Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Rok zalozenia: 1997 | Rektor: dr Maria Wójtowicz, prof. WSB
Misja uczelni:


być uczelnią nowoczesną;
być uczelnią przyjazną;
być uczelnią lokalną;
Drzwi otwarte – cały rok:

Zapraszamy wszystkich przyszłych studentów oraz absolwentów Uczelni Wyższych do odwiedzenia Wyższej Szkoły Biznesu w dogodnym terminie.
Proponujemy Ci możliwość zgłoszenia się na indywidualną wizytę w naszej uczelni, podczas której pracownicy WSB przekażą najistotniejsze informacje o Uczelni, kierunkach kształcenia oraz o sposobie rekrutacji na studia I stopnia i studia podyplomowe.
Zapraszamy do naszej uczelni również grupy zainteresowanych osób.
Jeśli masz jakieś wątpliwości czy pytania, to indywidualne spotkanie jest doskonałą formą, która pomoże Ci podjąć decyzję. http://www.wsb.gorzow.pl/?a=temat&id=267

Wykładowcy:

W trosce o wysoki poziom nauczania Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. szczególnie starannie dobiera pracowników naukowo-dydaktycznych.
 
Gwarancją jakości kształcenia jest kadra wykładowców o wysokich kwalifikacjach zawodowych: własna kadra naukowa, kadra z renomowanych polskich uczelni oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.
 
Nasi wykładowcy wywodzą się m.in. z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Uczelnia ściśle współpracuje z szerokim gronem praktyków z terenu Gorzowa Wlkp. i województwa (są to m.in. audytorzy, doradcy podatkowi, radcy prawni). Swoją wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi uzupełniają oni kadrę nauczycieli akademickich.


Współpraca z zagranicą.


Wyższa Szkoła Biznesu w ramach Programu Socrates- Erasmus współpracuje z:
 • Universidade Fernando Pessoa w Porto/ PORTUGALIA;
 • Fachhochschule w Erfurcie/ NIEMCY;
 • Fachhochschule w Koblenz/ NIEMCY;
 • Vitus Bering, Horsens/ DANII
 • V. A. Graiciuno aukstoi vadybos mokykla w Kownie/Litwa

W WSB obowiązuje Europejski System Punktów Kredytowych ECTS, który umożliwia zaliczanie okresów studiów odbywanych na uczelniach zagranicznych, a także, zgodnie z podpisaną przez Polskę Deklaracją Bolońską, zbliża WSB do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i standardów obowiązujących w Europie. W roku 2004/5 system wprowadzono na kierunku Zarządzanie i Marketing, a w roku 2005/6- na kierunku Socjologia.

Biuro Karier.


 • działa od stycznia 2003;
 • zajmuje się promocją i aktywizacja zawodową studentów i absolwentów;
 • współpraca z m.in.: Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowymi Urzędami Pracy, organizacjami pracodawców, firmami, bankami w zakresie pozyskiwania ofert miejsc pracy, praktyk, staży;
 • zadania:
- administrowanie bazą danych studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. oraz innych uczelni wyższych,
- prowadzenie banku informacji o firmach i ofertach pracy,
- organizowanie prezentacji firm na uczelni,
- organizowanie targów pracy,
 • pośrednictwo pracy,
- organizowanie kursów i szkoleń oraz prowadzenie rozmów doradczych umożliwiających wybór kariery zawodowej,
- udostępnianie informacji o studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach podwyższających kwalifikacje zawodowe,
- gromadzenie informacji o stażach, praktykach oraz stypendiach krajowych i zagranicznych,
- analiza rynku pracy.
 • z usług biura mogą korzystać studenci, absolwenci oraz pracodawcy;

Kierunki studiów:

Wyższa Szkoła Biznesu kształci obecnie ponad 1300 studentów na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, na trzech kierunkach:
 • ZARZĄDZANIE
 • SOCJOLOGIA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Dział Studiów podyplomowych  i szkoleń

Oferta WSB obejmuje unikalne na rynku gorzowskim specjalności:


Mediacja i rozwiązywanie konfliktów
Pozyskiwanie funduszy i rozliczanie projektów unijnych
Psychologia w biznesie
Public relations NOWOŚĆ
Socjologiczne aspekty terapii uzależnień NOWOŚĆ
Socjologia medycyny i edukacji zdrowotnej NOWOŚĆ
Studium kompetencji społecznych NOWOŚĆ
Systemy zarządzania jakością
Szkoła trenerów biznesu
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie kadrami i polityka zatrudnienia
Zarządzanie kompetencjami w organizacji NOWOŚĆ
Zarządzanie marką i wizerunkiem 
Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
Zarządzanie projektami logistycznymi NOWOŚĆ
Zarządzanie rachunkowością w małym i średnim przedsiębiorstwie NOWOŚĆ
Zarządzanie w administracji publicznej NOWOŚĆ
Zarządzanie własnym potencjałem - Akademia Sukcesu NOWOŚĆ
Zarządzanie zasobami ludzkimi – Platinum


Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. oferuje Państwu szeroki wachlarz szkoleń począwszy od sprzedaży, zarządzania i marketingu, rozwoju osobistego, prawa pracy aż po kwestie związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej.

Jakość pracy i jej rezultaty zależą od wiedzy, umiejętności, osobowości pracowników i liderów oraz środowiska pracy. Wierzymy, że stałym elementem działań biznesowych musi być: dostarczanie wiedzy, rozwój umiejętności i stwarzanie możliwości do rozwoju osobistego liderom i pracownikom. Spełnienie tego warunku jest możliwe poprzez odpowiednie szkolenia.

Nasz Zespół działa szybko i precyzyjnie - elastycznie dopasowując się do oczekiwań naszych Klientów. Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom: prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte tzw. „na zlecenie klienta”, w których uczestnikami są wyłącznie pracownicy danej firmy. Pozwalają one na precyzyjne zaprojektowanie programu szkolenia tak, aby wiedza przekazywana dokładnie odpowiadała specyficznym potrzebom klienta, a ćwiczenia bazowały na realnych sytuacjach z pracy zawodowej uczestników.
 
We współczesnym świecie każda firma, instytucja czy organizacja może się efektywnie rozwijać tylko dzięki inwestowaniu w swoje największe i niewyczerpalne bogactwo - w ludzi.
(John C. Maxwell)
 
Nasza kadra to: trenerzy, wykładowcy akademiccy, praktycy. Zespół naszych trenerów tworzą psychologowie, specjaliści od marketingu, prawnicy, socjologowie - trenerzy biznesu. Od kilku lat szkolimy Klientów w naszym regionie.

Kompleksowość działań Działu szkoleń zapewniona jest poprzez:
 • analizę potrzeb szkoleniowych Klienta,
 • przygotowanie oferty „skrojonej na miarę”,
 • zapewnienie pełnej obsługi szkolenia,
Szkolenia otwarte i zamknięte :
 • Zarządzanie komunikacją marketingową
 • Efektywność menedżerska
 • Ekonomia i finanse
 • Rozwój osobisty
 • Fundusze unijne
 • Prawo pracy
Lingua Akademia przy WSB:
kursy z:
 •  języka angielskiego,
 •  języka niemieckiego,
 •  języka rosyjskiego,
 •  języka polskiego dla zagranicznych kursantów
WSB to jedyny w Gorzowie licencjonowany ośrodek egzaminacyjny TELC. Certyfikaty TELC są rekomendowane dla pracowników służby cywilnej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Pracowania Badań Naukowych

W Pracowni przygotowujemy oraz realizujemy badania marketingowe i społeczne.
Posiadamy kadrę specjalistów - doświadczonych badaczy, współpracujących z polskimi jednostkami badawczo-naukowymi. Oferta Pracowni Badań Naukowych kompleksowo wspiera procesy tworzenia strategii zarówno przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, jak również miast czy regionów. Badania, a w szczególności ich wyniki, to cenne informacje wykorzystywane także podczas przygotowywania projektów europejskich.

Samorząd Studencki

Głównymi celami Samorządu Studenckiego są: ochrona praw i interesów studentów, reprezentacja ogółu studentów w kontaktach z władzami Uczelni, pobudzanie i wspieranie aktywności studenckiej, wspieranie działalności naukowej, kulturalnej oraz sportowej wśród studentów. Samorząd, oprócz statutowych obowiązków, stara się uprzyjemniać czas spędzony na naszej uczelni. W ciągu roku akademickiego organizowane są imprezy takie jak: "Otrzęsiny", "Andrzejki", "Juwenalia", które są jednymi z najpopularniejszych imprez wśród gorzowskich studentów.

Konferencje, spotkania otwarte:
 • organizacja konferencji i spotkań otwartych związanych z m.in. aktualną problematyką społeczną, gospodarczą, kulturalną;
 • doroczna międzynarodowa konferencja naukowa „Techniczne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich. Stan, perspektywy, zagrożenia”;
 • doroczna konferencja ekologiczna dla młodzieży szkół średnich;

Działalność wydawnicza:
 • monograficzne publikacje naukowe;
 • publikacje pokonferencyjne;
 • średnio wydajemy 2 publikacje rocznie.
Władze uczelni:

REKTOR: dr Maria Wójtowicz
KANCLERZ: Ewa Wilk
WICEKANCLERZ: Tomasz Chodór

Kierunki wykładane na uczelni

gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie