Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Rok założenia: 2001

uczelnia otwarta na ludzi i nowe wyzwania!


Uniwersytet Zielonogórski jest młodą uczelnią, która dynamicznie się rozwija.  Warto wspomnieć, że tradycje akademickie Winnego Grodu sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. Natomiast w 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia PZ z WSP.  Jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim.

Dnia  1 września 2017 r. Uniwersytet Zielonogórski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie połączyły się w jedną uczelnię – Uniwersytet Zielonogórski. Na UZ powstał 13. Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie - Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.

W roku akademickim 2018/2019 kształciło się na niej blisko 10,5 tys. żaków na I, II i III stopniu studiów, prowadzonych w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym. W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe.

Obecnie naszą uczelnię tworzy 13 wydziałów:

 • Artystyczny
 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Ekonomii i Zarządzania
 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Fizyki i Astronomii
 • Humanistyczny
 • Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Mechaniczny
 • Nauk Biologicznych
 • Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Prawa i Administracji
 • Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Na poszczególnych Wydziałach studenci mają możliwość kształcenia się na 60 kierunkach, w ponad stu specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych, tak zwanych bezprzymiotnikowych.

Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 17 dyscyplinach. W dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ), w 16. dyscyplinach, prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.

Przy Instytucie Socjologii (wówczas na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, obecnie Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) powstał Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. W strukturze Wydziału Nauk Biologicznych funkcjonuje Ogród Botaniczny. Przy uczelni działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym studenci i absolwenci UZ zakładają swoje pierwsze firmy. Od początku istnienia Uniwersytetu w jego murach prężnie rozwija się Oficyna Wydawnicza.

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o  miejsca w nowoczesnych Domach Studenta. Poza zajęciami rozwijają swoje pasje w kołach naukowych, a także dbają o tężyznę fizyczną, korzystając z licznych obiektach sportowych (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa itp.).

Uczelnia ma swój własny Big Band i silne media studenckie: Akademickie Radio INDEX i portal Wzielonej.pl. Działa także Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tutaj powstało Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe.

UZ wychodzi również do mieszkańców miasta i regionu. W latach 2004-2019  rokrocznie  organizował Festiwal Nauki – plenerowe wydarzenie, podczas którego wykładowcy i studenci w przystępny sposób przybliżali Lubuszanom osiągnięcia nauki.

Mimo swej stosunkowo krótkiej historii Uniwersytet Zielonogórski prezentuje się jako uczelnia otwarta na ludzi i nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu oraz bogatej bazie materialnej już obecnie postrzegany jest jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.


Kierunki

ADMINISTRACJA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ADMINISTRACJA (W SULECHOWIE)
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ARCHITEKTURA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

ARTETERAPIA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

ASTRONOMIA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BIOLOGIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BIOTECHNOLOGIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

BIZNES ELEKTRONICZNY
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BUDOWNICTWO
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus,

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

EKONOMIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ELEKTROTECHNIKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ENERGETYKA (W SULECHOWIE)
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ENERGETYKA KOMUNALNA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

FILOLOGIA ANGIELSKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

FILOLOGIA FRANCUSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

FILOLOGIA GERMAŃSKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

FILOLOGIA POLSKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

FILOLOGIA ROSYJSKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - 40 plus, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus

FILOZOFIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - 40 plus, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus,

FIZYKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - w języku angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - w języku angielskim,

FIZYKA MEDYCZNA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

GRAFIKA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

HISTORIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

INFORMATYKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - w języku angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - w języku angielskim,

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

INŻYNIERIA DANYCH
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - w języku angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia,

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

KULTUROZNAWSTWO
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

LEKARSKI
Studia: stacjonarne jednolite magisterskie, niestacjonarne jednolite magisterskie,

LITERATURA POPULARNA I KREACJE ŚWIATÓW GIER
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

LOGISTYKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

MALARSTWO
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

MATEMATYKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - w języku angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - w języku angielskim,

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

OCHRONA ŚRODOWISKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - w języku angielskim,

PEDAGOGIKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus,

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 
Studia: stacjonarne jednolite magisterskie, niestacjonarne jednolite magisterskie,

PEDAGOGIKA SPECJALNA
Studia: stacjonarne jednolite magisterskie, niestacjonarne jednolite magisterskie,

PIELĘGNIARSTWO
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

POLITOLOGIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - 40 plus, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus,

PRACA SOCJALNA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

PRAWO
Studia: stacjonarne jednolite magisterskie, niestacjonarne jednolite magisterskie,

PSYCHOLOGIA
Studia: stacjonarne jednolite magisterskie,

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

SOCJOLOGIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - 40 plus, stacjonarne drugiego stopnia - w języku angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus,

SZTUKI WIZUALNE
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

TURYSTYKA I REKREACJA (W SULECHOWIE)
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ZARZĄDZANIE
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ZARZĄDZANIE GOSPODARKA KOMUNALNĄ
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA (W SULECHOWIE)
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,


Kierunki

ADMINISTRACJA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ADMINISTRACJA (W SULECHOWIE)
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ARCHITEKTURA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

ARTETERAPIA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

ASTRONOMIA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BIOLOGIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BIOTECHNOLOGIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

BIZNES ELEKTRONICZNY
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

BUDOWNICTWO
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus,

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

EKONOMIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ELEKTROTECHNIKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ENERGETYKA (W SULECHOWIE)
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ENERGETYKA KOMUNALNA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

FILOLOGIA ANGIELSKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

FILOLOGIA FRANCUSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

FILOLOGIA GERMAŃSKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

FILOLOGIA POLSKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

FILOLOGIA ROSYJSKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - 40 plus, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus

FILOZOFIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - 40 plus, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus,

FIZYKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - w języku angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - w języku angielskim,

FIZYKA MEDYCZNA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

GRAFIKA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

HISTORIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

INFORMATYKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - w języku angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - w języku angielskim,

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

INŻYNIERIA DANYCH
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - w języku angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia,

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

KULTUROZNAWSTWO
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

LEKARSKI
Studia: stacjonarne jednolite magisterskie, niestacjonarne jednolite magisterskie,

LITERATURA POPULARNA I KREACJE ŚWIATÓW GIER
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia,

LOGISTYKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

MALARSTWO
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

MATEMATYKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - w języku angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - w języku angielskim,

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

OCHRONA ŚRODOWISKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - w języku angielskim,

PEDAGOGIKA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus,

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 
Studia: stacjonarne jednolite magisterskie, niestacjonarne jednolite magisterskie,

PEDAGOGIKA SPECJALNA
Studia: stacjonarne jednolite magisterskie, niestacjonarne jednolite magisterskie,

PIELĘGNIARSTWO
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

POLITOLOGIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - 40 plus, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus,

PRACA SOCJALNA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

PRAWO
Studia: stacjonarne jednolite magisterskie, niestacjonarne jednolite magisterskie,

PSYCHOLOGIA
Studia: stacjonarne jednolite magisterskie,

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

SOCJOLOGIA
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne drugiego stopnia - 40 plus, stacjonarne drugiego stopnia - w języku angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia - 40 plus,

SZTUKI WIZUALNE
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia,

TURYSTYKA I REKREACJA (W SULECHOWIE)
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ZARZĄDZANIE
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ZARZĄDZANIE GOSPODARKA KOMUNALNĄ
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Studia: stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne drugiego stopnia, stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA (W SULECHOWIE)
Studia: stacjonarne pierwszego stopnia, niestacjonarne pierwszego stopnia,Wydziały na uczelni:

artystyczny
ekonomii i zarządzania
elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji
fizyki i astronomii
humanistyczny
inżynierii lądowej i środowiska
matematyki, informatyki i ekonometrii
mechaniczny
nauk biologicznych
pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny
arteterapia I stopnia Stacjonarny
astronomia I stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biznes elektroniczny I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
coaching i doradztwo filozoficzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja medialna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka komunalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia francuska I stopnia Stacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka medyczna I stopnia Stacjonarny
geoinformatyka i techniki satelitarne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria danych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
literatura popularna i kreacje światów gier I stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
malarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuki wizualne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie gospodarka komunalną I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


tel. centrali : (+48 68) 328 2000

tel./fax rektoratu : (+48 68) 327 0735

tel. rektoratu : (+48 68) 328 2202 (+48 68) 328 2460

e-mail rektoratu : rektorat@uz.zgora.pl

tel. kancelarii : (+48 68) 328 2279 (+48 68) 328 3047

fax. kancelarii : (+48 68) 328 7889

e-mail kancelarii : kancelaria@uz.zgora.pl


INFORMACJE O REKRUTACJI tel.  : (+48 68) 328 3270

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Biznes elektroniczny

Dynamicznie rozwijające się technologie komputerowe, informacyjne oraz internetowe doprowadziły do rewolucji w gospodarce nadając jej nowy globalny wymiar określany mianem Biznesu Elektronicznego.

czytaj dalej

Geoinformatyka i techniki satelitarne

Absolwent będzie umiał samodzielnie zaprojektować i wykonać oprogramowanie wykorzystywane przez specjalistów, którzy w swojej pracy bazują na dostępnych informacjach przestrzennych, będzie również umiał odpowiednio dobrać i wykorzystać technologie GIS (systemów informacji przestrzennej).

czytaj dalej

Coaching i doradztwo filozoficzne

Absolwent studiów I stopnia na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne jest wyposażony w wiedzę ogólnohumanistyczną, psychologiczną i filozoficzną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu filozofii praktycznej oraz w umiejętności pozwalające na zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane