Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Rok założenia: 1985 | Rektor: prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński został utworzony na mocy ustawy sejmowej z lipca 1984 roku z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Swoją działalność rozpoczął w roku akademickim 1985/86, rozwijając dynamicznie powojenną tradycję akademicką oraz pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie.

To obecnie największa na Pomorzu Zachodnim, zatrudniająca około 1200 pracowników naukowych i ponad 800 administracyjnych uczelnia wyższa, spełniająca wszystkie wymagania ustawowe, w skład której wchodzi trzynaście wydziałów.

Rozwojowi naukowemu i infrastrukturalnemu naszej uczelni stale towarzyszył wzrost liczby studentów, obecnie 17 000, dla których stale doskonalona jest oferta dydaktyczna i przygotowywane wciąż nowe kierunki kształcenia (obecnie ponad 50 kierunków studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Studenci uczestniczą w pracach 160 kół naukowych i wydają swoje czasopisma. Na uczelni działają m.in.: teatr akademicki, chór, Akademickie Centrum Kultury, Akademicki Związek Sportowców, NZS, AIESEC oraz ELSA.

Do wielu atutów studiowania na US należy dodać także możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej i jej 11 filii. Znajduje się tam ponad milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych.

Elementem stale rozwijanej współpracy z zagranicą jest aktywne (od 1998 r.) uczestnictwo w programie Erasmus, w którego ramach partnerami US jest blisko 120 uczelni z 24 krajów, także pozaeuropejskich.

Dzięki realizacji w ostatnich latach coraz liczniejszych projektów, w tym o wymiarze społecznym, na sumę 200 mln zł − doskonalona jest baza naukowa i infrastrukturalna, która umożliwia współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz innymi jednostkami badawczymi w kraju i za granicą.Wydział Humanistyczny
 • Archeologia
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Etnologia
 • Etnoregionalistyka świata
 • Europeistyka
 • Filozofia
 • Historia
 • Historia
 • Kognitywistyka komunikacji
 • Management Instytucji Publicznych i Public Relations
 • Media i cywilizacja
 • Mediacja Międzykulturowa
 • Pedagogika
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Polityka społeczna
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia nad wojną i wojskowością


Wydział Biologii
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Genetyka i biologia eksperymentalna
 • Mikrobiologia
 • Ochrona i Inżynieria Środowiska Przyrodniczego
 • Przyroda, specjalność: nauczycielska


Wydział Teologiczny
 • Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
 • Nauki o rodzinie
 • Teologia


Wydział Nauk o Ziemi
 • Geografia
 • Geologia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Oceanografia
 • Turystyka i rekreacja


Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 • Turystyka i rekreacja, specjalność: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki
 • Wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska
 • Zdrowie publiczne, specjalność: promocja zdrowia


Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny
w Gorzowie Wlkp.

 • Administracja
 • Finanse i rachunkowość
 • Komunikacja medialna i wizerunkowa


Wydział Matematyczno-Fizyczny
 • Fizyka
 • Fizyka, specjalność: fizyka doświadczalna i teoretyczna (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne)
 • Matematyka
 • Matematyka, specjalność: matematyka stosowana (studia prowadzone w języku angielskim - odpłatne)
 • Optyka okularowa


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Analityka gospodarcza
 • Economics and IT Applications (studia prowadzone w języku angielskim)
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Informatyka i ekonometria
 • Informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza
 • Przedsiębiorczość i inwestycje
 • Rachunkowość i doradztwo finansowe
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji


Wydział Prawa i Administracji
 • Administracja
 • Ekonomiczno-prawny
 • Prawo


Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Logistyka, specjalność: studia inżynierskie
 • Turystyka i rekreacja, specjalność: menedżer turystyki
 • Zarządzanie


Wydział Filologiczny
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia polska
 • Filologia, specjalność: filologia angielska
 • Filologia, specjalność: filologia germańska
 • Filologia, specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
 • Filologia, specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
 • Filologia, specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
 • Filologia, specjalność: iberystyka, studia hiszpańskie
 • Filologia, specjalność: skandynawistyka - studia norweskie
 • Komunikacja kulturowa
 • Kulturoznawstwo
 • Przekład interkulturowy i intermedialny       

Wydziały na uczelni:

filologiczny
humanistyczny
matematyczno-fizyczny
nauk ekonomiczych i zarządzania
nauk przyrodniczych
prawa i administracji
teologiczny
zarządzania i ekonomiki usług

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
 •  
 • Telefon: 91 444 10 00
 • Fax: 91 444 1174
 • Strona: http://www.usz.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Czy wybór studiów MBA wpływa na zarobki?

Studia Master of Business Administration to często przepustka do szybszego rozwoju kariery. Absolwent tego kierunku uzyskuje wszechstronne umiejętności, co jest niezbędne na dzisiejszym rynku pracy.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane