Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego

Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego


Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego, to trzyletnia pomaturalna szkoła kształcąca przyszłych aktorów. W programie szczególny nacisk położony jest na umiejętności praktyczne. Dodatkowo studenci i studentki mają szansę nie tylko przyglądać się, ale także występować na deskach zawodowego teatru. W tej chwili w bieżącym repertuarze Teatru Śląskiego studenci i absolwenci biorą udział w dziewięciu przedstawieniach.


Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego jest częścią Teatru Śląskiego. Nasi studenci i studentki korzystają z całego bogactwa Teatru Śląskiego:

 • Dużej Sceny,
 • Sceny Kameralnej,
 • Sceny w Malarni,
 • Sceny w Galerii,
 • magazynu kostiumów,
 • magazynu rekwizytów,
 • magazynu meblowego,
 • biblioteki,
 • wszelkich pracowni.

W ciągu całej edukacji nasi studenci i studentki spotykają się z następującymi przedmiotami.

Przedmioty zawodowe:

 • Mówienie prozą
 • Mówienie wierszem
 • Sceny prozą
 • Sceny wierszem
 • Działanie na scenie
 • Rola współczesna
 • Rola klasyczna
 • Monolog
 • Piosenka
 • Dubbing
 • Audiobook
 • Etiudy filmowe
 • Wiersz współczesny

Przedmioty uzupełniające:

 • Taniec
 • Świadomość ciała
 • Rytmika
 • Emisja głosu
 • Umuzykalnienie
 • Wymowa
 • Logorytmika
 • Rozgrzewka aktorska

Przedmioty teoretyczne:

 • Historia aktorstwa
 • Historia dramatu
 • Kultura współczesna

Rekrutacja

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia + oryginał do wglądu; konieczne, aby zostać przyjętym do Szkoły Aktorskiej)
 • świadectwo maturalne (nie jest konieczne, aby dostać się do Szkoły, natomiast jest niezbędne, aby uzyskać dyplom ukończenia Szkoły)
 • podanie – list z prośbą o przyjęcie
 • życiorys
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • kwestionariusz osobowy
 • cztery zdjęcia do legitymacji szkolnej
 • lista utworów przygotowanych na egzamin

Termin składania dokumentów do 16 września do godziny 9.30.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kwestionariusz-osobowy

TERMIN EGZAMINU

Egzamin wstępny na rok 2019/2020 odbędzie się 16.09.2019 roku.
Zapraszamy na godzinę 10.00 na Scenę w Malarni Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 100 złotych.

DO 16 WRZEŚNIA 2019 NALEŻY:

 • zgłosić chęć udziału w egzaminie wstępnym
 • złożyć dokumentację w Sekretariacie Szkoły
 • wnieść opłatę za egzamin wstępny w wysokości 100 złotych.

Dokumenty można składać osobiście w Sekretariacie Szkoły Aktorskiej w Teatrze Śląskim.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 (tel.: 32 258 72 51 wew. 205)

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów osobiście istnieje możliwość wysyłki pocztowej.

OPŁATY

zobacz...

WYMAGANIA NA EGZAMIN

Egzamin wstępny obejmuje: taniec i rytmikę, wymowę, głos i słuch, piosenkę, recytację trzech wierszy (w tym jednego współczesnego), przedstawienie trzech fragmentów prozy oraz  monologu, elementarne zadania aktorskie (etiuda na zadany temat), rozmowę kwalifikacyjną.

Na egzamin wstępny należy przygotować następujące teksty:

 • trzy fragmenty prozy współczesnej
 • wiersz współczesny
 • dwa wiersze klasyczne
 • monolog
 • piosenkę (z podkładem lub a capella)

Zawody na uczelni:

aktor

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

SZKOŁA AKTORSKA TEATRU ŚLĄSKIEGO MA JUŻ 15 LAT!

Obchody Jubileuszu 15-lecia Szkoły zaplanowane zostały na 9 października 2019 roku. Gwoździem programu będzie koncert piosenek Włodzimierza Wysockiego o godzinie 18.00 na Dużej Scenie Teatru Śląskiego. Zapraszamy do udziału nie tylko osoby związane ze Szkołą Aktorską, ale także wszystkich sympatyków utworów tego artysty.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane