Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 29. W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i marketing. W ciągu niespełna 20 lat funkcjonowania powstały w Warszawie dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie.

Uczelnia tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie. W swej ofercie ma w sumie aż 10 kierunków studiów I stopnia, 80 specjalności i 90 kierunków studiów podyplomowych. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została laureatem ogólnopolskiego konkursu o godło Uczelni Roku 2012 Polish Product oraz otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Nasze Atuty:
 • wolne niedziele i poniedziałki
 • najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna
 • najwyższa jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • indywidualne podejście do studenta
 • zwolnienie z czesnego dla najlepszych maturzystów i studentów
 • konkurencyjne opłaty za studia
 • wysokie stypendia naukowe i socjalne
 • dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych
 • nowoczesne, autorskie programy nauczania
 • drugi kierunek 50% taniej

Kierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Geodezyjne urządzanie terenów  (studia inżynierskie)
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka (studia inżynierskie)
 • Gospodarka zasobami lokalnymi (studia licencjackie)
 • Szacowanie nieruchomości (studia licencjackie)
Pielęgniarstwo

Zarządzanie
Specjalności:
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie ruchem granicznym

Studia podyplomowe
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Rachunkowość i controlling
 • Socjoterapia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami edukacji uczniów autystycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Rekrutacja

Warunkiem wstępnym jest złożenie wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat!
Uczelnia prowadzi nabór na semestr zimowy i letni.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
Zapraszamy !!!

Kierunki wykładane na uczelni:

gospodarka przestrzenna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie