Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Filmowa w Łodzi

Szkoła Filmowa w Łodzi

Rok założenia: 1948 | Rektor: prof. Mariusz Grzegorzek

przejdź do spisu treści

Szkoła Filmowa w Łodzi (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera) jedna z najstarszych uczelni filmowych na świecie w programie studiów kładzie szczególny nacisk na ćwiczenia praktyczne.  Szkoła kształci reżyserów, operatorów, animatorów, fotografików, scenarzystów, montażystów, kierowników produkcji filmowej i telewizyjnej oraz aktorów. Studia obejmują ćwiczenia praktyczne, a także teorię i historię kultury i sztuki, służącą wszechstronnemu rozwojowi artystycznemu i naukowemu. Jesteśmy przekonani, że dopiero na prawdziwym planie filmowym studenci mogą nauczyć się zawodu, zdobyć doświadczenie i samodzielność.

Do dyspozycji przyszłych filmowców oddajemy sprzęt najnowszej generacji, w tym kamery cyfrowe oraz sprzęt oświetleniowy i dźwiękowy. Nasze hale zdjęciowe wraz z wyposażeniem oraz pracownie komputerowe do postprodukcji i efektów specjalnych są miejscem codziennych zajęć warsztatowych. Operatorzy dźwięku i obrazu swoją wiedzą i doświadczeniem pomagają studentom w realizacji pierwszych etiud. To, co wyróżnia Szkołę spośród innych uczelni, to możliwość pracy na tradycyjnej, profesjonalnej taśmie światłoczułej 35 mm. Zapewniamy kamery, stoły montażowe oraz taką liczbę ćwiczeń praktycznych, by wykorzystać każdy ambitny pomysł i rozwinąć młody talent.

„Była to, jest i powinna być szkoła o głębokich ambicjach, pełna ludzi upartych.“
Roman Polański,

Zakład Produkcji Filmów Szkolnych zajmuje się obsługą i organizacją produkcji ok. 300 projektów filmowych rocznie. Z jego pomocą realizowane są etiudy reżyserskie: fabularne i dokumentalne, etiudy operatorskie oraz filmy animowane, widowiska telewizyjne, warsztaty i ćwiczenia w ramach zajęć dydaktycznych na wszystkich rodzajach nośników: na tradycyjnej taśmie światłoczułej oraz na nośnikach magnetycznych analogowych i cyfrowych.

Działy techniki zdjęciowej, dźwięku, montażownie oraz dział inscenizacji uczestniczą w realizacji każdego filmu, od rozpoczęcia zdjęć, aż do wykonania ostatecznych kopii.

Staramy się nadążać za każdą techniczną nowością, jaką współczesna technika filmowa ma do zaoferowania. Każdego roku kupujemy nowy sprzęt, wyposażamy hale zdjęciowe i studia telewizyjne, by Szkoła dawała przedsmak profesjonalnych produkcji, a studenci – przyszli filmowcy – czuli się w tym świecie jak w domu.


Nagrody absolwentów

Oscary
1983 – Zbigniew Rybczyński – „Tango” – Oscar w kategorii: najlepszy krótki film animowany
2000 – Andrzej Wajda – Oscar za całokształt twórczości
2003 – Roman Polański – „Pianista” – Oscar w kategorii: najlepszy reżyser

MFF CANNES
1981 – Andrzej Wajda – „Człowiek z żelaza” – Złota Palma
1988 – Krzysztof Kieślowski – „Krótki film o zabijaniu” – Nagroda Specjalna Jury
2002 – Roman Polański – „Pianista” – Złota Palma

MFF BERLIN
1966 – Roman Polański – „Matnia” – Złoty Niedźwiedź
1967 – Jerzy Skolimowski – „Start” – Złoty Niedźwiedź
2006 – Andrzej Wajda – Złoty Niedźwiedź - za całokształt twórczości

MFF WENECJA
1960 – Kazimierz Karabasz – „Muzykanci” – Złoty Lew
1984 – Krzysztof Zanussi – „Rok spokojnego słońca” – Złoty Lew
1993 – Krzysztof Kieślowski – „Trzy kolory. Niebieski” – Złoty Lew

"Jak co dzień" reż. K. Karabasz / PWSFTviT 1955


"Pomarańczowa alternatywa" reż. M. Dembiński / PWSFTviT 1988


"Rogalik" reż. P. Ziemilski / PWSFTviT 2012


Studia stacjonarne

WYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

Reżyseria filmowa i telewizyjna
Specjalność na kierunku Reżyseria
Jednolite studia magisterskie: 5-letnie

Montaż filmowy
Specjalność na kierunku Reżyseria
Jednolite studia magisterskie: 5-letnie

Scenariopisarstwo
Specjalność na kierunku Reżyseria
Studia I stopnia: 3-letnie
Studia II stopnia: 2-letnie

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ

Sztuka operatorska
Specjalność na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Jednolite studia magisterskie: 5-letnie 

Film animowany i efekty specjalne
Specjalność na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Jednolite studia magisterskie: 5-letnie

Fotografia
Specjalność na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Jednolite studia magisterskie: 5-letnie
Studia magisterskie II stopnia, niestacjonarne: 2-letnie

WYDZIAŁ AKTORSKI

Aktorstwo
Kierunek na Wydziale Aktorskim
Jednolite studia magisterskie: 4,5-letnie 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Studia I i II stopnia stac. i niestac.: 3 i 2-letnie
Podyplomowe: Org. Produkcji Filmowej i Tv: 2-letnie
Zarządzanie Cyfrową Postprod. Filmową: 1 rok
Międzynarodowe dla Producentów Kreatywnych: 1 rok 


Studia niestacjonarne

WYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

Fotografia
Specjalność na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Jednolite studia magisterskie: 5-letnie
Studia magisterskie II stopnia, niestacjonarne: 2-letnie

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Studia I i II stopnia stac. i niestac.: 3 i 2-letnie
Podyplomowe: Org. Produkcji Filmowej i Tv: 2-letnie
Zarządzanie Cyfrową Postprod. Filmową: 1 rok
Międzynarodowe dla Producentów Kreatywnych: 1 rok 


Studia podyplomowe

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Studia I i II stopnia stac. i niestac.: 3 i 2-letnie
Podyplomowe: Org. Produkcji Filmowej i Tv: 2-letnie
Zarządzanie Cyfrową Postprod. Filmową: 1 rok
Międzynarodowe dla Producentów Kreatywnych: 1 rok 


przejdź do spisu treści

WYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

Studia stacjonarne


REŻYSERIA filmowa i telewizyjna

Sekretariat Wydziału Reżyserii
tel.: 42 27 55 817 lub 42 27 55 884
fax: 42 27 55 978
rezyseria@filmschool.lodz.pl

Studia reżyserskie na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej trwają pięć lat i przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Absolwenci są także przygotowani do pracy w telewizji i teatrze.

Podczas studiów studenci zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do profesjonalnego uprawiania zawodu reżysera, ale przede wszystkim stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego. W ramach programu nauczania studenci realizują sześć filmów: trzy dokumentalne i trzy fabularne, pod kierunkiem wybitnych pedagogów. Niektóre z tych filmów mogą być realizowane na taśmie filmowej 35 mm.

Studia są jednolite, pięcioletnie i po realizacji filmu dyplomowego absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki.


MONTAŻ filmowy

Sekretariat
tel. 42 27 54 763
jkaliszak@filmschool.lodz.pl

Studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w specjalności montaż filmowy trwają pięć lat i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu magistra sztuki. 

Program nauczania obejmuje szeroki obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Podstawowym celem prowadzonych studiów jest wykształcenie montażystów, którzy powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające do podjęcia pracy w dziedzinie montażu filmu fabularnego, filmu dokumentalnego a także we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej. 

Kadrę stanowią doświadczeni montażyści ale także niedawni absolwenci studiów montażu filmowego, których wiedza i profesjonalne kompetencje stanowią nieocenioną pomoc w studenckich produkcjach. 

Łącząc bogaty program przedmiotów teoretycznych z licznymi ćwiczeniami warsztatowymi pragniemy wyposażyć naszego absolwenta w zespół umiejętności i doświadczeń, które będą mogły zaowocować w przyszłym życiu zawodowym.


SCENARIOPISARSTWO

Sekretariat
42 27 54 763
scenariusz@filmschool.lodz.pl

Prowadzone jako specjalność na Wydziale Reżyserii dwustopniowe, stacjonarne studia scenariopisarskie adresowane są do tych którzy już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu. 

Pierwsze trzy lata, czyli licencjat, to nauka warsztatu, czas na poznanie materii pisarskiej, czas na poznanie siebie i zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Następne dwa lata to studia magisterskie, otwarte także dla osób z zewnątrz z dużym zawodowym doświadczeniem scenariopisarskim. Istotą naszego programu jest praktyka, czyli pisanie, pisanie i pisanie – żmudne i codzienne – od etiud do serialu telewizyjnego i pełnometrażowej fabuły. 

Praktyka pisania obudowana jest wiedzą o warsztacie scenarzysty, dramaturgii, narracji, psychologii, historii filmu. Nieodłączną częścią naszego programu jest jego ścisłe powiązanie z programem studiów reżyserskich. 

Przyszli scenarzyści otrzymują praktyczną wiedzę o filmowych środkach wyrazu, a napisane przez nich scenariusze krótkich filmów fabularnych mają szansę realizacji. 

Absolwenci naszych studiów scenariopisarskich powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające dla podjęcia samodzielnej pracy w filmie i telewizji.


przejdź do spisu treści

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ

Studia stacjonarne


SZTUKA operatorska

Dziekanat 42 27 55 936 lub 27 55 818
operatorski@filmschool.lodz.pl

Studia w specjalności Sztuka Operatorska są jednolitymi, stacjonarnymi studiami magisterskimi. Trwają pięć lat i przygotowują do pracy w zawodzie operatora filmowego– autora obrazu. Studenci, pod kierunkiem wybitnych operatorów filmowych, artystów z różnych obszarów sztuki jak również specjalistów z  dziedzin humanistyki i techniki, w okresie studiów opanowują wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną przy tworzeniu utworu filmowego czy formy telewizyjnej. 

Poszczególne lata studiów mają ściśle określony program zadań praktycznych. Studenci pod opieką profesorów realizują samodzielnie różne formy filmowe i telewizyjne oraz zdjęcia do etiud i filmów dyplomowych studentów Wydziału Reżyserii. Wszystkie prace praktyczne są realizowane profesjonalnie (taśma 35 mm oraz w systemie elektronicznym). 

Praca na taśmie 35 mm znajduje uznanie wśród studentów polskich i zagranicznych a  liczba tych ostatnich, stanowi niemały procent ogólnej liczby osób studiujących w naszej Uczelni. 

Absolwenci Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej po pięciu latach nauki i obronie pracy dyplomowej (film lub widowisko telewizyjne oraz praca teoretyczna) otrzymują tytuł magistra sztuki. Uczelnia posiada nowoczesny sprzęt do realizacji prac praktycznych m.in. kamery, trzy wyposażone studia - dwa filmowe i jedno telewizyjne oraz bazę oświetleniową, jak również własny transport. Studenci mają do dyspozycji pracownie komputerowe niezbędne dla przygotowania etapów prewizualizacji, postprodukcji oraz efektów specjalnych. 

Dział techniki zdjęciowej, dział dźwięku oraz montażu uczestniczą w realizacji każdej etiudy od momentu rozpoczęcia zdjęć aż do wykonania kopii światłoczułej lub zapisu cyfrowego. 

To, co wyróżnia naszą Uczelnię spośród wielu innych szkół filmowych, to zapewnienie studentom możliwości realizacji prac filmowych na profesjonalnej taśmie światłoczułej 35 mm Kodak i Fuji. Organizacją produkcji prac praktycznych zajmuje się Zakład Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Z jego pomocą realizowane są filmy na wszystkich rodzajach nośników. 

W takcie studiów są organizowane warsztaty filmowe, prowadzone przez znanych artystów i renomowane firmy sprzętowe. Staramy się każdą dostępną i nowoczesną technologię stosowaną w kinematografiach i telewizjach światowych przedstawić naszym studentom.


FILM ANIMOWANY i efekty specjalne

Uczymy projektowania i realizowania filmów animowanych i filmowych efektów specjalnych oraz projektowania i realizacji teledysków muzycznych, filmów reklamowych, na taśmie światłoczułej (35 mm) i wszelkich nośnikach magnetycznych z użyciem różnego rodzaju kamer cyfrowych i analogowych a także z użyciem różnorodnych programów komputerowych. 

Przyszli absolwenci uzyskują wiedzę o osiągnięciach artystycznych i środkach wyrazowych oraz opanowują umiejętności posługiwania się urządzeniami i technologiami tych gatunków. Program nauczania obejmuje: realizację formy filmowej, filmowe efekty specjalne, sztukę operatorską, animację kinematograficzną, grafikę i animację komputerową, zagadnienia dźwięku i montażu filmowego, technikę i technologię operatorską. 

Absolwent po przedstawieniu teoretycznej pracy dyplomowej, filmu dyplomowego oraz obronie egzaminu dyplomowego uzyskuje tytuł magistra sztuki, który umożliwia mu podjęcie odpowiedniej pracy zawodowej i otwiera drogę do dalszego awansu naukowego. 


Fotografia

SEKRETARIAT KATEDRY FOTOGRAFII
tel. (42) 27 54 653;
e-mail: kingakanecka@filmschool.lodz.pl 

Studenci przygotowywani są w trakcie procesu dydaktycznego do podjęcia pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, muzeach i galeriach sztuki współczesnej. Jednocześnie rozwijają swoje umiejętności twórcze, które pozwolą im spełnić marzenia, aby w przyszłości zaistnieć jako uznani artyści fotograficy. Program realizowany jest w trakcie jednolitych, 5 – letnich studiów magisterskich. 

Na doświadczenia w obrębie rozumienia, kształtowania i profesjonalnego wykorzystania obrazu składają się blisko 65 – letnie wysiłki kadry pedagogiczno – twórczej skupionej wokół Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Konstrukcja programu nauczania opiera się na „systemie pracowni" prowadzonych w oparciu o autorski programy. Ilość pracowni zapewnia szeroki zakres specjalizacji występujących we współczesnej fotografii zawodowej, takich jak: fotografia reportażowa, kreacyjna, użytkowa, portretowa, foto - edytorstwo itp. 

Mimo, że w żadnym z członów nazwy wydziału nie występuje słowo fotografia, była ona zawsze jednym z najistotniejszych elementów w procesie nauczania a przede wszystkim jest integralną formą wypowiedzi twórczej.


Kierunek : realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

specjalność: FOTOGRAFIA

Studia podyplomowe II stopnia : 2-letnie 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA 

Studia trwają cztery semestry. Przewidziane programem zajęcia odbywają się w trakcie dwudniowych zjazdów (piątek i sobota) - 20 zjazdów w roku akademickim. 

Studia fotograficzne w Szkole Filmowej posiadają 23-letnią tradycję nauczania. W tym czasie wielu naszych studentów i absolwentów osiągnęło wiele nagród w Polsce i zagranicą. Katedra Fotografii na wydziale Operatorskim i Realizacji Tv posiada: doświadczoną kadrę, niezbędne zaplecze lokalowo-sprzętowe. Pozwala to przyszłym studentom, którzy uzyskali minimum dyplom licencjata - na kontynuowanie studiów niestacjonarnych w rozszerzonej formule. Przygotowany program studiów kierowany jest przede wszystkim do osób związanych z szeroko pojętym rynkiem mediów i zainteresowanych zdobyciem konkretnych umiejętności praktycznych w obszarze kształtowania obrazu fotograficznego i podstaw filmowego. Zakłada on dalsze kształcenie zawodowe i szerokie przekazanie wiedzy teoretycznej co zaowocuje poszerzeniem świadomości twórczej oraz nabyciem umiejętności formułowania własnej wypowiedzi artystycznej. Poszczególne zagadnienia artystyczne, teoretyczne i praktyczne znajdują swoje odzwierciedlenie we wszystkich programowych formach zajęć (wykładach, warsztatach, seminariach, ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych). Zrealizowanie założonych programowych celów kształcenia pozwoli absolwentowi na: swobodne poruszanie się po współczesnym rynku sztuki, kierowanie zespołami ludzi współtworzącymi obraz fotograficzny, podejmowanie pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, ośrodkach kultury, galeriach itp. 

Program kształcenia: 

 • koncentrowany jest na przybliżeniu i  wyjaśnieniu ewolucji sposobów obrazowania, przeobrażeniach w sztuce jako naturalnego procesu formułowania języka plastycznego, kształtowanego z jednej strony w zależności od obserwacji, analizy i syntezy zjawisk otaczającego nas świata, z drugiej strony poprzez interpretowanie dokonań artystów epok minionych, 
 • umożliwia poznanie współczesnego oblicza komunikacji masowej, zrozumienie specyficznych cech mass mediów oraz interakcji zachodzących między mediami i ich odbiorcami, umożliwi absolwentowi prezentację swoich osiągnięć warsztatowych i artystycznych w nowoczesny sposób, 
 • umożliwia poznanie i opanowanie procesu twórczego w fotografii i multimediach, zarówno w odniesieniu do działań kreacyjnych, jak użytkowych i reklamowych w wymiarze praktycznym. 

Przedmioty teoretyczne wykładane są audytoryjnie i uzupełniane demonstracjami, projekcjami. Tradycyjnie szczególny nacisk położony jest na kształcenie indywidualne co wymaga ścisłej współpracy studenta z pedagogiem. Tak więc obok ćwiczeń zbiorowych dalsze kształcenie prowadzone jest w poszczególnych pracowniach, gdzie student jest konsultowany, a jego prace - zrealizowane między zjazdami - są poddawane korektom. Ten charakter nauczania szczególnie wyraźnie występuje w trakcie realizacji praktycznej pracy dyplomowej. 


przejdź do spisu treści

WYDZIAŁ AKTORSKI

Jednolite studia magisterskie: 4,5-letnie 


Dziekanat 42 27 55 832
aktor@filmschool.lodz.pl

Studia magisterskie na Wydziale Aktorskim trwają cztery i pół roku, a ich program przygotowuje  do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Nasi absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów. 

Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykładamy zwłaszcza do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną. 

Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.


 

przejdź do spisu treści

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Studia I i II stopnia stac. i niestac.: 3 i 2-letnie
Podyplomowe: Org. Produkcji Filmowej i Tv: 2-letnie
Zarządzanie Cyfrową Postprod. Filmową: 1 rok
Międzynarodowe dla Producentów Kreatywnych: 1 rok 


Na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej kształcimy kadrę producencką i zarządzającą dla mediów oraz przemysłów kreatywnych: przede wszystkim filmu i telewizji, a także branży internetowej, gier komputerowych, wydawniczej, muzycznej, reklamowej. 

Edukacja menedżerów w Łódzkiej Szkole Filmowej ma już ponad 65-cio letnią tradycję. Wydział Organizacji Sztuki Filmowej korzysta z wypracowanego przez te lata autorskiego modelu kształcenia, który łączy w sobie gruntowną, specjalistyczną wiedzę zawodową, ćwiczenia praktyczne oraz bezpośredni kontakt z ekspertami. 

Wszystko to sprawia, że nasi absolwenci są obecnie bardzo cenionymi na rynku i dobrze wynagradzanymi specjalistami, co potwierdzają nie tylko współpracujący z nami pracodawcy, ale także niezależne badania i rankingi. 

Podczas naszych studiów dowiesz się m.in.: 

 • Jak przygotować do realizacji projekt filmowy, telewizyjny i multimedialny? 
 • Jak wygląda praca na planie filmowym, w studio tv oraz proces postprodukcji? 
 • Jak wycenić koszty, gdzie szukać pieniędzy i jak aplikować o dofinansowanie? 
 • Jak przekonać widzów do obejrzenia Twojego filmu w kinie, telewizji lub internecie? 
 • Jak skutecznie zarządzać zespołem i przekonać innych do swoich pomysłów? 
 • Jak uruchomić własny startup, znaleźć współpracowników i inwestorów? 

STUDIA I STOPNIA (LICENCJAT) 3-letnie

Kierunek: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej 
Tryb: stacjonarny (nabór do czerwca) i niestacjonarny (do września) 

Studia na tym kierunku oferują studentom szeroką wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Student może rozwijać swoje kompetencje w toku praktyk zawodowych oraz uczestniczyć w realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych. 

W programie kształcenia uwzględniono podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, filmu i sztuk audiowizualnych, komunikacji medialnej oraz z zakresu historii kultury i sztuki. W dalszym toku nauczania uzupełniana jest ona wiedzą kierunkową, dotyczącą m.in. historii kinematografii, analizy scenariusza, podstaw reżyserii filmowej i teatralnej, technologii produkcji filmowej i telewizyjnej, scenografii, sztuki operatorskiej, montażu filmowego i innych przedmiotów, które przygotowują studentów do pracy w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Poza tym studenci mają także okazję poznać najnowsze osiągnięcia z obszaru technologii informacyjnej, technik rejestracji obrazu oraz dźwięku. 

Studia I stopnia, przygotowują do pracy w mediach na rynku krajowym i zagranicznym oraz kontynuowania nauki na II stopniu studiów magisterskim. 


STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) 2-letnie 

Kierunek: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej 
Tryb: stacjonarny (nabór do czerwca) i niestacjonarny (do września)

Studia na tym kierunku oferują studentom specjalistyczną wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest również elementami praktycznymi. Student może doskonalić umiejętności i rozwijać swoje kompetencje oraz angażować się w proces realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych. Ciekawym uzupełnieniem oferty studiów jest możliwość współpracy przy realizacji filmów dyplomowych, które tworzone są wspólnie z innymi wydziałami Szkoły Filmowej. 

Studia oferują wiedzę dotyczącą problemów audiowizualnych współczesnej kultury, kierunków transformacji kultury, sztuki, mediów, a także estetyki mediów elektronicznych. W programie kształcenia uwzględniono także wiedzę z zakresu kina współczesnego, analiz literackich, technik promocji filmu, finansowania produkcji filmowej, systemów podatkowych, koprodukcji, dystrybucji filmów, prawa nowych mediów, technik motywacyjnych, polityki programowej w kinematografii, zarządzania instytucjami kultury, organizacji kampanii promocyjnych i reklamowych. 

Studia II stopnia przygotowują do pracy w mediach na rynku krajowym oraz zagranicznym oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, a także do kontynuowania nauki na III stopniu doktoranckim. 


STUDIA PODYPLOMOWE 2-letnie

Kierunek: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej 
Tryb: niestacjonarny (nabór do września) 

Studia obejmują niemal każdy aspekt organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej począwszy od developmentu, finansowania i budżetowania, poprzez zarządzanie realizacją zdjęć, postprodukcją, na reklamie, promocji i dystrybucji kończąc. Duży nacisk położono także na praktyczne przygotowanie do prowadzenia firmy działającej na rynku mediów oraz organizacji różnego rodzaju innych projektów kreatywnych: np. wydarzeń kulturalnych, artystycznych, koncertów, wystaw, festiwali, widowisk sportowych, projektów internetowych, multimedialnych i interaktywnych. 

Przedmioty podzielone są na dwa bloki tematyczne, w ramach których pierwszy to to przedmioty zawodowe stanowiące ok. 75% programu studiów. Obejmują one m.in. zajęcia z technologii produkcji, organizacji pracy i technik kierowniczych, podstaw reżyserii, sztuki operatorskiej, technik telewizyjnych, scenografii, fotografii, dźwięku, prawa własności intelektualnej, reklamy i marketingu. Drugi blok to przedmioty ogólnokierunkowe, które stanowią ok. 25% programu studiów i składają się m.in. zajęć z zasad funkcjonowania mediów, historii filmu i sztuki, aspektów gospodarczych kinematografii, a także projekcji filmowych z praktycznymi ćwiczeniami z analizy dzieła filmowego. 


STUDIA PODYPLOMOWE 1-roczne 

Kierunek: Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Filmową
Tryb: niestacjonarny (nabór do września) 

Studia ukierunkowane są przede wszystkim na tematykę związaną z zarządzaniem procesami twórczymi zachodzącymi po okresie zdjęciowym filmu. Program kształcenia obejmuje m.in. poznanie etapów pracy nad efektami 2D i 3D w filmie, różnych sposobów realizacji efektów, zarówno na planie filmowym, jak i w komputerze, podstaw grafiki komputerowej i korekcji kolorów, postprodukcji dźwięku, pre-wizualizacji w produkcji filmowej z udziałem efektów specjalnych, projektowanie scenografii wirtualnej, archiwizacji materiałów audiowizualnych, kosztorysowanie postprodukcji obrazu i dźwięku, a także zapoznanie ze specyfiką wybranych programów i urządzeń, na których pracują specjaliści od efektów filmowych. 


STUDIA PODYPLOMOWE MIĘDZYNARODOWE 1-roczne 

Kierunek: Międzynarodowe Studia Podyplomowe dla Producentów Kreatywnych 

Tryb: niestacjonarny (nabór do września)
Międzynarodowe Studia Podyplomowe dla Producentów Kreatywnych to oferta indywidualnego rozwoju zawodowego dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć sukces w branży audiowizualnej. Niezależnie od tego, czy jesteś filmowcem, biznesmenem czy managerem Wydział Organizacji zaoferuje Ci innowacyjne, zindywidualizowane i wszechstronne zajęcia, twórczą wymianę myśli i dialog z najlepszymi w tej dziedzinie. Studia przeznaczone są dla: wizjonerów, którzy pragną zrealizować swój projekt i dotrzeć do publiczności; pasjonatów, którzy marzą o wyprodukowaniu z powodzeniem kreatywnego projektu i charyzmatycznych leaderów, którzy wiedzą jak motywować siebie, współpracowników i oczarować innych swoim projektem. 


WYKŁADOWCY

Kadrę Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej tworzy grupa ponad 100 specjalistów posiadających duży dorobek naukowy, artystyczny i dydaktyczny. Wielu z nas to czynni zawodowo twórcy, pracownicy mediów oraz przedsiębiorcy: producenci, kierownicy produkcji, reżyserzy, operatorzy filmowi, scenarzyści, realizatorzy dźwięku, dystrybutorzy, prawnicy, właściciele firm. 

Poza tym często zapraszamy także zaprzyjaźnionych z naszym wydziałem innych wybitnych ekspertów i przedstawicieli świata kultury, sztuki, nauki, mediów oraz biznesu, którzy chętnie dzielą się ze studentami swoją wiedzą i praktyką podczas gościnnych wykładów i warsztatów. 

DLACZEGO WARTO? 

 • Będziesz studiować w jednej z najbardziej renomowanych uczelni na świecie, w której kształcenie producentów ma ponad 65-cio letnią tradycję. 
 • Uzyskasz specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne w rozwoju Twojej kariery i firmy. 
 • Poznasz osobiście najlepszych ekspertów i praktyków oraz rozwiniesz sieć kontaktów, które można zdobyć tylko w Łódzkiej Szkole Filmowej. 
 • Będziesz mieć okazję zdobyć dyplom ukończenia jednej z najlepszych szkół filmowych, który jest ceniony i honorowany nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
Strona Wydziału: http://www.film.lodz.pl/ 
Profil Facebook: https://www.fb.com/Lodz.Film.School/ 


 

Wydziały na uczelni:

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
Wydział Sztuki Aktorskiej

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny
film animowany i efekty specjalne Magister Stacjonarny
fotografia Magister Stacjonarny
montaż filmowy Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
reżyseria filmowa i telewizyjna Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuka operatorska Magister Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

7 powodów, aby u nas studiować

Profesjonalne, artystyczne kino w Polsce potrzebuje uczelni kształcącej filmowców – uznali artyści i teoretycy sztuki, którzy po zakończeniu II wojny światowej znaleźli się w Łodzi. W 1948 r. stworzyli Szkołę Filmową.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane