Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wydział w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wydział w Gdańsku


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  jest niepaństwową uczelnią zawodową, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dlatego też uczelnia kształci specjalistów w tym zakresie, jednocześnie ukierunkowując swój przedmiot zainteresowań na inne obszary i związane z nimi kierunki studiów, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo morskie, psychologia, pedagogika czy też zarządzanie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa dostarcza fachowej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających znalezienie i wykonywanie satysfakcjonującej pracy. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku.

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku jako jedyny w Uczelni daje możliwość studiowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Ze względu na coraz to nowe wyzwania edukacyjne i zawodowe stawiane mieszkańcom tego dużego miasta, w tej dziedzinie kształcić się można zarówno na stopniu licencjackim, jak i magisterskim. Od tego roku akademickiego studenci filli w Gdańsku zyskują możliwość studiowania bezpieczeństwa morskiego – jedynego w Polsce kierunku, specjalnie dostosowanego do swoistości tego miasta i odpowiadającego na potrzeby rynku pracy tej nadmorskiej lokalizacji.

Co nas wyróżnia?

 • szeroka oferta innowacyjnych specjalności;
 • aktywna współpraca z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym;
 • spersonalizowane podejście do potrzeb studentów;
 • atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%;
 • wysokie stypendia naukowe nawet do 1500 zł;
 • zapewnienie wysokich i różnorodnych kwalifikacji zawodowych, które gwarantują dobrą pracę po studiach

Kierunki studiów 2022/2023

BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE
studia I stopnia (licencjackie):
specjalności:

 • Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich
 • Bezpieczeństwo turystyki morskiej
 • BHP na statkach i obiektach morskich
 • Morska Straż Graniczna
 • Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
 • Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
 • Terroryzm morski
 • Transport morski
 • Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
 • Zarządzanie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
studia I stopnia (licencjackie):
specjalności:

 • Antyterroryzm
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Bezpieczeństwo informacji - cyberterroryzm
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Kryminalistyka z detektywistyką
 • Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Zarządzanie kryzysowe

studia II stopnia (magisterskie)
specjalności:

 • Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Cyberbezpieczeństwo NOWOŚĆ!
 • Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP
 • Kryminalistyka śledcza
 • Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
 • Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
studia I stopnia
(licencjackie)
specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Bioterroryzm
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia NOWOŚĆ!
 • Gospodarowanie odpadami i OZE NOWOŚĆ!
 • Komunikacja i opieka nad osobą starszą NOWOŚĆ!
 • Psychodietetyka - trener personalny
 • Psychologia zdrowia NOWOŚĆ!
 • Terapia zajęciowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia 

PSYCHOLOGIA
studia I stopnia (licencjackie)
specjalności:

 • Neuropsychologia
 • Psychologia emocji
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia służb mundurowych
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Psychologia w biznesie i zarządzaniu

PEDAGOGIKA
studia I stopnia (licencjackie)
specjalności:

 • Animacja kultury z arteterapią
 • Animacja rozwoju osobistego - coaching, mentoring i tutoring
 • Logopedia
 • Pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika pracy z BHP
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • Terapia zajęciowa

Kliknij aby pobrać :


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo morskie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Bezpieczeństwo Morskie

Studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku

czytaj dalej

Powiązane artykuły

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja dla bezpieczeństwa

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO

czytaj dalej

Regulaminy bonifikat w opłatach za studia w WSB

Podejmując studia inwestujesz czas i pieniądze w swój rozwój osobisty, dzięki temu nigdy na tym nie tracisz. Skorzystaj z oferowanych bonifikat w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa by zyskać jeszcze więcej.

czytaj dalej

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE - STUDIA W POZNANIU, GDAŃSKU, GIŻYCKU, SKOCZOWIE

Kierunek ten daje możliwość zdobycia merytorycznej wiedzy oraz przydatnych umiejętności z dziedzin bezpieczeństwa oraz zdrowia. Został on przygotowany w odpowiedzi na problemy współczesnego świata oraz dynamiczny rozwój cywilizacyjny i zagrożenia z niego wynikające.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane