Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Rok zalozenia: 1997


Wyższa Szkoła Administracji
rok założenia: 1997
 
Dział Rekrutacji:
tel.: (33) 815 11 07 w. 124, (33) 810 01 89 w. 124
fax: (33) 810 01 89 w. 143
strona www: www.wsa.bielsko.pl
email: rekrutacja@bielsko.pl


Wydziały: administracji, fizjoterapii, nauk humanistycznych i studiów międzynarodowych

Status prawny:
uczelnia niepubliczna wpisana do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 119.

6 miejsce w kraju w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” za 2009r. wśród niepaństwowych uczelni licencjackich
Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”3-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie
na kierunkach
 • Administracja
  specjalności:

  1. Administracja publiczna.
  2. Administracja bezpieczeństwa.
  3. Administracja finansami.
 • Fizjoterapia
 • Kulturoznawstwo
  specjalności:

  1. Animacja i zarządzanie kulturą.    
  2. Dziennikarstwo i kultura medialna.  
 • Pedagogika
  specjalności:

  1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny.
  2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.
  3. Pedagogika wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką.
  4. Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
 • Stosunki międzynarodowe
  specjalności:

  1. Turystyka międzynarodowa.
  2. Studia z zakresu bezpieczeństwa i strategii międzynarodowej.
  3. Rozwój regionalny i współpraca transgraniczna w Europie
  4. Negocjacje międzynarodowe i dyplomacja współczesna.


2-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia magisterskie
na kierunku:

 • Stosunki międzynarodowe
  specjalności:

  1. Administracja europejska.
  2. Bezpieczeństwo międzynarodowe.
  3. Międzynarodowe studia regionalne.
  4. Studia europejskie.Studia podyplomoweStudia 3-semestralne dla nauczycieli
:: Andragogika i edukacja ustawiczna
:: Dydaktyka z metodyką kształcenia przedmiotowego
(specjalizacje z zakresu: geografii, przyrody, historii, matematyki i innych)
:: Edukacja dla bezpieczeństwa
:: Edukacja zdrowotna
:: Logopedia z elementami neurologopedii – 4 semestry
:: Mediacje i negocjacje społeczne
:: Oligofrenopedagogika
:: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjalna
:: Profesjonalne umiejętności wychowawcze
:: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
:: Terapia pedagogiczna
:: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
:: Wychowanie przedszkolne

Studia 2-semestralne administracyjne
:: Administracja publiczna i samorządowa
:: Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
:: Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
:: Gospodarowanie nieruchomościami
:: Organizacja i zarządzanie w oświacie
:: Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
:: Zamówienia publiczne

Studia 3-semestralne fizjoterapeutyczne
:: Profilaktyka i leczenie wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Informacja o Studiach Podyplomowych

Biuro Instytutu Edukacji Ustawicznej
tel.: 33 815 11 07 w. 118, 33 810 01 89 w. 118
e-mail: podypbiuro@wsa.bielsko.pl
strona internetowa: www.ieu.wsa.bielsko.pl

 


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała
 •  
 • Telefon: (33) 815 11 07, 810 01 89
 • Fax: (33) 810 01 89 w.143
 • Email: wsa@wsa.bielsko.pl
 • Strona: http://www.wsa.bielsko.pl/

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie