Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rok zalozenia: 1968 | Rektor: Prof. zw. dr hab. Wiesław BanyśCzy myślałeś kiedyś o uczelni wyższej jako o miejscu niezapomnianych spotkań: z nauką, z Autorytetami, z przyjaciółmi, z samym sobą?

Uniwersytet Śląski to przede wszystkim spotkanie ze światem nauki na najwyższym, europejskim poziomie. Wykłady, ćwiczenia i seminaria są doskonałą okazją do zdobywania wiedzy o tym, co jest Ci najbliższe. To tutaj zgłębisz tematy, z którymi pragniesz związać swoją zawodową przyszłość.

Na Twojej uniwersyteckiej ścieżce na pewno czeka Cię spotkanie z Mistrzami i Autorytetami, czyli Uczonymi śląskiej Alma Mater. To właśnie Oni, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i ogromnej wiedzy, nauczą Cię poruszania się w świecie zdobywania wykształcenia w sposób pewny i odważny.

Uniwersytet Śląski to także idealne miejsce spotkań z przyjaciółmi, zarówno ze Śląska, jak i z całego świata. Znajdziesz ich na swoim roku, lecz także wśród starszych kolegów i absolwentów, stale związanych z Uczelnią. Przyjaciół spotkasz także wśród pasjonatów kół naukowych i sekcji sportowych, których na naszej Uczelni działa ponad 200. Będziecie wspólnie spędzać czas na niezliczonej ilości festiwali i podczas innych inicjatyw studenckich, które są nieodłączną częścią studenckiego życia.

Uniwersytet Śląski to w końcu spotkanie z samym sobą: ze swoimi marzeniami, inspiracjami i ambicjami. To tutaj, tworząc liczącą niemal 40 tysięcy osób społeczność akademicką, odkryjesz w sobie nowe pasje, rozbudzisz drzemiące w Tobie talenty i zdobędziesz nowe umiejętności. To w murach Uniwersytetu Śląskiego, czerpiąc zarówno z tradycji Uczelni, jak i korzystając z najnowszych osiągnięć nauki, zdobędziesz wszechstronne i nowoczesne wykształcenie, godne absolwenta XXI wieku.

Uniwersytet Śląski to 12 Wydziałów i ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne. Oferując Ci 46 kierunków studiów i ponad 130 specjalności, także w języku angielskim, śląska Alma Mater wychodzi na spotkanie Tobie i Twoim przyjaciołom. Wyjdź naprzeciw swojej przyszłości. Wybierz Uniwersytet Śląski.

 

Czy wiesz, że…

W punktach najważniejsze elementy wyróżniające uczelnię, zachęcające do studiowania

Uniwersytet Śląski:

  • umożliwia studia na 46 kierunków i ponad 130 specjalnościach;

  • mieści się w 5 miastach: Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie i Rybniku;

  • kandydatom posiadającym tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego umożliwia ubieganie się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowo przygotował specjalną i unikatową w skali kraju ofertę „VIP” dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który zdecyduje się na studia na Uniwersytecie Śląskim, może liczyć na szereg przywilejów, przeznaczonych tylko dla najzdolniejszych kandydatów;

  • zapewnia pomoc materialną w formie stypendiów lub zapomogi (stypendium socjalne, dodatek mieszkaniowy, stypendium specjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, stypendia ministra za osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia w sporcie, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia);

  • zapewnia każdemu studentowi akademik. Domy akademickie zlokalizowane są w trzech miastach uniwersyteckich: Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie;

  • kształci w języku angielskim, co umożliwia studentom przyswojenie angielskiej terminologii oraz aktywne porozumiewanie się w języku angielskim;

  • to ponad 200 kół naukowych, sekcji sportowych i artystycznych;

  • współpracuje z ponad 300 instytucjami zagranicznymi realizując wiele projektów naukowych oraz wymianę zagraniczną studentów w ramach umów partnerskich.

Spis kierunków z podziałem na studia
                                                  


Kierunki wykładane na uczelni

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie