Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Rok założenia: 1997 | Rektor: dr Roman Fulneczek

przejdź do spisu treści

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu biznesowym. Działamy od 1997 roku, a od 2014 roku wchodzimy w skład dynamicznie rozwijającej się Grupy Uczelni Vistula. W naszej ofercie znajdują się studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe, w tym renomowane studia MBA współtworzone z uczelnią zagraniczną oraz partnerami biznesowymi.

Uczymy tego, czego młodzi ludzie będą potrzebować w przyszłości.

Plan każdego kierunku stawia na naukę poprzez praktykę, zatem dla studentów przewidziano atrakcyjne zajęcia warsztatowo-stażowe, stanowiące około 70% programu dydaktycznego. Staże odbywają się w wielu prestiżowych firmach, a warsztaty na uczelni są nadzorowane przez doświadczonych i znających branżę specjalistów. Ta metoda kształcenia uczy umiejętności niezbędnych w biznesie takich jak: praca w zespole, przedsiębiorczość, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo, negocjacje, podejmowanie decyzji, zarządzanie kryzysem, języki obce.

Tutaj nauka spotyka biznes

Plan kształcenia powstał przy współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz pracodawcami, dlatego w ramach opracowanego systemu oferujemy nowatorskie i angażujące zajęcia: case studies, treningi menedżerskie, wycieczki dydaktyczne do firm a także wyjazdy do innych miast oraz poza granice kraju.

Misją Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych jest kształcenie dla biznesu, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie.

 • Nasi absolwenci są w pełni wykwalifikowani do pracy na wysokich stanowiskach w dużych firmach, a także doskonale przygotowanie do prowadzenia własnego biznesu. 
 • Programy naszych kierunków są tak skonstruowane, aby odpowiadały potrzebom i wymaganiom pracodawców. Nasi absolwenci są znakomitymi kandydatami na różne posady.  
 • Poprzez zaangażowanie i innowacyjność, a także trud włożony w naukę naszych studentów, wypuszczamy na rynek pracy wzorowych specjalistów, których umiejętności i kwalifikacje są na najwyższym poziomie.

Praktyka

 • Korzystając z porad i doświadczeń znamienitych praktyków biznesu, przekazujemy studentom wiedzę i cenne wskazówki dotyczące współczesnej gospodarki.
 • Studia w WAB kształtują także osobowość zawodową. Absolwenci naszej szkoły są nauczeni komunikatywności, kreatywności, pracy w zespole oraz zarządzania nim, negocjowania, rozwiązywania konfliktów.
 • Rzucamy naszym studentom wyzwania w prawdziwym świecie biznesu. Dzięki stażom oraz zajęciom praktycznym, rozwijamy ich na wielu płaszczyznach i rozbudowujemy doświadczenie.

Wymiar międzynarodowy

 • Dzięki przynależności WAB do programu Erasmus, studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży poza granicami kraju. Wyjazdy są w pełni finansowane przez Unię Europejską.
 • Prowadzimy rozwijające wymiany studenckie oraz wymiany wykładowców z różnych uczelni europejskich, azjatyckich i amerykańskich.
 • Nauka języków obcych jest u nas na bardzo wysokim poziomie. W ramach zajęć z języka niemieckiego i angielskiego, zapraszamy wykładowców z zagranicy, aby stale doskonalić umiejętności studentów.

Najwyższy poziom kształcenia

 • W naszym zespole znajdują się wyśmienici naukowcy oraz doświadczeni praktycy, którzy przekazują swoją wiedzę studentom. Do każdej grupy podchodzą indywidualnie, a program zajęć jest dostosowany do poziomu i potrzeb uczestników kursu.
 • Praktykujemy formę zajęć, podczas których student jest aktywnym uczestnikiem, a nie biernym obserwatorem.
 •  Wysoka jakość kształcenia wynika z należycie opracowanego programu studiów, który jest na światowej klasy poziomie.
 •  W celu urozmaicenia procesu kształcenia oraz rozwinięcia wielu kompetencji, tworzymy i stosujemy własne, niepowtarzalne gry zadaniowe, warsztaty, projekty.

Atuty naszej siedziby

 • Doskonała lokalizacja u zbiegu ul. Hallera i Grabiszyńskiej
 • Całkowite przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
 • Nowocześnie wyposażone sale ćwiczeniowe i multimedialne laboratoria komputerowe
 • Innowacyjna aula wykładowo-konferencyjna na ponad 250 osób
 • Specjalna strefa studenta – stołówka, bar z ogródkiem, pokoje samorządu i kół naukowych
 • E- Biblioteka z czytelnią (elektroniczne zbiory książek i czasopism z całego świata)
 • Parking dla studentów i pracowników
 • Olbrzymi teren zielony do wypoczynku na przerwach

Multimedialne oblicze uczelni

 • Uczelniane adresy e-mail dla wszystkich studentów
 • Wirtualny dziekanat (plan zajęć, wyniki egzaminów, zapisy na egzaminy)
 • E-indeks
 • Elektroniczna legitymacja studencka
 • Nowoczesna platforma e-learningowa z materiałami dydaktycznymi i zajęciami
 • Bezpłatne WiFi na terenie całej Uczelni
 • Członkostwo w Microsoft IT Academy MSDN AA (studenci mają możliwość korzystania z licencji na wybrane oprogramowanie Microsoft na potrzeby edukacyjne)

Uczelnia bez barier

Na terenie uczelni zlikwidowane zostały bariery architektoniczne, a cała infrastruktura wewnątrz budynku przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Oferta edukacyjna

Studia licencjackie

Komunikacja Cyfrowa i Media

Sprzedaż i Marketing

Turystyka i Rekreacja

Logistyka

Zarządzanie

Finanse i Rachunkowość

Tourism and Leisure

Management

Logistics

Studia inżynierskie

Informatyka

Logistyka

Computer Engineering

Studia magisterskie

Turystyka i Rekreacja

Zarządzanie

Tourism and Leisure

Management

Studia podyplomowe

Specjalista Ofertowania w Zamówieniach Publicznych

Modelowanie i Analiza Danych – Data Science

Digital Marketing Tools & Solutions

Projektant UX i UI

Projektowanie Wnętrz

Grafika w Mediach Społecznościowych

Menedżer Turystyki Medycznej, Uzdrowiskowej, Spa i Wellness

Menedżer Turystyki Edukacyjnej

BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Cyberbezpieczeństwo w Nowoczesnej Firmie

Zarządzanie Jakością w Branży Automotive

Tester oprogramowania

Zarządzanie kancelarią doradztwa podatkowego i biurem rachunkowym

E-commerce i social media

Studia MBA

Executive MBA – PL

International MBA – ENG

MBA Digital Entrepreneurship- ENG

MBA Lean Management – PL

MBA Project Management and Leadership – PL

MBA w Administracji Publicznej – PL

MBA Robotic Process Automation RPA – PL

MBA Automatyzacja Procesów Biznesowych – PL

MBA w Ochronie Zdrowia – PL

MBA Strategiczne Zarządzanie HR – PL/ENG

MBA Digital Marketing 5.0 – PL

MBA Business Innovations – PL

MBA Six Sigma – PL

MBA Zarządzanie Zmianą – PL

MBA Dekarbonizacja – PL/ENG


przejdź do spisu treści

Studia licencjackie


Studia licencjackie we Wrocławiu umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Jednocześnie rozwijają kompetencje miękkie, takie jak: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w stresie, zarządzanie czasem oraz radzenie sobie z kryzysem. Program dla wszystkich kierunków studiów I stopnia został dostosowany do potrzeb studentów, ale też pod kątem rozwijającego się dynamicznie świata biznesu.

Do odpowiedzi na wyzwania zawodowe, przygotowują doświadczeni, pomysłowi i rzetelni wykładowcy, którzy co semestr prowadzą nowe i ciekawe zajęcia. Licencjat zaskakuje programem i daje rzetelne podstawy do imponującej kariery zawodowej.


Dlaczego studia licencjackie we Wrocławskiej Akademii Biznesu?

 • Poznasz kluczowe zasady współczesnego biznesu i gospodarki krajowej oraz międzynarodowej.
 • Będziesz znakomicie kategoryzował i analizował dane – nauczysz się nie tylko operować specjalistycznym słownictwem, ale także zrozumiesz definicje terminów biznesowych.
 • Otrzymasz możliwość podjęcia stażu, praktyki, a nawet pracy w wielu renomowanych firmach.
 • Weźmiesz udział w obcojęzycznych warsztatach, debatach, wykładach.
 • Lektoraty z języka angielskiego oraz niemieckiego przygotują Cię do pracy na rynku międzynarodowym.

Wybierając studia licencjackie we Wrocławskiej Akademii Biznesu, stawiasz na edukację, rozwój i niesamowitą przygodę. Dołącz do grona cenionych absolwentów WAB!


Studia licencjackie we Wrocławskiej Akademii Biznesu

Licencjat to początek drogi do wyższego wykształcenia. W WAB zapewniamy: 

 • warsztaty, w których wykorzystywane są aktywne metody – po to, aby w pełni rozwinąć w studentach umiejętności współpracy zespołowej;
 • laboratoria, czyli zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszych programów i technologii;
 • case studies – zajęcia, na których studenci poznają innowacyjne rozwiązania stosowane w ośrodkach turystycznych oraz praktyki, z których będą korzystać w przyszłej pracy zawodowej. Studia pierwszego stopnia to m.in. rozwiązywanie zadań i bazowanie na konkretnych studiach przypadku. Zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni lub w firmach zewnętrznych;
 • wizyty w firmach, są okazją, aby poznać ich funkcjonowanie, struktury organizacyjne, dowiedzieć się o wyzwaniach, jakie stoją przed tego typu przedsiębiorstwami. Wizyty w firmach są też możliwością lepszego poznania ich najczęstszych problemów;
 • wykwalifikowana kadra praktyków i kadra pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • kształcenie w środowisku międzynarodowym;
 • możliwość odbycia jednosemestralnych lub rocznych studiów zagranicznych w jednej z kilkudziesięciu uczelni partnerskich;
 • staże zagraniczne – możliwość odbycia staży w międzynarodowych przedsiębiorstwach m.in. w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Danii, Portugalii, Włoszech i wielu innych;
 • gościnne wykłady visiting professors z kilkudziesięciu uczelni partnerskich;
 • możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych w języku angielskim;
 • wspólny udział w zajęciach ze studentami z zagranicznych uczelni partnerskich;
 • dodatkowe wyjazdy i kursy za granicą (Intensive Courses, zagraniczne wyjazdy studyjne);
 • certyfikowane egzaminy językowe (TELC) w siedzibie Wrocławskiej Akademii Biznesu;
 • indywidualne podejście do studenta.

Studia licencjackie warto wybierać perspektywicznie – stawiając na to, co przyszłościowe i potrzebne na rynku pracy. Rozpoznanie wartościowych kierunków opiera się na ich bogatej ofercie. Licencjat w naszej szkole we Wrocławiu nie ogranicza się do teoretycznych wykładów, ale z sali wykładowej wychodzi do rzeczywistych miejsc pracy i grup społecznych, które mogą dzielić się doświadczeniami. Dzięki temu studenci pierwszego stopnia uzyskują szerszy obraz środowisk zawodowych. Mają też mnóstwo możliwości rozwoju w czasie studiów – od wyjazdów, po rozszerzanie kompetencji językowych. Dowodem jakości kształcenia są sukcesy naszych absolwentów. Studia licencjackie we Wrocławskiej Akademii Biznesu stały się dla nich fundamentem znakomitych ścieżek zawodowych. 

OFERTA

Komunikacja Cyfrowa i Media

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski

Chcesz wybrać studia licencjackie i zastanawiasz się, czy studia social media są dla Ciebie? Czy kształcenie się na kierunku związanym z marketingiem internetowym lub komunikacją cyfrową przełoży się na zatrudnienie? Rynek pracy stale poszukuje specjalistów pracujących z wykorzystaniem smartfonów i publikujących treści w mediach – zwłaszcza społecznościowych. Umiejętność sprawnego posługiwania się urządzeniami mobilnymi, pracy zdalnej (home office) i szybkiego tworzenia komunikatów perswazyjnych oraz transmisji on-line jest w cenie, co jasno potwierdził czas pandemii. Komunikacja cyfrowa znacznie w tym czasie rozkwitła i choć pandemia minęła, nie minie potrzeba specjalistów do pracy online. Kierunek studiów komunikacja cyfrowa łączy umiejętności i kompetencje dziennikarstwa video, public relations oraz wybrane zagadnienia promocji i social media. Jeśli na co dzień media społecznościowe są Twoim konikiem, pasją i obszarem działań, możesz dołączyć do grona profesjonalistów i poświęcić im uwagę nie tylko prywatnie, lecz także zawodowo. WAB to miejsce, w którym studia social media prowadzone są na wysokim poziomie, w ciekawy i angażujący sposób. 


Postaw na praktykę – wybierz studia we Wrocławskiej Akademii Biznesu!

Studia komunikacja cyfrowa to kierunek skierowany dla kandydatów zainteresowanych mediami społecznościowymi, w szczególności treściami blogowymi i kreowaniem wizerunku w sieci. Studia social media zainteresują szczególnie tych, którzy chcą zarabiać pieniądze, tworząc i udostępniając profesjonalne przekazy informacyjne (promocyjne, reklamowe). Jeśli wyobrażasz sobie, że w swojej pracy marzeń, będziesz wykorzystywać popularne urządzenia mobilne i oprogramowanie, świadcząc usługi dla podmiotów gospodarczych, to…zapraszamy do rekrutacji! Proponowane przez nas studia licencjackie są najlepszą drogą, aby pomóc Ci to osiągnąć. A może chcesz skończyć social media studia, aby prowadzić własny biznes? W trakcie zajęć zdobędziesz potrzebne narzędzia teoretyczne i praktyczne. Kiedy marketing i social media staną się Twoim polem zawodowym, będziesz mieć więcej zasobów, aby wyróżnić się wśród konkurencji. 


Podstawowa wiedza przekazywana na kierunku Komunikacja cyfrowa i media:

 • Zrozumienie zasad tworzenia informacyjnych i perswazyjnych tekstów dziennikarskich oraz reguł skutecznego oddziaływania w social mediach,
 • Opanowanie umiejętności kreatywnego tworzenia, edytowania zdjęć i filmów w popularnym oprogramowaniu i ich prezentowania,
 • Poznanie użytecznych baz wiedzy, standardów dziennikarskich i dobrych praktyk stosowanych w przekazach społecznościowych. Studia są praktyczne: ćwiczeniowo-warsztatowe.

Profil absolwenta po studiach Komunikacja cyfrowa i media

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy w small biznesie w obszarze promocji, może podjąć pracę w działach komunikacji i wizerunku dużych przedsiębiorstw, potrafi samodzielnie tworzyć content przeznaczony do sprzedaży w przestrzeni nowych mediów. Może stać się również właścicielem firmy, rozwijać biznes online, prowadzić rozbudowany marketing i działać w social mediach – strategicznie i skutecznie.

Sprzedaż i Marketing

Tryb studiów: Stacjonarny / Niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski

Studia e-commerce wydają Ci się idealnym narzędziem do rozwijania pasji w marketingu internetowym i zajmowaniem się tym zawodowo? Mamy coś dla Ciebie! Planowane studia na kierunku sprzedaż i marketing w WAB to studia licencjackie o profilu praktycznym, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia Sprzedaż i marketing obejmujące e-commerce i digital marketing, będą realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).


Marketing i sprzedaż – co dają takie studia?

Absolwenci tego kierunku posiądą umiejętności i kompetencje pozwalające im podjąć pracę związaną z działaniami zarówno marketingowymi przedsiębiorstwa, jak i działaniami instytucji i organizacji. Absolwenci mogą odnaleźć się w świecie e-commerce – jako właściciele sklepów internetowych, ale też jako pracownicy skoncentrowani wokół marki odnoszącej sukcesy. Studenci na studiach Sprzedaż i marketing ponadto posiądą wiedzę i umiejętności przydatne w komunikacji biznesu (zwłaszcza e-commerce) oraz nauczą się mechanizmów dotyczących procesu sprzedaży, obsługi nowoczesnych narzędzi marketingowych – programów monitorujących działania w internecie, systemów zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami, i wielu innych.


Na kierunku Sprzedaż i Marketing do wyboru są dwie specjalności:

 • e-commerce
 • digital marketing.
 • Proponowane studia licencjackie na WAB dadzą Ci niezbędną wiedzę i praktykę, która przełoży się na sukcesy w e-commerce i digital marketingu. To, co lubisz i czym żyjesz na co dzień, może stać się Twoją ścieżką zawodową – po zdobyciu odpowiednich umiejętności, marketing i sprzedaż będą 

Turystyka i Rekreacja

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski, angielski

Podróże to Twoja pasja? Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i postawić na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławskiej Akademii Biznesu. Dlaczego to znakomity wybór? Ponieważ turystyka i hotelarstwo to jeden z działów gospodarki, który rozwija się najbardziej dynamicznie i wpływa na popularność danego kraju oraz jego pozycję społeczno-ekonomiczną.

Decydując się na studia o takim profilu, możesz przyczynić się do rozreklamowania Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów z Europy i świata..


Studia na kierunku Turystyka i rekreacja we Wrocławiu – dlaczego warto?

Czy wiesz, że:

 • 1 na 10 zatrudnionych pracuje w branży turystycznej?
 • W poprzednim roku za granicę podróżowało ponad 1320 mln turystów, a liczba ta wciąż wzrasta?
 • Turystyka jest jednym z trzech głównych filarów, obok przemysłu i usług, na których planowany jest rozwój Dolnego Śląska (Strategia Rozwoju Dolnego Śląska do roku 2020)?

Te liczby potwierdzają, że Turystyka i Rekreacja, obejmująca także wiedzę z zakresu hotelarstwa, to studia przyszłościowe, dające szerokie perspektywy, które zagwarantują ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. Przeznaczone są dla osób otwartych i ciekawych świata, które lubią kontakt z ludźmi i czerpią dobrą energię z poznawania innych kultur oraz tradycji.


Studiuj w języku angielskim na kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławiu

Wiemy, że przedstawiciele i pracownicy branży turystycznej muszą perfekcyjnie znać języki obce. Dlatego też 25% zajęć na kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławskiej Akademii Biznesu to wykłady, warsztaty i ćwiczenia w języku angielskim dostosowanym do poziomu zaawansowania umiejętności językowych studentów. Możesz również wybrać opcję studiowania w 100% w języku angielskim.

Cały program to 3 lata nauki (6 semestrów), które obejmują takie obszary, jak: hotelarstwo, organizacja eventów oraz międzynarodowy biznes turystyczny, warsztaty, wyjazdy terenowe do rejonów o charakterze turystycznym na terenie Dolnego Śląska, 8-tygodniowe staże we współpracujących z nami firmach.


Praca po kierunku Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja to studia biznesowe, które w sposób praktyczny przygotowują do pracy w:

 • hotelach,
 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji i promocji turystycznej,
 • obiektach wypoczynkowych i uzdrowiskowych, a także ośrodkach sportu i rekreacji (w tym SPA i Wellness),
 • parkach tematycznych,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • urzędach odpowiedzialnych za rozwój Turystyki i Rekreacji.

Absolwent studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja

Zastanawiasz się kim jest absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławiu? Jak kształtuje się jego sylwetka na rynku pracy i czy naprawdę warto zgłębić dziedziny proponowane w WSH? Zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na studiach zaocznych, student Turystyki i Rekreacji zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu humanistyki, ekonomii i przyrody, ale także zyskuje pierwsze doświadczenie zawodowe w czasie staży i praktyk. Takie działanie automatycznie poprawia jego pozycję na rynku pracy i przygotowuje do różnego rodzaju projektów. Umiejętności do obsługi turystów podnosi też aktywny udział w dyskusjach. Nad rozwojem studentów czuwa wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w tym menedżerowie organizacji turystycznych i rekreacyjnych. Jeśli chcesz połączyć pracę z pasją, studia licencjackie we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonym przez WAB są skrojone na miarę Twoich potrzeb i oczekiwań.

Dodatkową zaletą jest samo poznawanie miasta, które słynie z wielu atrakcji. Jeśli nie jesteś z Wrocławia i chcesz przeprowadzić się tutaj właśnie po to, aby studiować, zapraszamy do odważnego podjęcia decyzji! Osoby zainteresowane zwiedzaniem, kulturą, sztuką, architekturą i obyczajowością Wrocławia, z pewnością poczują się tutaj dobrze. Połączenie studiów turystycznych z adaptacją w nowym mieście to bardzo intrygujące połączenie, które rozwinie Cię nie tylko jako studenta, ale też jako człowieka!

Logistyka

Tryb studiów: Stacjonarny / Niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski

Studia licencjackie na kierunku Logistyka we Wrocławskiej Akademii Biznesu to kompleksowa wiedza wspomagająca zarządzanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Unikatowy system kształcenia oraz łączenie teorii z praktyką dają duże szanse na szybkie znalezienie pracy. Logistyka we Wrocławiu to okazja do rozwoju ścieżki zawodowej w jednym z najpiękniejszych miast Polski! Dodatkowo na tym kierunku dowiesz się podstaw Zarządzania!


Logistyka w WAB – tryb studiów

Studia licencjackie na kierunku Logistyka we wrocławskiej WAB trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. 


Studia logistyczne we Wrocławiu z unikatowym systemem modułowego kształcenia

Jedną z największych zalet studiów logistycznych we Wrocławskiej Akademii Biznesu jest wybitnie praktyczny charakter kształcenia, gdzie duża liczba zajęć praktycznych podbudowana została niezbędną wiedzą teoretyczną i kierunkową. Zastosowaliśmy unikatowy system modułowego kształcenia, w którym program nauczania został podzielony na pięć grup treści przedmiotowych, to jest.: 

 • ogólną
 • kierunkową
 • specjalnościową
 • praktyczną
 • przedmioty fakultatywne

Dzięki pomocy wielu znakomitych naukowców oraz praktyków z przodujących w branży IT firm, powstał nowatorski plan nauczania na kierunku Logistyka, który zakłada następujące specjalności:

 • Menedżer Logistyki i sprzedaży,
 • Menedżer transportu

Obydwie specjalności dają szeroką perspektywę zatrudnienia na bardzo dobrze płatnych stanowiskach.


Logistyka – dla kogo jest ten kierunek?

Jeśli lubisz organizować, planować, przewidywać i rozwiązywać problemy – zapraszamy do Wrocławia! Logistyka to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, nie bojąc się wyzwań i działań w środowiskach zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Dzięki studiom logistycznym zdobędziesz kompleksowe informacje, praktykę i wiele inspiracji dotyczących zarządzania. Zagwarantuje nasza wybitna i doświadczona kadra. 

Decydując się na studia logistyczne, możesz zajmować się m.in. realizowaniem i kontrolą przepływu wielu produktów (w tym surowców) z miejsca pochodzenia do miejsca docelowego. Będziesz ekspertem od dostarczania materiału w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie. Jeśli posiadasz takie cechy jak na przykład: precyzyjne myślenie, świetna pamięć, zaangażowanie, skrupulatność i wytrwałość lub chcesz wykształcić i rozwinąć wymienione cechy, to studia logistyczne będą dla Ciebie najlepszą ścieżką zawodową. 


Sylwetka absolwenta studiów logistycznych w WAB we Wrocławiu

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Logistyka nabywa wiedzę oraz szereg umiejętności niezbędnych w zawodzie specjalisty ds. logistyki. Po ukończeniu studiów logistycznych we Wrocławskiej Akademii Biznesu:

 • będziesz potrafił sprawnie zarządzać procesami logistycznymi oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw,
 • poznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych procesów oraz systemów logistycznych,
 • poradzisz sobie z projektowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem systemów logistycznych. 

Wrocławska Akademia Biznesu jest miejscem nie tylko rzetelnej nauki, ale też ciekawego życia społecznego. To właśnie na kierunku logistyki poznasz osoby, które tak jak Ty, będą chciały być ekspertami w branży. Być może to właśnie w tym okresie nawiążesz znajomości, które rzutować będą na przyszłe współprace i rozwój. Logistyka we Wrocławiu zaprasza wszystkich, którym zależy na zdobyciu dobrego, perspektywicznego zawodu! 

Zarządzanie

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski

Chcesz poznać mechanizmy zarządzania instytucjami finansowi? Szukasz wiedzy, która pozwoli Ci prowadzić własną działalność? Wybierz Zarządzanie we Wrocławskiej Akademii Biznesu. To studia o profilu biznesowym, w ramach których 70% zajęć to praktyczne warsztaty, dzięki którym zdobywasz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także umiejętności cenione przez przyszłych pracodawców. Dzięki temu, jako absolwent Zarządzania, pracujesz na swoją późniejszą pozycję na rynku pracy, stając się atrakcyjnym kandydatem w procesie rekrutacji.


Postaw na praktykę – wybierz zarządzanie we Wrocławskiej Akademii Biznesu

Zarządzania to studia licencjackie we Wrocławiu, które pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu:

 • marketingu
 • ekonomii
 • księgowości
 • rachunkowości
 • przedsiębiorczości
 • i wielu innych, pokrewnych dyscyplin.

Program nauczania jest nastawiony na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji, które są cenione na rynku pracy. Współpraca dydaktyków i pracowników naukowych ze światem biznesu pozwoliła na dopasowanie wymagań zarówno do zasad akademickich, jak i do oczekiwań pracodawców, którzy chcą zatrudnić osobę, która ma już za sobą pierwsze zawodowe doświadczenia. Możliwość znalezienia pierwszej pracy dają właśnie studia na kierunku Zarządzanie – WAB współpracuje z czołowymi przedsiębiorstwami, dzięki czemu oferuje liczne praktyki i staże, również w międzynarodowych korporacjach. Program studiów obejmuje 3 lata nauki (6 semestrów) w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (zaocznym) i podzielony jest na moduły:  ogólny, kierunkowy, specjalistyczny, praktyczny, przedmioty do wyboru. 

Atrakcyjny program nauczania – dla pracodawców i studentów

Gry kierownicze i biznesowe, studia przypadku, a także konferencje, warsztaty i spotkania z osobowościami ze świata biznesu – to zyskają osoby, które zdecydują się na studia licencjackie na kierunku Zarządzanie we Wrocławskiej Akademii Biznesu. Studenci uczestniczą także w specjalnie przygotowanych spotkaniach w siedzibie przedsiębiorstw z różnych branż – w ten sposób w praktyce dowiadują się, jak wygląda zarządzania różnorodnymi przedsiębiorstwami, działającym zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. 


Profil absolwenta kierunku Zarządzanie

Ponieważ Zarządzanie we Wrocławskiej Akademii Biznesu to studia praktyczne, kompetencje absolwenta w pełni odpowiadają oczekiwaniom pracodawców na trudnym i konkurencyjnym rynku. W trakcie trzech lat studiów studenci studiów biznesowych na kierunku Zarządzanie rozwijają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności miękkie, które pozwalają im skutecznie kierować różnego rodzaju przedsiębiorstwami i rozwiązywać kluczowe problemy. Zajęcia pozwalają nabyć takie umiejętności, jak:

 • kierowanie zespołem
 • praca w grupie
 • skuteczne negocjowanie
 • asertywne wyrażanie swoich poglądów

Studia na kierunku Zarządzanie to studia licencjackie we Wrocławiu, prowadzone w trybie stacjonarnym lub zaocznym, dzięki którym absolwent potrafi identyfikować problemy w rozwoju organizacji, analizować je i skutecznie rozwiązywać z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, metod i technik. Zarządzenie w WAB pozwala także na zdobycie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) potrzebnej do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zapoznaj się z warunkami rekrutacji i rozpocznij wymarzone studia w kameralnej atmosferze u boku doświadczonych praktyków. Wybierz Wrocław jako miejsce swoich studiówi poznaj jego urokliwe, znane na całym świecie zakątki. Zabytki we Wrocławiu i życie kulturalne studentów przyczyni się do rozwoju Twojej osobowości i nawiązaniu relacji, które mogą wpłynąć na przyszłe relacje biznesowe. Otwórz się na zarządzenie we Wrocławskiej Akademii Biznesu, patrząc w przyszłość perspektywicznie i z entuzjazmem!

Jeśli na co dzień jesteś bardzo zorganizowany, wykorzystujesz logiczne myślenie i masz pomysły na rozwiązywanie trudnych sytuacji, te cechy wzmocnią Twoją pozycję i przyczynią się do pomyślnego ukończenia studiów! Kierunek Zarządzanie to właściwa dla Ciebie ścieżka kariery. Na zajęciach poczujesz się jak ryba w wodzie, a przyszłość zawodowa będzie przyszłością nie tylko angażującą, ale też przynoszącą satysfakcję i radość.

Finanse i Rachunkowość

Tryb studiów:  Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania:  3 lata (6 semestrów
Język wykładowy:  polski

Finanse i Rachunkowość to studia I stopnia we Wrocławskiej Akademii Biznesu. Liczne zajęcia w formie warsztatów pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu księgowości i bankowości, jak i rozwinąć umiejętności miękkie. Jeśli nie chcesz poprzestać na teoretycznej wiedzy, ale rozwinąć się pod każdym względem, Finanse i Rachunkowość we Wrocławiu to kierunek dla Ciebie. Popularyzujemy kształcenie przez praktykę, dzięki czemu wrocławska WAB przoduje na tle innych uczelni. Absolwenci Finansów i Rachunkowości mają duże szanse na pracę w sektorze BPO, czyli usług biznesowych delegowanych do zewnętrznych firm.


Studiuj Finanse i Rachunkowość we Wrocławiu stacjonarnie lub zaocznie

 Licencjackie studia Finanse i Rachunkowość we Wrocławskiej Akademii Biznesu to trzyletni kurs prowadzony w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program kierunku został opracowany w taki sposób, aby studenci zgłębili podstawy oraz nabywali doświadczenia poprzez zajęcia praktyczne, które dzielą się na 5 kategorii: ogólne, podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe, praktyczne. 


Finanse i Rachunkowość we Wrocławiu to praktyka oparta na wiedzy

W procesie planowania toku nauczania na kierunku Finanse i Rachunkowość czynny udział brała Krajowa Izba Doradców Podatkowych, a także grupy naukowców, ekonomistów i praktyków (doradcy finansowi, konsultanci strategiczni, dyrektorzy finansowi, maklerzy giełdowi). Dzięki temu Finanse i Rachunkowość to studia przystosowane do obecnie panujących wymagań rynku pracy, co zapewni przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych uczelni we Wrocławiu. W ramach studiów zapewniamy praktykę w jednej z renomowanych instytucji, które od lat przodują na lokalnym i ogólnokrajowym rynku finansowym. To wszystko sprawia, że studia Finanse i Rachunkowość już na starcie pozwalają zdobyć cenne doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości w postaci ciekawej pracy dopasowanej do uzyskanych kompetencji oraz umiejętności miękkich.


Absolwent Studiów Finanse i Rachunkowość to znakomity pracownik

Dzięki wiedzy ekspertów przekazywanej podczas zajęć praktycznych jakość kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość we Wrocławskiej Akademii Biznesu jest bardzo wysoka. Warsztaty z praktykami pomagają zrozumieć, a nawet namacalnie poznać mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych. W ramach nauczania wykorzystujemy uniwersalne narzędzia finansowe. Absolwenci Finansów i Rachunkowości we wrocławskiej WAB bezbłędnie analizują zjawiska gospodarcze i ekonomiczne zarówno w skali makro, jak i mikro. Kończąc ten kierunek, absolwent dobrze zna zasady rachunkowości, potrafi stosować prawo finansowe w praktyce, wie, jak redukować koszty w firmie i mądrze inwestować pieniądze.


Gdzie będziesz pracował po ukończeniu kierunku Finanse i Rachunkowość?

Między innymi w:

 • biurach maklerskich,
 • departamentach planowania i budżetowania,
 • biurach rachunkowych,
 • biurach doradztwa podatkowego,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • administracji publicznej,
 • własnych przedsiębiorstwach.

Zacznij zdobywać praktyczne umiejętności już teraz – studia Finanse i Rachunkowość we Wrocławskiej Akademii Biznesu to wykwalifikowana kadra, przydatna wiedza i kameralna atmosfera sprzyjająca nauce i rozwojowi kompetencji. Zrób pierwszy krok na drodze do swojej kariery, wybierz najlepsze studia licencjackie we Wrocławiu!

Tourism and Leisure

University mode: Full-time
Duration: 3 years (6 semesters)
Language used: English

Is traveling your passion? You can combine pleasant with useful and opt for a course in Tourism and Recreation at the Wroclaw Business University of applied sciences. Why is this an excellent choice? Because the tourism and hotel industry are one of the sectors of the economy that develops the most dynamically and affects the popularity of a given country and its socio-economic position. If you decide to study in such a profile, you can contribute to the promotion of Poland as a country attractive for tourists from Europe and the world.


Studies in the field of Tourism and Leisure in Wrocław – why is it worth it?

Did you know that:

 • 1 in 10 employees work in the tourism industry?
 • Last year, more than 1.3 billion tourists traveled abroad, and this number is still growing?
 • Tourism is one of the three main pillars, besides industry and services, where the development of Lower Silesia is planned (Development Strategy of Lower Silesia until 2020)?

These figures confirm that Tourism and Leisure, which also includes knowledge of the hotel industry, are future-oriented studies, offering broad perspectives, which will guarantee an interesting job and attractive salaries. These studies are intended for people who are open and curious about the world, who like contact with people and draw good energy from learning about other cultures and traditions.

Realize your passions on one of five specialties:

 • Hotel industry
 • International Tourism Business
 • Organization of Events
 • E-business in tourism
 • Entrepreneurship in tourism

Study Tourism and Leisure in English

The whole program consists of 3 years of study (6 semesters), which include such areas as: hotel industry, organization of events and international tourism business, workshops, field trips to tourist regions in Lower Silesia, 8-week internships in companies cooperating with us.

Tourism and Leisure are business studies at theWroclaw Business University of applied sciences, which in a practical way prepare you to work in:

 • hotels,
 • travel agencies,
 • tourist information and promotion centers,
 • leisure and spa facilities, as well as sports and recreation centers (including SPA and Wellness),
 • theme parks,
 • agro-tourism farms,
 • offices responsible for the development of Tourism and Recreation.

A graduate of Tourism and Leisure studies, both full-time and part-time, has not only theoretical knowledge of the humanities, economics and nature, but also the first professional experience gained during internships, which improves the students position on the competitive labor market. Preparation of various types of projects and participation in discussions helps to acquire skills necessary to serve tourists. The development of students is supervised by a qualified teaching staff, including managers of tourist and recreational organizations. If you want to combine work with passion, the Bachelor’s degree in Tourism and Recreation at the Wroclaw Business University of applied sciences is tailored to your needs and expectations.

Management

University mode: Full-time
Duration: 3 years (6 semesters)
Language used: English

Would you like to learn more about the mechanisms of managing financial institutions? Are you looking for knowledge that will allow you to run your own business? Choose the Management faculty at the Wroclaw Business University of applied sciences. These are business profile studies, where 70% of classes are practical workshops, thanks to which you gain not only theoretical knowledge, but also skills valued by future employers. As a result of these classes you will become an attractive candidate in the recruitment process.


Put it into practice and choose Management at the Wroclaw Business University of applied sciences

Management is a bachelor’s degree course in Wrocław that allows you to gain knowledge in the field of management:

 • marketing
 • economy
 • bookkeeping
 • accounting
 • entrepreneurship
 • and many other related disciplines.

The study program is geared towards developing practical skills and competences that are valued on the labor market. Cooperation of educators and academics within the world of business allowed to adjust the requirements both to academic principles and to the expectations of employers who want to employ a person who has already had his or her first professional experience. The possibility of finding a first job is offered by the studies in the field of Management -the Wroclaw Business University of applied sciences of applied sciences cooperates with leading companies and offers numerous internships, also in multinational corporations. The study program covers 3 years of study (6 semesters) in full-time or part-time (extramural) mode and is divided into modules:

 • general,
 • faculty,
 • specialized,
 • practical,
 • subjects to choose from.

Realize your passions on one of five specialties:

 • Enterprise Management 
 • Marketing and Sales 
 • Human Resources Management 
 • Psychology in Business
 • Personal Brand Management

Attractive study program – for employers and students 

Management and business games, case studies, as well as conferences, workshops and meetings with personalities from the business world – these are the benefits for those who decide to study undergraduate studies in Management at the Wroclaw Business University of applied sciences. Students also participate in specially prepared meetings at the headquarters of companies from various industries – this way they learn in practice how to manage a variety of companies operating in local, national and international markets.


Profile of graduate od the faculty of Management in WAB

Since Management at the Wroclaw Business University of applied sciences is a practical study, the competences of the graduate fully meet the expectations of employers in a difficult and competitive market. During the three years of studies, students of business studies in Management develop both theoretical knowledge and soft skills that allow them to effectively manage various types of enterprises and solve key problems. Classes allow you to acquire skills such as:

 • managing teams
 • group work
 • effective negotiation
 • assertive expression of your views

Management studies are bachelor’s studies in Wrocław, conducted in full-time or part-time mode. Thanks to which the graduate is able to identify problems in the development of the organization, analyze them and effectively solve them using appropriate tools, methods and techniques. The management at the Wroclaw Business University of applied sciences also helps to gain theoretical and practical knowledge necessary to set up and run one’s own business. Familiarize yourself with the recruitment conditions and start your dream studies in a cozy atmosphere with experienced practitioners.

Logistics

University mode: Full-time
Duration: 3,5 years (7 semesters)
Language used: English

The engineering studies at the Faculty of Logistics at the University of Business in Wrocław is a comprehensive knowledge supporting program of management in modern logistics companies and in logistics departments of other companies. The unique educational system and the combination of theory and practice gives the graduates of the Faculty of Logistics a great chance to find a job quickly.


Logistics at WAB – Mode of Studies

The engineering studies at the Faculty of Logistics Wroclaw Business University of applied sciences lasts 3.5 years (7 semesters) and are conducted in two modes: stationary and non-stationary.


Logistics Studies in Wrocław with a Unique Modular Learning System

One of the greatest advantages of studying Logistics at the Wroclaw Business University of applied sciences is the outstandingly practical nature of the education, where a large number of practical classes have been built up with the necessary theoretical and specialized knowledge. We applied a unique system of modular education, in which the curriculum is divided into five groups of subject content, that is:

 • general
 • targeting
 • special
 • practical
 • optional subjects

With the help of many outstanding scientists and practitioners from leading IT companies, an innovative teaching plan for the Faculty of Logistics has been developed, which includes the following specialties:

 • Logistics Manager
 • Information Systems and Technologies in Logistics

A Graduate of Logistics Studies at WAB

A graduate of engineering studies at the Faculty of Logistics at Wroclaw Business University of applied sciences acquires knowledge and a number of skills necessary for the profession of logistics specialist. After completing the Logistics studies at the University of Business:

 • you will be able to efficiently manage logistics processes and international supply chain
 • you will learn the principles of modern logistic processes and systems
 • you will be able to design, organize, coordinate and supervise logistics systems

If you decide to study engineering at the Faculty of Logistics and specialize in Information Systems and Technologies in Logistics, you will acquire additional knowledge and skills in the field of technical and ICT support for logistics processes in various industries and companies.


przejdź do spisu treści

Studia inżynierskie


Studia inżynierskie we Wrocławiu to studia pierwszego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. W przeciwieństwie do studiów licencjackich, studia inżynierskie trwają co najmniej przez siedem semestrów. Umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także rozwijają kompetencje miękkie, takie jak na przykład: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w stresie, zarządzanie czasem oraz radzenie sobie z kryzysem.

Nasi studenci przygotowywani są przez znakomitą kadrę specjalistów. Nad programem pracują pomysłowi i rzetelni wykładowcy, którzy dostosowują zajęcia do współczesnego świata biznesu, podając jednocześnie fundamentalną wiedzę teoretyczną. Kierunki inżynierskie to jedne z najbardziej przyszłościowych rozwiązań. 


Dlaczego warto wybrać studia inżynierskie we Wrocławskiej Akademii Biznesu?

Decydując się na studia inżynierskie i oferowane przez nas kierunki: 

 • Poznasz kluczowe zasady współczesnego biznesu i gospodarki – zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.
 • Będziesz znakomicie kategoryzował i analizował dane, nauczysz się nie tylko operować specjalistycznym słownictwem, ale także zrozumiesz definicje terminów biznesowych.
 • Otrzymasz możliwość podjęcia stażu, praktyki i docelowo również pracy w wielu renomowanych firmach.
 • Weźmiesz udział w obcojęzycznych warsztatach, debatach i wykładach.
 • Lektoraty z języka angielskiego oraz niemieckiego przygotują Cię do pracy na rynku międzynarodowym.

Studiując we Wrocławskiej Akademii Biznesu stawiasz na edukację, rozwój, ale również na niesamowitą, edukacyjną przygodę. Dołącz do grona cenionych absolwentów WAB i wybierz studia inżynierskie jako pozycję startową dla Twojej kariery zawodowej. 


Studia we Wrocławskiej Akademii Biznesu to:

 • warsztaty, w których wykorzystywane są aktywne metody, rozwijające w studentach umiejętności współpracy zespołowej;
 • laboratoria czyli zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszych programów i technologii;
 • case studies – zajęcia, na których studenci poznają innowacyjne rozwiązania stosowane w ośrodkach turystycznych oraz praktyki, z których będą korzystać w przyszłej pracy zawodowej (rozwiązując zadania i bazując na konkretnych studiach przypadku);
 • odbywanie zajęć w siedzibie uczelni lub w firmach zewnętrznych;
 • wizyty w firmach, są okazją, aby poznać ich funkcjonowanie, struktury organizacyjne, dowiedzieć się o wyzwaniach, jakie stoją przed tego typu przedsiębiorstwami, poznać najczęstsze problemy, z jakimi się one borykają.
 • wykwalifikowana kadra praktyków i kadra pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • kształcenie w środowisku międzynarodowym;
 • możliwość odbycia jednosemestralnych lub rocznych studiów zagranicznych w jednej z kilkudziesięciu uczelni partnerskich;
 • staże zagraniczne – możliwość odbycia staży w międzynarodowych przedsiębiorstwach m.in. w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Danii, Portugalii, Włoszech i wielu innych;
 • gościnne wykłady visiting professors z kilkudziesięciu uczelni partnerskich;
 • możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych w języku angielskim;
 • wspólny udział w zajęciach ze studentami z zagranicznych uczelni partnerskich;
 • dodatkowe wyjazdy i kursy za granicą (Intensive Courses, zagraniczne wyjazdy studyjne);
 • certyfikowane egzaminy językowe (TELC) w siedzibie Wrocławskiej Akademii Biznesu,
 • indywidualne podejście do studenta.

Studia inżynierskie we Wrocławiu to najlepsza droga ku pełnej sukcesów przyszłości zawodowej. Proponowane przez nas kierunki kształcenia koncentrują się na łączeniu teorii z praktyką, a także ponadczasowej wiedzy z bieżącą dynamiką zmian gospodarczych. Wybitni specjaliści od lat obserwują świat ekonomii, są w centrum ważnych wydarzeń i dzielą się swoim doświadczeniem na starannie przygotowanych zajęciach. Atutem Wrocławskiej Akademii Biznesu jest też szeroka oferta narzędzi umożliwiających rozwój kompetencji – np. biegłego posługiwania się językiem obcym.

OFERTA

Informatyka

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Język wykładowy: polski, angielski

Chcesz rozpocząć studia IT? Zapoznaj się z ofertą jednego z najpiękniejszych miast Polski – Wrocławia! Studia  na kierunku Informatyka we Wrocławskiej Akademii Biznesu kładą główny nacisk na zajęcia praktyczne prowadzone przez Ekspertów z branży IT. Dzięki temu, absolwenci informatyki są wyposażeni w specjalistyczne umiejętności i mają wysokie szanse na znalezienie pracy w zawodzie. Zarówno dane statystyczne, jak i prognozy, wskazują na to, że zawód informatyka jest dzisiaj najbardziej pożądany. Rozpocznij studia informatyczne i pod okiem ekspertów przygotuj się na karierę zawodową w tej branży.


Studia inżynierskie na kierunku informatyka w WAB – praktyczne metody nauczania

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka trwają 3,5 roku (7 semestrów). Zaletą studiów informatycznych pierwszego stopnia w naszej uczelni jest czysto praktyczna metoda nauczania podparta wiedzą teoretyczną. Przy pomocy wielu znakomitych naukowców oraz praktyków z przodujących w branży IT  firm powstał nowatorski plan nauczania.

Na rynku pracy potrzebni są specjaliści różnych dziedzin, a studia informatyczne we Wrocławskiej Akademii Biznesu to właśnie miejsce, w którym możesz dołączyć do ich grona. Ogólne wykształcenie informatyczne to za mało – stań się wybitnym znawcą konkretnej dyscypliny! Dynamika zmian, jakie zachodzą w automatyzacji pracy, jest ogromna. Nikt nie wie co wydarzy się za 5-10 lat, ale już teraz można przewidzieć, że będzie to okres wzmożonej aktywności informatyków. Nastąpi również wzrost konkurencji, który będzie można przebić właśnie wyższym wykształceniem!


Informatyka w WAB – tryb studiów

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka w WAB są prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym oraz niestacjonarnym (zaocznym). Istnieje również możliwość wyboru języka, w którym prowadzona będzie nauka: j. polski lub j. angielski.


Sylwetka absolwenta studiów informatycznych w WAB

Zastanawiasz się, co czeka na Ciebie podczas zajęć, jeśli wybierzesz studia IT we Wrocławiu? U nas zdobędziesz wiedzę z obszarów, które są ściśle powiązane z wybranym przez Ciebie kierunkiem studiów, takich jak:

 • fizyka
 • matematyka
 • logika 
 • technika cyfrowa

Kształcenie kierunkowe na studiach informatycznych I stopnia pozwoli Tobie na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu:

grafiki komputerowej

 • projektowania aplikacji 
 • programowania 
 • zarządzania bazami danych
 • wielu innych

Jako absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka we Wrocławskiej Akademii Biznesu poznasz technologie mobilne, internetowe i multimedialne. Dzięki temu, weźmiesz aktywny udział w projektach informatycznych. Damy Ci możliwość zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej konkretnych przedsiębiorstw i bezpieczeństwa informacji. Co więcej, zapewnimy Tobie również zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Dzięki nim nauczysz się między innymi pracować w grupie, ale też z klientem. Nabędziesz także kompetencje miękkie, których pracodawcy poszukują u przyszłych pracowników. Wśród nich najczęściej wymienia się: odporność na stres, działanie pod presją czasu, kreatywne myślenie, samodzielność/umiejętność pracy w zespole, a także zarządzanie sobą w czasie. Studia IT to połączenie rzetelnej wiedzy i praktyki branżowej, ale też rozwoju samodyscypliny i skuteczności w realizowaniu przyjętych celów.


Ukończenie studiów informatycznych w WAB – wiele możliwości zatrudnienia

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka dają ogromny wachlarz możliwości zatrudnienia niemal w każdej innej branży. Absolwent studiów informatycznych może pracować na takich stanowiskach, jak na przykład:

 • Administrator sieci informatycznych,
 • Grafik komputerowy,
 • Programista,
 • Projektant serwisów multimedialnych,
 • Projektant gier komputerowych,
 • Pracownik działów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Członek zespołów projektowych przygotowujących rozwiązania interaktywne.

Współcześnie stanowiska informatyczne są jednymi z najlepiej opłacanych, a kompetencje profesjonalnego informatyka – niezbędne niemal w każdej innej branży. Z usług informatyków korzystają firmy i instytucje, ale też osoby prywatne. Posiadając wykształcenie informatyczne, możesz pracować np. dla wydawnictw, agencji marketingowych, producentów odzieży, mebli czy kosmetyków, ale też dla instytucji kultury i urzędów miejskich. Funkcjonowanie świata opiera się dziś na innowacyjnych zastosowaniach technologii informatycznych i wiedzy, która umożliwia bezpieczne przechowywanie danych i usprawnianie zadań czy procesów realizowanych w przedsiębiorstwach. Jeśli widzisz siebie w roli informatyka i chcesz mieć wpływ na zmianę rzeczywistości, zapraszamy do Wrocławia! Poza zdobytą wiedzą, skorzystasz z atrakcji samego miasta i panującego w nim życia studenckiego. 

Logistyka

Tryb studiów: Stacjonarny / Niestacjonarny
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Język wykładowy: polski

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka we Wrocławskiej Akademii Biznesu to kompleksowa wiedza wspomagająca zarządzanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Unikatowy system kształcenia oraz łączenie teorii z praktyką dają duże szanse na szybkie znalezienie pracy. Logistyka we Wrocławiu to okazja do rozwoju ścieżki zawodowej w jednym z najpiękniejszych miast Polski!


Logistyka we Wrocławskiej Akademii Biznesu – tryb studiów

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka we wrocławskiej WAB trwają 3,5 roku (7 semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. 


Studia logistyczne we Wrocławiu z unikatowym systemem modułowego kształcenia

Jedną z największych zalet studiów logistycznych jest wybitnie praktyczny charakter kształcenia, gdzie duża liczba zajęć praktycznych podbudowana została niezbędną wiedzą teoretyczną i kierunkową. Zastosowaliśmy unikatowy system modułowego kształcenia, w którym program nauczania został podzielony na pięć grup treści przedmiotowych, to jest.: 

 • ogólną 
 • kierunkową
 • specjalnościową
 • praktyczną
 • przedmioty fakultatywne 

Dzięki pomocy wielu znakomitych naukowców oraz praktyków z przodujących w branży IT firm, powstałnowatorski plan nauczania na kierunku Logistyka, który zakłada następujące specjalności:

 • Menedżer Logistyki,
 • Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce.

Obydwie specjalności dają szeroką perspektywę zatrudnienia na bardzo dobrze płatnych stanowiskach.


Logistyka – dla kogo jest ten kierunek?

Jeśli lubisz organizować, planować, przewidywać i rozwiązywać problemy – zapraszamy do Wrocławia!Logistyka to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wiedzęi rozwijać swoje umiejętności, nie bojąc się wyzwań i działań w środowiskach zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Dzięki studiom logistycznym zdobędziesz kompleksowe informacje, praktykę i wiele inspiracji dotyczących zarządzania. Zagwarantuje nasza wybitna i doświadczona kadra. 

Decydując się na studia logistyczne, możesz zajmować się m.in. realizowaniem i kontrolą przepływu wielu produktów (w tym surowców) z miejsca pochodzenia do miejsca docelowego.Będziesz ekspertem od dostarczania materiału w odpowiedniej ilościi w odpowiednim czasie. Jeśli posiadasz takie cechy jak na przykład: precyzyjne myślenie, świetna pamięć, zaangażowanie, skrupulatność i wytrwałość lub chcesz wykształcić i rozwinąć wymienione cechy, tostudia logistyczne będą dla Ciebie najlepszą ścieżką zawodową. 


Sylwetka absolwenta studiów logistycznych w WAB

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Logistyka nabywa wiedzę oraz szereg umiejętności niezbędnych w zawodzie specjalisty ds. logistyki. Po ukończeniu studiów logistycznych we Wrocławskiej Akademii Biznesu:

 • będziesz potrafił sprawnie zarządzać procesami logistycznymi oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw,
 • poznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych procesów oraz systemów logistycznych,
 • poradzisz sobie z projektowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem systemów logistycznych. 

Jeśli zdecydujesz się nastudia inżynierskie na kierunku Logistyka, wybierając specjalność Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce, nabędziesz dodatkowo wiedzę oraz umiejętności z zakresu wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych w przedsiębiorstwach i organizacjach. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami kierunku logistyki i opiniami absolwentów. Wrocławska Akademia Biznesu jest miejscem nie tylko rzetelnej nauki, ale też ciekawego życia społecznego. To właśnie na kierunku logistyki poznasz osoby, które tak jak Ty, będą chciały być ekspertami w branży. Być może to właśnie w tym okresie nawiążesz znajomości, które rzutować będą na przyszłe współprace i rozwój. Logistyka we Wrocławiu zaprasza wszystkich, którym zależy na zdobyciu dobrego, perspektywicznego zawodu! 

Computer Engineering

University mode: Full-time
Duration: 3,5 years (7 semesters)
Language used: English

The program of engineering studies in the field of Computer Science at the University of Business in Wrocław was developed by eminent scientists and practitioners, with a view to ensure that our graduates work in one of the fastest growing sectors of the economy in our region – IT.


Engineering studies in the field of Computer Science at WAB – practical methods of teaching

The advantage of first degree IT studies at our university is a purely practical teaching method based on theoretical knowledge. With the help of many excellent scientists and practitioners from leading IT companies, an innovative curriculum has been developed that includes the following specializations:

 • Internet Engineering
 • Software engineering
 • Computer Graphics and Multimedia
 • Cybersecurity and computer networkss
 • E-business

The silhouette of a graduate of Science Engineering studies at Wroclaw Business University of applied sciences

While studying computer science at the Wroclaw Business University of applied sciences you will gain knowledge in areas that are closely related to your chosen field of study, such as: 

 • physics
 • mathematics
 • logic
 • digital technology

Degree education in IT studies of the first degree will allow you to gain specialist knowledge in the field:

 • graphic design
 • application development 
 • programming 
 • database management
 • and many others. 

As a graduate of engineering studies in Computer Science at the Wroclaw Business University of applied sciences, you will learn about mobile, Internet and multimedia technologies. Thanks to that you will be able to take an active part in IT projects. We will give you the opportunity to familiarize yourself with the principles of IT infrastructure security and information security. What’s more, we’ll also provide you with interpersonal communication classes. Thanks to those classes you will learn to work in a group, among other things. You will also acquire soft skills, which employers are looking for in future employees. 


Completion of IT studies at WAB – many employment opportunities

Engineering studies in Computer Science at the Wroclaw Business University of applied sciences (WAB) provide a huge range of employment opportunities. A graduate of IT studies may work in positions such as:

 • Administrator of IT networks,
 • Computer graphic designer,
 • Programmer,
 • Multimedia service designer,
 • Computer game designer,
 • Employee of the IT security department,
 • Member of project teams preparing interactive solutions.

przejdź do spisu treści

Studia magisterskie


Posiadasz już dyplom licencjacki, inżynierski lub inny magisterski? Zapraszamy do kontynuowania edukacji – wybierz studia II stopnia we Wrocławskiej Akademii Biznesu, gdzie ewoluujesz nie tylko jako biznesmen, ekonomista i marketingowiec, ale także jako osobowość.

Studia magisterskie na naszej wrocławskiej uczelni prowadzone są zgodnie z programem umiejętnie opracowanym przez specjalnie dobrane zespoły specjalistów. W WAB studia magisterskie realizowane są w trybie zaocznym oraz stacjonarnym, w języku polskim i angielskim.

Wierzymy, że praktyczne kształcenie przynosi najlepsze efekty, dlatego plan zajęć studiów magisterskich w dużej mierze opiera się o:

 •  warsztaty
 •  szkolenia
 • case studies
 • debaty
 • wymiany studenckie i profesorskie

Studia drugiego stopnia obejmują kierunki, na których zajęcia prowadzą uznani eksperci (zarówno praktycy, jak i teoretycy), pod których okiem nabędziesz wielu nowych umiejętności i kompetencji, a także podszkolisz te, których się uczyłeś na innych studiach. 


Wybierz studia magisterskie we Wrocławskiej Akademii Biznesu

Każdego, kto wybiera studia drugiego stopnia, traktujemy jak partnera, widzimy go jako przyszłość dzisiejszej gospodarki. Absolwenci każdego kierunku magisterskiego studiów II stopnia w WAB są nauczeni kreatywnego myślenia i pomysłowego rozwiązywania problemów, potrafią operować podstawowymi oraz zaawansowanymi terminami z zakresu ekonomii i marketingu, a ponadto są wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Wybierając studia magisterskie we Wrocławskiej Akademii Biznesu, wielozadaniowość nie będzie Ci obca, a po ich ukończeniu będziesz także zaznajomiony z powszechnymi oraz nowatorskimi technologiami.

Tak kompleksowo wykształceni absolwenci studiów drugiego stopnia, ruszają na rynek pracy, gdzie torują sobie satysfakcjonującą ścieżkę kariery oraz piszą historię nowoczesnego biznesu.

Turystyka i Rekreacja

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski, angielski


Zdobądź podwójny dyplom na studiach magisterskich!

Oprócz magistra Turystyki i Rekreacji otrzymaj tytuł Mastere in Tourism uzyskany w prestiżowej Uczelni YSchool znajdującej się na liście 10 najlepszych francuskich Uczelni o profilu biznesowym według Magazynu Forbes!

Uczelnia mieści się w Troyes we Francji. YSCHOOLS posiada dwie specjalności z zakresu Turystyki Luxury Tourism i Business Tourism & Event Management.

 Turystyka i rekreacja na studiach magisterskich we Wrocławiu to kierunek dla Ciebie, jeśli lubisz poznawać świat i łączysz swoją przyszłość z podróżami. Studia magisterskie we Wrocławskiej Akademii Biznesu przygotują Cię do pracy na stanowiskach menedżerskich w hotelach, biurach podróży, międzynarodowych instytucjach lub ośrodkach turystycznych. Nauka u nas to praktyczna wiedza i umiejętności, które docenisz zarówno Ty, jak i Twoi przyszli pracodawcy. Dzięki znakomitej kadrze wykładowców, turystyka i rekreacja staną się dla Ciebie nie tylko dziedziną wykształcenia, ale też pasji. 


Studiuj Turystykę i Rekreację w języku polskim

Studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławiu trwają 2 lata (4 semestry) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Wrocławska Akademia Biznesu dba o kompleksowe przygotowanie studentów do pracy w globalnym rynku turystyki i rekreacji, dlatego wybierając studia w języku polskim studenci mają zapewnione 25% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim. Proces kształcenia ma charakter praktyczny i jest skoncentrowany na wybranej przez studenta specjalności. Opracowaliśmy ten kierunek tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem, szanując równocześnie tradycyjne metody. 


Studiuj Turystykę i Rekreację w języku angielskim

Studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja w języku angielskim trwają 2 lata (4 semestry) i prowadzone są w trybie stacjonarnym.


Praktyczne i nowoczesne kształcenie na kierunku Turystyka i Rekreacja

Zajęcia na kierunku turystyka i rekreacja II stopnia są prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowych oraz kadrę zarządzającą prestiżowymi obiektami hotelarskimi. W programie przewidziane są między innymi zajęcia terenowe, pod tytułem: „Uwarunkowania, stan i perspektywy rozwoju turystyki w wybranym obszarze turystycznym” oraz udział w największych targach turystycznych w Europie ITB w Berlinie. Studenta obowiązuje także odbycie praktyk zawodowych w wymiarze 3-ch miesięcy, podzielonych na jednomiesięczne praktyki w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego semestru. Każda z miesięcznych praktyk związana jest tematycznie z realizowaną specjalnością.

Studia magisterskie we Wrocławiu zakończysz obroną autorskiej pracy magisterskiej, ukierunkowanej na zbadanie i rozwiązanie istotnego problemu praktycznego, w tym opracowanie projektu mieszczącego się w ramach jednej z dwóch specjalności:

 • Menedżer hotelarstwa,
 • Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń.

Szansa na podwójny dyplom we francuskim Troyes

Turystyka i rekreacja to studia magisterskie we Wrocławiu, podczas których studenci mają możliwość wziąć udział w programie „Podwójny dyplom”. Studenci kierunku oprócz polskiego tytułu magistra mogą otrzymać także tytuł MBA z francuskiej uczelni Groupe ESC Troyes en Champagne.


Absolwent Turystyki i Rekreacji we Wrocławskiej Akademii Biznesu

Czy studia magisterskie we Wrocławiu są rzeczywiście dla Ciebie? Zastanawiasz się kim jest magister turystyki i rekreacji? Każdy nasz student zdobywa wiedzę na jednej z dwóch oferowanych specjalności: menedżer hotelarstwa lub menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń. Program przygotowuje do uruchomienia zarządzania własną firmą hotelarską lub turystyczną. Każdy absolwent turystyki i rekreacji ma również wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach obsługujących turystów oraz rekreantów, szczególnie w:

 • hotelach,
 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji i promocji turystycznej,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • uzdrowiskach,
 • ośrodkach sportu rekreacyjnego,
 • ośrodkach spa i wellness.

Absolwent turystyki i rekreacji drugiego stopnia we Wrocławiu ma bogatą wiedzę ekonomiczną, społeczną i przyrodniczą oraz niezbędne umiejętności i doświadczenie nabyte na uczelni. W trakcie odbytych praktyk (zarówno w polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych) jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje. Nasz absolwent jest osobą wykształconą, dzięki starannie zastosowanym metodom nauczania. Turystyka i rekreacja w WAB opiera się na nowoczesnym programie, odpowiadającym dynamicznemu rozwojowi branży turystycznej.

Co jeszcze cechuje naszego absolwenta? Po ukończeniu kierunki turystyki i rekreacji, student stosuje nowe technologie teleinformatyczne. Bierze udział w licznych badaniach i projektach – w tym międzynarodowych, realizowanych pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych menedżerów organizacji turystycznych i rekreacyjnych. Dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi i możliwością odbycia praktyki lub stażu zagranicznego nie ma barier w posługiwaniu się językiem obcym. Każdy nasz absolwent posiada również umiejętność współpracy ze środowiskami zróżnicowanymi kulturowo, co jest bardzo ważne i pożądane we współczesnym świecie. 


Jakie cechy pomagają w studiowaniu turystyki i rekreacji? 

Jeśli chcesz być specjalistą w swojej dziedzinie, pomożemy wykształcić Ci praktyczne cechy, wspierające zarówno proces uczenia, jak i pracy zawodowej. Należą do nich między innymi: ciekawość świata, otwartość, odwaga, systematyczność i samoorganizacja. Jeśli zauważasz u siebie te cechy, zapraszamy na rekrutację!

Zarządzanie

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski, angielski

Interesują Cię studia magisterskie na kierunku zarządzanie we Wrocławiu? Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę, którą wykorzystasz w przyszłej pracy? Sprawdź ofertę Wrocławskiej Akademii Biznesu! U nas możesz studiować zarządzanie projektami, dowiedzieć się na czym polega marketing internetowy i jak zarządzać kapitałem ludzkim. To tylko przykłady dziedzin, w którym bycie specjalistą oznacza znakomitą ścieżkę zawodową i dobrze płatne stanowiska pracy!


Studiuj praktycznie – wybierz Zarządzanie we Wrocławskiej Akademii Biznesu

Drugi stopień na kierunku Zarządzanie trwa 2 lata (4 semestry). Kierunek prowadzony jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, możesz go studiować zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Chcąc jak najlepiej wykształcić naszych studentów, studia magisterskie z zarządzania obejmują zajęcia fakultatywne – każdy może wybrać najlepszą dla siebie drogę edukacji, według indywidualnych preferencji. Program zarządzania został podzielony na 5 treści przedmiotowych: 

 • ogólne, 
 • podstawowe, 
 • kierunkowe, 
 • praktyczne,
 • specjalnościowe. 

Kierunek zarządzanie opracowaliśmy tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem, szanując równocześnie tradycyjne metody.

Wrocławska Akademia Biznesu dba o praktyczny program kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach. Studia magisterskie na kierunku zarządzanie we Wrocławiu obejmują praktyki i staże, podczas których studenci nabierają doświadczenia i wprawy w swoim fachu, a co za tym idzie – pewności siebie. Dzięki tej pewności siebie, są otwarci i gotowi do realizowania coraz trudniejszych zadań i w konsekwencji – osiągania sukcesów zawodowych. W grę wchodzi przecież zarządzanie czasem, projektami, zespołem i procesem zmian podczas kryzysów. To ważne zadania, które wymagają odpowiednich kompetencji. Nabędziesz je właśnie we Wrocławiu, w cenionej i znanej Wyższej Szkole Handlowej. 


Nowoczesny program nauczania

Niezależnie od tego, jaką specjalizację wybierzesz, po ukończeniu tego kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • ekonomii,
 • marketingu (w tym internetowego),
 • prawa,
 • administracji,

Opracowujączaproponowane specjalizacje, brano pod uwagę trendy i tendencje rynkowe. Oznacza to, że nasi absolwenci są dobrze zaznajomieni z dzisiejszym funkcjonowaniem korporacji.

Kompleksowewykształcenie nabyte na naszych studiach magisterskich na kierunku zarządzanie, to szansa pogłębienia swojej wiedzy i pasji. Niezależnie od wybranej specjalizacji nauczysz się skutecznie analizować rynek, zarządzać współczesną dokumentacją oraz podejmować szybkie i trafne decyzje. Wykształcasz nowe, praktyczne cechy osobowościowe i rozwijasz te, które od dawna już były Twoim atutem!


Absolwent Zarządzania we Wrocławskiej Akademii Biznesu

Każdego rokunasze studia magisterskie na kierunku zarządzanie we Wrocławiu opuszcza grono świetnie wykształconych i przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów. Nauka na zarządzaniu drugiego stopnia daje im świadomość, że zostali przeszkoleni od początku do końca, od teorii do praktyki.Podczas studiów proponujemy dwa lektoraty(z języka niemieckiego i/lub angielskiego), które są prowadzone według nowoczesnych metod lingwistycznych. Kończąc ten kierunek, będziesz mówił biegle przynajmniej w jednym języku obcym. Oprócz wiedzy fachowej,przećwiczymy z Tobą kompetencje miękkie, które są niezbędne na wszystkich stanowiskach. Należą do nich: 

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • przywództwo,
 • praca w zespole,
 • zarządzanie kryzysem, 
 • odporność na stres, 
 • zarządzanie czasem.

Zarządzanie różnymi zasobami i obszarami życia o nie tylko kierunek studiów, ale też ważna umiejętność, która podnosi jakość życia. Nie jesteś jeszcze przekonany? Sprawdź też inne studia magisterskie we Wrocławiu, oferowane przez WAB. Dołącz do grona wybitnych absolwentów i przeżyj swoje życie wyznaczając imponującą, pełną sukcesów ścieżkę kariery!

Tourism and Leisure

University mode: Full-time
Duration: 2 years (4 semesters)
Language used: English


Get a double graduate degree!

In addition to your Masters in Tourism and Leisure, receive a Mastere in Tourism from the prestigious YSchool included in the list of the Top 10 French Business Universities according to Forbes Magazine

The university is located in Troyes, France. YSCHOOLS has two specializations in the field of Luxury Tourism and Business Tourism & Event Management.

Do you like to explore the world and combine your future with travel? Master’s degree in tourism and recreation in Wroclaw is the study for you! Wroclaw Business University of Applied Sciences will prepare you for managerial positions in hotels, travel agencies, and tourist resorts. Learning with us gives you practical knowledge and skills that you will certainly appreciate as a graduate of the Tourism and Leisure II degree in Wroclaw.


Practical and modern education in the field of Tourism and Leisure

Classes in the field of Tourism and Leisure II degree are conducted by experienced academics and management staff of prestigious hotel facilities. The program includes field classes entitled: “Conditions, status and prospects for the development of tourism in the selected tourism area” and participation in the largest tourism fair in Europe ITB in Berlin. The student is also obliged to complete an apprenticeship of 3 months, divided into one-month apprenticeship during the second, third and fourth semesters. Each of the monthly internships is thematically connected with the specialization.

You will finish your Master’s studies in Wrocław with a defense of your Master’s thesis, aimed at investigating and solving a significant practical problem, including the development of a project falling within one of the two specialties.


A chance to get a double degree in French Troyes

Tourism and Leisure is a master’s course in Wrocław, during which students have the opportunity to take part in the “Double Diploma” program. Apart from the Polish Master’s degree, students of the faculty can also receive an MBA from the French university Groupe ESC Troyes en Champagne.


Graduate of Tourism and Leisure at WAB

Master of Tourism and Leisure is a manager of tourism on one of the two offered specialties:

 • hotel manager,
 • manager of the meetings and events industry,

Students will be prepared to launch and manage its own hotel or tourism company. The student will also have the knowledge and skills necessary to take up a professional career in managerial positions in enterprises and institutions servicing tourists and recreation, especially in:

 • hotels,
 • travel agencies,
 • tourist information and promotion centers,
 • holiday resorts,
 • health resorts, 
 • recreational sports centers,
 • Spa and wellness centers.

The graduate of Tourism and Leisure of the second degree in Wroclaw has a rich economic, social and natural knowledge, as well as necessary skills and experience acquired at the university, and during the internships in Polish and foreign Tourism and Leisure enterprises. The student is an educated person thanks to the modern teaching methods applied in the field of Tourism and Leisure of the second degree. The student knows and uses new information and communication technologies. The student participates in research and projects, including international ones, carried out under the guidance of outstanding Polish and foreign managers of tourist and recreational organizations. Thanks to the cooperation with partner universities and the possibility of doing an internship or a foreign internship, there are no barriers to using a foreign language and the ability to cooperate with culturally diverse environments.

Management

University mode: Full-time
Duration: 2 years (4 semesters)
Language used: English

Are you interested in a master’s degree in management in Wrocław? Do you want to gain practical knowledge that you will use in your future work? Check out the offer of the Wroclaw Business University of applied sciences! With us you can study project management, find out what Internet marketing is all about and how to manage your human capital. 


Study practically – choose Management at WAB

The second degree in management at the Wroclaw Business University of applied sciences lasts 2 years (4 semesters) and is conducted in two modes: full-time and part-time. To educate our students to the best of their ability, the Master’s degree in Management includes optional classes – everyone can choose the best way of education for themselves. The management program is divided into 5 content areas: 

 • general
 • basic,
 • faculty
 • practical

We have developed this field so that it stands out with its unconventional approach, while respecting traditional methods.

Wroclaw Business University of applied sciences takes care of a practical program of education in all fields of study. Master’s studies in management in Wroclaw include internships and apprenticeships, during which students gain experience and skills in their field of expertise, and thus – self-confidence.


The specialities:

 • Internet marketing in practice
 • Sustainable development and corporate social responsibility>
 • Strategic Human Capital Management
 • Project management

Modern program of study

Regardless of which specialization you choose, you will acquire knowledge of the field of study after completing this course:

 • economy
 • marketing
 • law

While creating the proposed specializations, the market trends and tendencies were taken into account, so our graduates are well acquainted with today’s functioning of the corporation.

Comprehensive education acquired during our master’s studies in management is an opportunity to deepen your knowledge and passion. Whatever specialization you choose, you’ll learn to analyze the market, manage modern documentation, and quickly make accurate decisions.


Graduate of Management at WAB

Every year, our MA studies in management in Wrocław produce a group of well-educated graduates who are prepared for professional work. Learning at the faculty of second-degree management gives them the awareness that they have been trained from beginning to end, from theory to practice. During your studies we offer two language courses (German and/or English), which are conducted according to modern linguistic methods. At the end of this study you will be able to speak at least one foreign language fluently. In addition to our expertise, we will train you in soft skills, which are necessary in high positions:

 • communicativeness
 • creativity
 • leadership
 • teamwork
 • crisis management

Check what other master’s studies are offered by the Wroclaw Business University of applied sciences and join the group of satisfied graduates.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Studia podyplomowe we Wrocławskiej Akademii Biznesu to propozycja dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć nowych umiejętności i kwalifikacji. W ten sposób mogą skutecznie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Misją studiów podyplomowych we Wrocławskiej Akademii Biznesu  jest budowanie powiązań pomiędzy rzetelną wiedzą a praktyką funkcjonowania organizacji. Studia podyplomowe kształcą grono przyszłych specjalistów – dołącz do nich i wspieraj pracę różnych firm. Załóż własne przedsiębiorstwo, jeśli masz pomysł na biznes, korzystając z narzędzi i wiedzy podawanej podczas zajęć. 


Studia podyplomowe we Wrocławiu – perspektywiczne kierunki

Program każdego z kierunków prowadzony jest przez wyspecjalizowane grono wykładowców, którzy wyróżniają się wieloletnim stażem i wiedzą dotyczącą zarówno przeszłości, jak i bieżących zmian. Rzeczywistość wielu dziedzin zawodowych zmienia się dynamicznie, dlatego potrzebne jest ciągłe aktualizowanie zdobywanych informacji. Dzięki pracy i zaangażowaniu naszych specjalistów, studia podyplomowe są rzetelną drogą do uzupełnienia kompetencji i umiejętności szerszego patrzenia. Z nami nauczysz się zauważania wielu zjawisk zachodzących w biznesie i wyciągania z nich wniosków. 


Po co studia podyplomowe? 

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które mają już dyplom licencjacki, inżynierski lub magisterski. To szansa na dalszy rozwój, zarówno wtedy, kiedy chcemy pogłębić interesującą nas dziedzinę, jak i wtedy, kiedy chcemy rozpocząć zupełnie nową drogę zawodową. Podyplomowe studia umożliwiają:

 • zdobycie dodatkowej specjalizacji,
 • uzyskanie nowego profilu wykształcenia,
 • wzrost kompetencji,
 • aktualizację wiedzy wyniesionej ze studiów I lub II stopnia (jeśli decyzji towarzyszy np. duży odstęp czasowy),
 • zaoszczędzenie czasu.

Studia podyplomowe to zajęcia, które odbywają się w trybie zaocznym, przebiegają sprawniej i trwają krócej niż studia I i II stopnia.


Dlaczego Wrocławska Akademia Biznesu?

Wybierając WAB, możesz dołączyć go grona absolwentów, którzy wyróżniają się: 

 • wysokimi kompetencjami – zarówno ściśle zawodowymi, jak i miękkimi,
 • potrafią myśleć kreatywnie i reagować na dynamikę zmian w swojej branży,
 • są najbardziej pożądanymi kandydatami na rynku pracy,
 • zajmują wysokie stanowiska w firmach,
 • świetnie radzą sobie zarówno w pracy samodzielnej, jak i zespołowej,
 • skutecznie działają pod presją czasu,
 • wyznaczają jasne cele i osiągają sukcesy.

Jeśli chcesz rozpocząć studia podyplomowe po licencjacie, magisterce lub studiach inżynierskich, zapoznaj się ze szczegółami naszych kierunków i dołącz do nas. Czas podyplomowych zmagań będzie dla Ciebie jednocześnie czasem nowych znajomości, które mogą zaowocować przy dalszej współpracy zawodowej. 


przejdź do spisu treści

Studia MBA


Atrakcyjna cena studiów we Wrocławskiej Akademii Biznesu! Skorzystaj ze specjalnej promocji i zyskaj nawet do 1500 zł zniżki na czesne na studia MBA. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj! Sprawdź szczegóły w zakładce „opłaty” w poszczególnych kierunkach studiów we Wrocławiu!


Rekrutacja na studia MBA trwa!

Master of Business Administration ( MBA ) to obecnie najbardziej prestiżowy i ceniony tytuł zawodowy w świecie biznesu. Daje on nieograniczone możliwości rozwoju osobistego, poszerzenia ścieżki kariery oraz wzmocnienia pozycji na rynku pracy, co przekłada się na wymierne rezultaty w postaci awansu i wyższego wynagrodzenia.  

Program MBA we Wrocławskiej Akademii Biznesu otrzymał certyfikat i znak jakości „Studia z przyszłością” przyznawany dla najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków i programów studiów, realizowanych według nowoczesnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy oraz otrzymał wysokie oceny w ratingu Programów MBA prowadzonym przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej „FORUM”. Na dalszym etapie możesz wybrać studia magisterskie Executive MBA. 

Naszym celem jest kształcenie efektywnych i odpowiedzialnych menedżerów i liderów, posiadających konkretne umiejętności i pewność siebie w zakresie zdobywania wysokich stanowisk kierowniczych i pełnienia przywódczej roli. Business Management Studia w WAB dają absolwentom przewagę na konkurencyjnym rynku pracy poprzez usystematyzowanie wiedzy biznesowej i umożliwienie im zgłębienia najnowszych tajników globalnej gospodarki oraz kluczowych umiejętności menedżerskich, niezbędnych do kierowania przedsiębiorstwem lub własną działalnością gospodarczą zarówno we Wrocławiu, jak i w innych miejscach na świecie!


Studia MBA pod okiem wykwalifikowanej kadry

We Wrocławskiej Akademii Biznesu współpracujemy wyłącznie z najlepszymi wykładowcami, przedstawicielami świata biznesu i nauki, specjalistami i praktykami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w różnych branżach i dziedzinach, także na arenie międzynarodowej. Naszym celem jest kształcenie efektywnych i odpowiedzialnych menedżerów i liderów, posiadających konkretne umiejętności i pewność siebie w zakresie zdobywania wysokich stanowisk kierowniczych i pełnienia przywódczej roli. Studia MBA w WAB dają absolwentom przewagę na konkurencyjnym rynku pracy poprzez usystematyzowanie wiedzy biznesowej i umożliwienie im zgłębienia najnowszych tajników globalnej gospodarki oraz kluczowych umiejętności menedżerskich, niezbędnych do kierowania przedsiębiorstwem lub własną działalnością gospodarczą. Współpracujemy wyłącznie z najlepszymi wykładowcami, przedstawicielami świata biznesu i nauki, specjalistami i praktykami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w różnych branżach i dziedzinach, także na arenie międzynarodowej. 

Program MBA, który stworzyliśmy to całkowicie ekskluzywny produkt dostosowany do potrzeb współczesnych studentów i dynamicznie rozwijającej i zmieniającej się gospodarki. Oferujemy wiele godzin intensywnego i interaktywnego nauczania i praktyki, które zapewnią studentom gruntowną i całościowo usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną.


Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy i zapisz się na studia MBA

Zjazdy na studiach MBA we Wrocławskiej Akademii Biznesu odbywają się dwa razy w miesiącu – w sobotę i w niedzielę – co umożliwia studentom połączenie nauki z pracą zawodowej i wykorzystywanie nabytej wiedzy na bieżąco.  

Ukończenie renomowanego programu MBA pozwoli zdobyć Ci nowe umiejętności i kompetencje, wymienić poglądy i różnorodne doświadczenia z innymi studentami oraz zbudować sieć biznesowych i międzynarodowych kontaktów, które mogą stanowić nieocenioną wartość w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie.  


Zajęcia są prowadzone w formie: 

 • ciekawych wykładów i ćwiczeń, 
 • angażujących warsztatów,
 • prekursorskich projektów, 
 • rzetelnych analiz biznesowych, 
 • pouczających spotkań z liderami rynku. 

Dlaczego MBA w WAB? 

 • Wysoko wykwalifikowana kadra, która posiada specjalistyczne doświadczenie z różnych dziedzin biznesu – wykładowcami są praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w różnych dziedzinach, również na arenie międzynarodowe
 • Zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, co pozwala studentom na jednoczesny rozwój zawodowy i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu konkretnych problemów firm i korporacji
 • Kładziemy duży nacisk na pracę zespołową, przewagę praktyki nad teorią oraz holistyczne podejście do wiedzy i jej efektywnego wykorzystania w rozwiązywaniu problemów organizacji
 • Nasi studenci pochodzą z różnych sektorów biznesu, w związku z tym uczą się oni od siebie nawzajem, dzieląc się swoim doświadczeniem, a także budując sieć cennych kontaktów zawodowych, które mogą trwać przez całe życie
 • Nauczanie w małych, kameralnych grupach z pewnością tworzy lepszy efekt uczenia się w niepowtarzalnej atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów i integracji

Uznany na arenie międzynarodowej partner strategiczny

Studia MBA we Wrocławskiej Akademii Biznesu realizowane są we współpracy z partnerską uczelnią HHL Leipzig Graduate School of Management z Niemiec. Szczycimy się tym faktem, ponieważ nasz partner jest jedną z najlepszych biznesowych uczelni w Europie. Dzięki wsparciu tak uznanego lidera oraz ciągłemu udoskonalaniu programu, możemy zapewnić bardzo wysoką jakość studiów MBA, lokalnie we Wrocławiu. 


Dla kogo studia MBA?

Nasz program MBA skierowany jest do wysokiej klasy profesjonalistów, osób z doświadczeniem zawodowym, które potrzebują profesjonalnej wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu zarządzania w aspekcie międzynarodowym. Studia MBA są odpowiednie dla ludzi, którzy chcą mieć możliwość osiągnięcia zupełnie nowego celu zawodowego lub dla tych, którzy chcą rozwijać swoją obecną karierę.

Naszym studentom oferujemy dwuletnie studia magisterskie oraz roczne studia podyplomowe zwieńczone uzyskaniem dyplomu i/lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA.

STUDIA MBA


Kierunki wykładane na uczelni:

finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
komunikacja cyfrowa i media I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistics Licencjat Stacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
management I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sprzedaż i marketing I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
tourism I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

języka polskiego dla cudzoziemców
języka niemieckiego
języka angielskiego

Główny adres uczelni


BIURO REKRUTACJI WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH 

ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław

tel: Polska: +48 71 333 11 07;
Ukraina, Białoruś: +48 71 333 11 18

mail: Polska: rekrutacja@wab.edu.pl;
Ukraina, Białoruś: admission@wab.edu.pl


W BEZPOŚREDNIE OTOCZENIE UCZELNI BEZ TRUDU DOJEDZIESZ

Autobusami
nr: 107, 119 (przystanek: Ostrowskiego) 134, 126, 136 (przystanek: FAT)

Tramwajami
nr: Tramwajami nr: 4, 5, 11, 20 (przystanek: FAT)

Samochodem 
Znajdujemy się w tętniącej życiem dzielnicy Wrocławia, położonej parę minut jazdy od śródmieścia. Posiadamy własny parking z tyłu budynku. Od strony Warszawy jedzie się do nas trasą A4, kierunek Lubawka, zjazd na Wrocław - Muchobór

Pociągiem  
Stacja Wrocław Grabiszyn znajduje się zaledwie 5 minut drogi od naszej uczelni. Bez problemu dojedziesz do nas ze stacji Wrocław Główny każdym pociągiem, który jedzie na południe jak również bezpośrednio pociągiem z Wałbrzycha, Świebodzic, Jaworzyny Śląskiej, Żarowa czy Smolca. Możesz mieszkać gdzie chcesz i dojeżdżać na uczelnię w bardzo krótkim czasie.

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Komunikacja Cyfrowa i Media

Chcesz wybrać studia licencjackie i zastanawiasz się, czy studia social media są dla Ciebie? Czy kształcenie się na kierunku związanym z marketingiem internetowym lub komunikacją cyfrową przełoży się na zatrudnienie? Rynek pracy stale poszukuje specjalistów pracujących z wykorzystaniem smartfonów i publikujących treści w mediach – zwłaszcza społecznościowych.

czytaj dalej

Finanse i rachunkowość - najlepsze studia licencjackie we Wrocławiu!

Finanse i Rachunkowość to studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Liczne zajęcia w formie warsztatów pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu księgowości i bankowości, jak i rozwinąć umiejętności miękkie. Jeśli nie chcesz poprzestać na teoretycznej wiedzy, ale rozwinąć się pod każdym względem, Finanse i Rachunkowość to kierunek dla Ciebie. Popularyzujemy kształcenie przez praktykę, dzięki czemu wrocławska WSH przoduje na tle innych uczelni.

czytaj dalej

Turystyka i rekreacja - realizuj swoje pasje

Podróże to Twoja pasja? Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i postawić na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Dlaczego to znakomity wybór? Ponieważ turystyka i hotelarstwo to jeden z działów gospodarki, który rozwija się najbardziej dynamicznie i wpływa na popularność danego kraju oraz jego pozycję społeczno-ekonomiczną.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu awansowała na Akademię w Naukach Stosowanych!

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych – nowe wyzwania, ale także możliwości

czytaj dalej

Drzwi Otwarte w #WSHweWroclawiu!

Już w kolejny piątek, 25 marca, odbędą się Drzwi Otwarte w #WSHweWroclawiu!

czytaj dalej

Studiuj w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi promocjami!

czytaj dalej

ROZPOCZNIJ STUDIA W MARCU 2021 ROKU

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ WE WROCŁAWIU

czytaj dalej

Złap promocję i zostań studentem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

PROMOCJA 0 zł wpisowego i -10% za pierwszy rok studiów

czytaj dalej

Sprawdź nas! Drzwi otwarte WSH we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, które w tym roku będą miały formułę online!

czytaj dalej

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2019/2020

dołącz do grona studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

czytaj dalej

ELITARNA SZKOŁA STEWARDES LINII LOTNICZYCH

pierwszy i jedyny tego typu kierunek studiów podyplomowych w Polsce

czytaj dalej

Zarządzanie Marką Osobistą

Twoją marką jest to, co ludzie mówią o Tobie, kiedy wyjdziesz z pokoju /Jeff Bezos

czytaj dalej

MATURA NA 5! Powtórz z nami materiał

Wszystkich tegorocznych maturzystów zapraszamy na cykl weekendowych spotkań pod hasłem: Powtórka do matury z WSH we Wrocławiu.

czytaj dalej

Kurs Języka Polskiego

Zapisz się na intensywny letni kurs języka polskiego prowadzony przez doświadczonych lektorów. Kończąc kurs będziesz w pełni przygotowany do podjęcia studiów w języku polskim.

czytaj dalej

Nauka języków obcych w WSH

Wyższa Szkoła Handlowa oferuje możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego. Dla studentów z zagranicy przygotowaliśmy specjalne intensywne kursy nauki języka polskiego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane