletni kurs prowadzony w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program kierunku został opracowany w taki sposób, aby studenci zgłębili podstawy oraz nabywali doświadczenia poprzez zajęcia praktyczne, które dzielą się na 5 kategorii:

 • ogólne,
 • podstawowe,
 • kierunkowe,
 • specjalnościowe,
 • praktyczne.

SPECJALNOŚCI:

 • Rachunkowość i podatki
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Analiza biznesowa

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WE WROCŁAWIU TO PRAKTYKA OPARTA NA WIEDZY

W procesie planowania toku nauczania na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu czynny udział brała Krajowa Izba Doradców Podatkowych, a także grupy naukowców, ekonomistów i praktyków (doradcy finansowi, konsultanci strategiczni, dyrektorzy finansowi, maklerzy giełdowi). Dzięki temu Finanse i Rachunkowość to studia przystosowane do obecnie panujących wymagań rynku pracy, co zapewni przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych uczelni we Wrocławiu. W ramach studiów zapewniamy praktykę w jednej z renomowanych instytucji, które od lat przodują na lokalnym i ogólnokrajowym rynku finansowym. To wszystko sprawia, że studia Finanse i Rachunkowość już na starcie pozwalają zdobyć cenne doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości w postaci ciekawej pracy dopasowanej do uzyskanych kompetencji oraz umiejętności miękkich.

ABSOLWENT STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ TO ZNAKOMITY PRACOWNIK

Dzięki wiedzy ekspertów przekazywanej podczas zajęć praktycznych jakość kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu jest bardzo wysoka. Warsztaty z praktykami pomagają zrozumieć, a nawet namacalnie poznać mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych. W ramach nauczania wykorzystujemy uniwersalne narzędzia finansowe. Absolwenci Finansów i Rachunkowości we wrocławskiej WSH bezbłędnie analizują zjawiska gospodarcze i ekonomiczne zarówno w skali makro, jak i mikro. Kończąc ten kierunek, absolwent dobrze zna zasady rachunkowości, potrafi stosować prawo finansowe w praktyce, wie, jak redukować koszty w firmie i mądrze inwestować pieniądze.

Gdzie będziesz pracował po ukończeniu kierunku Finanse i Rachunkowość? Między innymi w:

 • biurach maklerskich,
 • departamentach planowania i budżetowania,
 • biurach rachunkowych,
 • biurach doradztwa podatkowego,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • administracji publicznej,
 • własnych przedsiębiorstwach.

Zacznij zdobywać praktyczne umiejętności już teraz - studia Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to wykwalifikowana kadra, przydatna wiedza i kameralna atmosfera sprzyjająca nauce i rozwojowi kompetencji. Zrób pierwszy krok na drodze do swojej kariery, wybierz najlepsze studia licencjackie we Wrocławiu!

SPECJALNOŚCI:

 • Rachunkowość i podatki
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Analiza biznesowa

Zarządzanie

Chcesz poznać mechanizmy zarządzania instytucjami finansowi? Szukasz wiedzy, która pozwoli Ci prowadzić własną działalność? Wybierz zarządzanie we Wrocławiu w Wyższej Szkole Handlowej. To studia o profilu biznesowym, w ramach których 70% zajęć to praktyczne warsztaty, dzięki którym zdobywasz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także umiejętności cenione przez przyszłych pracodawców. Dzięki temu, jako absolwent Zarządzania, pracujesz na swoją późniejszą pozycję na rynku pracy, stając się atrakcyjnym kandydatem w procesie rekrutacji.

POSTAW NA PRAKTYKĘ - WYBIERZ ZARZĄDZANIE W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ WE WROCŁAWIU

Zarządzania to studia licencjackie we Wrocławiu, które pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu:

 • marketingu,
 • ekonomii,
 • księgowości,
 • rachunkowości,
 • przedsiębiorczości
 • i wielu innych, pokrewnych dyscyplin.

Program nauczania jest nastawiony na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji, które są cenione na rynku pracy. Współpraca dydaktyków i pracowników naukowych ze światem biznesu pozwoliła na dopasowanie wymagań zarówno do zasad akademickich, jak i do oczekiwań pracodawców, którzy chcą zatrudnić osobę, która ma już za sobą pierwsze zawodowe doświadczenia. Możliwość znalezienia pierwszej pracy dają właśnie studia na kierunku Zarządzanie - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu współpracuje z czołowymi przedsiębiorstwami, dzięki czemu oferuje liczne praktyki i staże, również w międzynarodowych korporacjach. Program studiów obejmuje 3 lata nauki (6 semestrów) w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (zaocznym) i podzielony jest na moduły:

 • ogólny,
 • kierunkowy,
 • specjalistyczny,
 • praktyczny,
 • przedmioty do wyboru.

ATRAKCYJNY PROGRAM NAUCZANIA - DLA PRACODAWCÓW I STUDENTÓW

Gry kierownicze i biznesowe, studia przypadku, a także konferencje, warsztaty i spotkania z osobowościami ze świata biznesu - to zyskają osoby, które zdecydują się na studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Studenci uczestniczą także w specjalnie przygotowanych spotkaniach w siedzibie przedsiębiorstw z różnych branż - w ten sposób w praktyce dowiadują się, jak wygląda zarządzania różnorodnymi przedsiębiorstwami, działającym zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

PROFIL ABSOLWENTA KIERUNKU ZARZĄDZANIE WE WROCŁAWIU

Ponieważ Zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to studia praktyczne, kompetencje absolwenta w pełni odpowiadają oczekiwaniom pracodawców na trudnym i konkurencyjnym rynku. W trakcie trzech lat studiów studenci studiów biznesowych na kierunku Zarządzanie rozwijają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności miękkie, które pozwalają im skutecznie kierować różnego rodzaju przedsiębiorstwami i rozwiązywać kluczowe problemy. Zajęcia pozwalają nabyć takie umiejętności, jak:

 • kierowanie zespołem,
 • praca w grupie,
 • skuteczne negocjowanie oraz asertywne wyrażanie swoich poglądów.

Studia na kierunku Zarządzanie to studia licencjackie we Wrocławiu, prowadzone w trybie stacjonarnym lub zaocznym, dzięki którym absolwent potrafi identyfikować problemy w rozwoju organizacji, analizować je i skutecznie rozwiązywać z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, metod i technik. Zarządzenie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu pozwala także na zdobycie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) potrzebnej do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zapoznaj się z warunkami rekrutacji i rozpocznij wymarzone studia w kameralnej atmosferze u boku doświadczonych praktyków.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • menedżer średniego szczebla
 • kierownik działu (w zależności od ukończonej specjalności)
 • doradca/konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym
 • doradca/konsultant w organizacjach o charakterze publicznym
 • handlowiec
 • specjalista ds. marketingu i sprzedaży
 • specjalista HR
 • specjalista w firmie szkoleniowej
 • specjalista ds. rekrutacji

Turystyka i rekreacja

Podróże to Twoja pasja? Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i postawić na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Dlaczego to znakomity wybór? Ponieważ turystyka i hotelarstwo to jeden z działów gospodarki, który rozwija się najbardziej dynamicznie i wpływa na popularność danego kraju oraz jego pozycję społeczno-ekonomiczną. Decydując się na studia o takim profilu, możesz przyczynić się do rozreklamowania Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów z Europy i świata...

STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA WE WROCŁAWIU - DLACZEGO WARTO?

Czy wiesz, że:

 • 1 na 10 zatrudnionych pracuje w branży turystycznej?
 • W poprzednim roku za granicę podróżowało ponad 1320 mln turystów, a liczba ta wciąż wzrasta?
 • Turystyka jest jednym z trzech głównych filarów, obok przemysłu i usług, na których planowany jest rozwój Dolnego Śląska (Strategia Rozwoju Dolnego Śląska do roku 2020)?

Te liczby potwierdzają, że Turystyka i Rekreacja, obejmująca także wiedzę z zakresu hotelarstwa, to studia przyszłościowe, dające szerokie perspektywy, które zagwarantują ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. Przeznaczone są dla osób otwartych i ciekawych świata, które lubią kontakt z ludźmi i czerpią dobrą energię z poznawania innych kultur oraz tradycji.

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA WE WROCŁAWIU!

Wiemy, że przedstawiciele i pracownicy branży turystycznej muszą perfekcyjnie znać języki obce. Dlatego też 25% zajęć na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to wykłady, warsztaty i ćwiczenia w języku angielskim dostosowanym do poziomu zaawansowania umiejętności językowych studentów. Cały program to 3 lata nauki (6 semestrów), które obejmują:

takie obszary, jak: hotelarstwo, organizacja eventów oraz międzynarodowy biznes turystyczny,

 • warsztaty,
 • wyjazdy terenowe do rejonów o charakterze turystycznym na terenie Dolnego Śląska,
 • 8-tygodniowe staże we współpracujących z nami firmach.

Turystyka i Rekreacja to studia biznesowe w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, które w sposób praktyczny przygotowują do pracy w:

 • hotelach,
 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji i promocji turystycznej,
 • obiektach wypoczynkowych i uzdrowiskowych, a także ośrokach sportu i rekreacji (w tym SPA i Wellness),
 • parkach tematycznych,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • urzędach odpowiedzialnych za rozwój Turystyki i Rekreacji.

Absolwent studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, zarówno stacjonarnych, jak i zaocznych, ma nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu humanistyki, ekonomii i przyrody, ale także pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie staży i praktyk, co poprawia jego pozycję na konkurencyjnym rynku pracy. Przygotowywanie różnego rodzaju projektów, a także udział w dyskusjach pozwalają nabyć umiejętności niezbędne do obsługi turystów. Nad rozwojem studentów czuwa wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w tym menedżerowie organizacji turystycznych i rekreacyjnych. Jeśli chcesz połączyć pracę z pasją, studia licencjackie we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonym przez Wyższą Szkołę Handlową są skrojone na miarę Twoich potrzeb i oczekiwań.

SPECJALNOŚCI:

 • Hotelarstwo
 • Międzynarodowy Biznes Turystyczny
 • Organizacja Eventów
 • SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE:
 • E-biznes w turystyce
 • Przedsiębiorczość w turystyce

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • Własna działalność turystyczna
 • Biura podróży
 • Obiekty gastronomiczne
 • Ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiskowe, spa&wellness
 • Centra turystyki biznesowej
 • Centra sportu i rekreacji
 • Parki tematyczne
 • Gospodarstwa agroturystyczne
 • Transport turystyczny
 • Ośrodki informacji i pomocy turystycznej
 • Urzędy administracji odpowiedzialne dla TiR

przejdź do spisu treści

STUDIA II STOPNIA

Zarządzanie

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie dedykowane są osobom, które lubią wyzwania, potrafią pracować w zespole, dobrze zarządzają czasem oraz etapami projektów, umieją rozmawiać z ludźmi, ale także chętnie ich słuchają.

TRYB STUDIÓW

Kierunek Zarządzanie drugiego stopnia na wrocławskiej WSH trwa 2 lata (4 semestry) i prowadzony jest w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Chcąc jak najlepiej wykształcić naszych studentów, na poziom magisterski wprowadzono zajęcia fakultatywne, aby każdy mógł wybrać najlepszą dla siebie drogę edukacji. Program Zarządzania został podzielony na 5 treści przedmiotowych: ogólne, podstawowe, kierunkowe, praktyczne i specjalnościowe. Opracowaliśmy ten kierunek tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem, szanując równocześnie tradycyjne metody.

W WSH we Wrocławiu na każdym kierunku i na każdym poziomie studiów kształcimy poprzez praktykę. W ramach magistratu zapewniamy praktyki i staże, podczas których studenci nabierają doświadczenia i wprawy w swoim fachu, a co za tym idzie pewności siebie.

OPIS

Niezależnie od tego, jaką specjalizację wybierzesz, po ukończeniu tego kierunku nabędziesz wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu, prawa, administracji. Opracowując zaproponowane specjalizacje, brano pod uwagę trendy i tendencje rynkowe, zatem nasi absolwenci są dobrze zaznajomieni z dzisiejszym funkcjonowaniem korporacji.

Kompleksowe wykształcenie nabyte na naszych studiach magisterskich na kierunku zarządzanie, to szansa pogłębienia swojej wiedzy i pasji. Niezależnie od wybranej specjalizacji nauczysz się skutecznie analizować rynek, zarządzać współczesną dokumentacją oraz podejmować szybkie i trafne decyzje.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci Zarządzania są zdeterminowani do działania, ponieważ mają świadomość tego, że zostali przeszkoleni od początku do końca, od teorii do praktyki. Podczas studiów proponujemy dwa lektoraty (z języka niemieckiego i/lub angielskiego), które są prowadzone według nowoczesnych metod lingwistycznych. Kończąc ten kierunek, będziesz mówił biegle przynajmniej w jednym języku obcym. Oprócz wiedzy fachowej, przećwiczymy z Tobą kompetencje miękkie, które są niezbędne na wysokich stanowiskach: komunikatywność, kreatywność, przywództwo, praca w zespole, zarządzanie kryzysem.

SPECJALNOŚCI:

 • Marketing Internetowy w Praktyce
 • Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie
 • StrategiczneZarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Zarządzanie Projektami

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • Właściciel przedsiębiorstwa
 • Kierownik/menedżer wyższego szczebla
 • Menedżer HR
 • Specjalista ds. e-marketingu
 • Menedżer ds. Sprzedaży
 • Dyrektor handlowy
 • Specjalista/menedżer w organizacjach pozarządowych
 • Specjalista/menedżer w instytucjach rządowych i pozarządowych
 • Członek zespołu projektowego
 • Kierownik projektów

Turystyka i Rekreacja

Rozwój turystyki jest istotnym impulsem dynamizującym rozwój społecznoekonomiczny Polski, jednocześnie przyczyniając się do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i przyrodniczych. Studia magisterskie „Turystyki i rekreacji” przygotowują menedżerów w tym zakresie.

TRYB STUDIÓW

Kierunek Turystyka i Rekreacja drugiego stopnia trwa 2 lata (4 semestry) i prowadzony jest w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Aby w pełni przygotować naszych studentów do pracy w globalnym rynku turystyki i rekreacji 25% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, na dwóch poziomach zaawansowania znajomości języka. Proces kształcenia ma charakter praktyczny i jest skoncentrowany na wybranej przez studenta specjalności. Opracowaliśmy ten kierunek tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem, szanując równocześnie tradycyjne metody.

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA NA POZIOMIE MAGISTERSKIM

Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry), prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz w języku polskim są  i angielskim.  Zajęcia na studiach magisterskich prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowych oraz kadrę zarządzającą prestiżowymi obiektami hotelarskimi. W programie przewidziane są zajęcia terenowe pt.: „Uwarunkowania, stan i perspektywy rozwoju turystyki w wybranym obszarze turystycznym” oraz udział w największych targach turystycznych w Europie ITB w Berlinie. Studenta obowiązuje także odbycie praktyk zawodowych w wymiarze 3-ch miesięcy, podzielonych na jednomiesięczne praktyki w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego semestru. Każda z miesięcznych praktyk  związana jest tematycznie z realizowaną specjalnością.

Zwieńczeniem procesu studiowania jest  przygotowanie pracy magisterskiej, ukierunkowanej na zbadanie i rozwiązanie istotnego problemu praktycznego, w tym opracowanie projektu mieszczącego się w ramach jednej z dwóch specjalności.

SPECJALNOŚCI

 • Menedżer hotelarstwa
 • Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń

PODWÓJNY DYPLOM WE FRANCUSKIEJ UCZELNI W TROYES

Na studiach magisterskich Turystyka i Rekreacja studenci WSH mają możliwość wziąć udział w programie "Podwójny dyplom". Studenci kierunku oprócz polskiego tytułu magistra mogą otrzymać także tytuł MBA z francuskiej uczelni Groupe ESC Troyes en Champagne.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent jest menedżerem turystyki na jednej z dwóch oferowanych specjalności: menedżer hotelarstwa  oraz menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń, przygotowanym do uruchomienia i zarządzania własną firmą hotelarską lub turystyczną. Ma również wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach obsługujących turystów i rekreantów, zwłaszcza w hotelach, biurach podróży, ośrodkach informacji i promocji turystycznej, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskowych, sportu rekreacyjnego oraz spa i wellness.

Ma bogatą wiedzę ekonomiczną, społeczną i przyrodniczą oraz niezbędne umiejętności i doświadczenie nabyte na uczelni, a także w trakcie odbytych praktyk w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Jest osobą wykształconą dzięki zastosowanym na uczelni nowoczesnym metodom nauczania. Zna i stosuje nowe technologie teleinformatyczne. Bierze udział w badaniach i projektach, w tym międzynarodowych, realizowanych pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych menedżerów organizacji turystycznych i rekreacyjnych. Dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi i możliwością odbycia praktyki lub stażu zagranicznego nie ma barier w posługiwaniu się językiem obcym oraz posiada umiejętność współpracy ze środowiskami zróżnicowanymi kulturowo.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • Prowadzenie własnej działalności
 • Menedżer hotelu
 • Menedżer obiektu gastronomicznego
 • Przewodnik turystyczny
 • Organizotor wyjazdów służbowych

przejdź do spisu treści

Management (eng)

Bachelor in Management  at the faculty of Management is tailored to match the expectations of  prospective employers as well as to the dynamically changing local and international job market.

STUDY MODE

The BA studies in the University of Business in Wroclaw last 3 years (6 semesters) and are conducted in two modes: full-time and part-time (extramural). Within the faculty of Management we offer our students 5 specializations adjusted to the current needs of the job market:

 • Business Management
 • Marketing and Sales
 • Human Resources Management
 • Psychology in business
 • Personal brand management

We educate in modules—in the program of studies there are five subject groups: general, basic, field, specialization and practical.  We give our students a very rich offer of the specialization subjects, which are obligatory, and practical subjects that can be chosen by the student. The studies program includes an 8-week professional internship. The entire duration of the program is worked out in such a way as to enable the student to acquire competence in a chosen specialization.

DESCRIPTION

In cooperation with experts and business people we have worked out a program compatible with the latest trends of the development of the economy. We combined a high quality of theoretical studies with practical education, which is particularly recognized among our students and employers.

PROFILE OF GRADUATE

Undergraduates are going to be specialists who know and understands the rules of the entrepreneurs,  financial markets and economy mechanisms. They are able to analyze the internal situation of the company and its business environment, draw conclusions and adapt their actions to the changeable trends of activity in the economy. Moreover, they also have the skills that allow for  utilizing the potential of employees, which translates into the  efficient and effective achievement of the objectives of the company. They know sales techniques, are able to negotiate successfully, and have analytical skills. sale, put negotiate successfully and have analytical skills.

SPECIALIZATION

 • Business Management
 • Marketing and Sales
 • Human Resources Management
 • Psychology in business
 • Personal brand management

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

 • Business owner
 • Sales representative
 • Project coordinator
 • Business analyst
 • Marketer
 • Trader
 • Team leader
 • Store manager
 • Regional manager in comercial enterprises

Computer Engineering (eng-inż)

Studia na kierunku Computer Engineering (Inżynieria Komputerowa) w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu są prowadzone w języku angielskim. Zostały one stworzone specjalnie z myślą o zapewnieniu naszym absolwentom pracy w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na Dolnym Śląsku, jakim jest sektor IT. Program Computer Engineering Studies opracowali wybitni naukowcy i praktycy w dziedzinie informatyki.

COMPUTER ENGINEERING W WSH WE WROCŁAWIU - TRYB STUDIÓW

Studia inżynierskie na kierunku Computer Engineering we wrocławskiej WSH są prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym oraz trwają 3,5 roku (7 semestrów).

INFORMATYKA PO ANGIELSKU W WSH - PRAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM

Jedną z największych zalet studiów na kierunku informatycznym Computer Engineering jest to, że główny nacisk został położony na praktykę. Dodatkowo praktyczna metoda nauczania została podparta niezbędną wiedzą teoretyczną. Dzięki zaangażowaniu wielu znakomitych naukowców oraz praktyków z wiodących firm z branży IT, powstał nowatorski plan nauczania inżynierii komputerowej po angielsku w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. W ramach kierunku Computer Engineering można wybrać następujące specjalności:

 • Inżynieria Internetowa (Internet Engineering),
 • Inżynieria Oprogramowania (Software Engineering),
 • Grafika Komputerowa i Multimedia (Computer Graphics and Multimedia),
 • Bezpieczeństwo Sieci i Systemów Teleinformatycznych (Security of Networks and Teleinformation Systems).

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW INFORMATYCZNYCH NA KIERUNKU COMPUTER ENGINEERING 

Studia na kierunku Computer Engineering w WSH we Wrocławiu obejmują wiedzę z obszarów ściśle związanych z kierunkiem, takich jak matematyka, logika, technika cyfrowa, fizyka. 

Studia na kierunku Informatyka umożliwią Tobie zdobycie specjalistycznej wiedzy między innymi z zakresu programowania, projektowania aplikacji, grafiki komputerowej czy zarządzania bazami danych. Jako absolwent Computer Engineering zapoznasz się z technologiami internetowymi, mobilnymi oraz multimedialnymi, dzięki czemu będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w projektach informatycznych. Będziesz miał również okazję poznać zasady  bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej firm, a także bezpieczeństwa informacji. 

To jednak nie wszystko. Studia na kierunku Computer Engineering w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu obejmują także praktyczne zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Dzięki nim nauczysz się na przykład pracować w grupie. Nabędziesz również kompetencje miękkie, które są niezwykle cenione przez pracodawców.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ ABSOLWENT STUDIÓW INFORMATYCZNYCH NA KIERUNKU COMPUTER ENGINEERING?

Studia na kierunku Computer Engineering w języku angielskim dają duże możliwości na rynku pracy. Ich absolwent może znaleźć zatrudnienie na takich stanowiskach, jak na przykład:

 • Programista, 
 • Projektant gier komputerowych, 
 • Projektant serwisów multimedialnych,
 • Grafik komputerowy, 
 • Członek zespołu projektowego przygotowującego rozwiązania interaktywne,
 • Pracownik działu ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego.

SPECJALNOŚCI:

 • Inżynieria Internetowa
 • Inżynieria Oprogramowania
 • Grafika Komputerowa i Multimedia
 • Bezpieczeństwo Sieci i Systemów Teleinformatycznych
 • e - Biznes

 Tourism and Leisure (eng)

Tourism is a discipline that is constantly growing and becoming more and more common. Knowing prevailing trends at a recreational market we have created an unrivalled programmed of Tourism and Leisure course

STUDY MODE

Tourism and Leisure is a three-year-course (6 semesters) conducted in a full time

and a part time mode. In the scope of the proposed study schedule, you will have general and field subjects as well as three thematic blocks that suit your specialization (five-subjects).

DESCRIPTION

The course is dedicated to enthusiasts of international relations and travel, it is a course for people full of passion and commitment.

Under the guidance of irreplaceable experts you will master knowledge from the field of humanities, economy, natural science, geography. Moreover, the programme provides for as many as 7 subjects conducted in English to help students be as good at the language as it is possible.

After a three-year course it is required to write a bachelor’s thesis related to a thematic block which will be described on the diploma as a specialization.

GRADUATE PROFILE

Graduates of Tourism and Leisure at UBW are well prepared to work at a tourist traffic service. The course has an intercultural nature which ensures not only educational but also personal development. Thanks to international workshops and debates, the level of English is very high. Besides a broad economic and historic knowledge, soft skills are developed here, such as communicativeness, creativity and the ability of teamwork.

SPECIALIZATIONS

 •  Hotel Business
 •  Event Tourism
 • International Tourism Business

INTERDYSCYPLINARY SPECIALITIES:

 • E-business in Tourism Industry
 • Tourism Entrepreneurship Business

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

 • Your own tourist business ,
 • Tourist Offices,
 • Gastronomic Places,
 • Holiday camps, health resorts, spa and wellness,
 • Business Tourism Centres,
 • Sports and recreation Centres,
 • Thematic parks,
 • Agrotourism farm,
 • Tourist transportation,
 • Information and Tourist Help Centres,
 • Administration Offices for Tourism and Recreation

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe w WSH we Wrocławiu to propozycja dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć nowych umiejętności i kwalifikacji, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Misją studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej jest budowanie powiązań pomiędzy rzetelną wiedzą a praktyką funkcjonowania organizacji i wspierających je profesjonalistów.

Kierunki

Elitarna Szkoła Stewardes Linii Lotniczych

pierwszy i jedyny tego typu kierunek studiów podyplomowych w Polsce.

Czas trwania studiów: 2 semestry (semestr zimowy 2019/2020)
Rozpoczęcie: październik 2019 r.
Liczba godzin:  228
Studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu  w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22,  53-238 Wrocław.
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.

TERMINY ZJAZDÓW

Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany w czerwcu

CEL I CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych Elitarna Szkoła Stewardes Linii Lotniczych jest kształtowanie kluczowych kompetencji przyszłych pracowników i obsługi portu lotniczego w kraju, jak i zagranicą. To pierwszy i jedyny tego typu kierunek studiów podyplomowych w Polsce.

Elitarna Szkoła Stewardes powstała z myślą o osobach, które dbają o swój indywidualny rozwój osobisty, pragną podjąć pracę w zawodzie stewardesy/stewarda linii lotniczych i nabyć przygotowanie specjalistyczne, które pozwoli Im z pełną odpowiedzialnością i bez stresu przejść wstępne rekrutacje do polskich i międzynarodowych linii lotniczych, a w dalszej kolejności - szkolenia wewnętrzne, wymagane przez indywidualnych pracodawców. Znajomość technik i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy na pokładzie różnych samolotów pasażerskich, komercyjnych oraz klasy VIP, przynależących do różnych linii lotniczych, przyspieszy rozwój kariery Słuchaczy i umożliwi Im szybki awans.

Oferowana dodatkowo, w ramach studiów podyplomowych możliwość odbycia indywidualnych lotów szkoleniowych z doświadczonym instruktorem pilotażu, będzie atutem, który dla niektórych Słuchaczy może stać się bodźcem do podjęcia dodatkowych szkoleń, przykładowo w charakterze pilota.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci studiów Elitarna Szkoła Stewardes Linii Lotniczych będą posiadać specjalistyczną wiedzę w szeroko rozumianym sektorze lotnictwa cywilnego, a w szczególności, z zakresu stewardingu pokładowego i obsługi naziemnej.

Zgodnie z głównym założeniem kierunku, adepci szkoły będą przygotowani do rozmów kwalifikacyjnych w różnych liniach lotniczych. Poznają historię lotnictwa, podstawy prawa lotniczego, systemów bezpieczeństwa, obsługę pasażerską na poziomie ekonomicznym, biznesowym, klasy VIP, specjalistyczne słownictwo w języku polskim i angielskim, będą potrafiły dostosować swój wizerunek, dress code, do wymogów danych linii lotniczych. Prowadzący będą przywiązywali duży nacisk do kompetencji interpersonalnych, szkoleń miękkich i psychologii. Umiejętność analitycznego myślenia i radzenia sobie z emocjami w różnych sytuacjach, w trakcie lotu, jak i w porcie lotniczym, będą niezbędne przy wykonywaniu zawodu w charakterze stewardesy/stewarda.

Poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i angielskim, absolwenci kierunku będą dysponować dokumentem poświadczającym Ich wiedzę z zakresu przebytych szkoleń i spotkań z przedstawicielami różnych linii lotniczych, portu lotniczego i ekspertami z lotniczych grup dyspozycyjnych.

Atutem ukończenia Szkoły Stewardes Linii Lotniczych będzie również uzyskanie certyfikatów, m.in. z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej, Pierwszej Pomocy na Pokładzie Statku Pasażerskiego, Silver Service (czyli obsługi klienta na poziomie 7+).

W ramach studiów, za dodatkową opłatą, możliwe będzie również, uzyskanie nadprogramowych certfikatów, poświadczających wiedzę szczególnie przydatną w klasie business, m.in. z zakresu sommelierstwa, Silver Service Plus, czy pilotażu.

ADRESACI KIERUNKU

Elitarna Szkoła Stewardes Linii Lotniczych, to miejsce spotkań wszystkich osób, którym marzy się praca w liniach lotniczych i w porcie lotniczym. To szansa dla wszystkich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, posiadających wykształcenie na poziomie studiów licencjackich, chcących rozpocząć przygodę życia, podjąć pracę w liniach lotniczych, przebranżowić się, poznać świat, ciekawych ludzi, żyć z pasją.

Studia dedykowane są zarówno osobom, które nie mają żadnego doświadczenia w pracy, w liniach lotniczych, jak również tym, którzy mają już za sobą pewne doświadczenie w tym zawodzie, jednak pragną podnieść swoje kwalifikacje i wzbogacić wiedzę, wyrobić dodatkowe certyfikaty, czy przejść do innego działu w swoich liniach.

Elitarna Szkoła Stewardes Jachtowych

Tryb studiów: studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.
Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)
Liczba godzin:  160
Rozpoczęcie: październik 2019 r.
Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

OPIS

Rynek jachtów luksusowych, zwanych super jachtami, mega jachtami czy giga jachtami jest coraz większy i coraz bardziej różnorodny. Przyciąga osoby zainteresowane pracą na jachtach z całego świata, wymarzoną pracę dostają jednak najlepsi.

Elitarna Szkoła Stewardes powstała z myślą o osobach, które poszukują atrakcyjnej ścieżki kariery oraz dbają o swój indywidualny rozwój osobisty.

Słuchacze nabędą przygotowanie specjalistyczne, które pozwoli im bez stresu przejść wstępne rekrutacje u polskich i międzynarodowych armatorów, podjąć pracę w zawodzie stewardesy/stewarda na jachcie luksusowym oraz płynnie zarządzać swoją karierą.

Znajomość luksusowych technik i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy na pokładzie różnych jachtów klasy VIP, komercyjnych i prywatnych, przyspieszy rozwój kariery słuchaczy, umożliwi im szybki awans i zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.

W toku studiów Słuchacze otrzymają cenne materiały wspierające rozwój kariery w stewardingu jachtowym, objęci są indywidualnym wsparciem ekspertów z dziedziny jachtingu na ścieżce kariery, poznają przykładowe pytania i zadania rekrutacyjne, zostają pokierowani do sprawdzonych agencji rekrutacyjnych i do rzetelnych pracodawców.

Praca marzeń czeka!

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Elitarna Szkoła Stewardes Jachtowych będą posiadać wiedzę z zakresu kluczowych kompetencji z dziedziny stewardingu jachtowego i hotelarstwa ekskluzywnego na poziomie 7* oraz rozpocząć karierę w pracy w niszowym sektorze największych jachtów na świecie. Szkoła Stewardes Jachtowych uczy praktycznego zastosowania wiedzy, którą przekazują wybitni eksperci, praktycy.

Patronat i zaangażowanie merytoryczne Joanny Sempruch, założycielki (2014 rok) Stewarding Academy – Szkoły Stewardes Jachtowych, w powstanie kierunku świadczyć mogą o wysokim poziomie prowadzonych zajęć i renomie drugiego z kolei profilu (obok Elitarnej Szkoły Stewardes Linii Lotniczych), w ramach powołanej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu - Szkoły Stewardes. 

Zawód stewardesy jachtowej, to początek niecodziennej ścieżki kariery. Absolwent ww. studiów podyplomowych zdobędzie kompetencje niedostępne w żadnej innej szkole w Polsce. 

Poza Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i angielskim, absolwenci kierunku będą dysponować dokumentem poświadczającym Ich wiedzę z zakresu przebytych szkoleń i spotkań z ekspertami.

W ramach studiów, za dodatkową opłatą, możliwe będzie również, uzyskanie nadprogramowych certyfikatów, poświadczających wiedzę szczególnie przydatną w klasie bu-siness, m.in. z zakresu sommelierstwa, szkoleń specjalizacyjnych z zakresu BHP, Silver Service Plus.

ADRESACI KIERUNKU:

Elitarna Szkoła Stewardes Jachtowych skierowana została szczególnie do osób:

 • zainteresowanych rozwojem w sektorze usług luksusowych dla jachtingu,
 • chcących poznać najwyższy możliwie poziom etykiety obsługi na świecie,
 •  otwartych na poznawanie odmiennych kultur w tym języków obcych,
 • pasjonujących się morzem, podróżowaniem, sportami wodnymi,
 • absolwentów szkół wyższych o profilu turystyczno-hotelarskim,
 • związanych z żeglugą, stewardingiem, gastronomią, hotelarstwem.

Studia dedykowane są zarówno osobom, które nie mają żadnego doświadczenia w pracy, w stewardingu jachtowym, jak również tym, którzy mają już za sobą pewne doświadczenie w tym zawodzie, jednak pragną podnieść swoje kwalifikacje i wzbogacić wiedzę, wyrobić dodatkowe certyfikaty, awansować. 

Head of E-commerce

Studia podyplomowe zapewnią oraz poszerzą umiejętności analitycznego podejścia do skutecznego rozwiązywania problemów menedżerskich z zakresu e-commerce.

TRYB STUDIÓW

studia odbywają się w systemie niestacjonarnym,  dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, w godzinach 9.00-17.00.
Czas trwania studiów: 2 semestry (zimowy 2019/2020 oraz semestr letni 2020)
Rozpoczęcie: październik 2019 r.
Liczba godzin: 176
Lokalizacja: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

OPIS

Celem studiów Head of E-commerce jest przekazanie Słuchaczom najbardziej aktualnej, kompleksowej oraz praktycznej wiedzy dotyczącego wykorzystania Internetu do celów sprzedażowych, zarządzania projektami e-commerce, tworzenia długofalowych strategii biznesowych, nawiązywania i prowadzenia relacji z Klientami oraz Partnerami, wdrażania rozwiązań wspomagających funkcjonowanie e-commerce, zarządzania projektami oraz prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem metod i narzędzi analitycznych. Studia podyplomowe zapewnią oraz poszerzą umiejętności analitycznego podejścia do skutecznego rozwiązywania problemów menedżerskich z zakresu e-commerce.

Studia mają na celu nabycie przez Słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • sprawnego wykorzystania możliwości, jakie daje Internet, w działalności handlowej i promocyjnej,
 • wdrażania i koordynacji projektów e-commerce,
 • monitorowania i analizy ruchu internetowego z wykorzystaniem Google Analytics,
 • tworzenia i optymalizacji kampanii reklamowych w narzędziu Google Ads,
 • prowadzenia działań marketingowych w mediach społecznościowych.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie kompleksowego zarządzania projektami e-commerce, będzie potrafił zaprojektować strategię wejścia na rynek internetowy, stworzy odpowiednie kampanie reklamowe w sieci Google oraz przeprowadzi ich optymalizację.

Z pomocą poznanych narzędzi, będzie potrafił monitorować i analizować ruch internetowy pod kątem jego jakości i zaangażowania oraz odpowiednio dobierać ścieżki i sposoby komunikacji oraz promocji w celu osiągania zakładanych celów biznesowych, a co za tym idzie, będzie potrafił ocenić skuteczność prowadzonych działań.

Absolwent nabierze umiejętności sprawnego poruszania się w środowisku e-commerce ze znajomością zagadnień prawnych, podatkowych i etycznych.

ADRESACI KIERUNKU:

Studia Podyplomowe Head of e-Commerce skierowane są do osób:

 • zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, ich uzupełnieniem lub podwyższaniem,
 • przygotowujących się do kierowania działem e-commerce lub chcących zajmować się online marketingiem, mającym na celu sprzedaż internetową,
 • pragnących podjąć specjalistyczną pracę w obszarze e-handlu,
 • chcących uruchomić własną działalność gospodarczą w zakresie e-commerce,
 • chcących samodzielnie założyć i nadzorować własny sklep internetowy,
 • pracujących w działach online marketingu
 • osób pragnących podjąć pracę w charakterze managera lub eksperta e-commerce
 • liderów w działach marketingu lub e-commerce
 • menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania
 • dostawców usług dla przedsięwzięć e-commerce
 • zainteresowanych wykorzystaniem Internetu w zakresie m.in. obsługi klienta, komunikowania się z klientem, promocji, współpracy z partnerami biznesowymi, wsparcia procesów biznesowych. 

Kierunki wykładane na uczelni:

finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka inżynierska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

języka polskiego dla cudzoziemców
języka niemieckiego
języka angielskiego

Główny adres uczelni


BIURO REKRUTACJI W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ WE WROCŁAWIU 
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
tel. +48 71 333 11 07
e-mail: rekrutacja@handlowa.eu

REKRUTACJA OBYWATELI UKRAINY, BIAŁORUSI, ROSJI
tel. +48 71 333 11 18
e-mail: admission@handlowa.eu

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Finanse i rachunkowość - najlepsze studia licencjackie we Wrocławiu!

Finanse i Rachunkowość to studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Liczne zajęcia w formie warsztatów pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu księgowości i bankowości, jak i rozwinąć umiejętności miękkie. Jeśli nie chcesz poprzestać na teoretycznej wiedzy, ale rozwinąć się pod każdym względem, Finanse i Rachunkowość to kierunek dla Ciebie. Popularyzujemy kształcenie przez praktykę, dzięki czemu wrocławska WSH przoduje na tle innych uczelni.

czytaj dalej

Turystyka i rekreacja - realizuj swoje pasje

Podróże to Twoja pasja? Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i postawić na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Dlaczego to znakomity wybór? Ponieważ turystyka i hotelarstwo to jeden z działów gospodarki, który rozwija się najbardziej dynamicznie i wpływa na popularność danego kraju oraz jego pozycję społeczno-ekonomiczną.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Studiuj w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi promocjami!

czytaj dalej

ROZPOCZNIJ STUDIA W MARCU 2021 ROKU

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ WE WROCŁAWIU

czytaj dalej

Złap promocję i zostań studentem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

PROMOCJA 0 zł wpisowego i -10% za pierwszy rok studiów

czytaj dalej

Sprawdź nas! Drzwi otwarte WSH we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, które w tym roku będą miały formułę online!

czytaj dalej

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2019/2020

dołącz do grona studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

czytaj dalej

ELITARNA SZKOŁA STEWARDES LINII LOTNICZYCH

pierwszy i jedyny tego typu kierunek studiów podyplomowych w Polsce

czytaj dalej

Zarządzanie Marką Osobistą

Twoją marką jest to, co ludzie mówią o Tobie, kiedy wyjdziesz z pokoju /Jeff Bezos

czytaj dalej

MATURA NA 5! Powtórz z nami materiał

Wszystkich tegorocznych maturzystów zapraszamy na cykl weekendowych spotkań pod hasłem: Powtórka do matury z WSH we Wrocławiu.

czytaj dalej

Kurs Języka Polskiego

Zapisz się na intensywny letni kurs języka polskiego prowadzony przez doświadczonych lektorów. Kończąc kurs będziesz w pełni przygotowany do podjęcia studiów w języku polskim.

czytaj dalej

Nauka języków obcych w WSH

Wyższa Szkoła Handlowa oferuje możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego. Dla studentów z zagranicy przygotowaliśmy specjalne intensywne kursy nauki języka polskiego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie