Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki

Rok zalozenia: 1999 | Rektor: prof. zw. dr hab. Wiesław MaikWładze Uczelni:

Kanclerz:
doc. Krzysztof Sikora
Rektor:
prof. zw. dr hab. Wiesław Maik
Dyrektor Generalna:
doc. Małgorzata Szymańska – Sikora
Wicekanclerz:
mgr Filip Sikora
Prorektor ds. kształcenia:
prof. WSG dr Kazimierz Marciniak
Prorektor ds. nauki i współpracy:
prof. WSG dr inż. Ryszard Maciołek
Prorektor ds. studenckich:
doc. Marek Grabiszewski
Wydział turystyki i geografii:
Dziekan dr Alina Kalosza
Wydział technologiczny:
Dziekan doc. dr Aleksandra Mreła
Wydział społeczno – ekonomiczny:
Dziekan doc. dr Marzena Sobczak-Michałowska
Wydział zarządzania i inżynierii produkcji w Malborku:
Dziekan dr inż. Magdalena Warmińska
Wydział zarządzania w Inowrocławiu:
Dziekan mgr Maciej AndrzejewskiWydział Społeczno- EkonomicznySTUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • Ekonomia
Transport, spedycja, logistyka
Rachunkowość
Finanse i inwestycje
Język angielski w gospodarce
Gospodarka i administracja publiczna

 • Socjologia
Resocjalizacja i pomoc społeczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Media i komunikacja społeczna
Badanie rynku i opinii publicznej
Administracja w Unii Europejskiej

 • Kulturoznawstwo
Animacja i zarządzanie w kulturze
Dziedzictwo kulturowe a turystyka
Europeistyka i polityka kultutralna UE
Dziennikarstwo i kultura mediów
Amerykanistyka

 • Nauki o rodzinie NOWOŚĆ
Gerontologia z elementami rehabilitacji
Integracja społeczna niepełnosprawnych
Psychopedagogika
Opieka i wychowanie
Praca socjalna i profilaktyka społeczna

 • Filologia NOWOŚĆ
filologia angielska
filologia rosyjska
filologia niemiecka
Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem rosyjskim
Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem niemieckim
Lingwistyka stosowana - język angielski z językiem francuskimSTUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • Kulturoznawstwo kierunek w przygotowaniu
Telewizja i komunikowanie medialne
Menedżer kultury
Europeistyka i polityka kulturalna UE
Komunikacja kulturowa
Dziennikarstwo telewizyjne i filmowe

 • Ekonomia
Finanse i ubezpieczenia
Komunikacja w biznesie
Ekonomia menadżerska
Transport, spedycja, logistyka
E-biznes
Rachunkowość i podatkiWydział Turystyki i Geografii


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • Turystyka i rekreacja
Zarządzanie turystyką
Zarządzanie gastronomią i dietetyka
Odnowa biologiczna
Hotelarstwo
Organizacja i zarządzanie sportem

 • Geografia
Zasoby i ochrona środowiska
Turystyka
Gospodarka lokalna

 • Gospodarka przestrzenna  nowość
  studia inżynierskie 3,5 letnie
Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Gospodarka i zarządzanie nieruchomościami
Inżynieria środowiska i zrównoważony rozwój

 • Fizjoterapia kierunek w przygotowaniu
 • Turystyka i rekreacja
  w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku
Zarządzanie turystyką i hotelarstwo
Transport osobowy i logistyka
Zarządzanie gastronomią i dietetyka


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
 • Turystyka i rekreacja
Gospodarka turystyczna
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
Turystyka uzdrowiskowa i SPA
Kultura fizyczna i zarządzanie sportem
Systemy informatyczne w turystyce (forma niestacjonarna)
Logistyka i transport w gospodarce turystycznej  
Turystyka i rozwój - Tourisme et Développement  (studia master Uniwersytet w Tuluzie)

 • Geografia  kierunek w przygotowaniu
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka turystyczna
Ochrona i kształtowanie środowiskaWydział TechnologicznySTUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • Informatyka i ekonometria
Informatyka w biznesie
Bankowość i ubezpieczenia

 • Informatyka nowość
  studia inżynierskie 3,5 letnie
teleinformatyka
poligrafia cyfrowa i multimedia

 • Architektura i urbanistyka
  studia inżynierskie 4 letnie
 • Mechatronika - NOWOŚĆ
  studia inżynierskie 3,5 letnie
Komputerowe systemy wspomagania projektowania i produkcji;
Systemy kontrolno-pomiarowe;Wydział Zarządzania w InowrocławiuSTUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • Zarządzanie
Zarządzanie transportem i logistyka
Zarządzanie finansami i inwestycje
marketing i reklama
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie służbą zdrowia
informatyka w zarządzaniu
organizacja rekreacji i rehabilitacji
zarządzanie gastronomią i dietetyka
zarządzanie turystyką i hotelarstwem
socjologia zarządzania
animacja i zarządzanie kulturąWydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji w MalborkuSTUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  studia inżynierskie 3,5 letnie
Gospodarka turystyczna
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Logistyka i zarządzanie transportem
Zarządzanie gastronomią i technologia żywności
Inżynieria produkcji przemysłowejKierunki wykładane na uczelni

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie