Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

Rok założenia: 2011

SPWLąd jest największą placówką kształcącą podoficerów
na potrzeby wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu funkcjonuje od 1 lipca 2004 roku.

Do zasadniczych zadań Szkoły należy kształcenie kandydatów na podoficerów w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji instruktorskich wymaganych do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala, przygotowanie specjalisty wojskowego posiadającego wiedzę specjalistyczną i umiejętności instruktorskie niezbędne do kierowania żołnierzami na szczeblu drużyny, prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla podoficerów przed mianowaniem ich na kolejne stopnie wojskowe oraz kształcenie kandydatów na podoficerów służby przygotowawczej.

SZKOLIMY:


  • szeregowych zawodowych na pierwszy stopień podoficerski,
  • podoficerów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych,
  • żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych,
  • żołnierzy rezerwy,
  • kandydatów na podoficerów w grupie osobowej orkiestr wojskowych i zespołów estradowych.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych podlega Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu i funkcjonuje na mocy Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 2010 r.).

REKRUTACJA


NABÓR DLA OSÓB ZE ŚODOWISKA CYWILNEGO

OZNAKA ROZPOZNAWCZA
Hasło  ZA MNĄ  odzwierciedla główne przesłanie, które towarzyszy żołnierzom Szkoły w codziennej działalności szkoleniowej i wychowawczej. Jest nim  dążenie do kształtowania postaw przywódczych, tak własnych, jak i uczestniczących w procesie wojskowej edukacji wychowanków. Inicjały SPWL symbolizują nazwę Szkoły, a barwy oznaki – granatowa i żółta słonecznikowa – jako tradycyjne barwy piechoty, nawiązują do dziedziczonych i kultywowanych przez Szkołę tradycji.


Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane