Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoły Beaty Mydłowskiej

Szkoły Beaty MydłowskiejSzkoły Beaty Mydłowskiej


działają od 1999 roku, obecnie uczęszcza do naszych placówek blisko 1000 uczniów, słuchaczy i studentów.

Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: informatyczną, chemiczną oraz zawodowe (kosmetyczną, wizażu i fryzjerską). Sale lekcyjne zaopatrzone są w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, część wyposażona jest w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne.

Niezwykle istotna w naszym programie edukacyjnym jest nauka języków obcych, dlatego w zależności od wybranej szkoły można u nas uczyć się: j. angielskiego, j. niemieckiego lub j. rosyjskiego. Uczniowie liceum i technikum (dla młodzieży i dorosłych) oraz Policealnej Szkoły Zawodowej nie płacą czesnego. Studenci i słuchacze pozostałych szkół mogą wnosić opłatę za naukę nawet w kilku ratach. Budynki szkolne są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Nabór do wszystkich szkół prowadzony jest w sposób ciągły.

W Szkołach Beaty Mydłowskiej przy ul. Kaleńskiej 3 funkcjonują:

 • Liceum ogólnokształcące (dla młodzieży)
 • Liceum ogólnokształcące (dla dorosłych)
 • Technikum Fryzjerskie
 • Technikum Handlowe
 • Technikum Obsługi Turystycznej
 • Technikum Kelnerskie
 • Technikum Hotelarskie
 • Policealna Szkoła Kosmetyczna
 • Policealna Szkoła Zawodowa
 • Policealna Szkoła Medyczna
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

W naszej ofercie edukacyjnej są również kursy zawodowe. Reforma oświaty wprowadziła nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Wszystkim naszym absolwentom szkół średnich zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Policealnej Szkole lub Uczelni Społeczno-Medycznej.

Licea i technika dla młodzieży jak również dla dorosłych mają uprawnienia szkół publicznych oraz uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty, są wpisane do rejestru szkół Wydziału Oświaty m.st. Warszawy.


Kursy kwalifikacyjne


Rynek ekonomiczny nieustannie się zmienia, a od kandydatów na różne stanowiska oczekuje się coraz większej samodzielności i umiejętności zarządzania swoją karierą. Najbardziej cenni z nich to ci, którzy są świadomi korzyści płynących z bieżącego doskonalenia swoich zdolności zawodowych, a w razie konieczności – z przekwalifikowania się. Aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje w stosunkowo krótkim czasie, warto zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną proponowaną przez Szkoły Beaty Mydłowskiej w Warszawie.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE to najszybsze i najbardziej efektywne sposoby dostosowania się do rosnących wymagań konsumentów i rynku pracy. Plan zajęć jest tak skonstruowany, aby każdy słuchacz nauczył się jak największej samodzielności w zawodzie. Zainteresowani kursanci przechodzą część teoretyczną i praktyczną. Opracowany program jest ciekawy i zawiera najważniejsze zagadnienia.

Warszawa jest idealnym miejscem, by stworzyć własny biznes, do czego także przygotowuje wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Jeśli marzysz o tym, aby zdobyć odpowiednie wykształcenie w zawodzie fryzjera, zapisz się do naszej szkoły fryzjerskiej w Warszawie.

Zaskocz przyszłego pracodawcę swoimi umiejętnościami.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - 3 SEMESTRY (1,5 ROKU)

Aby uczestniczyć w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Tytuł technika  uzyskuje się po ukończeniu kursu ( zdaniu egzaminów z 2 kwalifikacji) pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego.

Osoby, które nie posiadają wykształcenia średniego, a uczestniczą w kursie, mogą jednocześnie uczyć się w szkole średniej.

Proponowane kursy:

Kurs fryzjerski

KWALIFIKACYJNY  KURS ZAWODOWY - 1,5 roku ( 3 semestry)

Zawód: Technik usług fryzjerskich 514105

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

 • AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • AU.26 Projektowanie fryzur

W czasie kursów fryzjerskich kursanci uczą się m.in.:

 • strzyżenia włosów, wykonywania wielu nowoczesnych zabiegów pielęgnacyjnych, stylizacji fryzur, 
 • a także zasad zarządzania zakładem fryzjerskim oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studium przygotowuje do profesjonalnego i kompleksowego wykonywania najbardziej popularnych usług.

Cennik...

Kurs informatyczny

KWALIFIKACYJNY  KURS  ZAWODOWY - 1,5 roku ( 3 semestry)

Zawód: Technik informatyk

Nauka na kursie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Proponowane przez nas Kursy Informatyczna powstały  z myślą o wszystkich osobach, które mają zainteresowania techniczno-informatyczne i predyspozycje do tego, aby pracować w zawodzie jakim jest technik informatyk. Jest to oferta dedykowana w głównej mierze absolwentom szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

W czasie kursów informatycznych kursanci uczą się m.in.:

 • programowania,
 • projektowania i zakładania baz danych,
 • oprogramowania aplikacyjnego baz danych,
 • administrowania bazami danych,
 • administrowania systemami przetwarzania informacji,
 • dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,
 • obsługiwania lokalnych sieci komputerowych,
 • nadzorowania pracy lokalnych sieci komputerowych.

Po ukończeniu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zyskujesz tytuł, który stwarza wielkie możliwości w zakresie realizacji kariery zawodowej. Biorąc pod uwagę fakt, że zawód technika informatyka cechuje uniwersalność, można go wykonywać praktycznie wszędzie. Dotyczy to zarówno wyspecjalizowanych firm z sektora IT, jak i instytucji, urzędów, banków, przedsiębiorstw z różnych branż, gdzie znajdują się typowe stanowiska dla technika informatyka. Może on zostać np. administratorem, projektantem lub programistą. Technik informatyk pozwala również na wykonywanie obowiązków zdalnie, np. z domu. Zawód ten także stwarza możliwość założenia własnej działalności i świadczenia szerokiego wachlarza usług - od doradczych aż po konserwacyjne. Możesz brać udział w specjalnych projektach, jak również zajmować się podstawowymi zagadnieniami informatycznymi.

Nauka odbywa się pod okiem najlepszych fachowców w branży. To osoby mające już doświadczenie w branży IT, którym chętnie dzielą się ze słuchaczami. Jeśli taki profil zawodowy Ci odpowiada - dołącz jak najszybciej do grona naszej informatycznej społeczności!

Cennik...

Kurs obsługi turystycznej

KWALIFIKACYJNY  KURS ZAWODOWY - 1,5 roku ( 3 semestry)

Zawód: Technik Obsługi Turystycznej - 422103

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

 • HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i uslug turystycznych

W czasie kursów Obsługi Turystycznej kursanci uczą się m.in.:

podstaw turystyki, organizacji imprez i usług turystycznych, marketingu  a także zasad zarządzania biurem turystycznym, biurem podróży oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studium przygotowuje do profesjonalnego i kompleksowego wykonywania najbardziej popularnych usług w turystyce.

Możesz zostać rezydentem biur podróży w ciekawym zakątku świata lub przewodnikiem wycieczek krajowych i zagranicznych.

Cennik...

Kurs hotelarski

KWALIFIKACYJNY  KURS ZAWODOWY - 1,5 roku ( 3 semestry)

Zawód: Technik hotelarstwa 422402

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

 • HGT.03 - obsługa gości w obieckie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06 - Realizacja usług w recepcji

W czasie kursu hotelarskiego kursanci uczą się m.in:planowania i realizacji usług w recepcji, obsługi konsumenta, podstaw hotelarstwa oraz marketingu usług hotelarskich. 

Absolwent kursu hotelarskiego posiada zarówno umiejętności dotyczące planowania i realizacji usług w recepcji, jak i obsługi gości, ma także informacje dotyczące podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studium przygotowuje do profesjonalnego i kompleksowego wykonywania usług hotelarskich.

Cennik...


Rekrutacja szkoły policealne i kursy


O przyjęciu do szkół policealnych Beaty Mydłowskiej decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia do szkół policealnych jest złożenie w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3 kompletu następujących dokumentów:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • 3 zdjęcia 37×52 mm (podpisane na odwrocie),
 • ksero dowodu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki (skierowanie na badania lekarskie otrzymuje się w momencie podpisania umowy ze szkołą),
 • podpisanie umowy ze szkołą,
 • kwestionariusz osobowy - plik do pobrania
 • podanie o przyjęcie do szkoły - do pobrania w zakładce Rekrutacja - dokumenty rekrutacyjne
Wpisowe – 0 zł NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY TRWA DO 15 WRZEŚNIA, NA SEMESTR LETNI DO 15 MARCA.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, (22) 870 00 01 lub mailowo - sekretariat@szkolymydlowskiej.pl
sWięcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.

Kursy na uczelni:

technik usług fryzjerskich
technik informatyk
technik hotelarstwa
fryzjer

Zawody na uczelni:

technik administracji
technik dentystyczny
technik elektroradiolog
technik masażysta
technik usług kosmetycznych

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane