Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Rok zalozenia: 2002Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSGE) jest niepubliczną szkołą wyższą, utworzoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 listopada 2002 r.


Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim:

na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunkach:
 • administracja
 • prawo urzędnicze

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach:
 • pedagogika
 • zarządzanie 
 • bezpieczeństwo wewnętrzne

W dniu 25 lipca 2013 r. WSGE otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku "prawo urzędnicze” o profilu praktycznym, dzięki czemu stała się jedyną uczelnią w Polsce, która z początkiem roku akademickiego 2013/2014 oferuje kształcenie na tym unikalnym kierunku będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.

Programy kształcenia są zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz założeniami innowacyjnej gospodarki.
W myśl założeń programu Life Long Learning (Uczenie się przez całe życie) Uczelnia przygotowuje studentów do samodzielnego poszukiwania pracy, zmiany zawodu, zdobywania nowych kwalifikacji i samokształcenia. Umożliwia również uzupełnianie wykształcenia m. in. w formie szkoleń czy studiów podyplomowych. Warto zaznaczyć, że w dopuszczalnym zakresie dydaktyka prowadzona jest przy wykorzystaniu najnowszych metod przekazywania wiedzy, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. e-learningu.

Uczelnia wyróżnia się także wyjątkową lokalizacją. Na terenie Józefowa położona jest część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Ponadto znajdują się tu trzy rezerwaty przyrody: Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie oraz Świder. Jednocześnie WSGE znajduje się tylko ok. 3 kilometrów od granic Warszawy.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (dalej WSGE) jest uczelnią akademicką, międzynarodową oraz wielokulturową. Uczelnia związana jest z województwem mazowieckim, a w tym szczególnie z powiatem otwockim, mińskim, piaseczyńskim i garwolińskim. Na WSGE studiują również studenci zza granicy, którzy mają zajęcia w języku angielskim.


Cechą charakterystyczną misji Uczelni jest nakierowanie kształcenia i badan naukowych na problemy gospodarcze i lokalne, zwłaszcza: problemy oświatowe, samorządowe, ochrony środowiska, bezpieczeństwa wewnętrznego, turystyki oraz problemy i rozwiązania w sferze zarzadzania organizacjami. WSGE dzięki programom unii Europejskiej, zwłaszcza programowi Erasmus, utrzymuje współpracę z licznymi uczelniami zagranicznymi oraz władzami lokalnymi w innych państwach. Przyczynia się w ten sposób do nawiązania współpracy pomiędzy samorządami polskimi i zagranicznymi, przykładem czego jest umowa o miastach partnerskich pomiędzy gminą Józefów a gminą Bitetto we Włoszech.

WSGE prowadzi działalność dydaktyczną oraz naukową. Podejmowane są również prace rozwojowe i upowszechniające naukę. Uczelnia łączy dydaktykę i  badania naukowe z innowacyjna gospodarką w regionie podwarszawskim. W ten sposób Uczelnia przygotowuje studentów do samodzielnego poszukiwania: aktualnych miejsc w pracy i za granicą, zmiany zawodu oraz zdobywania nowych kwalifikacji i samokształcenia. Ponadto mamy podpisane porozumienie w ramach programu Erasmus, które umożliwia naszym studentom studiowanie na zagranicznych uczelniach.

Zapraszamy!
www.wsge.edu.pl

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo urzędnicze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów
 •  
 • Telefon: 22 789 19 03
 • Fax: 22 789 19 03 w.13
 • Email: sekretariat@wsge.edu.pl
 • Strona: http://www.wsge.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie