Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Rok zalozenia: 1992 | Rektor: prof. dr hab. Bogdan Grzeloński
Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW) to jednostka macierzysta w Płocku

i dwie Filie: w Wyszkowie i Iławie.


DAJEMY WIĘCEJ

3 kierunki magisterskie, 7 licencjackich, 1 inżynierski

Studia II stopnia prowadzimy na kierunkach: 
 • Administracja
 • Pedagogika
 • Zarządzanie
Studia I stopnia proponujemy na kierunkach
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Informatyka (inżynierskie)
 • Pedagogika
 • Praca socjalna
 • Pielęgniarstwo (pomostowe)
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie

Ponad 30 specjalności
W ramach prowadzonych kierunków ofertujemy wiele ciekawych specjalności.  

Blisko 60 zakresów studiów podyplomowych 
W ofercie edukacyjnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oprócz studiów I i II stopnia znaczące miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning).


 • Stypendia dla co czwartego studenta

 • Rabaty w czesnym dla naszych absolwentów

 • Brak ukrytych opłat

 • Materiały dydaktyczne dostępne przez Internet i z Biblioteki 

 • Bezpłatne oprogramowanie Microsoft dla studentów Wydziału Informatyki

 • Zajęcia, szkolenia i kursy organizowane przez Biuro Karier Zawodowych

 • Baza przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Kursy  umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

 • Własny akademik i centrum sportowo – rekreacyjne

 • Liczne organizacje studenckie

ZAPRASZMY !

www.wlodkowic.pl


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie