Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego

Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego


Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego, to trzyletnia pomaturalna szkoła kształcąca przyszłych aktorów. W programie szczególny nacisk położony jest na umiejętności praktyczne. Dodatkowo studenci i studentki mają szansę nie tylko przyglądać się, ale także występować na deskach zawodowego teatru. W tej chwili w bieżącym repertuarze Teatru Śląskiego studenci i absolwenci biorą udział w dziewięciu przedstawieniach.


Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego jest częścią Teatru Śląskiego. Nasi studenci i studentki korzystają z całego bogactwa Teatru Śląskiego:

 • Dużej Sceny,
 • Sceny Kameralnej,
 • Sceny w Malarni,
 • Sceny w Galerii,
 • magazynu kostiumów,
 • magazynu rekwizytów,
 • magazynu meblowego,
 • biblioteki,
 • wszelkich pracowni.

W ciągu całej edukacji nasi studenci i studentki spotykają się z następującymi przedmiotami.

Przedmioty zawodowe:

 • Mówienie prozą
 • Mówienie wierszem
 • Sceny prozą
 • Sceny wierszem
 • Działanie na scenie
 • Rola współczesna
 • Rola klasyczna
 • Monolog
 • Piosenka
 • Dubbing
 • Audiobook
 • Etiudy filmowe
 • Wiersz współczesny

Przedmioty uzupełniające:

 • Taniec
 • Świadomość ciała
 • Rytmika
 • Emisja głosu
 • Umuzykalnienie
 • Wymowa
 • Logorytmika
 • Rozgrzewka aktorska

Przedmioty teoretyczne:

 • Historia aktorstwa
 • Historia dramatu
 • Kultura współczesna

Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia + oryginał do wglądu; konieczne, aby zostać przyjętym do Szkoły Aktorskiej)
 • świadectwo maturalne (nie jest konieczne, aby dostać się do Szkoły, natomiast jest niezbędne, aby uzyskać dyplom ukończenia Szkoły)
 • podanie – list z prośbą o przyjęcie
 • życiorys
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • kwestionariusz osobowy
 • cztery zdjęcia do legitymacji szkolnej
 • lista utworów przygotowanych na egzamin

Termin składania dokumentów do 16 września do godziny 9.30.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kwestionariusz-osobowy

TERMIN EGZAMINU

Egzamin wstępny na rok 2019/2020 odbędzie się 16.09.2019 roku.
Zapraszamy na godzinę 10.00 na Scenę w Malarni Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 100 złotych.

DO 16 WRZEŚNIA 2019 NALEŻY:

 • zgłosić chęć udziału w egzaminie wstępnym
 • złożyć dokumentację w Sekretariacie Szkoły
 • wnieść opłatę za egzamin wstępny w wysokości 100 złotych.

Dokumenty można składać osobiście w Sekretariacie Szkoły Aktorskiej w Teatrze Śląskim.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 (tel.: 32 258 72 51 wew. 205)

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów osobiście istnieje możliwość wysyłki pocztowej.

OPŁATY

zobacz...

WYMAGANIA NA EGZAMIN

Egzamin wstępny obejmuje: taniec i rytmikę, wymowę, głos i słuch, piosenkę, recytację trzech wierszy (w tym jednego współczesnego), przedstawienie trzech fragmentów prozy oraz  monologu, elementarne zadania aktorskie (etiuda na zadany temat), rozmowę kwalifikacyjną.

Na egzamin wstępny należy przygotować następujące teksty:

 • trzy fragmenty prozy współczesnej
 • wiersz współczesny
 • dwa wiersze klasyczne
 • monolog
 • piosenkę (z podkładem lub a capella)

Zawody na uczelni:

aktor

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

SZKOŁA AKTORSKA TEATRU ŚLĄSKIEGO MA JUŻ 15 LAT!

Obchody Jubileuszu 15-lecia Szkoły zaplanowane zostały na 9 października 2019 roku. Gwoździem programu będzie koncert piosenek Włodzimierza Wysockiego o godzinie 18.00 na Dużej Scenie Teatru Śląskiego. Zapraszamy do udziału nie tylko osoby związane ze Szkołą Aktorską, ale także wszystkich sympatyków utworów tego artysty.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie