Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Rok zalozenia: 1985 | Rektor: prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński został utworzony na mocy ustawy sejmowej z lipca 1984 roku z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Swoją działalność rozpoczął w roku akademickim 1985/86, rozwijając dynamicznie powojenną tradycję akademicką oraz pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie.

To obecnie największa na Pomorzu Zachodnim, zatrudniająca około 1200 pracowników naukowych i ponad 800 administracyjnych uczelnia wyższa, spełniająca wszystkie wymagania ustawowe, w skład której wchodzi trzynaście wydziałów.

Rozwojowi naukowemu i infrastrukturalnemu naszej uczelni stale towarzyszył wzrost liczby studentów, obecnie 17 000, dla których stale doskonalona jest oferta dydaktyczna i przygotowywane wciąż nowe kierunki kształcenia (obecnie ponad 50 kierunków studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Studenci uczestniczą w pracach 160 kół naukowych i wydają swoje czasopisma. Na uczelni działają m.in.: teatr akademicki, chór, Akademickie Centrum Kultury, Akademicki Związek Sportowców, NZS, AIESEC oraz ELSA.

Do wielu atutów studiowania na US należy dodać także możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej i jej 11 filii. Znajduje się tam ponad milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych.

Elementem stale rozwijanej współpracy z zagranicą jest aktywne (od 1998 r.) uczestnictwo w programie Erasmus, w którego ramach partnerami US jest blisko 120 uczelni z 24 krajów, także pozaeuropejskich.

Dzięki realizacji w ostatnich latach coraz liczniejszych projektów, w tym o wymiarze społecznym, na sumę 200 mln zł − doskonalona jest baza naukowa i infrastrukturalna, która umożliwia współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz innymi jednostkami badawczymi w kraju i za granicą.Wydział Humanistyczny
 • Archeologia
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Etnologia
 • Etnoregionalistyka świata
 • Europeistyka
 • Filozofia
 • Historia
 • Historia
 • Kognitywistyka komunikacji
 • Management Instytucji Publicznych i Public Relations
 • Media i cywilizacja
 • Mediacja Międzykulturowa
 • Pedagogika
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Polityka społeczna
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia nad wojną i wojskowością


Wydział Biologii
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Genetyka i biologia eksperymentalna
 • Mikrobiologia
 • Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego
 • Przyroda, specjalność: nauczycielska


Wydział Teologiczny
 • Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
 • Nauki o rodzinie
 • Teologia


Wydział Nauk o Ziemi
 • Geografia
 • Geologia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Oceanografia
 • Turystyka i rekreacja


Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 • Turystyka i rekreacja, specjalność: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki
 • Wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska
 • Zdrowie publiczne, specjalność: promocja zdrowia


Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny
w Gorzowie Wlkp.

 • Administracja
 • Finanse i rachunkowość
 • Komunikacja medialna i wizerunkowa


Wydział Matematyczno-Fizyczny
 • Fizyka
 • Fizyka, specjalność: fizyka doświadczalna i teoretyczna (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne)
 • Matematyka
 • Matematyka, specjalność: matematyka stosowana (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne)
 • Optyka okularowa


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Analityka gospodarcza
 • Economics and IT Applications (studia prowadzone w języku angielskim)
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Informatyka i ekonometria
 • Informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza
 • Przedsiębiorczość i inwestycje
 • Rachunkowość i doradztwo finansowe
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji


Wydział Prawa i Administracji
 • Administracja
 • Ekonomiczno-prawny
 • Prawo


Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Logistyka, specjalność: studia inżynierskie
 • Turystyka i rekreacja, specjalność: menedżer turystyki
 • Zarządzanie


Wydział Filologiczny
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia polska
 • Filologia, specjalność: filologia angielska
 • Filologia, specjalność: filologia germańska
 • Filologia, specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
 • Filologia, specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
 • Filologia, specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
 • Filologia, specjalność: iberystyka, studia hiszpańskie
 • Filologia, specjalność: skandynawistyka - studia norweskie
 • Komunikacja kulturowa
 • Kulturoznawstwo
 • Przekład interkulturowy i intermedialny       

Kierunki wykładane na uczelni

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
 •  
 • Telefon: 91 444 10 00
 • Fax: 91 444 1174
 • Strona: http://www.usz.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie