Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach

Rok założenia: 1993 | Rektor: doc. dr Jan Waluszewski

Uczelnia z dniem 9 maja 2016
roku została postawiona w stan likwidacji
Jesteśmy najstarszą i najbardziej renomowaną szkołą w regionie świętokrzyskim. Szkoła powstała w 1993 roku, wpisana jest pod nr 25 w rejestrze MENiS niepaństwowych szkół wyższych i działa na podstawie zezwolenia nr DNS 3-0145/TBM/60/93.

Uczelnia posiada doskonałą bazę dydaktyczną: pięć pawilonów, w tym dwanaście laboratoriów komputerowych, budynek Biblioteki Głównej, halę sportową i strzelnicę.


ZŁOTA MIOTŁALIDER REGIONUZŁOTA FIRMAZŁOTE SKRZYDŁAKierunki i rodzaje studiów


Zapraszamy w roku akademickim 2011/2012 na następujące kierunki
i rodzaje studiów:WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-HUMANISTYCZNY • ADMINISTRACJA

Kierunek posiada Akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Studia I-go stopnia licencjackie 3 i 3,5 letnie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:
• Administracja Systemami Bezpieczeństwa
• Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
• Ochrona granic państwa
• Administracja wymiaru sprawiedliwości
• Administracja publiczna i Unii Europejskiej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia I-go stopnia licencjackie 3 letnie stacjonarne i 3,5 letnie niestacjonarne

specjalności:
• Pożarnictwo
• Zarządzanie kryzysowe
• Bezpieczeństwo i ratownictwo cywilne


WYDZIAŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNY

 

 • EKONOMIA

Kierunek posiada Akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej
studia II stopnia uzupełniające magisterskie 1,5 roku, niestacjonarne dla absolwentów kierunków ekonomicznych

specjalności:
• Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
• Zarządzanie organizacjami gospodarczymi
• Finanse i rachunkowość

studia I-go stopnia licencjackie 3 lata, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:
• Finanse
• Ekonomika handlu i usług
• Europejska współpraca gospodarczo-finansowa

 • ZARZĄDZANIE

Kierunek posiada Akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej
studia I-ego stopnia licencjackie 3 lata, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:
• Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Handel zagraniczny i obsługa celna
• Transport i logistyka
• Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami

 • BUDOWNICTWO

studia inżynierskie 3,5 letnie, stacjonarne – dzienne i niestacjonarne zaoczne

specjalność:
• Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanychTylko u nas !!!

3,5 letnie wyższe studia zawodowe na kierunku administracja o specjalnościach:


 • ADMINISTRACJA SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA (stacjonarne)
 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
  (studia niestacjonarne)


Program nauczania obejmuje: języki obce, przedmioty ogólne, m.in. prawo konstytucyjne, administracyjne, pracy, gospodarcze i karne, socjologia i psychologia, negocjacje; przedmioty specjalistyczne takie jak: taktyka i technika operacyjna, wywiad i kontrwywiad gospodarczy, kryminalistyka; zajęcia z zakresu sprawności fizycznej i technicznej: walka wręcz z użyciem narzędzi, ratownictwo medyczne, nurkowanie, wspinaczka wysokogórska, wyszkolenie strzeleckie.

Program studiów na tych specjalnościach został tak skonstruowany, aby przyszły absolwent był w profesjonalny sposób przygotowany do walki z bezprawiem, a także z innymi zagrożeniami dla państwa polskiego. Główny nacisk w kształceniu studentów jest położony na zdobycie wysokiej sprawności intelektualnej i fizycznej w walce z przestępczością. Cały system edukacyjny na tych unikalnych specjalnościach obejmuje szereg umiejętności potrzebnych w nowotworzonej, zawodowej armii polskiej. Kształcenie tego typu specjalistów w Wyższej Szkole Handlowej od 1996r. Jest wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu społecznym.

Absolwenci tych specjalności będą stanowili kadrowe zaplecze dla skutecznie działającej policji, banków, instytucji ubezpieczeniowych, policji skarbowej, poważnych firm detektywistycznych i wszystkiego co się składa na bezpieczeństwo nowoczesnego państwa aspirującego do standardów europejskich.

Absolwenci ASB i BPIO mają możliwość kontynuowania studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na specjalności: Administracja Służb Ochrony i Porządku Publicznego.


Absolwentów wyższych uczelni zapraszamy na studia podyplomowe

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie szkoły:

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

im. B. Markowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Peryferyjna 15 pok. 105,
tel. 41 331 74 10, fax: 41 368 51 29

www

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU
ul. Moniuszki 6
tel. 15 822 80 00


WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
ul. Słowackiego 19
tel. 41 262 05 43

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach
  ul. Peryferyjna 15 pok. 105, 25-562 Kielce
 •  
 • Telefon: (41) 331 74 10
 • Fax: (41) 368 51 29
 • Email: info@wsh-kielce.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane